HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 25 prosinec 2021

HISTORIE LOVOSICKÝCH POŠTOVNÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Někdy se stane, že jisté místo přinese celou řadu zajímavostí. Jedním z takových míst jsou LOVOSICE, kde v průběhu několika let se vyskytlo hned několik zajímavostí a anomálií, teré obohatily sběratelství výplatních otisků na čs. poštách.

 

Období stroje FRANCOTYP

Pošta LOVOSICE

Prvním strojem, které obdržela lovosická pošta k vyplácení zásilek na přepážku   byly výplatní stroje FRANCOTYP, otiske sběratelsky fF 8 - 0 - 4m. Jeho denní razítko mělo sice průměr 24 mm jako ostatní otisky, ale vzdálenost mezi věnjším a vnitřním mezikružím bylo jen 3 mm (obvykle 4 mm). 

Časové rozmezí použití: - 2/57 -  5/68 - 

 

lovosice 001

 

Období strojů POSTALIA

Pošta LOVOSICE 1

Dalšími stroji, kterými byly lovosické pošty vybavovány, byly výplatní stroje Postalia.

Prvním strojem byla Postalia výrobní číslo 64 060, Antrieb 18279. První otisk spatřil světlo světa 8. 12. 1969.

Instalován byl mnohem dříve, o čemž svědčí zachovaný mechanikem Františkem Dubou. Otisk nese datum 23. 8. 1968. Proč? To zůstává záhadou. Tuto dlouhou prodlevu archiv nezaznamenává, není ani jasné, zda se nejedná o omyl.  Pokud data souhlasí, jak uvedeno či otištěno, otisk z 23. 8. 1968 je esejí, a to dosti vzácnou. Zahrály roli politické události, které se udály v srpnu 1968? 

 

lovosice 002

Stroj s tímto otiskem  byl skutečně v provozu, dokládá to otisk z mé sbírky s datem 29. 3. 1976.

 

Pošta LOVOSICE 2

Otisk s PSČ - 410 02 LOVOSICE 2

červený otisk

čas: - 7/75 - 4/77 - 

Poslední dochovaný otisk v mé sbírce v této barvě je s datem 15. 4. 1977.  Předesílám, že v řádu měsíců jsou arabské číslice (viz další vývoj).

 

lovosice 003

 

Pošta  LOVOSICE 2

Otisk bez PSČ - LOVOSICE 2

V denním razítku jsou číslice v řádu měsíců římské (viz rozdíl oproti předchozímu otisku).

Č e r v e n á   b a r v  a. 

- VII/73 - 

Číslice měsíců vyjádřeny římskými číslicemi.

lovosice 009

 

 

Č e r n á   b a r v a otisku. Nedostatek předepsané červené barvy. Proti pravidlům UPU a čs. Poštovního řádu.

Časové rozmezí: - 30. IX. 1977 - 6. X.1979 - 

Anomálie použití:

Stalo se  zde pravidlem, že tyto otisky znehodnocovaly poštovní známky místo denního razítka, což je předepsáno Poštovním řádem. Další zvláštní pravidlo bylo to, že černý otisk fungoval míst odenního razítka i pro poštovně paušalované zásilky, což bylo též neobvyklé, ale stávalo se.

 

lovosice 005     lovosice 006

 

LOVOSICE 2

Otisky v barvě červené opět obnoveny.

Časové rozmezí: - III/83 - IX/86 - 

 

 lovosice 010

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (8 - 2) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ PITNEY - BOWES NA ČS. POŠTÁCH

NĚMÉ VÝPLATNÍ RAZÍTKO OTISKU PITNEY - BOWES

Koncem 70. let se v poštovním provozu díky otiskům  dvou výplatních strojů Pitney - Bowes na dvou čs. poštách (OLOMOUC 2 a MLADÁ BOLESLAV 3) vytvořila neobvyklá a cenná kuriozita. 

V polovině 70. let poskytla anglická pobočka americké firmy PITNEY- BOWES ve Velké Británii čs. poštovní správě z propagačních důvodů dva výplatní stroje (Model GB 6300) k používání na čs. poštách.  Tyto stroje byly dislokovány na dvou poštách uvedených v předchozím textu.

Raritou bylo to, že ve výplatním razítku v rozporu s předpisy UPU a naším Poštovním řádem bylo výplatní razítko němé - bez názvu státu či poštovního operátora, kde se stroj používal a vyplácel. Tím s vytvořila velmi vzácná varianta tohoto podtypu výplatního otisku (RRR). Jednalo se o jediný a jedinečný případ v historii čs. výplatního otisku.

Provoz s přestávkami proběhl v letech 1978 a 1979.

Oba stroje vyplácely zásilky s propagačním označením v angličtině, a to až na výjimky u pošty Mladá Boleslav 3.

Oba výplatní stroje byly čs. poštovní správě zapůjčeny a po využití pravděpodobně vráceny výrobci. V expozicích Poštovního muzea ve Vyšším Brodě jsem tento model nenašel. Možná je skrývají depozitáře .... Honzy Galušky se už nezeptáme ...

 

OLOMOUC  2

Provoz s označením až do konce roku 1978.

Celistvost s datem 1. 2. 1978.

 

6300 004

MLADÁ BOLESLAV 3

Provoz v období - 5/78 - 11/79 - 

Celistvost s propagačním označením

18. 5. 1978

Dne 15. 3. 1979 byl štoček s tímto označením odstraněn a otisky vyplácel zásilky bez tohoto označení - viz další celistvost níže.

6300 001

MLADÁ BOLESLAV 3

Celistvost bez propagačního označení.

28. 11. 1979

Tento otisk bez označení vyplácel zásilky od 15. 3. 1979. 

6300 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS