HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - duben 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (52 ) - CHEMAPOL

Další pohled do období čs. výplatního otisku z období 4. republiky v letech 1946 - 1992, období, kdy otisk měl na místě výplatního razítka zoubkovaný obdélník místo dosavadní větrné růžice.Cílem pohledu jsou první otisky podniku zahraničního obchodu CHEMAPOL (léta 1949 - 1970). V těchto letechChemapol vyplácel výplatním strojem Francotyp. Otisky měly několik podob.

Otisk s datem 19. 4. 1949

Francotyp

Praha 1

FR 8h - 4m - 1K

Chemapol 001

 

Otisk s datem 13. 5. 1949

Francotyp

FR 8h - 5m - 2Km

další otisk ze sbírky s datem 27. 6. 1951

 

Chemapol 002

 

Otisk s datem 29. 3. 1954 (horní celistvost níže)

FR 8h - 4m - 2Km

 

Otisk s datem 2. 10. 1970 (dolní celistvost níže)

FR 8h - 4m - 2Km

 

 

Chemapol 005

Chemapol se přestěhoval z Panské ulice na Kodaňské ulice (změna pošty pRAHA 1 na PRAHA 110

 

Otisk s datem 2. 12. 1970

Francotyp

PRAHA 110

 

Chemapol 006

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (18)

Další zajímavostí první kategorie výplatních otisků z období 1945 - 1948 jsou celistvosti se znárodněnými výplatními otisky. Ke znárodnění docházelo na všceh místech otisků, zejména v místě denního razítka. Německý název pošty byl odstraněn nejčastěji odpilováním. za čas byl otisk změněn na definitivní československých vzor úředně povolený v rámci 3. republiky.

Tyto celistvosti by měly být součástí sbírek čs. výplatních otisků a neměly by chybět v exponátech připomínající obnovení poštovního provozu po roce 1945 v Ćeskoslovensku.Specializovaný exponát zabývající se převážně znárodněnými otisky by měl aspirovat na nejvyšší ohodnocení. Dokládá jedno z nejzajímavějších období čs. poštovní historie, ale též i historie všeobecné.

 

Tři příklady dvojic výplatních otisků - znárodněného a definitivního

 

Akciová společnost pro průmysl textilní ve Dvoře Králové n/L.

Znárodněný otisk s datem 10. 7. 1945 (R)

odpil 002

 

Definitivní čs.  otisk s datem 26. 2. 1946

odpil 003

 

Plzeňské akciové pivovary Plzeň

Znárodnění otisk s datem 3. 6. 1945 (R)

 

odpil 005

 

Definitivní čs. otisk s datem 8. 1. 1946

 

odpil 006

 

I. Buchsbaum Moravská Ostrava - Přívoz

Znárodněný výplatní otisk s datem 10. 4. 1946 (R) - horní celistvost

DEfinitivní čs. výplatní otisk s datem 1. 8. 1946 - dolní celistvost

odpil 007

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 12, - FÚ

Č3

Iniciály (zkratka) subjektu: FÚ - počáteční písmena názvu Filmový Ústav. Mezi denním a výplatním razítkem - blíže výplatnímu razítku

Subjekt: Filmový ústav

Stručná informace: Založen v roce 1943 v rámci Českomoravského filmového ústředí, první sídlo v paláci Lucerna (5. patro). Pozdější depozitář ve skleníku paláce Kinských a dalších místech. Častá reorganizace. Hlavním účelem této významné instituce bylo zachovat důležité artefakty z oblasti filmového umění. Paměťová instituce a filmový archiv. V roce 1945 FÚ včleněn dp ČSFÚ (československého filmovího ústavu). Bližší informace https://nfa.cz.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 5

Pravděpodobný otisk 1. dne (na obálce firmy Karl Holan & Co.) s datem 6. 6. 1945 (R), pořízen mechanikem firmy B. Jarolímek při uvedení stroje do provozu, úplný čs. vzor otisku

 

FU 001

 

Otisk s datem 7. 8. 1945, poštou prošlá celistvost (adresováno na bio Elekta v Českých Budějovicích)

 

FU 002

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (25)

BEATRICE, NEBRASKA

Vydávám se ze St. Joe po devětadvacátce, projíždím západní část státu Missouri, lehce se dotýkám západní části stát Iowa a vjíždím do Nebrasky s cílem navštívit významné místo americké historie a jednoho z úspěchů a,erického systémuV cestovním itineráři je cíl označen jako Homestead National Monument of America, poblíž města Beatrice v Nebrasce.

Homestead National Monument of America je jednou z významných jednotek systému amerických národních parků. Připomíná přijetí zákona o usedlosti z roku 1862, který umožňoval jakékoliv kvalifikované osobě požadvat výměnu až 160 akrů federální vlastněné půdy pod dobu pěti let pobytu a kultivace a vylepšení vlastnictví. Tímto zákonem se začala převádět veřejná půda do soukromých rukou. Jedny z prvních převodů půdy se uskutečnily na místě, kde je tato národní památka. 

 

home 003     home 004     home 005     home 001     home 002     home 006     home 007     home 008     home 009     home 010

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (17)

VARIANTY VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Základem sbírek výplatních otisků jsou jejich typy a podtypy. Nesmíme  ovšem zapomínat nai na třetí kategorii, pod kterou se řadí různé varianty výplatních otisků. Jak lze variantu definovat?

VARIANTA ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU

Otisk příslušného podtypu s odchylkou v některé jeho části, kterou je nutno provést z důvodu požadavku uživatele či pošty. Variantou rozumíme i nutné  viditelné opravy či úpravy některé funkční čsti orážecího mechanismu, nejčastěji po jeho poškození, zastarání či z jiných důvodů.

Viz též výplatní otisk, typ čs. výplatního otisku, podtyp čs. výplatního otisku (I. Leiš, Výplatní otisky (příručka), Praha 1991).

Dnes ukáži výplatní otisky podtypu FR 8h ve variantách čtyřmístných výplatních strojů. Variantou jsou rozdílné výplatní číslice.

Příklady variant určené tvarem výplatních hodnot:

Horní celistvost dokládá velmi raritní otisk s případem čtyřmístných gotických číslic (většina otisků s gotickými číslicemi je s trojmístnou výplatní hodnotou).

Uživatel DAIMON, elektrotechnický závod Schmidt a spol.

Otisk s datem 28. 12. 1945

Prostřední celistvost dokládá otisk s  velkými oválnými číslicemi československého vzoru a typickým výplatním znaménkem (velká hvězdička s rozšířenými hroty)

Uživatel J. Bartoň a synové, přádlena bavlny

Otisk s datem 24. 7. 1945

Dolní celistvost dokládá otisk s dalším typem malých oválných číslic československého vzoru (malá hvězdička otočená doleva s ostrými hroty)

Uživatel LADA, továrna šicích strojů

Otisk s datem 27. 2. 1946

 

4m 001

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (51) - SWISSAIR

SWISSAIR

Československá pobočka a reprezentace švýcarské letecké společnosti Swissair

v Praze používala několik výplatních strojů. Na začátku Francotyp, posléze dva stroje Hasler (jediný případ ve letech 1946 - 1989 v komerční sféře) a nakonec Postalia. Několik otisků s různými dohlédacími poštami: PRAHA 1, 110 00 PRAHA 1, PRAHA 01, 110 01 PRAHA 01).

 

Otisk s datem 18. 2. 1975 (R)

PRAHA 1

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m

Lokace: Vodičkova 34, Praha 1

 

Swissair 002

Otisk s datem 19. 11. 1975 (R)

110 00 PRAHA 1

hraniční data: 20. 6. 1077 - 25. 10. 1977

HASLER

Lokace: Vodičkova 34, Praha 1

Swissair 003

 

Otisk s datem 20. 3. 1984 (dolní celistvost pod fotografií letadla Swissair) (R)

HASLER

110 01 PRAHA 01

Hraniční data 20. 3. 1984 - 17. 6. 1986

Nová lokace: Pařížská 11, Praha 1

 

swissair 007

 

Otisky s datem 12. 3. 1990

Postalia

Hraniční data: 8. 5. 1990 - 7. 10. 1994 (den použití, nikoliv otisku) - dvě státnosti Československo a Česká republika - viz dále

110 01 PRAHA 01

Lokace: Pařížská 11, Praha 1

 

swissair 008

Výplatní stroj Postalia vyplácel i za období České republiky - pro ilustraci několik celistvostí

 

OBDOBÍ ČESKÉ REPUBLIKY

zachycené otisky: 23. 8. 1993, 20. 8. 1993, 7. 9. 1994

Výplatní otisk z poštovního provozu

Postalia

Otisk s datem 7. 9. 1994 - na poštovní přepážku předán 7. 10. 1994 (korekce pomocí denního razítka pošty)

 

swissair 009

Otisk s datem 20. 8. 1993

swissair 010

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (24)

ST. JOE

St. Joseph je město v Buchananském okrese státu Missouri. Při sčítání roku 2010 v něm žilo 76780 obyvatel. Osmé nejvtší město stítu Missouri. Třicet mílí od Kansas City ve státě Kansas a cca 125 mílí od Omahy ve státě Nebraska.Město je pojmenováno po jeho zakladateli Josephu Robidoux, obchodníku s kožešinami (1843) a biblickém svatém Josefovi. Nachází se na řece Missouri. Narodil se zde hip hopový zpěvák Eminem a zemřel zde Jesse James, desperát Divokého západu.  Nejvíce toto místo proslavil slavný PONY EXPRESS..Typické pohraniční město, v dávných letech nejzápadnější bod ve USA dosažitelný drahou a odrazový můstek ke kolonizaci Divokého západu (Jumping - Off Point). 

Pony Express byl v St. Joe aktivní mezi 3. 4. 1860 a 20. 10. 1861. Památku jezdců Pony Expressu připomíná Pony Express Museum (zde se nacházejí i původní stáje pro koně).

Pony Express byla kurýrní služba, která přepravovala poštovní zásilky z Východu USA na Západ. Jejími zakladateli byli: William Hepburn Russell, Alexander Majors a William B. Waddell. Tato služba byla v zemi "bez silnic" jediným možným řešením. Expresní poštovní služba vyhověla požadavkům doby a podmínkám  a  začala dopravovovat poštovní zásilky na svou dobu velkou rychlostí. Osamělí jezdci na koních

překonali pomalé dostavníky. První jezdec William Richarson vyrazil na stanovenou trasu 8. 4. 1860 (někdy se uvádí i 3. 4. 1860). Začátek trasy byl v St. Joe a končila v kalifornském Sacramentu. Zásilky převáželi v jezdci v mochillach (kožené brašny u sedla) Váha 15 kg. Pony Express byla nakonec ztrátový, státní podpora nepřišla. Vynález telegrafu (výstavba transkontinentálního telegrafu se datuje ke dni 24. 10. 1861) ukončil činnost Pony Expressu 20. 10. 1861

 

pony 003     pony 001     pony 002     pony 004     pony 005      pony 009     pony 010      pony 008     pony 006     pony 007     pony 013     pony 011     pony 012     pony 014      pony 015      pony 016     pony 017     pony 018      pony 020     pony 019     pony 025     pony 023     pony 021     pony 022     pony 024     pony 026     pony 027

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (16)

Jak jsem již několikrát podotkl, po roce 1945 doznaly čs. výplatní otisky mnoha změn. Jednak se o to zasloužily revoluční poměry po roce 1945, dále změny společenských pořádků a v nemalé míře i rozhodnutí poštovní správy. Nelze opomenout ani nutnost zprovoznění strojů při nedostatku náhradních délů. Běžné byly rekonstrukce strojů, při nichž se použily i náhradní díly ze strojů umístěných na zabraných územích.

Zajímavým fenoménem byly výplatní číslice výplatního razítka.Prvorepubliková poštovní správa přísně a důsledně dbala na to, aby otisky měly jen a jen ryze československé oválné číslice. Stroje umístěné na zabraných územích však učinily této zásadě konec. V poštovním provozu se objevily stroje s dalšími typy číslic - gotickými a novogotickými, kterí byly též občas usazovány v dřívějších výplatních strojích potom, co dosloužily číslice oválné. Nastoupila pestrost a v provozu se objevila řada typologických zajímavostí a variant.

Několik příkladů různých výplatních číslic.

Mnoho strojů si uchovalo vzhled výplatních číslic 1. republiky - oválné číslice československého vzoru (na zakázku vyrobené firmou Grancotyp GmbH):

Otisk uživatele Śkodovy závody s datem 19. 1. 1948 - českosloveské oválné číslice

číslice 001

 

Otisky tří uživatelů: odshora: Moragro Brno, otisk s datem 11. 11. 1946 - oválné číslice československého vzoru

Uprostřed: Otisk První české továrny na umělé hedvábí a.s. Terezientál u Hostinného n. L. (pošta Heřmanvy Sejfy) s datem 19. 10. 1945 - gotické číslice

Dolní celistvostt: Otisk Úřadovny sociálního pojištění v Děčíně, datum: ? - novogotické číslice, velmi řídce se vykytující typ výplatních číslic (R)

 

číslice 002

 

Další tři uživatelé s výplatními otisky FR 8 - 0 (bez pořadového čísla otisku): odshora - první celistvost Mücke Melder Fryštát, otisk s datem 21. 6. 1946 - gotické číslice,

uprostřed druhý otisk uživatele Národní správa fy. Gustava Wolfruma Syn z Aše - gotické číslice, otisk s datem 22. 5. 1946,

spodní celistvost s otiskem uživatele Stráž severu Liberec s datem 9. 4. 1946  - číslice vysoké gotické zcela ojedinělého tvaru, nevyskytující se u žádného jiného otisku tohoto období (RR), tento otisk je zajímavý i datumovými číslicemi (nezvyklé vysoké s tečkou za číslem měsíce). , výplatní razítko je vyšší v obloučcích v porovnání s ostatními razítky (31mm, obvyklé vzdálenost 29 mm) - budí dojem vyššího a většího razítka.

 

číslice 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 10. - E B

Č3

Iniciály (zkratky): E B (= Eskompt Bank) pod výplatním razítkem

Subjekt: Pražská úvěrní banka, filiálka Brno, tíž Moravská eskomptní banka

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 3m - 1K

Dohlédací pošta BRNO 1

Otisk s datem 17. 12. 1945

Pozn.: Zkratka slitá s rámečkem obálkového okénka.

EB 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS