HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 24 listopad 2021

KOJETÍNSKÁ ŠKÁLA BAREV

Při tvorbě databáze výplatních otisků čs. pošt z let 1946 - 1992 ze narazit na ladaccos, i když se to na první pohled nezdá. 

U otisků pošty KOJETÍN 1 to je různorodost použitých barev. Kromě předepsané červené se vyskytují i otisky černé barvy a dále i směsice dvou barev - červené a černé, která vytváří barvu dost těžce identifikovatelnou. Fialová? Tmavě červená?

 

752 01 KOJETÍN 1

28. 12. 1983

červená barva

 

 

kojetín 001

 

9. 12. 1981

černá barva

 

kojetín 002

 

17. 5. 1984

fialová, zmavě červená ?

horní celistvost níže

 

16. 9. 1985

červená barva

dolní celistvost níže

 

kojetín 008

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (138) - DREVONA n. p. BRATISLAVA

Dne 1. 5. 1949 byl založen národní podnik Dřevona se sídlem v Praze. Zároveň byl zřízen odštěpný závod Drevona n.p. v Bratislavě, který se později  stal samostatným podnikem pro Slovensko a časem přesídlil do Žiliny. Zabýval se výrobou a obchodem výrobky a polotovary dřevozpracujícího průmyslu. Historie šla dál. K privatizaci došlo v roce 1995 a sídlo je opět v Bratislavě. 

Drevona Bratislava vyplácela své zásilky výplatním strojem. TPodobným způsobem jako celá řada subjektů ve 4. republice československé zprvu výplatním strojem FRANCOTYP, později přešla na modernější a výkonější výplatní stroj POSTALIA.,

 

BRATISLAVA 1

- 7/70 -

 FR 8h - 4m 

 

BRATISLAVA 1

- 5/72 - 12/75 - 

FR 8h - 4m

změna označení po změně sídla (z Fučíkové 10 na Drieňovou 5)

viz dvě celistvosti níže

 

drevona 005

 

BRATISLAVA 1

- 10/73 - 12/75 - 

FR 8h - 4m - 

horní celistvost níže, u data v denním razítku došlo k výměně kapacitně omezeného vročení (vyšší číslice letopočtu)

 

801 00 BRATISLAVA 1

Postalia

výměna stroje zejména v souvislosti s vložením PSČ do denního razítka (801 00) a do označení (podnikové PSČ 893 47), výplatní tsroj Francotyp pravděpodobně byl již v době výměny morálně i fyzicky zastaralý, změna byla využita i k vložení loga národního podniku

- 6/76 -8/77 -

viz druhá celistvost níže

 

drevona 006

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

FOTOGRAFICKÁ VZPOMÍNKA NA VÝSTAVU WIPA 2008

Fotografické vzpomínání na Světoou filatelistickou výstavu WIPA 2008

 

Pvrní WIPA se konala v roce 1933. Další výstavy pak v letech 1965, 1981, 2000 a 2008. Výstava z roku 2008 byla pátou v pořadí. V roce 1981 jsme si mohli epxonáty prohlížet ještě v Hofburgu, poslední výstavu v pořádí již v novém prostředí mimo centrum vídně - v Austria Center Vienna. Výstava z roku 2008 byla uspořádaný k 75. výročí konání první WIPy. Návštěvníci ji mohli navštívit od 18. do 21. 9. 2008. 

 

Vystaveno bylo 480 soutěžních exponátů, 153 v kvalifikační multitřídě. Celkem bylo zřízeno 12 výstavních tříd. Vystaveny byly i světoznámé rarity - obrácená americká "Jenny", červený a modrý mauritius, osmdesátiblok modrého merkura, plno poštovně historických artefaktů často souvisejících s historií našich zemí a další zajímavosti. Doprovodný program byl též velmi zajímavý. A hlavně - návštěvníkům výstavy organizátoři zajistili výstavní a prohlídkový komfort včetně minutového čekání u Síně rarit.

 

 wipa 001     wipa 003     wipa 007wipa 011     wipa 012     wipa 004          wipa 005     wipa 002     wipa 006        wipa 008       wipa 009     wipa 010

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (6 - 22) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ FRANCOTYP NA ČS. POŠTÁCH

V dnešním příspěvku se přesuneme od strojů Anker (sběratelsky se otisky označují FR 6) k jedné československé zajímavosti - balíkovým výokatním strojům Francotyp a jejich otiskům. Ttyo stroje si nechala poštovní správa vyrobit u firmy Francotyp. Měly dvě denní razítka tak, aby se mohly orážet zprvu poštovní poukázky nutné na podání balíkových záslek. Později se tyto stroje a jejich otisky používaly i pro vyplácení listovních zísilek. 

 

Začnu definicí tak, jak ji naše poštovně historická  autorská skupina pustila do oficiální terminologie čs. filatelie v roce 1988.

 

"Balíkový výplatní otisk

Výplatní otisk používaný pro orážení poštovních průvodek, který obsahuje dvě denní razítka, z nichž levé svou polohou zasahuje do levé části průvodky (starého typu) do místa pro umístění podací pošty, v některých případech použity i pro orážení listovních zásilek)., výplatní stroje pro tento účel  jsou upravovány z výplatních strojů Francotyp, ojediněle i z Pitney - Bowes."

 

Myšlenka použití výplatních otisků pro příjem balíků vedla k dovozu nových modelů. Jejich dovoz byl zahájen koncem 40. let a použití těchto strojů vydrželo až do 80. lez 20. století. 

Otisky měly toto uspořádání: levé razítko s původním průměrem dvoukruhového denního razítka 24 mm a bez můstků bylo s osovou vzdáleností 123 mmm druhé razítko bylo umístěno s osovou vzdáleností 43 mm (osová vzdáenost: od středu denního ke středu výplatního razítka).   Levé razítko bylo určené pro adresáta. Výplatní razítko bylo oraženo na díl, kde " adresát nalepoval výplatní známky", jak bylo tiskem uvedeno na této části původky. Pravé razítko zůstalo poště jako důkaz, kdy a odkud byla zásilka odeslaná. 

Pro ttyo otisky jsou charakteristické dvoukruhová denní razítka bez můstku a římské číslice data v řádu měsíce. Výplatní číslice byly československé oválné s různými velikostmi a tvary, Hodnota byla většinou čtyřmístná, velmi výjimečně pětimístná (např. u pošty BRNO 200). Výplatní hodnota byla s výplatním razítka jednoduché hvězdičky s ostrými cípy prakticky u většiny  otisků.

Sběratelské označení: FR - BAL - 4m.

 

PRAHA 105

16. I. 62

FR - BAL - 4m 

poštovní průvodka

 

balik 001

 

PRAHA 23

27. IV. 67

FR - BAL - 4m

listovní zásilka

 

balik 002

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS