HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červenec 2020

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 86. - STATKÁŘI

S

STATKÁŘI = zkrácený výraz pro delší název subjektu Hospodářské družstvo statkářů a nájemců v Praze, též Hospodářská záložna statkářů a nájemců Praha (mezi denním a výplatním razítkem otisku), adresa: Praha II, Havlíčkovo nám 24.

Povolení MPT č. 12. ze dne 10. 3. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Dopisy vyplácely tímto otiskem i jiné firmy, pravděpodobně členská základna či klienti této instituce

Otisk 1. dne 24. 1. 1930 (R)

 

 

Statkáři 001

 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem

 

Statkáři 002

 Tento otisk je zajímavý i atypickou a asymetrickou polohou výpatniho znaménka .

 

Otiskem Statkáři končí tento miniseriál o zkratkách s složeninách. Zastavil jsem se u zkratek 86x. Brzo začne další studijní miniseriál o kresbách. Ani v něm nebude nouze o zajímavosti a nové neznámé objevy a pohledy na otisky tohoto období.

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: GRUENE, TEXAS (45)

Gruene (New Braunfels), TX

Místo, které vzniklo usídlením německých přistěhovalců po roce 1840. Jedním z prvních v této oblasti byl Ernst Gruene (1845), který se začal žít v dnešním městě Gruene roku 1845. Rodina se zabývala zejména pěstováním bavlny a zasilatelistvím. Měla vliv na výstavbu domů - architektonických skvostů. Známá je Gruene Hall z roku 1878 - jeden z největších tanečních domů v Texasu, dále Gruene Mansion rodinný dům postavený v pozdně viktoriánském stylu a dům s obchodem. Místo bylo kupodivu bez pošty, ale honosilo se dvěma nádražími. Od roku se Gruene stalo místem duchů, skoro se vylidnilo. K oživení došlo v roce 1975 díky mladým Američanům. Gruene je slavné i koncerty a tanečními party. V tanečním sále hrál a zpíval své nepřekonatelné rokenroly  i známý Jerry Lee Lewis v 70. letech 20. století.

 

Gruene 001.      Gruene 004     Gruene 003     Gruene 002 Gruene 005   Gruene 1 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 85. - A J B L S

A

A J B L S: počáteční písmena slov z názvu firmy: Arona a Jakoba Löw Beera Synové Brno ve dvojitém šestiúhelníku (mezi denním a výplatním razítkem)

Činnost: výroba vlněného zboží

Povolemí MPT č. 12 ze dne 10. 3. 1930

Dohlédací pošta BRNO 2

Výplatní stroje Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběrateslké označení: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 29. 1. 1930 (R)

Beer 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 84. - AH

A

AH s letopočtem v kruhu s meandrem (mezi denním a výplatním razítkem)

Historie: Firma Anton Hübl s pobočkami v Praze, Agramu, Vídni, Karlových Varech. Obchod suknem. Velkoobchod textilem. Největší zasilatelská firma svého druhu v Evropě. Po znárodnění  se rodina odstěhovala do Rakouska.

Povolení MPT: 10 ze dne 29. 3. 1928

87. uživatel v Československu

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 3m

NOVĚ OBJEVENÁ ESEJ s datem  15. 3. 1928 (RR)

Anton 001

OTISK 1. DNE 27. 3. 1928 (R)

Zobrazen otisk prošlý poštou s datem 6. 4. 1928

Anton 002

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 83. - RUDIAY + PRAGOKARBO

R

P

RUDIAY

PRAGOKARBO

V označení identického označení oprávněného uživatele dva různé nápisy vztahující se k činnosti subjektu (i když každý štiček ryt nezávisle). Rudiay je název na otisku  z jednoho dolů spadající pod subjekt Česká uhelná společnost (původ neznámý), druhý název je složený název vystihující náplň firmy (označení tobrazující siluetu důlních budovs komínem a důlní věží, mezi kladívky nápis RUDIAY, později bez kladívek PRAGOKARBO)

Česká uhelná společnost a o. r., Praha 1, Národní 35 vlastnící několik dolů ve Světci, Bílině, Mostě, Třebušicích, Moravské Ostravě, a další včetně Horního Slezska. Uhlí, koks, antracit.

Povolení Věstník MPT č. 4 ze dne 1. 2. 1929

Výplatní stroj Francotyp B3 s horním číslem počitadla.

První otisk

Objevená esej s datem 1. 1. 1929 (RR)

RUDI 1 001

Otisk 1. dne 4. 1. 1929 (R), poslední otisk dne 2. 9. 1935 (změna označení)

 

 

RUDI 1 002

 

Celistvosti poštou prošlé s nátiskem informací o firmě, obě z roku 1932

 

Rudi 2 001

 

Rudi 2 002

 

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 2. 9. 1935

Změna označení, nyní PRAGOKARBO

Rudi 3 001

Poštou prošlý otisk s datem 10. 6. 1938

 

Rudi 3 002

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 82. - U. B.

U

U. B. = iniciály České banky Union - zkráceného názvu Union Bank (Příkopy 31 - palác Broadway, P I)

3. uživatel výplatního stroje v Československu

Historie: banka byla založena jako německý bankovní ústav v roce 1872,v roce 1932 (?) spojená s Všeobecnou českou bankovní jednotou,  v roce 1940 byla spojena s Deustche Agrar- und Industrie Bank, 1945 banka byla zrušena jako německý bankovní ústav

Povolení MPT Věstník č. 58 ue dne 18. 11. 1926

Dohlédací poštovní úřady: PRAHA 25, posléze PRAHA 1, krátce PRAHA 1a (esej)

Za dobu existence od 19. 11. 1926 několik desítek výplatních otisků, několik esejí

Výplatní stroje Francotyp A s horním číslem počitadla

Otisk České banky Union, byly často používány v krátkém období, i když poměrně ve velkém počtu (výskytu). Bohužel se nezachovaly všechny. Zachované otisky si zaslouží ocenění ze stupnice R - RR podle situace.

První otisk

Otisk 1. dne 19. 11. 1926 (poslední 30. 12. 1926) - RR

Sběratelsky: FR 6s - 4m

UB 1 001

Druhý otisk

(změna dohlédací poštovního úřadu - nyní PRAHA 1)

Použitá: 31. 12. 1926 - 1. 8. 1928

UB 2 001

Další otisky (období je charakterizováno častým střídáním původního stroje s náhradními)

Používán v těchto časových obdobách (mimo ně nahrazován náhradními strojem/stroji stejného typu)

31. 12.1926 - 7. 8.1928

7. 8. 1928 - 9. 12. 1928

13. 12. 1928 - 5. 2. 1929

16. 2. 1929 - 30. 4. 1929

29. 5. 1929 - 1. 7. 1929

(označení uživatele U. B. bylo přenášeno do náhradních strojů, není jasné, zda vždy)

Ukázky několika otisků uvedených období:

UB 4 001

 

UB 2 002

Ukázka náhradního stroje s datem 6. 2. 1929

 

UB 4 002

(v textu z Katalogu AJ uvedeno chybné datum 8. 2.)

Původní stroj navrácen do provozu, denní razítko přeneseno z předchozího náhradního stroje - v písmenech P a R menší smyčka, pod jedničkou delší podškrt).,- zde datum 7. 3. 1929

časové období provzu 16. 2. 1929 - 30. 4. 1929

UB 5 001

Náhradní stroj (označení přeneseno)

Časové období 1. 5. 1929 - 28. 5. 1929

UB 5 002

Původní stroj

použití: 29. 5. 1929 - 1. 7. 1929

UB 6 001

Náhradní stroj a jeho otisk  (označení přeneseno z předchozího stroje), stroj Francotyp A s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 6h - 4m ,

časové použití: 2. 7. 1929 - 20. 9. 1929

UB 7 001

Dle AJ: Na původním stroji (s novými iniciálami v označení uživatele - blíže pod výplatním razítkem nové razítko PRAHA 1a).

V provozu je jeden den: 20. 9. 1929 (RR), celistvost pravděpodobně osučástí Jonášova exponátu (Poštovní muzeum). Zatím znám jen jeden exemplář. První použití rozlišovacího písmene v názvu poštovního úřadu u nás.

 

Původní stroj navrácen uživateli, změna denního razítka (písmena pošty nízké, široce psaná písmena) Označení nově ryto a znatelně blíže u výplatního razítka než u předchozích otisků. otisk 1. dne: 21. 9. 1929

 

BV 8 001

Už takto zkomplikovaná situace v přehledu výplatních strojů České banky Union se zamotala dalším činem. Bance byl povolen druhý výplatní stroj, který měla do sloučení v majetku a používání Všeobecné jednoty  v Praze - vyobrazený Francotyp A s horním čílem počitadla. Úpravou vznikla esej - místo iniciál B. V. byly zasazeny iniciály U.B.) -. označení eseje RR (datum 20. 9. 1929).

UB 9 001

Další vývoj:

Otisk s písmenem "a" byl vložen do druhého stroje,  z eseje se stal regulérní otisk (9/1929 - 4/1032-), v 9/1937 došlo ke změně výplatního znaménka

 

UB 10 001

 

UB 10 002

 

V dalších letech byl používán výplatní stroj s identickými otisky (FR A s horním číslem počitadla)- tři ukázky, docházelo ke změnám číslic, výplatního znaménka

UB 12 001

Na konci období uživatel nechal doplnit tradiční iniciály a vytvořil parádní otisk s budovou banky (v pozadí Prašná brána), iniciály U. B. zůstaly pod výplatním razítkem, podstatně esteticky uloženy níže

Otisk 1. dne 30. 7. 1937 (R)

UB 12 002

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 27. 11. 1937

UB 12 003

 

Protektorátní historie otisku Ćeské banky UNION byla neméně zajímavá, zejména z odborného hlediska. Činím výjimku a zveřejňuji několik otisků z tohoto období. Stzdujně  otisk tohoto uživatele jednou z oblastí, která tento obor výplatních otisků činí studijně lákavou.

Původní stroj jen s iniciálami - datum 25. 9. 1939

UB 15 001

 

Daší původní stroj se stejným datem jako předchozí - 25. 9. 1939 (!), s prvním poněmčeným vzorem (dvojjazyčnost ve výplatním otisku), a obrázkem budovy banky a iniciálami)

 

U 16 001

Druhý poněmčený vzor otisku s datem 27. 11. 1940

U 16 002

 

Áčkový a jeho další vývoj

- československý vzor (předběžný protektorátní otisk)

- - první poněmčený vzor

---druhý poněmčený vzor (2x)

UB 20 001

 

UB 20 002

Otisk 1. dne 7. 11. 1939 (R)

UB 21 001

UB 21 002

 

Uživatel si pořídil nový výplatní stroj, sběratelsky FR 8h - 4m na vyplácení korespondence spojené pravděpodobně s novou agendou cukerního oddělení

UB 22 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 80. - HOB

H

HOB = firemní značka se stavená v pořadí písmen OHB - Západočeské továrny kaolinové . šamotové a Slovenské závody magnesitové a.s. v Praze (Praha II, U půjčovny č. 9 - značka mezi denním a výplatním razítkem

Založeny v roce 1899 na základě objevu kaolinu Johannem Fitzem v roce 1882. Značka vznikla v letech 1905 - 1906.

297. uživatel

Povolení MPT Věstník č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk 1. dne 26. 3.1930 (R)

HOB 1 001

 

HOB 2 002

 

DRUHÝ OTISK

Změna všech číslic

HOB 2 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 79. - VS

V

VS -= zkratka pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, původně v Ústí nad Labem, po roce 1938 v Praze (Spolek pro výrobu či Výrobní spolek?)

Založen ve Vídni v roce 1856 jako Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Významný podnik, který se nejen zabýval výrobou chemických produktů, ale položil pevné základy české chemické výrobě

Výplatní stroj Francotyp, otisk FR 6h - 4m

První otisk

ÚSTÍ nad LABEM 1

od 10/1034 do 1935-

VS 1 001

 

VS 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Stejný jako ad 1/ s tím, že "1" v názvu pošty (česká mutace) je poškozená (bez podškrtu), otisk s date, 16. 2. 1938

 

VS 2 001

 DRUHÝ STROJ

TŘETÍ  OTISK

FR 6h - 4m

Po přesídlení do Prahy nový stroj a otisk s  dohlédací poštou  PRAHA 1 , jinak vše stejné s předchozím otiskem

Otisk 1. dne ze dne 20. 12. 1935 (R) a  otisk poštou prošlý  s datem 4. 4. 1938

VS 4 001

 

VS 3 001

 

ČTVRTÝ OTISK

Změna označení uživatele -na SPOLEK PRO CHEMICKOU/ A HUTNÍ VÝROBU V PRAZE - pod výplatním razítkem.

VS 3 002

Poznámka: u obou otisků "tancující hvězdička" před výplatní hodbotou.

 

 

 

.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 78. - V. P. Ú.

V

V. P. Ú = zkratka z prvních písmen Všeobecného Penzijního Ústavu, Podskalská třída 21, P II. (zkratka pod výplatním razítkem

Subjekt zprvu : Zemská úřadovna I. "Všeobecného penzijního ústavu", posléze sew rozdělil na )řad A (pro Čechy) a úřad B (pro Němce). Nastala změna názvu - na Úřadovna A Všeobecného Pensijního ústavu v Praze (slovy) - mezi denním a výplatním razítkem

83. uživatel stroje

Povolení MPT Věstník č. 7 ze dne 29. 2. 1928

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk 1. dne ze dne 7. 3. 1928 (R), poslední dne 10. 4. 1930  údaje dle AJ VPU 1 001

NOVÝ OBJEV ESEJE

Objevena nová esej tohoto otisku s datem 6. 2. 1928 (v případě, že údaj o 1. otisku AJ je správný)

VPU 1 002

 

Jak uvedeno shora, následovaly otisky s plným názvem (bez zkratky)

První otisk se změněným označením  od 11. 4. 1930, pravděpodobně do 19. 2. 1934

VPU 2 001

 

Druhý otisk se změněným označením a změnou výplatních číslic a výplatního znaménka od 19. 2. 1934

 

VPU 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 77 - T. F.

T

T. F. - zkratka z prvních písmen příjmení dvou majitelů firmy - Tauber a Fischl (mezi denním a výplatním razítkem)

Historie: Vilém a Evžen Tauber, podnikatelé židovského původu, založili firmu v roce 1866, vinné sklepy měli v Karlíně, pro obavy z vysoké vody přesídlili do Vysočan (1891). Vytvořili firmu pro spojené vinné sklepy. V roce 1940 pod komanditním vedením. Firma znárodněna vyhláškou ing. Jankovcové č. 1232/1948 ze dne 21. 6. 1948 jako veřejná obchodní společnost.

Povolení: Věstník č. 38  ze dne 13. 8. 1931

Dohlédací pošta: PRAHA 79

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Otisk 1. dne: 24. 9. 1931 (R) + poštovně prošlá celistvost s datem 13. 5. 1932

 

Tauber 001     Tauber 002

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS