HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 30 srpen 2020

VE ZNAMENÍ KRESEB: 12. - slepec veden psem + nápis PRAHA IX - 181

Slepec se psem + nápis PRAHA IX- 181 u druhého otisku (mezi denním a výplatním razítkem) - u třetího otisku

Poznámka: Otisk již analyzován v jednom z předchozích příspěvků z jiného úhlu

Subjekt: Podpůrný spolek samostatných slepců pro ĆSR (Nové Vysočany 181)

Povolení MPT č. 19 ze dne 3. 5. 1929

155. uživatel výplatního stroje

Dohlédací pošta PRAHA 79

Výplatní stroje Francotyp C3 s horním číslem počitadla

V průběhu doby používán i náhradní stroje Francotyp B3 s horním číslem počitadla

Sběratelské označení FR 8h - 3m (podoba otisků modelů B a C shodná až na tvary, velikost, hmotnost číslic)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne (zkušební otisk či esej),  datum 5. 3. 1929 (RR) - AJ neuvádí - nový objev

Označení slovní mezi denním a výplatním razítkem: Podpůrný spolek/samostatných slepců/pro Č.S.R./v Praze

Pes 1 001

 

DRUHÝ OTISK

Otisk 1. dne 13. 3. 1929 (R)

Poslední otisk 30. 5. 1930

 

Pes 1 002

TŘETÍ OTISK (změna označení - zde slepec vedený psem + adresa)

Otisk 1. dne 30. 5. 1929 (R)

Poslední otisk dne 25. 9. 1930

 

Pes 2 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 4. 6. 1930

 

Pes 2 002

ČTVRTÝ OTISK

Náhradní stroj B3, denní razítko a označení přeneseno (velké trojúhelníky). Některé otisky byly kvůli propagaci předfrankovány a nesouhlasí s následující dobou.

Použití: 25. 9. 1930 - 1. 10. 1930 (RR)

Pes 4 001

 

PÁTÝ OTISK

Původní stroj vrácen. Změna číslic (vyšší a štíhlejší)

Otisk 1. dne 1. 10. 1930 (R)

Reprodukce poštou prošlého odpisu s otiskem s datem 27. 11. 1930

Pes 5 001

 

ŚESTÝ OTISK

Číslice změněny (nižší a hmotnější)

Zachycená data ve sbírce:

26, 11. 1931

2. 4. 1932

11. 6. 1932

1. 3. 1933

8. 2. 1933

26. 11 1935

1. 12. 1935

27. 11. 1936

Dvě ukázky:

 

Pes 6 001

 

Pes 6 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB: 11. - sfinga na výpalném roštu

 

Sfinga na výpalném roštu (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: SFINX, spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akc. spol./ Vereinigte Emaillierwerke und Metallwarenfabriken A.G. (Jungmannova 41, Praha 2)

150. uživatel výplatního stroje od roku 1926

Povolení MPT č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8 h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1. (Několik let s tečkou za názvem pošty, později tečka odstraněna)

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 4. 3. 1929

Sfinga 001

Poštou prošlá celistvost z 29. 4. 1929

 

Sfinga 002

DRUHÝ OTISK

Změna všech číslic (-9/1930-7/1932-)

 

Sfinga 1 002

 

 

TŘETÍ OTISK

Tečka za názvem poštovního úřadu odstraněna 19. 11. 1932 dle AJ

Sfinga 1 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB: 10. - čtyři válce voskovaného plátna + GSK

Čtyři válce voskovaného plátna (mezi denním a výplatním razítkem) + zkratka G. S. K. (pod výplatním razítkem), význam Grab Sÿnové K (společnost?)

Subjekt: Závody Granitolu a linolea A. S. Grab, Praha, Granitol - Werke Prag VIII, Spojené tvovárny na voskované plátno M. Grab synové, M. Grab Söhne, adresa: Praha Libeň, Na Košince

Povolení MPT č. 36 ze dne 13. 8. 1931

Dohlédací pošta PRAHA 22

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla 

Sběratelsky: FR 8 h - 4m

Poznámka: první otisk firmy obsahoval jen zkratku G. K. S. se šrafovaným podškrtem, viz předchozí seriál ve znamení zkratek (v době od 21. 7. 1931 - 30. 4. 1932

Pro ilustraci:

Grab 1 002

 

DRUHÝ OTISK (s kresbou a zkratkou)

Otisk 1. dne: 30. 4. 1932 (R)       - dle AJ

Dle mé sbírky otisk 1. dne 29. 4. 1932 POkud ne, jedná se o nově objevenou esej (R)

Grab 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 10. 4. 1933

 

Grab 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB: 9. - muž pojídající uzenku

Muž pojídající uzenku (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Továrna na uzeniny a konservy A.S. (německy: Selchwaren- und Konservenfabrik AG, Wolframs bei Iglau) též znám jako Kostelecké párky/Wolframser Würtschen

355. uživatel výplatního stroje od orku 1926

Dohlédací pošta: KOSTELEC u JIHLAVY/WOLFRAMS

Povolení MPT: č. 45 ze dne 25. 9. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky FR 8h - 4m

Otisk 1. dne 13. 10. 1930 (R)

Otisky:

a/ z ochoty ze dne 4. 2. 1931 s hodnotou

b/ poštou prošlý s datem 20. 2. 1932

Párek 001

 

Párek 002

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS