HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - leden 2021

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 3. - muž pojídající párek

Jaro, léto, podzim, zima, z Kostelce je všechno prima!

Wolframser Würstchen sind tadellos, beim Genuss die Freunde gross!

 

Česko-  německá reklamní hesla provázela korespondenci uživatele celou dobu Protektorátu. Celistvosti navíc zaznamenaly další fenomén - první poštovní směrovací čísla na území Československa - 11b.A do třetice: gumová razítka na celistvost ve dvou jazycích hlásily, že "se jedná o spotřebu straých tiskopisů". Nátisky a doplňující gumová razítka přísně dodržovaly dvojjazyčnost.

paras 010     paras 011

MP

Obrázek muže pojídajícího párek bez doplňujících nápisů či názvů - mezi denním a výplatním razítkem.

Subjekt: Továrna na uzeniny a konzervy, Kostelec u Jihlavy (německy Wolframs, na korspondenci se vyskytl i název Wolframs bei Iglau, nikoliv vak v denním razítku).

Výplatní tsroj Francotypsběratelsky fR 8h - 4m

Dohlédací pošta: KOSTELEC u JIHLAVY/WOLFRAMS, později WOLFRAMS/KOSTELEC U JIHLAVY

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, datum 24. 5. 1939, otisk totožný s prvorepublikovým otiskem (viz Katlog Di Casola - Leiš, záznam K 22

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, nepúplný poněmčený vzor (denní razítko zachováno z 1. republiky, i když je dvojjazyčné v pořadí čeština/němčina), datum otisku 28. 12. 1939

paras 004

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní orisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 5. 1940 )R)

paras 009

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem, dopisnice jen s českým textem, celistvost z roku 1944

 

 

paras 015

Další poštou prošlá celistvost s českým reklamním textem z října 1944

paras 014

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (4) - SUŠICE: JEDNOTA + SOLO

Pohled na otisky v Sušici

Ve sledovaném období e v Sušici vyskytly dva komerční uživatelé, které si zakoupily výplatní tsroj k vyplácení svých zásilek (pošty jsou z přehledu vyňaty). Ač byli v hldáčku jen dva uživatele, otisků bylo požehnaně. Vyskytlo se i několik soustav a jsou zde i zajímavosti, mezi ně řadím příležitostný otisk Jednoty a němý otisk subjektu Solo (bez názvu pošty v denním razítku).

Pohled první

JEDNOTA

Výplatní stroj Postalia

8. 10. 1971

Příležitostný výplatní otisk připomínající 20 let subjektu JEDNOTA Klatovy - Sušice (mimořádně povedené označení na 70. léta připomínající nejen výročí, ale i pamětihodnosti obou míst). Výplatní otisk tak spojuje dve funkce - vyplácení zásilek a připomínku existence subjektu.

Jednota 001

20. 10. 1980

Zmna označení uživatele (hlavní změna doplnění PSČ v označení a i v denním razítku). I když se jedná o textové označení s logem uživatele, na svou dobu se jedná o jeden z otisků, které mají svou estetickou  a vyváženou úroveň.

 

Jednota 002

21. 10. 1986

Druhý příležitostný otisk tohoto subjektu, opět vyvážený a esetickypůsobící. Navíc obsahuje zřetelně řadu údajů. Připomíná nejen 35. výročí Jednoty, ale i 85 let družstevnictví na Klatovsku. Výrazný dojem , perfektní rytecká práce a bez slité barvy.

Otisk doplňuje černotisk z dílny  neznámého autora/rytce.

 

Jednota 005

Pohled druhý

Výplatní otisk uživatele SOLO, závodu na zápalky

Výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m)

21. 7. 1953

Celistvost doplněna strojovým razítkem používaným na poště Sušice. Pošta ještě bez označení. Denní razítko jednokruhové.

Solo 005

Otisky zachyceny ještě v těchto dnech: 13. 6. 1972 + 02. 1. 1973 (Mezi rokem 1972 a 1973 došlo ke změně číslic v datu.

Solo 006

 

Výplatní stroj Pitney - Bowes

První otisk tohoto výrobce zachchycen 25. 11. 1975, poslední 24. 2. 1984

Denní razítko bez můstků, nad označení číslo 7868 (neznámý důvod). Všechny zachycené otisky v tomto období bez pSČ (PSČ není ani v v označení uživatele, ani v denním razítku).

Solo 009

Ve sledovaném odbobí se vyskytla ještě jedna zvláštnost. Denní razítko je němé - bez dohlédací pošty SUŠICE 1, Všechny ostatní otisky (sbírka jich čítá několik desítek," němost " nevykazuje, jedná se o nedotisk? Pro tuto hypotézu by svědčily i nekvalitní dotisky v horní částí nejen denního razítka, ale i výplatního razítka (název Československo). Nicméně jej zveřejňuji.

 

Solo 010

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY - 5 (123)

Radiocity 003

NEW YORK CITY

Radio City Music Hall

Hudební síň Radio City Music Hall se nachází v Midtown Manhattan v Rockefellerově centru. Síň dostala přízvisko  Showplace of the Nation. Je sídlem precizního tance, jehož představitelkami jsou Rockettes. Jedním z největších a nejpopulárnějších představení je vánoční show Rockettes.

Budova byla postavena ve stylu Art Deco a její stavba byla zaháhena 27. 12. 1932. Sál pojme 5960 diváků.

Radiocity 004     Radiocity 005     Radiocity 001     Radiocity 002     Radiocity 007     Radiocity 012     Radiocity 010     Radiocity 011      Radiocity 014     Radiocity 013     Radiocity 012     Radiocity 008

 

 

.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ ČTVRTÉ REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (3) - VAGONKA

VAGONKA  TATRA STUDÉNKA - BUTOVICE

ČESKOSLOVENSKÉ VAGONKY TATRA

VAGONKA TATRA národní podnik

VAGÓNKA STUDÉNKA N. P. (též k. p.)

 

Všemi těmito názvy prošel podnik Vagónka Studénka n. p.

Jeho korespondenci vyplácely i různé stroje a jejich otisky.

 

 

Pohled první

Výplatní stroj FRANCOTYP (FR 8h - 4m) - 40. léta až začátek let 80.tých

POŠTA STUDÉNKA 2

Otisk s datem 30. 4. 1955

vagon 001

 

DRUHÝ OTISK

výplatní otisk s datem 28. 7. 1956

změna označení uživatele

 

vagon 002

 

TŘETÍ OTISK

otisk s datem 8. 9. 1959

změna označení uživatele

 

vagon 003

 

ČTVRTÝ OTISK

otisk s datem 1. 2. 1960

změna označení uživatele

 

vagon 004

 

PÁTÝ OTISK

otisk s datem 7. 7. 1970 (R)

a/ návrat označení uživatele (viz druhý otisk)

b/ denní razítko bez názvu pošty STUDÉNKA 2 (příprava na změnu dohlédací pošty ?)

vagon 005

 

ŠESTÝ OTISK

otisk s datem 24. 5. 1971, dále zachycen otisk s datem 18. 4. 1972 - před změnou soustav strojů 

 

a/ příležitostný výplatní otisk (výročí 70 let 1901 - 1971)

b/ změna označení uživatele

c/ změna vročení (vyšší číslice)

d/ změna denního razítka (nová pošta STUDÉNKA 3)

vagon 006

Pohled druhý - Výplatní stroj POSTALIA (pošta STUDÉNKA 3)

SEDMÝ OTISK

otisk s datem 12. 11. 1970

změny:

a/ soustavy výplatního stroje (nyní POSTALIA)

b/ změna denního razítka - nyní již umístěno PSČ: 742 13 STUDÉNKA 3

c/ změna označení uživatele (odpilovaný znak TATRA (zbytky znatelné v obrázku), existoval otisk s úplným znakem před tímto datem ?, i zde je PSČ

d/ v denním razítku (dolnní mezikruží rozlišovací hvězdička)

 

vagon 008

 

OSMÝ OTISK

otisk ze dne 13. 1984

změna číslic data v denním razítku (nižší, tvarově odlišné)

vagon 009

 

DEVÁTÝ OTISK

otisk s datem 13. 3. 1985

změna označení uživatele (nyní znak - logo " V  " = Vagonka)

vagon 010

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 2. - stylizovaný obrázek zdravotní sestra, pacient, kříž v kruhu + nápis Ráček akc. spol. (též bez)

MP

Obrázek ve spojení s názvem firmy Ráček akc. spol. (u některých otisků též bez názvu), stylizovaný obrázek zdravotní sestry, pacienta, kříže v kruhu mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Ráček akc. spol.

Adresa: Tř. Svob. P. Šl. Neuratha 9, Brno

Činnost: zdravotnické potřeby a materiál

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2, BRÜNN 2/BRNO 2, BRÜNN 2

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 17. 4. 1940

 

racek 001

Poštou prošlý celistvost s datem 23. 1. 1941

 

racek 006

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protketorátní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 2. 10. 1942 (reprodukce), ve sbírce již datum s tímto otiskem bez názvu firmy s datem 15. 1. 1942

 

racek 005 

 

TŘETÍ OTISK

údruhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým poštovním úřadem v denním razítku, datum  20. 1. 1944 (viz druhý otisk níže na ústřižku)

 

racek 004R

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 1. - KLIMEŠ BRNO: bábovka v pravé ruce s/bez nápisů

MP

Obrázek: bábovka na talíři, který drží pravá ruka (bez nápisu anebo s nápisem PRAVÁ RUKA - mezi denním a výplatním razítkem, též adresa: BRNO - Na Ponávce 20 (podtrženo pod výplatním razítkem)

Subjekt: Klimeš Brno

Adresa: Na Ponávce  20, později Koliště 37

Činnost:  továrna na prášky do pečiva "Pravá ruka"

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m (různá označení - viz dále)

Dohlédací pošta: BRNO 1, BRÜNN 1/BRNO 1, BRÜNN 1

Poznámka: Otisk vyplácel za 1. i 2. republiky, 3. republika (?)

Viz též příspěvek ze dne 27. 8. 2020 na tomto webu 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, datum 20. 4. 1939

klimeš 007

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, rok 1939, 1940

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 16. 5. 1940 (R)

poštou prošlý otisk s datem 10. 12. 1940 (není obrázek)

klimeš 009

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, datum 1. 5. 1941

razantní úprava označení uživatele (zůstal jen obrázek - pravá ruka s bábovkou na talíři), názvy a nápisy odstraněny, hypotéza: český název ovlivněn averzí německého obyvatelstva (?), adresa změněna (nyní Koliště (?)

 

Klimeš 006 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protketorátní výplatní otisk, nyní odstraněn český název pošty BRNO 1, zůstává jen obrázek (viz shora) úplný poněmčený vzor

klimeš 010

Doplnění laskavostí  sběratele Pavla Koťátka z jeho sbírky/soukromého katalogu

 

Koťátko 002

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (2) - ČEDOK

 

ČEDOK

 

Jako další subjekt druhé sondy do ohromného světa výplatních otisků Československa (Čtvrtá republika, otisky s výplatní razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka z let  1946 .... 1992) jsem zvolil subjekt, který od roku 1920 (rok založení) do dnešních dnů, i když s jiným majitelem (od roku 2016 polská firma ITAKA) funguje se svou původní činností. Zvolený akronym byl a je ČEDOK - zkratka pro počáteční písmena Československé cestovní a dopravní kanceláře. Akronym se poprvé objevil oficiálně v roce 1926, stal se později i názvem této společnosti. V roce 1948 byla firma znárodněna komunistickým režimem.  Nyní stále existuje, ale pod zahraničním majitelem.

Výplatní otisky před a po 4. republice:

1. republika: Zachyceny dva otisky. První s názvem ČEDOK pod výplatním razítkem od července 1927. Stroj vyplácel s zímto otiskem zásilky celkou dobu 1. republiky, ovšem s výjimkou období v roce -1934-, kdy firma využila možnosti zasadit mezi denní a výplatní razítko příležitostné označení : "Pražské jaro"3/VI. - 17. VI./"Printemps á Prague."  Otisk 1. dne s datem 17. 3. 34 (R). Jeden z prvních a řídkých příležitostných otisků tohoto období. Katalog Bouška - Leiš PR 29a a 29b) 2. republika beze změn,  +  barevný Katalog Di Casola - Leiš PR 29a a Pr 29b)

 

Protektorát ČM: Zachyceny tři otisky s názvem ČEDOK pod výplatním razítkem, rok 1939 - československý vzor otisku, 1939 - neúplný poněmčený vzor, 1939/1940 - úplný poněmčený vzor. Katalogové číslování Katalogu Bouška Pr 29, PR 29a, PR 29b (raná změna z neúplného na úplný vzor v roce 1939!) + barevný Katalog Di Casola - Leiš  PR 29, PR 29a, PR 29b

 

3. republika: (větrná růžice), zachycen otisk z února 1947, Katalog Bouška - Leiš, záznamové číslo PR 24

 

Konec 3. republiky a 4. republika - zoubkovaný obdélník

Dohlédací pošta PRAHA 1

Poznámka: Uvádím jen základní otisky, vynechány otisky se změnou číslic,( někdy doplňují jen oznámení). Jedná se o letmý pohled, nikoliv vyčerpávající a detailní přehled otisků.

Pohled první

Období výplatních strojů FRANCOTYP

Výplatní stroje Francotyp používalo několik subjektů ČEDOKu (Příkopy, Vodičkova ulice, Jindřišská), označení přeneseno mezi dení a výplatní razítko, vyrobeny i netextová označení (logo plus domicily)

Otisk FR 8h - 3m

čedok 001          čedok 002   

Zatím poslední datum tohoto otisku bylo zachyceno s date, 15. 1. 1954.

FR 6 - 0 - 4m (zatím jen korespondence Příkopy)

čedok 009

 

FR 8h - 4m (zatím jen Vodičkova)

 

čedok 004

 

Pohled druhý

Výplatní stroje POSTALIA

stroj (Příkopy + pobočka Nekázanka, event. další pobočky)

Dva stroje (viz výplatní razítko a zoubkování přilehlé a zoubkování mírně odlehlé)

čedok 010

 

čedok 011

 

Postalia s přilehlým rámečkem zoubkování (dva otisky)

a/ nápis  LOGO + GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (-1968-) - R

čedok 016

 

b/ Otisk GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ - příležitostný otisk k 50. výročí existence ČEDOKu 1920 - 1970 (R)

čedok 014

 

Postalia s odlehlým rámečkem (dva otisky, jeden stroj - bez PSČ a s PSČ) - používal ČEDOK Příkopy 18)

 

čedok 017

 

čedok 018

Výplatní stroj Postalia s odlišným označením (ude logo + podnik cestovního ruchu/Praha 1, N příkopě 18) - bez pSČ, datum 15. 10. 1969

Otisk s novým označením bez PSČ, přilehlý rámeček, tečka ve výplatním otisku

čedok 022

 

Otisk s novým oztnačením a PSČ v denním razítku, hvězdička v dolním mezikruží denního razítku, přílehlý výplatní rámeček, bez tečky ve výplatní hodnotě

čedok 023

Výplatní stroje a jejich otisky s římskými datovými číslicemi (místo měsíců), různé velikosti číslic ve dnech a v měsících, denní razítko s/bez PSČ, různá výplatní razítka s odlehlým či přilehlým zoubkováním , bez tečky/s tečkou ve výplatních razítkách (výplatní číslice)

 A/ Zachycené tisky s daty 10. VII. 80 - 1. VI. 83 a dále až 9. II. 90, označení: logo + nápis PRAHA, PŘÍKOPY 18, PSČ, s desetinnou tečkou ve výplatní hodnotě

čedok 027

 

B/ Postalia, měsíc římský, výplatní hodnota bez desetinné tečky, bez PSČ, označení logo + nápis PRAHA (používá Nekázanka 7), zachycený data: 27. VIII 1985 - 31. X. 1985

čedok 036

C/ Stroj Postalia, jiný stroj, označení ČEDOK/Správa zahran.cestovního ruchu/Na příkopě 18/111 35 PRAHA 1, hvězdička v denním razítku, pSČ v denním razítku, vyšší číslice data, přilehlý rámeček výplatního razítka (používání Příkopy 18)

 

čedok 032

Výplatní tsroj Postalia, otisky se změněným označením (psacím písmem Čedok, dále tiskacím správa zahraničního/cestovního ruchu/podtrženo/ Na příkopě 111 35 PRAHA 1 podtrženo), malá hvězdička

 v dolní mezikruží denního razítka, různé číslice, data 11. 10. 1988 + 8. 4., 1986, pravděpodobně poslední otisk ČEDOKu s názvem státu Československo 

 čedok 037

 

Za období 1946 - 1992 tento subjekt používal větší množství strojů než byl počet obvyklý v tehdejším Československu. Navíc se za toto dlouhé období vytvořilo mnoho otisků. Komplikaci způsobilo i to, že stroje byla lokalizovány a používání na několika místech provozoven ČEDOku. Zcela určitě docházelo k jeich přemsťování od subjketu k subjektu. Na přehledu lze dále pracovat a při dalších nálezech nových otisků se zcela určitě podaří zajistit i časový sled otisků tak, jak šly historií.

 

Dohlédací pošta PRAHA 3

FR 6 - 0 - 4m

- 28. 6. 1958 -

Sídok 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY - 3 (121)

USA, New York City

ELLIS ISLAND: federální přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA (evropská vlna) v období 1892 - 1954. Ostrov při ústí řeky Hudson nedaleko New Yorku v USA. Majetek federální vlády USA a součástí Národní památky Sochy Svobody.

Jeden ze tří Ústřicových ostrovů (Oyster Islands) - Ellis Island, Liberty Island a Black Tom. Původní název Kioshk (Gull Island) díky velkému množství racků. Též nazývaný jako Mlý ústřicový ostrov. Název ostrov obdržel po jednom z majitelů (rok 1774) koloniálním ochodníkovi z Walesu Samuelu Ellisovi.

Stanicí prošlo 12 miliónů přistěhovalců. První imigrantkou byla irská dívka Annie Moore. Posledním imigrantem  norský námořník Arne Peterssen.Ellis Island je zvěčněn v dokumentech a artefaktech muzea na ostrově - Ellis island Immigration Museum, kde je i archiv přistěhovalců. V objektu jsou zajímavé části budovy - např. The Stairs of Separation (Schody odloučení) a  The Kissing Point (Bod polibků).

 

Ellis 006    Ellis 003     Ellis 009     Ellis 001     Ellis 012    Ellis 015     Ellis 010     Ellis 007     Ellis 014     Ellis 005    Ellis 004     Ellis 011     Ellis 013     Ellis 016     Ellis 017

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (1) - PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA s úvodem

POHLED PRVNÍ

ČESKOSLOVENSKO (4. republika)

1946 - 1992 (46 let)

otisky v celém domicilovém rozsahu (všechny existující dohlédací pošty)

otisky jen komerční (mimo otisky českoslovesmkých pošt) - všechny uznané subjekty - oprávnění uživatelé výplatních strojů

Úvodem:

K dnešnímu dni mají sběratelé k mání typologické katalogy výplatních otisků z území Československa (období 1926 - 1992). Řada období je pokryta též věcnými, ilustračními či položkovými  katalogy.Na druhé straně chybí alespoň základní položkové katalogy. Nejbolestivější je období let 1946 - 1992, které s výjimkou Slovenska chybí. V rukopise jsou otisky mimopražské z dílny sběratelů a publicistů Janů a Leiše. Jednotlivé domicily se zdokonalují elektronickým způsobem. Praha zůstává a leží ladem. A to je velká škoda.  Koncem loňského orku jsem zpracoval ve formě zatím nezveřejněné bezpřístupové první databáze otisky s poštami Praha 01 - 093 a intenzivně zpracovávám další dohlédací pošty od Prahy 1 počínaje. To vezme čas. Proto je nutné aspoň čas od času se těchto otisků, které vznikaly po dobu dlouhých 46 let, dotknout tak, aby odborná veřejnost a sběratelé věděli, že se možná jednou katalogu tohoto období v uceleném domicilovém pohledu dočkají. Takže aspoň tímto způsobem bych rád přiblížil tyto otisky, mezi kterými jsou uzcela určitě mnohé zajímavosti. Jsou to jen dotyky, nikoliv podrobný katalog či vyčerpávající přehled. Tak na tyto příspěvky pohlédněme.

Jen připomínám, že toto období zahrne jen výplatní otisky komerčních uživatelů (pošty nikoliv) s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku z celého území tehdejšího Československa. Poštovní správa koncem roku rozhodla, že větrná růžice z výplatního razítka  zmizí a objeví se zoubkovaný obdélník. Nová doba, nové pořádky - nový vzhled otisku. Zároveň nařídila i postupnou změnu denního razítka (z jednokruhového  na dvoukruhové bez/s můstky po německého vzoru).

 

PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA

 

První pohled -  První brněnská strojírna, dohlédací pošta BRNO 2

Ze všeho nejdříve se seznámíme s uživatelem.

První brněnská strojírna má bohatou tradici. Vznikla ve svém oboru dříve než Siemens (1847), General Electric (1892). ČKD (1871), Asea (1883). Založil ji Johann Reiff ve Šlapanicích v roce 1814. V té době vyráběl textilní stroje, parní stroje, kotle, turbíny. V roce 1824 byl vyroben první parní stroj vlastní konstrukce. V roce 1838 byla fima přemístěna do Brna. Od roku 1872 nese název První brněnská strojírna. 

 

V roce 1946 tento komerční subjekt vyplácel zásilky ještě výplatním strojem s otisky, kde na místě výplatního razítka byla větrná růžice. Označením bylo výrazné psací B v kruhu, pod ním letopočet 1821. Subjekt se nazýval První brněnská strojírenská společnost.

Dotek první

Další roky přinesly změnu. Změnil se vzhled otisku (výplatní razítko bylo ve tvaru zoubkovaného obdélníku) a uživatel též změnil své jméno: První brněnská a královopolská strojírna, GOTTWALDOVY ZÁVODY, národní podnik, Brno, jak dokládají otisky s daty 20. 1. 1948 (!) a 7. 10. 1949. V označení je stále rok založení 1821.

 

 

První 002

 

První 001

 

Dotek druhý

 

Jsme v 60. a 70. letech. Událo se mnohé. Jednak se změnil letopočet zrození tohoto subjektu - nyní se objevuje rok 1814. Výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m fyzicky i morálně dosloužil a byl nahrazen výplatním strojem Postalia. A do třetice došlo k nenápadným úpravám názvu. V roce 1966 - První brněnská strojírna, závody Klementa Gottwalda, národní podnik. O několik let později se jméno Klementa Gottwalda skrylo a název zněl: První brněnská strojírna, ZKG, oborový podnik. Pozorný sběratel pozná, že dochází ke změně právní povahy subjektu. V osmdesátých letech je otisk stejný, zajímavé je, že tímto otiskem vyplácí zásilky  i jiné subjekty než PBS (viz Oddíl orientačního běhu ČSTV. Další zajímavostí je, že nátisky na podnikových obálkách zmizely úplně.

 

První 003    

 

První 004

 

První 007

Dotek třetí

Dochází ke změně označení uživatele - objevuje se přesný název subjektu, na požadavek pošty adresa, dokonce již PSČ (zatím jen v označení, ne v denním razítku) a doplňuje se hlavní náplň výroby - konečně dochází na další funkci výplatního stroje - propagaci.

První 008

Poznamenávám, že zásilky z let 1982- 1983 uvádějí v nátisku na obálkách další odlišný subjekt: První brněnská strojírna, ZKG, koncernový podnik. Otisk má původní vzhled (první Postalia).

 

A dotek čtvrtý?

PSČ se dostává do denního razítka (roky 1988 a 1991), objevují se i rozlišovací znaménka v dolní části denního razítka - tři křížky. V roce 1991 vyplácí tento subjekt už zásilky novým strojem Postalia - menší výplatní razítko, větší denní razítko, vše je nově ryté včetně označení, kde se objevuje i rozšířená korespondenční adresa a větší písmena.

 

Brněnka

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS