HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 08 září 2020

Czechoslovak Meter Stamps Basic Literature

METER STAMPS ON THE TERRITORY OF CZECHOSLOVAKIA SINCE 1926

General publications, lists, catalogues and basic articles

 

Záložna 2 001

 

LIST OF GENERAL PUBLICATIONS (INCLUDING BASIC ARTICLES) IN RELATION TO THE METER STAMP from the territory of Czechoslovakia since 1926

Seznam všeobecných publikací (včetně zásadních článků) týkajících se výplatních otisků z území Československa od roku 1926

 

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Výplatní otisky, součást poštovní historie, Filatelie 23/1978

Bouška Miroslav, Problematika specializovaného sbírání čs. otisků výplatních tsrojů a typologie, Filatelie 1977, Filatelistické sešity 14 - 16

Bouška Miroslav, Výplatní stroje a jejich otisky, Filatelie 13/1976

Leiš Ivan, Žralok a frankotyp, memoárová literatura o strojích, otiscích a sběratelství 1926 – 1934, samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Frankotypisté. memoárová literatura o začátcích vyplácení výplatními otisky ve světě (1897 – 1926, sběratelství v Československu (1926 – 2017), samonákladem, Praha 2018

Leiš Ivan, Československé výplatní otisky 1946 – 1992 (typologická příručka) 1. část (otisky komerčních strojů, samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Československé výplatní otisky 1946 – 1992 (typologická příručka) 2. část (otisky poštovních strojů), samonákladem, Praha 2017

Leiš Ivan, Výplatní otisky jako moderní prostředek vyplácení poštovních zásilek, jurymanská práce pro SČSF, Praha 1981

Leiš Ivan, Výplatní otisky, samonákladem, Praha 1991

 

 

SURVEY OF LISTS AND CATALOGUES OF THE METER STAMPS from the territory of Czechoslovakia since 1926 (in Czech and Slovak)

Přehled seznamů a katalogů výplatních otisků z území  Československa od roku 1926

(čeština, slovenština)

 

Bouška Miroslav, Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945 I. díl mimopražští uživatelé, vlastní náklad, Praha 1997

Bouška Miroslav, Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, II. díl pražští uživatelé, vlastní náklad, Praha 1977 

Bouška Miroslav, Příležitostné výplatní otisky, sekce výplatních otisků KPHC, vycházelo na pokračování ve zpravodaji Výplatní otisky (celkem 12 pokračování od roku 1982  do roku 1984)

Bouška Miroslav – Janů Luděk – Feldmann Vladimír, Katalog výplatních otisků „Sudet“ 1938 – 1945, nákladem vlastním, Praha 1994

Bouška Miroslav  -  Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků z území Československa 1926 – 1939, Filatelie – Filatelistické sešity 6 až 21, Praha 1979

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků z území Československa 1945 – 1948 (výplatní razítko ve tvaru motýlka), Filatelie – Filatelistické sešity 24/1982 – 16/1983

Bouška Miroslav – Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 – 1992, KF 00-15, Praha 1983

Janů Luděk, Přehled čs. příležitostných výplatních otisků 1990, Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, zpravodaj Kurýr č. 13, Praha 1991

Janů Luděk, Výplatní otisky pražské Hlavní pošty, Stolní společnost sběratelů výplatních otisků, zpravodaj  Kurýr č. 7 (?), Praha 1991 (?)

Janů Luděk, Příležitostné výplatní otisky roku 1989, Stolní společnost sběratelů frankotypů L. Janů, č. 5 (?) Praha 1990(?)

Jonáš Albert, Studie o otiscích čsl. Frankotypu, Český filatelista, různá čísla, na pokračování od čísla 1/1932 do čísla 12/1932

Jonáš Albert, Studie o čsl. otiscích Frankotypu, Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze, Praha 1933

Jonáš Albert, Studie o čsl. otiscích Frankotypů, Svaz čsl. filatelistických spolků v Praze, Praha 1934

Jonáš Albert , Různé zásadní články na téma Sběratelství výplatních otisků Francotyp a seznamy, Tribuna filatelistů 1931, 1932, 1933

Kolektiv autorů a sběratelů, Databáze modrých výplatních otisků na území Česka (od roku 2014), otevřená internetová databáze,  modry.kf0015.cz, Praha 2014 a dále

Leiš Ivan – Janů Luděk, Katalog podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 – 1992 (s výplatním otiskem ve tvaru zoubkované pseudoznámky), rukopis Praha 1988, aktualizace, vše v rukopise

Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky – popis soustav 1926 – 1981, Spravodaj pracovnej skupiny poštovej histórie a celin KV ZSF Košice, ročník II, I/1981

Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky – popis soustav 1926 – dodnes, Zpravodaj Severočeské KPS PHC, několik pokračování,  Most 1985

Leiš Ivan, Seznam  otisků pošt 1946 – 1976, předběžný seznam vycházel na pokračování (celkem 14 pokračování) v letech 1977 (Zpravodaj komise poštovní historie a celin SČSF) a 1978 – 1980 (zpravodaj Výplatní otisky), Praha 1977-1980

Leiš Ivan, Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 – 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku), SFA (Filatelistické štúdie č. 4), Košice 2011

Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků – Slovenské výplatní otisky 1946 – 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka), SFA (Filatelistické štúdie č. 5), Košice 2011

Leiš Ivan, Katalog   modrých  otisků České republiky 2014 – 2016, internetový katalog, www.kf0015.cz, Praha 2016

Leiš Ivan, Ilustrace k článku GLOSY 2013 na webu www.kf0015.cz, zde je otištěn typologický katalog k roku 2013, průběžně nepravidelně aktualizován, Praha 2013 a pozdější aktualizace

Lešetický Jaroslav, Seznam uživatelů výplatních strojů Francotyp, Filatelistická revue, ročníky 1931, 1932, 133 (různá čísla, články kombinované se zásadními ččlánky na téma sběratelství otisků ze strojů Francotyp)

Lešetický Jaroslav – Fr. Winkler, Stručný seznam otisků výplatních strojů /frankotypů/ v Československu, samonákladem, Praha 1931

Marenčík Ján, Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 – 1945, vlastný náklad, Košice 2008

Marko Marek, Frankotypy 1945 – 1965 (?), 11 sešitků, rukopis, nedatované záznamy, Teplice 1945 – 1965

Novák Tomáš, Novinky čs. otisků, seznamy čes. otisků vycházely na pokračování ve zpravodajích Výplatní otisky (1988 a dále), Kurýr, APZ (příloha Výplatní otisky) aj., Praha 1988 až 90. léta

Novák Tomáš, Francotyp – Anker, zajímavosti z provozu, (typologický průvodce), sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF, zvláštní monotématické číslo Informačního bulletinu Výplatní otisky 1983 (redaktor Ivan Leiš)

Tvrdý Ivan, Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 – 2008, SFA (Filatelistické štúdie č. 13), Košice 2013

Všetečka Karel, Frankotypy – seznam, Komise specializovaných oborů SČSF, seznam na pokračování ve Zpravodaji KSO, Praha 1970 a 1971

 

 

SURVEY OF LISTS AND CATALOGUES OF THE METER STAMPS from the territory of Czechoslovakia since the year of 1926 (in English, Italian and German)

Přehled seznamů a katalogů výplatních otisků z území Československa od roku 1926

(angličtina, němčina, italština)

 

 

Barfoot S.D. – Simon W., The Meter Postage Stamp Catalogue (strany 26 – 27, str. 13. str 94), Univeral Postal Frankers, Londýn 1953

Di Casola Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo TIPO 1 (1926 – 1946), www.kf0015.cz, Praha-Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catologo TIPO 2 (1946 – 1992), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia  Catalogo TIPO 3 (PO), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia, Catalogo TIPO 4 (Sudety), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia, Catalogo V 1 (1926 – 1939), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015, internetový katalog

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechsolovakia Catalogo V 2 (1926 – 1939), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 3 (letters A – Z :1939 - 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 4 (Praha 1: 1939 – 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 5 (Praha 2 ….: 1939 – 1945), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo  V 6 (1945 – 1948), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015

Di Casolo Roberto – Leiš Ivan, Czechoslovakia Catalogo V 7 (1945 – 1948), www.kf0015.cz, Praha – Lugano 2015  

Poznámka: Lze najít na www.kf0015.cz pod názvem „KATALOG VÝPLATNÍCH OTISKŮ (I, CH a CS)“  

Hawkins Joel A. – Stambaugh R., The International Postage Meter Stamp Catalog ( str. 275, 283, 965, 394) ,samonákladem, Goodyear, Arizona 85338, 2005

Hawkins Joel A. – Stambaugh R., The International Meter Stamp Catalog, internetový zdroj, https://en.wikibooks.org/wiki/international_Postage_Meter_Stamp_Catalog/Meter_Stamp_Collection_Societies, novinky a pokračování pouze na internetu 

Manhardt Gustav,  Die Absenderfreistempel des Protektorats Böhmen und Mähren, ???, 1978 (?)

Pešák K. F., Seznamy čs. výplatních otisků (1926 – 30. léta), vycházelo na pokračování v německém časopise Briefmarken Sammler – příloha Deutsche Zeitung Bohemia časopisech vydávaných na území Československa

 

 Created by Ivan Leiš, Radonice 14/3/2019

 

Žralok a frankotyp titulka 001     Vypadlá hodnota 001     VO pošt     Výplatní otisky 001     Nejstarší otisk v Sudetech 1938

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 6. - Dlouhá 49. + Telefon 61647 s kresbou číselníku a sluchátka telefonu

Kresba telefonního sluchátka a číselníku v trojúhelníku, pod ní název ulice: Dlouhá 49 (mezi denním a výplatním razítkem), pod výplatním razítkem nápis Telefon 61647

Subjekt: Společnost pro soukromé telefony Praha

Dohlédací pošta PRAHA 5

Sběratelské označení: FR 8h - 3m

Otisk 1. dne: 22. 7. 1937 (R)

 

Telefony 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 17. 12. 1938

 

Telefony 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES: 5. - II. REVOLUČNÍ 20.

II. REVOLUČNÍ 20. (mezi denním a výplatním razítkem) - sídlo pojišťovny

Charakteristika: ve dvou provedeních (velká a malá písmena) , u třetího a čtvrtého otisku (předtím názvy Alfenix a Lefenix)

Povolení MPT: Věstník č. 19 ze 3. 5. 1929 (první otisk 4. 4. 1929),

Dohlédací pošta PRAHA 5

První výplatní stroj: Francotyp C4 s horním číslem počitadla.

173. uživatel v pořadí

Sběrtelské oznčení:

FR 8h - 4m (u vyšších písmen adresy)

FR 6h - 4m (u malých písmen adresy)

OTISK s velkými písmeny označení

Otisk 1. dne: 24. 4. 1936 (R)

REvoluční 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 7. 11. 1936

 

REvoluční 002

 

OTISK s malými písmeny označení

Otisk 1. dne: 24. 6. 1937 (R) - odlišný výplatní stroj

 

Revoluční 1 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 12. 2. 1938

 

Revoluční 1 002

Číst dál...

ODPILOVANÝ VYŠKOV

Odborné i laické veřejnost specializující se na výplatní otisky z území Československa jsou známy otisky, u nichž během Protektorátu ČM (1939 - 1945) došlo k dopilování (vysekání) českého názvu dohlédací pošty. Bylo to zejména v Brně a  Olomouci,  ale  i jinde.Jedním z takových míst je Vyškov. Není divu, že v tomto městě a okolí byl v té době značný německý vliv. Město mělo i německého vládního komisaře od roku 1940 a Vyškov mělo být centrum německého jazykového ostrůvku (kolem německého cvičiště a střelnice) a mělo jím pocházet kolonzační pásmo vzniklé přes celou Moravu (vyšlo nařízení o vystěhování 33 obcí na Drahansku). Data podrobně uvádí wikipedia.org. 

Tato situace se projevila i v artefaktech poštovního provozu, zde u výplatního otisku uživatele F. Kusák, nakladatelství, kde došlo k odpilování českého názvu dohlédací pošty Vyškov 1 a v denním razítku zůstal jen německý název WISCHAU 1.

Uživatel firma František Kusák byla založena v roce 1904 a k 40. výročí existence si pořídila příležitostný otisk (viz reprodukce). Tato firma byla velmi známá svou rozsáhlou činností: knihtiskárna, papírnictví, výroba gumových razítek, fotopohlednice. O její profesionalitě svědčí i příležitostý štoček, ale i nátisky na obálkách a firemních papírech. Výplatní otisk významně přispívá k poštovní historii a dokládá všeobecnou historii své doby.

 

vyškov 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS