HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (17) - PRAŽSKÉ CUKROVARY

Dnešní pohled nás zavede do Čakovic, kde sídlí známý cukrovar. V letech 1946 - 1989 byl nazáván většinou jako Pražské cukrovary, v letech normalizace dostal podnázev: "podnik XIV. sjezdu KSČ". Při vyplácení zásilek se tsřédaly stroje Francotyp a Postalia (střídavě či souběžně). Zajímavostí je, že v některých obdobích stroj Francotyp vyplácel bez označení, někdy bylo vyprázdněné místo pro uživatele doplňováno gumovým razítkem  s označením uživatele.

I dohlédací pošty měnily své názvy: PRAHA 96 ČAKOVICE - obě slova oddělovaly protektorátní křížky. Dále 196 00 pRAHA 96, posléze i 196 00 PRAHA 96 - ČAKOVICE.

Výplatní stroj Francotyp měl sběratelské označení Fr 8h - 4m.

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

Pošta: PRAHA 96 + ČAKOVICE

otisk s datem 2. 3. 1972 (údaj dne s neobvyklým pořadím číselného válečku: číslice - obdélníček)

 

Cukr 004

 

FR 8h - 4m

označení uživatele vyňato, doplňuje se gumové razítko s názvem uživatele

otisk s datem 18. 5. 1973

výměna číslic data

 

Cukr 008

 FR 8h - 4m

Otisk němý - bez označení uživatele, razítko s názvem není mezi denním a výplatním razítkem, ale nalevo od otisku

otisk s datem 14. 12. 1973

 

Cukr 007

FR 8h - 4m

otisk bez označení uživatele (doplněno gumovým razítkem nalevo od otisku),

změna denního razítka

nyní dohlédací pošta: 196 00 PRAHA 96

datum v denním razítku viditelně výše nad střední horizontální osou

otisk s datem 31. 8. 1977

otisk je anulát - bez hodnoty, otisk z ochoty? či zkušební otisk po servisu?

Cukr 010

FR 8h - 4m

otisk s datem 31. 8. 1977 s mistrným umístěním gumového razítka, který budí zdání, že se jedná o vložený štoček (a je součástí stroje)

Cukr 011

POSTALIA

Výměna výplatního stroje za výplatní stroj soustavy POSTALIA

dohlédací pošta: 196 00 PRAHA 96 - ČAKOVICE

v denním razítku dále silné můstky, tři rozlišovací znaménka (tři hvězdičky v dolním mezikruží)

PSČ se objevuje i v označení uživatele, kde náuev rozšířen o "podnik XIV. sjezdu KSČ"

otisky s datem -3. 11. 1978 až 2. 5. 1979- (reprodukce posledně uvedeného)

 

Cukr 012

FRANCOTYP

na scéně se objevuje opět na chvíli odlořený stroj Francotyp (souběh se strojem Postalia?použití v absenci stroje Postalia?)

otisk s datem 12. 2. 1988 (chybné datum?)

opět otisk bez označení, které je doplněno gumovým razítkem ,

dohlédací pošta: 196 00 pRAHA 96 (viz otisk Francotyp shora)

Cukr 017

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 1. - ČVK/II. OLIVOVA 6

TŘETÍ SERIÁL NA POMOC IDENTIFIKACI UŽIVATELŮ VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČESKOSLOVENSKA období 1945 - 1948 (1951)

 

Dnes otevírám další seriál, který pomáhá sběratelům výplatních otisků Československa při identifikaci uživatelů. Vychází z Identifikačního rejstříku uveřejněném v Katalogu Bouška - Leiš (Praha 1982/1983). Je rozdělení do několik čászí, které jsem již na webu popsal. Začínám zkratkami. V nadpise se objevuje zkratka Č3, což je znamení pro otisky 3. republiky československé z let 1945 - 1948 (poslední povolený rok pro užívání výplatního razítka ve tvaru "větrné růžice" (1951 - poslední dosud známý otisk s tímto výplatním razítkemú. Nejsou uvedeny všechny otisky. V těchto případech sběratele odkazuji na předchozí dva identifikační seriály.

 

Č3

Zkratka: Č V K (= České Válcovny Kovů - počáteční písmena slov v názvu) - ve spojení s adresou (mezi denním a výplatním razítkem)

Poznámka: Dříve Měďárna, vztah se záznamy otisků v Katalozích Bouška Leiš, resp. Bouška) - 1. republika PR 103, Protektorát PR 106, 106a, 106b, 3. republika PR 33. Záznamy v barevné mutaci jsou uvedeny též v katalozích Di csaola - Leiš.

Adresa: Praha II, Olivova 6

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 30. 6. 1947

 

ČVKáčko

 

Číst dál...

BAŤOVY VÝPLATNÍ OTISKY

Výplatní otisky firmy Baťa Zlín

Známá a ekonomicky výkonná firma Baťa Zlín se proslavila i tím, že pochopila význam moderního prstředku vyplácení zásilek a vyhodnotila správně, že výplatní otisky jsou jedním z prostředků významné propagace a reklamy. Firma patří mezi ty uživatele, která ve všech obdobích výlatní stroje využila stoprocentně pro vyplácení zásilek a při reklamních akcích.

Letmý pohled do 1. republiky

Tyto otisky jsou již více méně mezi sběrateli známé (již 42 let)

Katalog Bouška - Leiš (1979) zaznamenává pro období 1926 - 1939 celkem 11 (!) výplatních otisků pod kuratelou různých dohlédacích pošt. Barevné mutace přináši další Katalog Di Casol -Leiš (Praha ě015)

--- Praha 1 - Dům služby Baťa , záznam PR 12,

--- Otrokovice - Baťa a.s., O 17,

--- Zlín 1 /Baťovy závody, baťa a.s., Z 5a, 5b, 5c, 5d.

--- Zlín 2a/Baťovy závody, Baťa Zlín, Z 5d, Z 5e, T 5f, Z 5g, Zh.

 

Méně známé jsou otisky firmy Baťa z doby Protektorátu ČM z let 1939 - 1945.

Otisky jsou zachyceny v Katalogu Bouška (Praha 1977) a elektronickém barevném Katalou Di Casola - Leiš (Praha 2015).

Přesto si zaslouží naší pozornost. Už jen z prostého faktu, že v letech 1945 - 1989 se o protektorátních otiscích psalo velmi minimálně, a to jen o dohledem či na základě souhlasu politických orgánů.

Otisků bylo požehnaně - kmenová firma Baťa používala celkem 11 otisků, a když připočítáme další dva otisky firmy Kotva a. s. (firma v koncernu Baťa), tak dojedeme kčíslu 13. To je opět slušný rekordní počet otisků. A opět firma využila otisky nejen ke zrychlení vyplácení zásilek, ale i k reklamním a porpagačním účelům baťovským způsobem. Bohužel se vyskytl i propagační otisk, jediný v Protektorátu, který propagoval akci "Viktoria" - "V s ratolestí" protektorátních úřadů s německým tlakem v zádech. Do dneška nebyl tento počin dostatečně vysvětlen. Otisky registruje Katalog Di Casola - Leiš pod čísly Z4, Z 4a, Z 4b, Z 4c, Z 4d, Ze, Z 4f, Z 4g, Z 4h, T 4ch, Z 5, Z 5a, Z 5b.

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, otsik s datem 8. 8. 1939

ZLÍN 2

FR 6h - 4m, označení pod výplatním razítkem

Bata 001

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní  výplatní otisk/neúplný poněmčený otisk, použití ok 1939

ZLIN 2/ZLÍN 2

FR 6h - 4m

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 8. 1. 1940

Bata 002

Dle poštovních archivů byl tento otisk oficiálně zaregistrován až 10. 5. 1940

 

Bata 004

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený otisk, otisk 1. dne s datem 3, 3, 1941

 

Bata 005

Poštou prošlá celistvost s reklamním označení v otisku ze dne 2. 5. 1941

Bata 006

PÁTÝ OTISK

viz čtvrtý otisk s rozdílem změny polohy výplatního znaménka (nyní "tancující hvězdička")

ve sbírce eviduji tato data. 12. 6. 1943 - 3. 9. 1943

Bata 003

 

ŠESTÝ OTISK

příležitostný výplatní otisk k 50. výročí existence firmy (1894 - 1944)

FR 6h - 4m (tancující hvězdička)

otisky s daty - 21. 4. 1944 - 2. 11. 1944-

 

BATA čtyřka

SEDMÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 31. 1. 1940, rozlišovací symbol v denním razítku ("a"), jen název Baťa zlín pod denním razítkem

Bata 028

 

OSMÝ OTISK

druhý definitivní protektorítní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 10. 5. 1940 (otisk 1. dne - R)

další stroj, propagační označení, kromě názvu firmy Baťa též německo - český  text o pedikuře a péči o nohy

Denní razítko: rozlišovací symbol "a"

Bata 007

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 19 7. 1940

Bata 008

 

DEVÁTÝ OTISK

změna označení - místo propagačního označení označení s dýmským střevícem a názvem firmy Baťa

Otisk 1. dne 4. 3. 1941 (R)

Bata 009

 

DESÁTÝ OTISK

změna označení, nyní symbol "V s ratolestí"

FR 6h - 4m (dohlédací pošta ZLIN 2/ZLÍN 2, rozlišovací symbol "a")

Otisk 1. dne: 5. 9. 1941 (RR)

kontrolní otisky pořízeny ještě dvakrát: 17. 6. 1942 a 29. 12. 1942 (RR) - reprodukce, otsik v Katalogu Di Casola - Leiš, otisk s datem 29. 12. 1941

Nagar

 

JEDENÁCTÝ OTISK

změna označení (ruce pečující o nohu) - firma Baťa -dolní otisk

otisk 1. dne 17. 6. 1942 (viz dolní otisk)

srovnání s dvěma otisky jednoho stroje pořízený v jeden den (oba otisky R)m otisk s !V! byl navrácen (viz otisky a údaje shora)

 

BATA 020

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 23 (141)

New York City - hračkářství F. A. O. Schwarz na Rockefeller Plaza 30

 

Na Rockefeller Plaza na začátku Páté avenue se nachází současné sídlo nejstaršího hračkářství  v USA - hračkářství F. A. O. Schwarz. Firma vznikla v roce 1862 a svůj první obchod "Toy Bazaar" otevřela v Baltimore. V roce 1870 sídlil její obchod "Schwarz Toy Bazaar" v New Yorku na různých místech. Nyní je její vlajková loď na Rockefeller Plaza. Pobočky jsou na dalších místech v USA a i v zahraničí - Dublinu, Londýně a Pekingu.

Toto dnes již kultovní hračkářství proslavila řada filmů a seriálů - největší slávu zajistil film BIG s Tomem Hanksem a jeden díl The Simpsons.

 FAO 003    FAO 008      FAO 002        FAO 001     FAO 007     FAO 004     FAO 005     FAO 006     FAO 009

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (16.) - SUPRAPHON

Dnešní pohled do světa otisů z let 1946 až 1989 se týká jedno z významných národních podníků - Supraphone, státní hudební vydavatelství.

Supraphone je česká obchodní hudební značka. Původně sloužila k označování některých exportních nahrávek němeko - čského vydavatelství Ultraphon, později též jako značka gramofonových přehrávačů.

V 60. letech 20. století se postupně z této značky stalo státní hudební vydavatelství své doby. 

Během své existence ve sledovaném období 4. republiky používala tato firma  několik výplatních tsrojů - Francotyp a Postalia tak jako řada dalších subjektů. Původně tento subjekt nesl jméno Státní hudební nakladatelství, koncem 60. let se přejmenoval na Supraphone.

 

Výplatní otisky Francotyp

První otisk - subjekt Státní hudební vydavatelství

otisk stroje Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m, otisk s datem 3. 7. 1965

 

Gramec 001

 

Druhý otisk - subjekt Supraphon

otisk s datem 11. 6. 1971, stejný stroj, změna označení

Gramec 002

  Poslední zachycený otisk ve sbírce ze den 18. 11. 1977, otisk s datem 4. 1. 1978 (změna vročení)

 

Výplatní otisk Postalia

První otisk s prvně zachyceným datem 16. 2. 1979 (označení Supraphon malá písmena), otisky s dalšími daty  18. 6. 1979 a 10. 11. 1979

PSČ dohlédací pošty v denním razítku a i v označení - 110 00 (chybné)

 

Gramec 008

 

Druhý otisk - změna označení (větší písmena Supraphon)

PSČ v označení i denním razítku (změna PSČ v označení - tzv. podnikové) 

otisky s daty 29. 1. 1982 a 27. 7. 1984, ve sbírce zachyceno i pozdější datum 18. 2. 1987 

 

Gramec 011

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 22 (140)

Grand Central Terminal

též označovaný jako Grand Central Station, velký železniční nádraží a uzel - 44 nástupišť, 57 kolejí, 2 patra pod zemí. terminál stavěn v letech 1903 - 1913, otevřen 2. 2. 1913, vystavěn ve stylu Beaux - Arts. Hlavním symbolem jsou staniční hodiny. V blízkosti US Postal Office (na Lexington Ave.). Denně využije GCT 700000 lidí, každou minutu přijíždí či odjíždí vlak. Známý je i Oyster Bar. Proslavená je Šeptací galerie se zvláštním přenosem zvuku.

 

GCT 001        GCT 014     GCT 003     GCT 004     GCT 005     GCT 006      GCT 008     GCT 007     GCT 002     GCT 011     GCT 009      GCT 010     GCT 012      GCT 015          GCT 013 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VÝSTAVA PO ŠIRÝM NEBEM ANEB SÍLA FOTOGRAFIE JE NEZMĚRNÁ

Czech Photo Centre a venkovní výstava fotografií

Před svým sídlem v Seydlerově ulici v Praze 5 - Nových Butovicích uspořádal  Czech Photo Centre venkovní výstavu na panelech. Vystavuje zde fotografie z různých dob, které dokumentují sílu fotografie. A nejen sílu a dosah, ale i skutečnost, jak se dá s fotografiemi hrát. Retušovat, upravovat, měnit, nepublikovat, ukrývat nepohodlné záležitosti v trezoru. To vše z důvodů, že kdyby se objevily tak, jak objektiv vše zpracoval, nebylo by to pohodlné pro zobrazené aktéry

Výstava je poučná, fotografie doplňují popisky. V dnešní pandemické době jsou venkovní výstavy  jediným , co ukojí naší touhu vidět, vzdělat se, doplnit své znalosti, dostat se k poučení a něco citově prožít. Dlužno dodat, že se tak děje v každé době - buď ze zlých či ušlechtilých důvodů. Síla fotografie je nebetyčná, i té v trezoru či retušované.Možná větší než originály.

 

DSC04914      DSC04909     DSC04912     DSC04904     DSC04859     DSC04875     DSC04888    DSC04890     DSC04891     DSC04893     DSC04899     DSC04900     DSC04903     DSC04905     DSC04910

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (15. - ČSM, Sdružení organizací dětí a mládeže, SSM)

V odbobí 1946 - 1989 podniky, organizace, instituce mizely nejen z osobních důvodů a rozhodnutí jedinců či představenstev firem, ale zejména pod vlivem společenských změn (zestátnění, znárodnění, sdružování. Vznikaly i instituce pod vlivem ideologie nové vládnoucí třídy jako například Československý svaz mládeže. Ten fungoval několik let, sdružoval všechny organizace dětí a mládeže, po letech 1968 a 1969 za doby normalizace se dřívější organizace transformovaly do nových subjektů.

PŘEDCHŮDCI

V roce 1945 - 1946 došlo k ustavení několika orgánů sdružujícíh děti a mládež. Tou hlavní insitucí byl Svaz české mládeže (sídlil na obnoveneném Havlíčkově náměstí)., byl též nám pod názvem Ústřední svaz české mládeže (ÚSČM), pod něž pdoléhaly různé svazy jako např. Středoškolský odbor při ÚSČM a další. ten měl sídlo v obnovené Opletalově ulici č. 38.

dodatky 001

 

ČSM, později Sdružení organizací dětí a organizací a SSM používaly výplatní stroj Francotyp (sběratelsky Fr 8  h - 4m). Pochopitelně s různými označeními oprávněného uživatele.

PRVNÍ OTISK

jednokruhové denní razítko

ČSM, otisky s daty 7. 6. 1953

ČSM 001

 

DRUHÝ OTISK

dvoukruhové denní razítko

ČSM, otisky s dat y6. 12. 1955 až 22. 10. 1968

ČSM 002

 

TŘETÍ OTISK

Sdružení organisací dětí a mládeže Praha, otisky s daty  5. 8. 1969 až 4. 6. 1970

ČSM 003

 

ČTVRTÝ OTISK

Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže Praha, otisk s datem 23. 3. 1972

 

ČSM 010

 

PÁTÝ OTISK

SSM, příležitostný výplatní otisk k I, sjezdu SSM 1972, otsiky s daty 1 6. 1972 až 29. 9. 1972

 

ČSM 008

 

ŠESTÝ OTISK

změna výplatního stroje - nyní výplatní stroj Pitney - Bowes) - horní celistvost

Otisk s datem 2. 4. 1980

hraniční data - 8. 10. 1973 - 2. 4. 1980 -

asymetrické uložení názvu pošty v denním razítku - R

SEDMÝ OTISK

změna výplatního stroje (nyní soustava Postalia) - dolní celistvost

Otisk s datem 7. 4. 1988 

hraniční datum 13. 7. 1990

 

SSM 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 21 (139)

Hotel Waldorf Astoria, NYC

 

Pětihvězdičkový hotel na Park Avenue v NYC. Je v něm 47 podlaží, má výšku 190 metrů a nabízí 1413 pokojů. První hotel jménem Waldorf Astoria byl postaven z iniciativy Williama Waldorfa Astora v roce 1893. V blízkosti postavil o několik let později (1897) jeho bratranec Jacob Astor IV hotel Astoria. oba hotely byly propojeny Peacock Alley. V názvem a jménech se objevuje jméno Waldorf, což vychází u německého názvu města Walldorf, odkud rod Astorů pochází. Současní podoba slavného hotelu pochází z roku 1931. Na výzdobě se podílela i československá firma I. Ginzkey  z Vratislavic nad Nisou dodávkou velkého koberce na zakázku (rok 1928).  Hotel se může pyšnit tím, že se v něm ubytovala řada slavných osobností (mezi nimi i Elvis Presley, Elton John a další). Hotel se objevil v několika filmech. Měl vlastní nástupiště Grand Central Terminalu. Je ztvárněn i v písničkách (např. Cola Portera). Konaly se zde důležité konference a jednání (v roce 1912 ude zasedala i vyšetřující komise katastrofy Titanicu).

 

Astoria 005      Astoria 003      Astoria 004     Astoria 006     Astoria 001     Astoria 002     Astoria 007      Astoria 008

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS