HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 26 prosinec 2021

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (3)

Tento příspvek  o výplatních otiscích 3. republiky (1945 - 1948) navazuje na mé předchozí tři příspěvky zveřejněné na tomto webu:

 

1/ Několik pohledů (151) - Vydavatelství Svobodné slovo - Melantrich

- příspěvek o výplatních otiscích  4. republiky (1946 - 1992),

2/ Výplatní otisk uživatele Melantrich - Historický pohled (1) ze dne 16. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích 1. a 2. republiky (1926 - 1939),

3/ Výplatní otis uživatele Melantrich - Historický pohled (2) ze dne 24. 12. 2021

- příspěvek o výplatních otiscích Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945).

 

Dnes o otsicích vydavatelství Melantrich v krátkém období let 1945 - 1948, kdy byly používán a oficiálně povolen výplatn stroj s výplatním razítkem ve tvaru "větrné růžice" - mezi sběrateli používaný výraz "motýlek".

 

Uživatel používal výplatní stroj FRANCOTYP, otisk měl sběratelské označení FR 6h - 4m, vyskytl se v barvě modré (pro novinové zásilky) a v barvě červené pro korespondenci včetně zasílaných faktur. 

Dohlédací poštou byla pošta Praha 1.

ADRESA UŽIVATELE BYLA Václavské nám. 36, Praha II.

 

Otisk modré barvy, na celistvosti neprošlé poštou ze dne 14. 5. 1945, s rozlišovacím symbolem "a" v dolní části denního razítka. Název MELANTRICH pod  výplatním razítkem. 

Zatím se ve veřejném prostoru neobjevil tento otisk modré barvy na novinové zásilce. To vedlo autory Katalogu z roku 1983 k domněnce, zda se nejednalo o esej. Rozhodně je označen jako cenný otisk - R.

Poštovní správa modré otisky v tomto období tolerovala u ostatních uživatelů, takže je pravděpodobné, že i u tohoto uživatele došlo k podobnému přístupu a celistvostí prošlé poštou existují. Je možná, že tento otisk je otiskem 1. dne s obnoveným československým vzorem, který pořídil v den obnovení otisku ˇ"ČESKOSLOVENSKO" mechanik fy. B. Jarolímek. Tím by otisk byl cennější a měl by být označen jako velmi vzácný s označením "RR". Další vývoj jistě doloží další otisky a ujistí nás, kde je pravda. 

 

melantrich 3 001 

 

U druhého známého otisku, červené barvy, se zuev uživatele přesunul do prostoru mezi denní a výplatní razítko. Zachycené otisky nesou datum z roku 1946 - 5. 8. a 14. 11.  Byly použity na obálku (obyčejná korespondence) a na přebalovou pásku vyplácející zaslání faktury, kterou si dovolím zveřejnit pro zajímavost celou. 

 

melantrich 3 005      melantrich 3 004

 

melantrich 3 003

 

Druhá celistvost s červeným otiskem

 

melantrich 3 002

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

LAS VEGAS 31. 12. 1999

Letošní vánoce pomalu končí a jsme v očekávání odchodu starého 2021 a nástupu nového roku 2022.

Nezaškodí si připomenout zlom z prvního na druhé milénium.

Tentokrát se podívejme do Las Vegas v Nevadské poušti  - do nástupu nového - druhého tisíciletí  zbývá 11 hodin 56 minut a 10,7 sekund.....

 

las vegas 003     las vegas 001     las vegas 002     las vegas 005     las vegas 006     las vegas 007     las vegas 008     las vegas 009     las vegas 010     las vegas 011      las vegas 012     las vegas 004

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (161) - KOREKCE CHYBOTISKŮ DENNÍM RAZÍTKEM

ČESKOSLOVENSKO, VÝPLATNÍ OTISKY S VÝPLATNÍMI RAZÍTKY VE TVARU ZOUBKOVANÉHO OBDÉLNÍKU, 1946 - 1992

Chybotisky a jejich korekce

V historii čs. výplatního otisku se objevují též chyboticky, jak je tomu u ostatních filatelistických artefaktů.

Jedním z takových výskytů je chybějící stále údajedenníhpo razítka. Důvodem vypadnutí je fyzické zastarání či poškození tsroje.

Ve sledovaném období jsem namátkou narazil na dva případy:

 

KOŠICE - ŽELEZIARNE

Uživatel Východoslovenské železiarne n.p.

Celistvost s datem 1. 7. 1976 s denním razítkem pošty.

Cenný otisk označovaný "R".

Kromě pohyblivého údaje (data denního razítka) nezůstalo z této důležité části otisku vůbec  nic. Korekce byla provedena poštou a to denním razítkem blízko místa chybějícího denního razítka otisku.

 

VYPADLOSTI 001

 

BRATISLAVA

Uživatele BEZ Bratislava k. p.

Celistvost s datem 2. 11. 1988.

Cenný otisk označovaný jako "R".

Kromě pohyblivého údaje denního razíítka (data), nezůstala ani jedna stálá část razítka v otisku. Korekce poštou a denním razítkem nebyla provedena.

Cenný otisk s označením "R".

 

VYPADLOSTI 006

 

Denní razítko je skutečný korektiv, vyskytuje se na celistvostech i z jiných důvodů. O nich někdy příště.

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (9 - 2) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJE FRANCOTYP - TAXOGRAPH NA ČS. POŠTĚ

FRANCOTYP - TAXOGRAPH - CHYBOTISKY

Jak to bývá u mnoha filatelistických artefaktů. I u otisků tohoto stroje se vyskytly chybotisky.

Zde vznikly nepozorností obsluhy.

 

HORNÍ CELISTVOST

Chybí ležatý písmenový identifikační symbol obsluhující pracovníka pošty uvnitř výplatního razítka (RR).

Celistvost s datem 14. 12. 1981. Hodina podání: 13. hodina.

 

DOLNÍ CELISTVOST

Do výplatního stroje nebyl omylem vložen podací lístek pro příjem doporučených zásilek. Údaje pro podací potvrzovací lístek se otiskly na vloženou obálku a splynuly s adresou příjemce. (R).

Celisvost s datem 26. 9. 1979. Hodina podání: 13. hodina.

 

FRTAX 2 001

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (9 - 1) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJE FRANCOTYP - TAXOGRAPH NA ČS. POŠTĚ

Jediný stroj Francotyp -Taxograph v provozu čs. pošt

Dne 16. 8. 1979 byla zahájen zkušební provoz moderního výplatního stroje FRANCOTYP - TAXOGRAPH na poště 150 00 PRAHA 5. Tento stroj byl jediný v Českoslovebsku a byl určen výlučně pro příjem doporučených zásilek, ale nikoliv samoobslužným způsobem.

Výplatní stroj byl obsluhován pracovníky pošty. Každému z nich byl přidělen stabilně identifikační symbol otiskovaný ležatě ve výplatním razítku nalevo (např. "A").

Stroj současně s výplatním otiskem na zásilku orážel i speciální podací lístek se slovem POTVRZENÍ na jeho rubu. Základní varianta otisku je sběratelsky označována jako "FR - TAX".

Stroj měl další zvláštnost - současně s oběma hlavními otisky se orážel i kontrolní liniový záznam na "nekonečný pás" uvnitř stroje.

Otisk vyznačoval základní údaje - podací poštu (PSČ mimo v dolní části obdélníku - denního razítka). Zde bylo datum, ale i časový údaj. Mezi denním a výplatním razítkem velké R s číslem doporučené zásilky. Výplatní razítko uvádělo název státu/písmeno pracovníka obsluhující stroj, výplatní hodnotu s výplatním znaménkem a poprvé u čs. otisků vyznačení měny Kčs. Pořadové písmeno stroje bylo v přerušeném zoubkování nalevo.

Stroj vyplácel na to, že byl zkušební, poměrně dlouhou dobu. Zachovaly se i celistvosti z roku 1981.

Zajímavé je, že tento model stroje nebyl nikdy použit na území Německa, ač byl zde vyroben. Byl určen pro vývozní účely a můžeme se s ním setkat v několika zemích, např. v Argentině.

 

ZASLANÝ DOPORUČENÝ DOPIS ze dne 23. 8. 1979 v 19 hodin.

FRTAX 009

 

PODACÍ LÍSTEK PRO DOPORUČENOU ZÁSILKU pOUŽITÝ U ZÁSILEK ZE STROJE FRANCOTYP - TAXOGRAPH

a/ Lístek týkající se shora uvedené zásilky (líc a rub)

FRTAX 008     FRTAX 004

 

b/ Neopoužitý podací lístek

 

FRTAX 003

 

KONTROLNÍ LINIOVÝ ZÁZNAM s detaily o zásilkách Datum/Hodina/Číslo doporučené zásilky/Identifikace stroje/Identifikace pracovníka pošty/výplatní hodnota

 

FRTAX 006

V příštím pokračování chybotisky.

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS