HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 17 duben 2021

+++DATABÁZE výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992+++

DATABÁZE

Výplatní otisky čs. pošt

1946 - 1992

 

Databáze zřízena 17. 4. 2021 - jen na tomto webu. Postupně přidává její autor další otisky čs. pošt sledovaného období.

 

Databáze pošt 001

 

 

Databáze pošt 002

 

Databáze pošt 003

Poznámka autora pro uživatele databáze: databáze je průběžně doplňována a rozšiřována, nejedná se o ucelné a ukončené dílo.

Osobní poznámka.

Práce na seznamu, přehledu, databázi, katalogu (zatím je jedno, jak následující práci nazvu) jsem oživil v dubnu roku 2001, tedy po přestávce, která trvala 44 let. To neznamená, že jsem v tomto období výplatní otisky čs. pošt nesbíral, naopk - sbíral a řadil. Svěratelství jsme skončil rokem 1992, tedy zánikem mé země, kde jsem narodil, v Českoslovebsku. Dalšěí otisky - České republiky - sbírám jen typologicky, už ne věcně.

Od prvního čs. Přehledu otisků čs. pošt v roce 1977/78 uplynulo tedy  44 let. Mezitím - až na výjimky - nikdo generální katalog otisků čs. pošt nezpracoval (pražské otisky a otisky Prahy 1 jsou výjimkou).  První přehled byl textový s několika málo obrázky bez ilustrací. Nová databáze obsahuje barevné otisky na celistvostech. Důvody asi každého napadnou. Otisky čs. pošt jsou tak jednotvárné až nudné, že jakýkoliv další pokus bez obrázků by sběratele spíše od sbírání odehnalo. Proto v zájmu atraktivity a různorodosti až pestrosti u každého záznamu přikládám celistvosti, ze kterých se sběratel může poučit komplexně. Lepší než psát jednotvárný text.

Slovenští přátelé vytvořili práce, které zahrnují otisky pošt mezi otisky komerčních uživatelů. Nejsme příznivcem tohoto mixu, proto znovu odděluji komerční a poštovní otisky.

Popisky jsou úsporné. Věřím, že za několik desítek let český sběratel vyspěl natolik, aby pohledem uměl najít odlišení u jednotlivých záznamů. Proto odkazuji ty mladé a začínající na běžně dostupné úvody dalších katalogů čs. výpatních otisků. Tam je vše, co pomůže k orientaci i v této databázi.

Budu se těšit, že tato práce oživí zájem o sběratelství čs. poštovních otisků, a že břemeno sběratelství nezůstane jen na regionálnách sběratelách, ale i těch specializovaných. Je co sbírat a co studovat.

Hodně radosti nad sbírkami i této opomíjené oblasti sběratelského zájmu.Tent podobor si zaslouží pozornost, V roce 2026 budou  s námi otisky tohoto druhu již 80 let.

Všímám si nejen otisků a seznamuji zájemce s generálním přehledem, ale reprodukuji nejen samotné otisky, ale i otisky na celistvostech tak, abych ukázal poštovně historické osuvislosti. Rád bych tak vyvrátil povědomí, že výplatní otisky pošt jsou nudné a  nezajímavé. I mezi otisky čs. pošt se najdou vzácné kusy ošperkované propagačšními či přležitostnými textya obrázky, které se již těžko hledají. Přitom do sbírek a exponátů patří. A nejen těch specializovaných či studijních, ale i regionálních a poštovně historických. 

Jednotlivé položky jsou bez číslených označení (záznamů). Zatím je databáze řivá, přidělení číslených záznamů může seznam znepřehlednit.

Snažím se být v popiskách stručných. U malých pošt s minimálním potem otisků to není na závadu. U větších pošt s mnoha otisky (např. Bratislava či Praha) není nezbytí - je třeba doplnit rozlišovací znaky i do textu.Vše na pomoc a k lepší orientaci uživatelů.

Zatím je databáze volná a přístupná bez kódů a zdarma.

Velikost otisků se liší.

 

 

Použité zkratky (chronologicky) - průběžně doplňuji, zkratkám se snažím vyhýbat, i když za těch několik desítek let, co jsem s kolegy či sám tvořil katalogy pro naši veřejnost, zkratky již zdomácněly

PST - výplatní stroj Postalia

FTP - výplatní stroj Francotyp

PB - výplatní stroj Pitney - Bowes

 

 

 

 

 

A

679 04 ADAMOV

PO

 

Databáze pošt 004

 

679 04 ADAMOV 1

PO

 

Databáze pošt 009

 

AŠ 1

FTP

databáze pošt 010

 

352 01 AŠ 1

FTP

databáze pošt 011

 

B

BAKOV NAD JIZEROU

PST

Otisk 1. dne 10. 12. 1969 s podpisem mechanika Kanclstrojů Duby - anulát (R)

Bakov 001

 

294 01 BAKOV NAD JIZEROU

PST

 

Bakov 002

 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

PST

Bánovce 001

 

957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1

PST

 

Bánovce 002

 

BANSKÁ BYSTRICA

FTP (8) - 5M

 

Banská Bystrica 001

BANSKÁ BYSTRICA 1

FTP (8)- 4M

 

Banská Bystrica 002

změna vročení, změna denního razítka, změna výplatních číslic (nový stroj?)

 

Banská Bystrica 003

 

BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 004

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 005

 

974 01 BANSKÁBYSTRICA 1

PST

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

Banská Bystrica 006

 

974 01 BANSKÁ BYSTRICA 1

PST

Banská Bystrica 007

 

974 08 BANSKÁ BYSTRICA 8

PST

Banská Bystrica 008

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

PST

Bard 001

 

BARDEJOV

PST

Bard 002

 

085 01 BARDEJOV 1

PST

bard 003

085 01 BARDEJOV 1

PST (odlišné nižší číslice datum 11. 2. 1985?)

Bard 005

 

086 31 BARDEJOVSKÉ KÚPELE

PST

Bard 006

 

BECHYNĚ

PST

bechyně 003

391 65 BECHYNĚ

PST

bechyně 005

 

BENÁTKY NA JIZEROU 1

PST

horní celistvost

 

234 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

dolní celistvost

 

údaje měsíců v římských číslicích (denní razítko)

bechyně 008

 

294 71 BENÁTKY NAD JIZEROU 1

PST

údaj měsíce v denním razítku v arabských číslicích, silné můstky

 

Benátky 001

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

nízké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 002

 

407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

PST

vysoké datumové číslice v denním razítku

 

Benátky 003

 

BENEŠOV U PRAHY

FTP (8)

 

Benešov 001

 

256 01 BENEŠOV U PRAHY

PST

 

Benešov 002

 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem (anukát), poštovné placeno v rámci dohody o paušálu poštovného, výplatní otisk slouží jako uvedení data odeslání (místo denního razítka)

 

Benešov 003

 

BEROUN

FTP (8)

 

Beroun 002

 

266 01 BEROUN

PST

Beroun 003

 

 

266 01 BEROUN 1

PST

 

Beroun 004

 

266 04 BEROUN 4

FTP (8)

 

Beroun 005

 

294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM

PST

bela 001

 

     bela 002

 

044 45 BIDOVCE

PST

bidovce bilina 001

BÍLINA

FTP (8)

25. 10. 1967

bez "1" za slovem Bílina v denním razítku, přitom pošta již nesla oficiálně název Bílina 1 (viz balíková nálepka)

Ústřižek poštovní průvodky

bílina 001 

otisk na poštovní zásilce 17. 4. 1972

bílina 002

 

BÍLINA 1

FTP (8), 9. 8. 1972 (zasazena "1" za názvem pošty Bílina)

bidovce bilina 002

 

418 01 BÍLINA 1

PST

bilina 001     bilina 002

 

BÍLOVEC

PST

římské číslice měsíce v denním razítku

bilovec 001

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

 

bilovec 004

 

743 01 BÍLOVEC 1

PST

odlišné číslice denního razítka (jiný stroj)

 

bilovec 005

 

BLANSKO

PO

blatná 003

 

BLATNÁ

PST

Otisk 1. dne pořízená mechanikem Dubou dne 13. 11. 1969 (anulát) - R

blatná 004

 

Poštou prošlá celistvost

blatná 006

 

388 01 BLATNÁ

PST

 

blatná 005

 

336 01 BLOVICE

PST

 

Blovice 002

 

735 81 BOHUMÍN 1

PST

desetinná tečka  v hodnotě výplatního razítka nahoře

 

bohumín 001

 

BOJKOVICE

PST

bohumín 004

 

972 01 BOJNICE

PST

8. 10. 1974

známka na celině znehodnocena anulátem výplatního stroje (bez shody s poštovními prvidly)

bojnice 001

poštou prošlá celistvost s výplatním otiskem

 

bojnice 002

 

348 02 BOR U TACHOVA

otisk na poštovní poukázce s datem 21. 12. 1976 a na dopise s datem 26. 3 1982

Bor 001     Bor 002

 

BOSKOVICE

PST

Boskovice 001

 

956 18 BOŠANY

PST

anulát (odesilatel měl smlouvu o paušálu s poštou)

Boskovice 004

 

BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PST

otisk s propagačním textem vlevo od denního razítka: ŘÁDNÝ OBČAN PLATÍ/VČAS SOUSTŘEDĚNÉ/INKASO, hraniční data: - 19. 11. 1969 - 30. 8. 1972 -

brandýs 001

 

 

BRANDÝS NA LABEM - STARÁ BOLESLAV 1

PST

Boskovice 003

 Doplňující ilustrace s tímto otiskem na celistvostech různého druhu (listovní doporučená zásilka a zásilka zrychleného styku s červeným pruhem (během voleb)

brandýs 003     brandýs 004

 

250 01 BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

PST

brandýs 002

 

F R A N C O T Y P

BRATISLAVA 1

FTP (4) ... FR 4 - 5m - 2K (bez můstků)

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 25. VIII 1949 - 14. VI. 1950 -

 

blava 1 001

 

blava 1 002

BRATISLAVA 1

FTP (4)

FR4 -  4m - 2K (bez můstků) 

měsíc v denním razítku - římská číslice

hraniční data: - 9. IX.  1976 - 8. I. 1980 - 

 

blava 1 003     blava 1 005

BRATISLAVA 1

FTP (8), FR 8 - 4m

měsíc arabská číslice, častá změna vročení

hraniční data - 16. 7. 1970 - 7. 6. 1977 -

blava 1 006

 

P I T N E Y - B O W E S

BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 5000

dvoukruhová denní razítka bez můstků, údaj měsíce v denním razítku římskými číslicemi

Hraniční data: - 9. I. 1975 - 17. VI. 1985 -

 

blava 1 007

810 00 BRATISLAVA 1

PB

Model  PB 6300

Otisk s datem 2. 3. 1984

 

blava 1 009

P O S T A L I A

BRATISLAVA 1

PST

rozlišovací písmeno "2" v dolním mezikruží denního razítka, přilehlý rámeček výplatního razítka

otisk s datem 3. 6. 1970

 

blava 1 014

 

BRATISLAVA 1

PST

datum 23. 10. 1965

odlehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci

 

blava 1 015

 

BRATISLAVA 1

PST

otisk s datem 6. 3. 1968 (otisky se vyskytly i před tímto datem)

přilehlý rámeček výplatního razítka, denní razítko s půlměsíci

blava 1 011

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

hraniční data - 11. 8. 1976 - 15. 10. 1981 -

vysoké číslice data denního razíztka

blava 1 016

 

Poznámka: Řada rakouských (vídeňských) subjektů využívala levnější poštovné k zasílání své korespondence z bratislavských pošt - viz horní celistvost. Umožňovala to blízkost obou měst.

 

801 00 BRATISLAVA 1

PST

rozlišovací znamení: tři hvězdičky v dolním mezikruží - horní celistvost dole

4. 12. 1979

 

rozlišovací znamení: tři menší hvězdičky v dolním mezikruží - dolní celistvost dole

- 27. 9. 1980 -

 

blava 1 017

801 00 BRATISLAVA 1

PST

příležitostný výplatní otisk pro třetí subjekt - Organizační výbor této akce  (Bratislava 1979, Medzinárodná súťaž mldých filatelistov krajín RVHP

datum 9. 8. 1979

tři malé hvězdičky v dolním mezikruží - viz celistvost níže (horní celistvost)

blava 1 018

801 00 BRATISLAVA 1

PST

otisk s datem 27. 7. 1981 (viz celistvost nad tím textem)

tři vězší hvězdičky

hraniční data. - 4. 12. 1979 - 27. 7. 1981 -

...................

801 00 BRATISLAVA 1

PST

tři větší hvězdičky v dolní mezikruží denního razítka

otisk s datem 7. 6. 1981 - viz níže

příležitostný výplatní otisk k výstavě SOCFILEX 1981 v Bratislavě ( 7. - 14. 6. 1981)

 

 

blava 1 026

810 00 BRATISLAVA 1 

PST

výplatní otisk bez rozlišovacích znaků 30. 4. 1992 - viz celistvost s otiskem nad tímto textem

 

..............

Další otisky po přejmenování pošty - nyní 810 00 BRATISLAVA 1

..............

 

Společná poznámka:rozlišovací písmena pod dolním můstkem denního razítka u všech tří zobrazených otisků, silné můstky, první dva otisky vyšší štíhlé číslice v datu, třetí nižší s jinými tvary, všechny tři otisky mají křížek v dolním mezikruží

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku s rozlišovacím číslem "1" - 4. 7. 1983 - první otisk v sestavě

bez desetinné tečky ve výplatníé hodnotě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

datum otisku  s rozlišovacím číslem "2" - 3. 1. 1984 - druhý otisk v sestavě

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

s rozlišovacím číslem "3" - 11. 5. 1984

 

blava 1 027

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

31. 1. 1983 - první celistvost níže

silné můstky v denním razítku, malé tři hvězdičky

 

810 00 BRATISLAVA 1

PST

19. 3. 1987 + 29. 1. 1990 - druhá a   třetí celistvost níže

silné můstky, velké tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží denního razítka

 

blava 1 028

 

......

BRATISLAVA 2

FRANCOTYP

FTP (8)

V průběhu 50. - 70. let tato pošta používala několikvýplatních tsrojů, kterými vyplácela jak balíkové průvodky, tak i běžné listovní zásilky včetně doporučených.. Vznikla celá řada variant, které se lišily zejména čísliciemi ve výplatním a denním razítku.Znatelné bylo o fyzické zastarání strojů Francotyp, které se projevilo ve "zmizení" některých částí např. můstku v denních razítkách. V některých případech zmizela i "2" z názvu pošty .Mohlo se jednat i o nedotisk. Otisky tohoto podtypu soustavy Francotyp vyžadují další badatelské zkoumání.

Jeden podtyp, více variant

 

blava 2 001     blava 2 002      blava 2 003     blava 2 004     blava 2 005     blava 2 006     blava 2 007

POSTALIA

BRATISLAVA 2

PST - bez rozlišovacích symbolů

1972

 blava 2 008

 

BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

- 1967 - 1970 -

 

blava 2 009

802 00 BRATISLAVA 2

PST - tři malé křížky v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky

 

blava 2 010

802 00 BRATISLAVA 2

PST - hvězdička v dolní mezikruží denního razítka

blava 2 011

PITNEY - BOWES

PB

Přibližně počátkem 60. let 20. století se v čs. poštovním provozu objevily výplatní stroje soustavy Pitney - Bowes (americká firma, která jako první na světě uvedela na trh komerčně využívané výplatní stroje).

 

V Praze a v Bratislavě bylo použito na poštách několik strojů této soustavy. Dají se lehce identifikovat podle výplatního razítka a hodnotových číslic s výplatním znaménky před hodnotou , dvě vodorovné čárky). 

 

V Bratislavě na poště Bratislava 2 byl v provozu stroj Pitney - Bowes se dvěma denním itrazítky. Vznikl rekonstrukcí za účelem orážení poštovních průvodek při příjmu balíků. Před tímto strojem se podobný případ vyskytl i u strojů Francotyp.

 Podtyp PB 4

.blava 2 014

Podtyp PB 2B

(balíkový podtyp

 

blava 2 016

 

blava 2 017

 

BRATISLAVA 3

FRANCOTYP

FTP (8) - 5m    datum 29 7. 1950

blava 3 001

BRATISLAVA 3

FTP (8) - 4m - otisk s datem ?. 7. 1976

 

blava 3 002

 

830 00 BRATISLAVA 3

PO   10. 6. 1986

 

blava 3 003

 

Poznámka autora: Otisky jsou na několika druzích celistvostí : listovních zásilkách a poštovních poukázkách. Zajímavé jsou o kombinace výplatného - poštovní známky doplněné otisky výplatních strojů anebo naopak. Jsou i další varianty, na které jsem upozornil či ještě upozorním (např kombinace s poštovním paušálem či znehodnocení známek výplatními otisky).

pokračuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (49.) - MIZEJÍCÍ OTISKY

Další pohled do světa výplatních otisků 4. republiky československé (1948 - 1992) zaznamenává další fenomén. podložené odstraňováným soukromým hospodaření a stoprocentním zestátňováním a znárodňováním hospodářských A DALŠÍCH subjektů.

 Začal se měnit vzled na základě nařízení poštovní správy - výplatní razítko od větrné růžice k zoubkovanému obdélníku, a částečně též mizelo denní razítko jednokruhové a měnilo se na dvoukruhové s/nez můstků. První změna byla rychlejší. Již proto, že se jednalo o státní znak, denní razítko bylo regionální povahy. Rychlost změny nebyla tak rychlá. Jednokruhová denná razítka vydržela až do 80. let. Nařízena byla již v roce 1946 s úřední tolerancí do roku 1948.

V souvislosti se změnou vlastnictví se začala měnit i označení oprávněného uživatele. Někde s velkou rychlostí, někdy pomaleji, ale definitivně. Základním rysem změny by mizení starých označení a sešrotování štočků, které hodněkrát byly uměleckým dílem výtvarníků či rytců.

Tři příklady za všechny:

14. 12. 1948

Thonet, ústřední prodejna ohýbaného nábytku

FR 8h - 4m - 1K

Starý svět 003

 

25. 4. 1949

Julius Kussi , nově Chemodroga n. p., podnikové ředitelství

FR 8h - 4m - 2Km

 

Starý svět 002

 

20. 5. 1949

Česká akciová společnost pro stavbu strojů O & K

FR 8 h - 4m - 1K

 

Starý svět 001

14. 1. 1948

FR 6h - 4m - 1K

E. Teltsch a Spol. ETC, později Oleaspol.

Teltsch 002

 

Epilog

Další vývoj přinesl úplné zmizení těchto otisků s původním označením dřívějších uživatelů a nahrazení názvy nově ustavených subjektů. Časové řady obou druhů otisků jsou zajímavým zpestředním specializovaných sbírek.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 9. - DIMO v kresbě

Ilustrační otisk z 1. republiky, otisk 3. republiky totožný (s výjimkou data)

 

 

Dimo 001

Č3

Zkratka: příjmení majitele firmy N. DIMOviče (mezi denním a výplatním razítkem - otisk stejný jako za 1. republiky) - viz reprodukce níže

Subjekt N. Dimovič, továrna na cukrovinky a čokoládu

Výplatní otisk Francotyp FR 8 h- 4m

Dohlédací pošta: BRNO 2

Otisk byl registrován v Katalogu Bouška - Leiš na základě předložení otisku renomovaným sběratelem ( - 10_1945-)

Ilustrační otisk z 1. republiky

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (15)

V období 1. a 2. republiky československé, ale i během Protektorátu ČM a na zabraných územích nebylo zvykem používat ve výplatních tsrojích jiné než povolené červené (též modré) barv. Tato barva odpovídala tehdejším příslušným  schváleným normám. Originální barvu dodávali výrobci (Francotyp a částečně i Postalia) a garantovali jejich parametry. 

V poválečném období, kdy se obnovovaly narušené hospodářské vztahy, docšlo výjimečně k nedostatku předepsané barvy. Jedním z příkladů období 3. republiky čekoslovenské je reprodukovaný výplatní otisk uživatele  Okresná sociálba poisťovňa v Nitre. V jejím stroji v roce 1945 byla použitá nevhodná razítkovací barva ve fialovoém odstínu. chabé kvality. Kromě toho, že neblaze působila na mechanismu stroje ,otisky při použití této barvy byly rozpité a tím i nekvalitní.

tento otisk je předzvěstí větších problémů, ke kterým došlo v následném období 4. republiky čekoslovenské (1946 - 1992), kdy v nouzi se často razítkovací barva  různých odstínů též používala. K této praxi se uchylovaly nejen komewrční subjekty, ale též i pošty.

 

Ukázka  použití nesprávné barvy (odlišná barevná varianta)

 

Otisk s datem 13. 11. 1945

FR 8h - 3m

Dohlédací pošta NITRA

Uživatel: Okresná sociálna poisťovňa v Nitre

 

Raz 001 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (22)

Město FORT SCOTT

Historické město Fort Scott pojmenované po senátorovi Scottovi se nachází na Hraniční vojenské scénické postranní silnic ma východě státu Kansas.

 

.     SC     SC 2     SC 3     SC 4         SC 5     SC 6     SC 7      SC 8      Sc 9

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS