HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - duben 2020

PRVNÍ PSČ V POŠTOVNÍCH ARTEFAKTECH NA NAŠEM ÚZEMÍ JIŽ V ROCE 1944

První poštovní směrovací čísla (PSČ, v němčině Postleizahlen - PLZ ) v poštovně historických artefaktech (zejména poštovnéch razétkách) a v poštovních dokladech se objevila  na našem území již v roce 1944. Bylo to z příkazu Německé říšské pošty, kdy v rámci racionalizace poštovního styku. Příslušné ustanovení obsahoval Věstník říšského ministerstva č. 56 ze 6. 6. 1944, ustanovení č 175 1944. Došlo k příkazu uvádět PSČ zejména v denních razítkách všeho druhu (kovová, gumová apod.). Další ustanovení přikazoval uvádět i v korespondenci před domicilem odesílané a adresované pošty. Toto nařízení se dotklo i denních razítek výplatních otisků, případy jsou na zabraném území Dudet   však spíše  ojedinělé (číslice a s písmeno bylo před domiclem v denním razítku).  Do mnoha razítek a výplatních otisků či na doporučené nálepky se v hojném počtu tato PSČ nedostala. Nařízení vyšlo v červnu 1944 a do konce německé říše zbývalo necelý rok.Vytvoření zón s PSČ se  uskutečnilo již dříve.

První PSČ 001

 

Číst dál...

RINGHOFFEROVY STUŽKY

V pořadí 392. uživatelem výplatního stroje byly Ringhofferovy závody, Tatra v Praze s řadou poboček po celém Ćeskoslovensku v letech 1. republiky. Ringhoffer a jeho celá pražská německá rodina  začínali v první polovině 19. století vyrábět kotel a mědikovové zboží, později technologie pro pivovary a cukrovary a vyvrcholením jejich výrobního programu byly osobní a nákladní železniční vozy, lokotendry a tramvaje.

Věstník MPT č. 31 z 15. 5. 1931 povolil tomuto subjektu používat výplatní stroje Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky měl otisk označení FR 8h - 4m. První oficiální otisk začal vylácet od 3. 3. 1931. Tento otisk však měl poněkud těžké začátky. Majitelé firmy zadali vytvoření označení oprávněného uživatele u architekta Alberta Jonáše, který vyhověl jejich přání a vytvořil atraktivní označení - pod číslem počitadla znak TATRA v kruhu a nad a pod ním dvě stužky s nápisy RINGHOFFER (nahoře) a AUTO TATRA (dole). Otisk byl připraven, jednotlivé části otisku usazeny ve stroji. Zkušební otisky ještě před zaplombováním, vykázaly chybotisk, který se nelíbil majitelům a výtvarníkovi Jonášovi (potvrzeno osobním svědectvím autora návrhu). Chyba byla napravena a otisk vyplácel zásilky poměrně dlouho.

Reprodukuji  jednak zkušební otisk - esej z 29. 1. 1931 (RR) a jednak poštou prošlý otisk po definitivní úpravě stužek z 10. 3. 1939.

Ve sbírce a v jednom z mých exponátůse nachází i celistvost, na které Albert Jonáš tužkou upravil konce stužek podle svých představ před novým rytím. Psal jsem o ní několikrát, též ve zpravodaji Výplatní otisky před mnoha lety.

 

RING 001     RING 002

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

V HLAVNÍ ROLI KROCAN

Není slavnější pták na světě než je krocan (anglicky turkey).  Na severoamerickém kontinentě je spojen s Dnem díkůvzdání Thanksgiving Day.  Tento tradiční sevreroamerický svátek patří k období dožínek. Historicky je jedná o náboženský svátek, kdy lidí vzdávají díky Bohu. Poprvé jej slavili Pilgrims (Otcové poutníci) spolu s přátelskými domorodci v Plymouthu na severovýchodě USA. Poutníci přijely v roce 1620 na území Severní Ameriky. Uídlili se někde, ke je dnes stát Massachusetts. Dlouhá cesta přes oceán, málo jídla, studené počasí zabilo mnoho z nich. Ale jaro s pomocí Indiánů přineslo změnu - lidé zaseli, postavili domy, naučili se chytat ryby a zvěř. Vše s pomocí Indiánů.  Na podzim sklízeli a rozhodli se vzdát díky. To jesou kořeny tohoto svátku. To byl njšˇatsnější den Pilgrimů. Do dneška existuje řada obrazů a rytin s tímto motivem.

Svátek se slaví vždy v pondělí (Kamada), hodovat lze více dní či čtvrtý čtvrtek v listopadu (USA) Slaví se v rodinném a přátelském kruhu. Hlavní událostí je tradiční velkohostina, kde se podává dozlatova upečený nadívaný krocan. K tomu brusinková omíčka, šťouchané či zapečené bramboty a dýňový koláč. Oblíbené jsou doplňkové aktivitxy - sport, rekreace, oddech, klutura, turistika, nákupy, rybaření a posez u televize při sledování amerického fotbalu. V uSA tento svátek ustanovil zákon v roce 1941. V uSA se spotřebuje 50 000 000 krocanů, Je zvykem, že prezident USA ušetří jednoho či dva krocany jak symbolické gesto.Svátek doprovázejí i modlitby.

Rituální svátek však nekončí tímto dnem či dny. Po Díkůvzdání následuje Black Friday (černý pátek - den nákupů). je provázen selvami v obchodech. Obchody otevírají několik málo hodin po půlnoci (čtvrtá ranní nebývá výjimkou). I to je americká tradice.Krocan tak je po dlouhou dobu národním ptákem USA.

 

Krocan 2 001    

Zdroj: wikipedia

Teď k historii a ligvistice.

Lze původně označit krocana jako národního ptáka USA? Co například orel? Krocan určotě lépe chutná a navíc se dápe chytit.

Když přišli do dnešních USA první settleři, v přírodě našli mnoho velký ptáků. Vypadaly jako první krocani, které Evropané vozili z Turecka (Turkey). Takže název pro tyto velké práky byl jasný - turkey podle země původu.Sloco "turkey" v angličtině postupně však dostalo i jiné významy. Slovem lze označit i špatný film nebo divadelní hru. Jak k tomu došlo? Krocan, když vidí samičku, tak napne prsa, stává se z něj důležité zvíře, a vydává jene jeden zvuk. Člověk vypozoroval, že se jedná o show bez smyslu..... Tomu zvuku rozumí asi jen samička. 

Toito slovo se objevuje i v další sousloví : "talk turkey". . Znamená to, že mluvíte přímo, čestně, nic neskrýváte. Není pochyb, že to, co říkáte je pravda.

 

Číst dál...

OSUD JEDNOHO VÝPLATNÍHO STROJE FRANCOTYP B3

Cesty výplatních strojů a jejich osudy (a s nimi spojené i osudy výplatních otisků) patří jednu z nejzajímavějších kapitol studia sběratelského oboru výplatníc otisků. Jako jeden z příkladů období 1926 - 1939, které bylo vynikajícím způsobem zmapováno jednak ve sběratelské praxi, zachovaných sbírek a poměrně dobré dokumnetace v podobě interních materiálů, ale i článků,  seznamů či katalogů. Co se nezachytilo ve 20. a 30. letech, či v nepublikovaném katalogu Mirko Marka v z 50. a 60. let, Všetečkových seznamech, to naplno propuklo ve zpravodajské a publicistické lavině let 70. - 90. A poté i později na počátku 20. století zejména v souvislosti s daší publikační a katalogovou lavinou na portálu KF 00-15 (2013-2018), kde pokračuje shromažďování údaj o digitálních otiscích na portálu modry.kf0015.cz.  Po tomto období se pravidelně o výplatních strojích a otiscích píše na portálu www.historiapostalis-etc.cz.

Zajímavé cesty v poštovním provozu měly výplatní otisky stroje Francotyp B3 s horním číslem počitadla.

První dějství

Firma M. Weiss, Zeitungsbüro und Buchhandlung si pořídila tento stroj. Povolení bylo publikováno ve Věstníku MPT č. 12 z 10. 3. 1930. Otisk prvního dne   dohlédací poštou BRATISLAVA 1 se objevil dne 24. 2. 1930 (viz ilustrace).

Weiss 001

Dále existuje zamlženo. Albert Jonáš ve své Studii píše: Pro nedostatek agendy nepoužíval stroj a prodal tento zpět fmně Jarolímek. Stroj později převzala fma Waldek Wagner - Praha". Otisk, který by byl poštou prošlý jsme doposud neviděl. Otisk prvního dne si zaslouží zcela jistě za těchto okolností označení R. Otisk měl oprávnění do 26. 4. 1930, kdy došlo k vrácení a prodeji tohoto stroje. Skuečně jepičí život v podobě dvou měsíců. Nastal zajímavý případ. Zobrazený otisk není esejí - otisk měl oprávnění. že nebyl použit jej esejí nedělá. Takových případů bylo jistě více, ale zatím je tento otisk ojedinělý. Bratislavské specifikum by pak mohlo dosýhnout na ocenění RR.

 

Druhé dějství.

Výplatní stroj si  žil dalším svým životem a doprováuel jej tento osud:

Výplatní stroj B3h byl prodán fimě Waldek a Wagner v Praze (Praha II, Hybernská ulice).Předtím, než firma

 Waldek a Wagner Praha tento stroj použila, měla od B. Jarolímka podobný stroj B4 s horním číslem počitadla (údaj Alberta Jonáše - AJ). První den použití  27. 12. 1929. J PÍŠE:"POD ČÍSLEM  DVOUŘÁDKOVÝ NÁPIS: WALDEK WAGNER".Zobrazuji tento otisk - dvouřádkový název firmy otisk neobsahuje. Omyl, přepis? Přiládám ještě celistvost poštou prošlou adresovanou na K. F. Pešáka, který si dle písma adresy ( jeho signa a barvy obálek) vyžádal u této firmy otisk pro svou sbírku. Ani zde název není dvouřádkový, Navíc AJ neudává existenci "&".

Waldek 001     Waldek 002

 

Třetí dějství

Teď vstupuje do hry druhý stroj firmy Waldek a Wagner, který vrátila firma M. Weiss z Bratislavy (viz dějství první). Waldek a Wagner zakoupili u B. Jarolímka tento stroj. Důvod neznámý. Jedná se též o Francotyp B4 s horním číslem počitadla - FR 8h - 3m. Dle AJ je jiný než první, i když otisky jsou identické. Údajně "bylo přeneseno razítko (rozuměj denní razítko) a fmní štoček (rozuměj označení orpávněného uživatele. Známka (erozuměj výplatní razítko) ze stroje fy. M. Weiss). Jenom sofistikované přístroje by možná objevily rozdíly, lidské oko filatelistovo toho nedokáže i při velké úsilí.... Ve sbírce mám obálku s datem 12. 12. 1930 neprošlou poštou - mohl to být otisk druhého stroje ? Anebo se jednalo o tisk z ochoty či z pilnosti? Pokud by to byl první otisk druhého stroje, pak to neodpovídá údajům ve Studii AJ.

 

 

Waldek 2 001

 

Obě selistvosti prošly poštovním proovzem. DRuhá je zajímavá použití obálky od vídeňsjého uživatele. Výpomoc pro obchodního partnera? Obálka ze zásob firmy Waldek a Wagner? Poštovní řád toto zakazoval, nicméně se stalo.Doposu nevíme, jaké byly aktivity firmy W+W. Měly něco společného se zdravotnictvím. Tato zachovaná obálka a adresa Hybernská 8 by tomu nasvědčovaly. Jisté to ale není.

Číst dál...

CESTA OTISKU ZÁLOŽNY VINOHRADSKÉ

Záložna Vinohradská, zal. 1874 (adresou Praha - Vinohrady, Anglická 22) si opatřila výplatní stroj Francotyp typu A s horním číslem počitadla (Věstník MPT č. 59 z 31. 12. 1927). První ofiicální otisk spatřil světlo světa 6. 2. 1928. Již předtím však byl identický otisk oražen na obálky bez adresíta, takže se jednalo o zkušební otisk s datem 18. 1. 1928 a sběratelsky esej. Esej začala být právoplatná až 6. 2. 1928. Zachovala se i celistvost, kde je uveden adresát Jaroslav Lešetický, jeden ze známých československých filatelistů a zároveň sběratelů výplatních otisků. Proslavil se i jinými posty a skutky nejen pro čs. filatelii (R).

Záložna 1 001        Záložna 2 001

 

Počátkem roku 1931 padlo rozhodnutí změnit dohlédací poštu z pošty PRAHA 31 na poštu PRAHA 35 (případů v historii čs. výplatního otisku let 1926 - 1939 je více -  stalo se tak pravděpodobně na popud Ministerstva pošt a telegrafů). Posledním dnem, kdy předchozí otisk vyplácel zásilky byl den 2. 3. 1931, nový otisk vyplácel od 3. 3. 1931. Reprodukovaný otisk je ze dne 11. 5. 1935 a je prošlý poštou.

 

Záložna 2 002

 

 

 

 

Číst dál...

KATALOG ČESKOSLOVENSKO - výplatní otisky z území zabraném Německem v letech 1938 - 1945 (Sudety) Svazek 4

V letech 2013 až 2015 jsme zpracovali s přítelem Robertem Di Casolou  za spolupráce s přáteli Rickem Stambaughem z USA a Berhardem Brunnerem z Německa i 4. svazek Katalogu Československa. Tento Katalog je typologickým katalogem výplatních otisků z území, které tehdejšímu Československu zabralo Německo. Jednalo se o území Sudet v letech 1938 - 1945. Toto je  první katalog v barevné mutaci pro specializované sběratele v angličtině. Za úvodní stránky budou průběžně zařazovány jednotlivé stránky. První verze katalogu byla zdarma věnována Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 a je zavěšena na jejich stránkách www.kf0015.cz. Na ilustračním katalogu v současnosti pracuje skupina složená z několika německých a rakouských specialistů a jednoho českého sběratele.

 

Sudety 1938 1945 001  

 

Sudety 2. část 1939 1945 001     SUD 1 001  

SUD 2 001    

SUD 3 001

SUD 4 001

SUD 5 001

SUD 6 001

SUD 8 001

SUD 9 001

SUD 10 001

SUD 11 001

SUD 12 001

SUD 13 001

SUD 14 001

SUD 15 001

SUD 16 001

SUD 17 001

SUD 18 001

SUD 19 001

SUD 20 001

SUD 21 001

SUD 22 001

SUD 23 001

SUD 24 001

SUD 25 001

Omlouvám se za špatnou kvalitu některých otisků. Předlohy byly v mnoha případech velmi nekvalitní.

Dodatky k typologii Svazku 4 budou průběžně zveřejňovány za tímto typologickým katalogem.

PŘÍLOHA

Ukázky několika celistvostí ze zabraných území v ltech 1938 - 1945

 

SUDET 1 001      Sudet 2 001

 

Sudet 3 001     Sudety 4 001

 

Sudety 5 001     Sudet 6 001  

 

Sudety 7 001Sudet 8 001

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZMĚNA DOHLÉDACÍ POŠTY VÝPLATNÍHO OTISKU RADIOJOURNALU

Změna dohlédací pošty v denním razítku výplatního otisků v období let 1926 až 1939 se stala u řady uživatelů výplatních strojů jedním z rysů použití výplatního stroje. Nejčastěji poštovní správa doporučila uživatelům změnu pošt z důvodů lepší komfortnosti při využívání poštovních služeb služeb. Otázkou zůstává, proč se tak stalo až po vyrytí denního razítka, nikoliv promyšleněji hned na začátku fungování výplatního stroje. Sběratelé tak získali dva otisky, každý s jiným vzhledem, z nichž se jeden nebo oba staly minimálně zajímavostí ne-li cennými otisky.

V roce 1931 dostal subjekt Radiojournal, radiotelefonické zpravodajství sro Praha, svolení s používáním výplatního stroje Francotyp B4 s horním číslem počitadla, sběratelsky Fr 8h - 4m. Původně tento stroj měl používán uživatelem Bratři Böhmové v Novém Jičíně. Tento uživatele si stroj původně zakoupil, nechal vytvořit všechny části otisku, stroj byl zaplombován 22. 1. 1932. Ministerstvo však rozhodlo dne 13. 1. 1932 o snížení slevy na použití stroje z 1% na 1/2%. Firma Böhm neuvedla stroj vůbec do provozu a vrátila jej B. Jarolímkovi. Stroj se přivezl do Prahy na Perštýn 15 dne 3. 2. 1932 a byl prodán Radiojournalu.

Radiojournalu byl tento stroj zprovozněn  12. 2. 1932 s dohledem pošty PRAHA 31. Dole první reprodukce znázorňuje 28. otisk 1. oficiálního  dne použití stroje (R). Druhý otisk je z 28. 11. 1032 poštou prošlý, několik dní před ukončení používání tohoto otisku z důvodů změny dohlédacího poštovního úřadu.

Radio 1 001      Radio 1 002

 

Dne 12. 12. 1932 - ve stejný den ukončení předchozího otisku, byl uveden do provozu druhý otisk s dohlédací poštou PRAHA 34 (viz dolní první otisk - R). Jedná se o 66. otisk 1. dne použití (R).  Druhý otisk na celistvosti je poštou prošlý s datem 11. 4. 1933 adresovaný firmě B. Jarolímek na Perštýn 17 (?). I To je cenná zajímavost díky adresátovi, účastníkovi procesu vyplácení zásilek výplatními otisky.

 

Radio 2 001     Radio 2 002

 

N závěr ještě jednu poznámku. Řada otisků z 1. republiky měla vynikající výtvarnou,  ale i vlasteneckou hodnotu, tento otisk je jedním z nich. Ke cti uživateli slouží, že vee stejném vzhledu byl tento otisk používán i za dob Protektorátu ČM. Pět podob  otisků z doby Protektorátu si zaslouží zvláštní článek. Motiv  Hradčan - symbol svobodného Československa zůstal po celou dobu Protektorátu v otisku, i když se nápisy měnily, poslední musel být dvojjazyčný. Českost nicméně z otisku v této době poroby povzbuzovala.

                                                       

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ESTEPONSKÉ ORCHIDARIUM

ORCHIDEJE

Vstavačovité neboli orchideje je řeleď jdnoděložných rostlin z řádu chřěstotvaré.  Jejich název pochází z řeckého orchis - v překlau varle podletvarz podzemních hlíz rodu vstavač.

 

Tyto rostliny jsou zvláště ceněny pro své krásné květy všech odstínů i barev. Z tropických roszlin sem patří ale i hospodářsky ceněná vanilka uíslávaná z plodů vanilovníku. Sběratelsktvím porslul zejména český cestovatel, zahradník a botanik Benedikt Roezl.  Jeden rod Roezliella nese jeho jméno. Rostou zejména v tropech na stromových patrech tropických pralesů. V mírném pásmuto  jsou spíše pozemní rostliny. Některé parazitují anebo rostou pod zemí.

WikipediE

 

 

 

Ve španělské Andalúzii ve městě Estepona se nachází oficiálně největší orchidarium v Evropě. Veřejnost zde může vidět až 5000 druhů prchidejí ve třech krystalových dómech s obdivuhodnými vodopády.Abych byl přesný v Evropě je ještě větší orichidarium, kde se nachází 10000 druhů orchidejí. Toto místo je v držení Leidenské univerzity, ale není přístupné pro veřejnost tak jako orchidarium v andaluzské Esteponě.

Orchideje jsou zvoláštní květenou - každý z nich potřebuje jinou péči než druhá - sluneční svit, teplota a nadmořská výška určuje podmínky pro ten, který druh. Unikátnímrysem ptování orchidejí v Esteponě je to, že nerosotou v květináčích, ale

se daří se jim na  různých druzích povrchu.Některé vidíme na půdě, některé ve výšce na stromech. V orchidariu je dvancáct druhů mikroklimatu. Některé orchidehe potřebují teplo po celký rok, některé teplo vyžadují jen v létě a v zimě jim vyhovuje nižší teplota. Některé druhy majá rády celý rok chladnější teplotu. Orchideje se liší i velikostí.

 

ORCHID 11 001     ORCHID 2 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS