HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červenec 2021

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - PŘÍLEŽITOST

Citáty o příležitosti

 

Lidský život není nic jiného než řetězec promyšlených příležitostí.

Sókratés

 

Život je pro člověka plný příležitostí nechat svá ústa zavřená.

Winston Churchill

 

Pokaždé, když se probudíte , máte příležitost vytvořit nádhernou vzpomínku.

Ralph Smart

 

Moudý muž vytváří více příležitostí, než kolik jich objeví.

Francis Bacon

 

Uprostřed každého problému se nachází příležitost.

Albert Einstein

 

Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.

Christian Morgenstern

 

Příležitosti jdou kolem, zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.

Jerome Klapka Jerome

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (98 ) - BARVY A LAKY NP

V období let 1946 - 1989 se mezi československými otisky  s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku objevil neobvyklý otisk uživatele Barvy  a  laky n.p.   (DŘÍVE MORAVOLAK)  ze Starého města u Uherského hradiště. Čím byl tento otisk neobvyklý, zajímavý a dozajista cenný?

Z 1. republiky se nám vrylo do paměti, že na našem území vyplácely dva modely výplatního stroje Franctyp - A (Anker) a B (Bafra).  Jjeich otisky vytvořily dva podtypy s označení FR 8 a fR 6 podle vzdálenosti mezi středovými osami denního a výplatního razítka. K nim přibyl právě tento otisk se středovou vzdáleností 6, mm, což je rozhodující znak. Dnes jej zveřejňuji. Zatím byl ukryt v rukopise Katalogu podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 - 1992 (s výplatním razíkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku), který jsme vytvořili společně s Luďkem Janů - strana 86 a 87 úvodu, též ve  věcném katalogu). Zatím nebyl tento Katalog vydán.

Jedná se o dosud jediný známý výplatní otisk - produkt výplatního stroje vyráběný u firmy ANKER  (součást firmy Francotyp GmbH) poměrně krátkou dobu. Do Českosloveska nebyl dovážen, ale objevil se, pravděpodobně během let 1938 - 1945.  Pro a jak, nikdo neví. Jeho použití je sběratelsky doloženo i v dalších letech. První doložený otisk nese datum 7. 10. 1958 a uživatelem stroje byl tehdy MORAVOLAK n.p. Později byl tento subjekt přejmenován na Barvy a laky a v 70. letech zpestřoval scénu našich výplatních otisků tento stroj i dále. Dokonce přidal ještě bonus.

Bonusem je období několika  let  v sedmdesátkách, kdy pracovníci podatelny tohoto uživatele použili místo předpisoví červené barvy barvu razítkovací v černé mutaci. Vytvořily se i při nedokonalémn pročištění stroje i další odstíny.

Otisk dostal v rukopise Katalogu označení: FR 6,7 - O - 4m /13(ov) - 2K. Výplatní číslice byly shodné s číslicemi u modelu A.

Dodávám, že vzdálenosti 6cm a 8cm nebyly přesné, měly i odchylky, které výborně zpracoval švédský sběratel Stig Asklund a které jsme viděli v šesti různých skupinách v jeho exponátu na výstavě PRAGA 2018 v Praze. Psal jsem o nich na tomto webu před časem..

A ještě jednu poznámku na konec. Předchůdcem uživatele Moravolak a Barvy a laky (v současnosti Colorlak) byl ing L. Kirschner, který v roce 1925 ve Starém Městě u Uherského Hradišti založil malou chemotechnickou továrnu, která vyráběla laky na parkety, mořidla, dezinfekční a impregnační prostředky na dřevo, v roce 1927 přemístil firmu z pronájmu do prostor blízko vlakového nádraží. V roce 1931 měl již 17 zaměstnanců a firma prosperovala. Ing. L. Kirschner zaregistroval chráněnou značku KIRGIS. Ta je nám známá z jeho prvních výplatních otisků, o kterých jsem psal v seriálu VE ZNAMENÍ .... na tomto webu.

Otisky z let 1939 a 1941.

 

kirgis 001     kirgis 002

 

Tehdy měl tehdejší uživatele výplatní stroj se sběratelským označením FR 8h - 4m a dohlédací poštou bylo Uherské Hradiště 2. Otisk 1. dne byl s datem 12. 12. 1939 (neúplný poněmčený vzor) a  další otisk 1. dne s jiným vzorem s datem 10. 5. 1040 (úplný poněmčený vzor), oba nesou značení R.  Tento stroj se nezachoval, možná někde jinde, alep odtatné je, že nebyl v držení následovatelů této firmy, nebo jinak by se neobjevil shora popisovaný stroj a otisky.

Dodávám, že firma ing. Kirschnera byla po válce pod národní správou a v roce 1948 definitivně znárodněna. Byla posléze začleněna do Spojených továrene na barvy a laky se sídlem v Praze. Následovaly reorganizace a firma či nověji závod byly začleněny pod názvem Závod 04 Barvy a laky n.p. A to se již ocitáme v popisované době. 

Otisk v 70. letech nese již znatelní stpy opotřebení. Projevuje se to jednak v denním razítku (název pošty s vylámanými písmeny), jednak i v označení - až nejasný název a úplně nečitelný domicil pod názvem. 

 

Červené otisky

Data: 9. 9. 1975 a 13. 1. 1976

 

barvy laky 001     barvy laky 002

Jak vidno z celistvosti (označení 1410c) jejího předchozího majitele, existovaly minimálně dva odlišné otisky k tomuto zveřejněnému. Tolik na okraj.

 

ČERNÝ OTISK

Data dochovaných otisků v této barvě: 10. 3. 197?, 23. 3. 1978, 31. 3. 1978

 

barvy laky 003     barvy laky 004

 

Předchúdce národního podniku Barvy a laky - národní podnik MORAVOLAK (využíval stejný výplatní stroj), zde otisk s datem 17. 10. 1958

 

moravolak 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (99 - 1)

Opouštím stát Massachusetts a po jednadevadesátce vjíždím do státu Connecticut. Projíždím jej až k Bridgeportu a zastavuji ve  Stratfordu, místu zhruba jednu hodinu jízdy autem od New York City.

Stratford založili v roce 1639 náboženští imigranti - angličtí puritáni, kterí za oceánem hledali náboženskou svobodu. Vedl je reverend Adam Blakeman, který společně se šestnáctí až pětatřiceti  rodinami založil místo, které se zprvu nazývalo Pequanock či Cupheag (skryté místo, skrýš), až zdomácnělo jméno Stratford - podle rodiště Williama Shakespeara (Stratford-upon-Avon v Anglii). Název byl uzákoněn 13. 4. 1643.U tohoto místa ústila řeka Housatonic do moře, imigranti nazývali  pobřeží "zlatým". Stratford se stal svědkem velké migrace z roku 1630.

Na počátku 20. století složení místních obyvatel oživili ekonomičtí imigranti z Podkarpatské Rusi a Ukrajiny včetně rodiny proslulého designera helikoptér a letadel Igora Ivanoviče Sikorského (25. 5. 1889 - 26. 10. 1972, který přispěl k rozkvětu tohoto amerického průmyslu a průmyslovému rozmachu tohoto místa a okolí. 

 

Stát Connectitut

 con 002     con 001     con 003

 STRATFORD

 

straford 003

 

Ve Stratfordu na pobřeží

 

straford 002     straford 004     straford 005      straford 001

Karpatsko - ruský ortodoxní  řeckokatolický kostel svatého Jana, baptisty.

Zajímavá je že bohoslužby jsou v několika jazycích.

 

stratford 005      stratford 003     stratford 002          stratford 001     stratford 004     stratford 009      stratford 008

 

Hrob Igora Sikorského

 

stratford 006    stratford 007

Číst dál...

CENNÝ OTISK

Počátkem roku 1947 byl do Československa dovezen první tsroj další soustavy výplatních strojů zn. Universal Postal Frankers. Jednalo se o model stroje MultiValue (mnohonásobná hodnota), který byl určen pro přepážku pošty PRAHA 15.

Tato soustava po předchozí soustavě Hasler a na zabraných územích soustavy Postalia byla další, která narušila dlouholetý monopol strojů Francotyp.

Později se dovezlo ještě dalších 12 strojů, v čs. poštovním provozu tedy vyplácelo celkem 13 strojů této soustavy, řádně označených písmenem "U" a číslem ve výplatním razítku (s výjimkou tohoto prvního, o kterém píši dnes).

Číslo "1" bylo v dolním mezikruží denního razítko, které bylo dvoukruhové bez můstků. Čísl ostroje bylo zvýrazněno čarami.

Jednalo se o první stroj této soustavy u nás. Otisk s datem 23. V. 1947 je zatím jediným známým otiskem u nás (RR). Výplatní číslice byla staroněmecké, všechny měly stejnou velikost. Výplatní znaménko bylo identické se znaménky použitými u soustavy Francotyp. Zdá se, že na výrobě těchto čáslic a znaménka se podíliela firma Francotyp. Anglické číslice byly přece jen odlišnější. I v tom je tento otisk zajímavý.

 

Zvětšeno.

MV1 001    zvětšeno

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU ( 98 )

Dálice I 495 mne zavádí ze severu k jihu, ze státu Maine přes New Hampshire do dalšího amerického státu Massachusetts. První zastávkou je město lLwell a v něm zajímavý Národní historický park Lowell, což je historický park USA založený v roce 1978. Toto místo bylo spojeno s textilní výrobou během průmyslové revoluce. Na počátku se jemnoval East Chelmsford, později převzal jeméno jednoho z jeho zakladatelů. Místo bylo obsazeno v 17. století  Evropany, počátkem 19. století byl důletým výrobní centrem podél řeky Merrimack. Stalo se atraktivním místem pro plánované průmyslové město s middlesexským kanálem. Podařilo se vytvořit výrobní centrum s kombinací efektivity výroby s demokratickou morálkou a sociální strukturou. Tento prjekty přitáhl jednak zahraniční imigranty, ale i migranty z ostatních částí Ameriky.  

 

Dálnice 495 míří k Lowellu.

 

lowell 001     lowell 002     lowell 003

 

 

LOWELL National Historical Park

 

lowell 004     lowell 005     lowell 007      lowell 006     lowell 008     lowell 009     lowell 011     lowell 012     lowell 010

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (98) - KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ SUROVINY N.P. (KSNP)

Keramické a sklářské suroviny n. p. sídlily v Sedlci u Karlových Var, místní části Karlových Var. Historicky zde probíhala hlubinná těžba a postupem času se zde vytvořily desítky močálů a rybníků tím, jak byly bývalé lomy zatopeny. Sedlecproslul kaoolinem, s jehož těžbou jsou spojováni poprvé od roku 1740 Jakob Lorenz a Anton Pfeiffer. Odhalili kaolin - bohatství tohoto místa na dlouhou dobu.  Kaolin byl požíván k výrobě bílého porcelánu.  Prvně byl použit pro jeho výrobu v roce 1793.Těžba byla povolena o mnoho let později - 6. 11. 1891. Průmyslový podnik vznikl v roce 1899. Sedlecko - vildštějnské kaolinové a hlinné závody se proslavily ve světě. 

Subjekt spojován s kaolinem bylyKeramické a sklářské suroviny n.p., nástupce dřívějších Sedlecko - vildštejnských kaolinových a hlinných závodů n.p.

Historie vyplácení výplatním strojem je též velmi bohatá jako historie tohoto podniku.

Převážně tuto funkci zastal výplatní stroj Francotyp (otisk sběratelsky FR 8 - 0- 4m, dohlédací pošta Sedlec u Karlových Var).

 

Otisk s datem 8. 6. 1961

Horní celistvost: Sedlecko - vildštejnské kaolinové a hlinné závody n.p.

 

Otisk s datem 6. 11. 1969 - změna označení (na základě změny uživatele)

Dolní celistvost: nástupce: Keramické a sklářské suroviny n.p.

sedlec 003

 

V období  - 18. 10.1973 - 17. 10. 1974 - došlo k odlomení rámečku výplatního razítka, zůstala jen pohyblivá části této části otisku - výplatní hodnota. Byla vytvořena raritní varianta výplatního otisku, zatím jediná dokumentovaná v tomto období v historii vzniklých otisků (R).

Posledníá ptisky bez rámečku vznikly dne 24. 10. 1974, kdy byla tato závada napravena (viz dále). 

 

sedlec 001

 

Otisk s daty 24. 10. 1974 + 9. 6. 1976

 

První den opraveného otisku byl 24. 10. 1974 (R). Změnilo se denní razítko - zaneseno PSČ 362 31 a byl vytvořen otisk s příležitostným označení k 75 letům existence tohoto subjektu/uživatele (1899 - 1974) - k logu SEDLEC + KAOLIN se třemi hvězdičkami přibyla i hornická kladívka a titul "Nositel Řádu práce").

 

sedlec 004

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (97) - výplatní číslice otisků

Sběratelé by neměli přehlížet ani varianty k různých typům a podtypům otisků. Jdnou ze zajímavých variant jsou různé otisky se zajímavými číslicemi výplatního razítka. Několik příkladů:

Živnostenská banka, datum 17. 5. 1958, FR 6h - 4m, poslední číslice dutá (gotické číslice)

 

číslice 003

 

André, společnost sro Praha, podobný případ, je v čtyřmístné výplatní hodnotě se vyskytují hned dvě duté číslice. Výplatní stroje Bafra, sběratelsky FR 8h - 4m - bez výplatního znaménka, tisk s datem 25. 2. 1949, celistvost odeslaná do Švýcarska

a.číslice 004

 

V provozu se vyskytly výplatní stroje určené pro provoz na poštách , byly naglické provenience od firmy uNifersal pOstal Frankers a v sobě měly zárodky pozdějších licenčníchčísel (U + číslo). Bylo jich několik a vyskytlo s několik typů výplatních číslic - staroněmeckých, ale i anglických. Anglické měly tu zvláštnost, že poslední číslice byla znatelně menší než předchozí.

Ukázka otisku stroj UPF U 3 s datem 20. XI. 1950, otisk orazžen poštou PRAHA 24. V 60. letech se tento stroj objevil s jinou poštou PRAHA 04  v denním razítku (rok 1968).

 

číslice 005

 

Z řady strojů UPF je stroje a jeho otisk s číslem U 8, tam byly výplatní číslice velikostně sestupné.  Pošta Český Krumlov.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (66)

Po několikadenní návštěvě  Acadia National Park se vydávám k dalším zajímavým místům státu Maine. Jeden z nich je Fort Knox, nyní osučást Fort Knoxw State Park či Fort Knox State Historic Site u řeky Penobscoot, na jejím západní břehu. Byla vybudována v roce 1844 - 1869 u města Prospect ve státě Maine. Pojmenována po prvním ministru války americké revoluce generálmajorovi Henry Knoxovi. 

 kno 003     kno 001      kno 004     kno 005      kno 002     knox 002     knox 001

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (8)

Každá celistvost prošlá poštovním provozem má své nesmírné kouzlo. Nejinak tomu je i u vrácených celistvostí, které nenašly svého adresáta či adresát zásilku odmítl. Průvodní znaky vrácení jsou víc než zajímavé. Nedostatčeně vyplacená zásilka byla adresována příjemci v New Yorku a vrátila se. Americká pošta na ní přidala razítko "Return to Sender" (adresát neznámý) doplněné nálepkou z počítače. Zásilka prošla v místě dodání třídící linkou (viz přeškrtnutý znak vlevo od nálepky). 

 

IMG 0053

Číst dál...

UPRAVENÝ OTISK ROKU 1945

Odpilované názvy

 

Přelomové dny mezi dvěma různými obdobími stále lákají sběratele. Ve sběratelství patří tyto otisky k nejzajímavějším. Nejinak tomu bylo i u otisku z roku 1945. uživatele Úřadovna pro súčtování bodů.

Dolní otisk je zajímavý netradičním denním razítkem, kde se objevuje místo domicilu dohlédací pošty název instituce ve dvou jazycích. Datum otisku 22. 4. 1944 v protektorátním úplném vzoru.

Horní otisk už jeví známky odpilování německého názvu v denním razítku. Datum otisku ze stroje Francotyp 12. 9. 1945. Otisk sběratelsky FR 6h - 4m (typ stroje  Anker). Otisk je již československého vzoru s výjimkou denního razítka. Denní razítko dvoukruhové s můstky, odpilovaný německý název a slovní vyjádření. 

 

Ilustrace k Vo roku 1945

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS