HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 12 červenec 2021

CENNÝ OTISK

Počátkem roku 1947 byl do Československa dovezen první tsroj další soustavy výplatních strojů zn. Universal Postal Frankers. Jednalo se o model stroje MultiValue (mnohonásobná hodnota), který byl určen pro přepážku pošty PRAHA 15.

Tato soustava po předchozí soustavě Hasler a na zabraných územích soustavy Postalia byla další, která narušila dlouholetý monopol strojů Francotyp.

Později se dovezlo ještě dalších 12 strojů, v čs. poštovním provozu tedy vyplácelo celkem 13 strojů této soustavy, řádně označených písmenem "U" a číslem ve výplatním razítku (s výjimkou tohoto prvního, o kterém píši dnes).

Číslo "1" bylo v dolním mezikruží denního razítko, které bylo dvoukruhové bez můstků. Čísl ostroje bylo zvýrazněno čarami.

Jednalo se o první stroj této soustavy u nás. Otisk s datem 23. V. 1947 je zatím jediným známým otiskem u nás (RR). Výplatní číslice byla staroněmecké, všechny měly stejnou velikost. Výplatní znaménko bylo identické se znaménky použitými u soustavy Francotyp. Zdá se, že na výrobě těchto čáslic a znaménka se podíliela firma Francotyp. Anglické číslice byly přece jen odlišnější. I v tom je tento otisk zajímavý.

 

Zvětšeno.

MV1 001    zvětšeno

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU ( 98 )

Dálice I 495 mne zavádí ze severu k jihu, ze státu Maine přes New Hampshire do dalšího amerického státu Massachusetts. První zastávkou je město lLwell a v něm zajímavý Národní historický park Lowell, což je historický park USA založený v roce 1978. Toto místo bylo spojeno s textilní výrobou během průmyslové revoluce. Na počátku se jemnoval East Chelmsford, později převzal jeméno jednoho z jeho zakladatelů. Místo bylo obsazeno v 17. století  Evropany, počátkem 19. století byl důletým výrobní centrem podél řeky Merrimack. Stalo se atraktivním místem pro plánované průmyslové město s middlesexským kanálem. Podařilo se vytvořit výrobní centrum s kombinací efektivity výroby s demokratickou morálkou a sociální strukturou. Tento prjekty přitáhl jednak zahraniční imigranty, ale i migranty z ostatních částí Ameriky.  

 

Dálnice 495 míří k Lowellu.

 

lowell 001     lowell 002     lowell 003

 

 

LOWELL National Historical Park

 

lowell 004     lowell 005     lowell 007      lowell 006     lowell 008     lowell 009     lowell 011     lowell 012     lowell 010

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (98) - KERAMICKÉ A SKLÁŘSKÉ SUROVINY N.P. (KSNP)

Keramické a sklářské suroviny n. p. sídlily v Sedlci u Karlových Var, místní části Karlových Var. Historicky zde probíhala hlubinná těžba a postupem času se zde vytvořily desítky močálů a rybníků tím, jak byly bývalé lomy zatopeny. Sedlecproslul kaoolinem, s jehož těžbou jsou spojováni poprvé od roku 1740 Jakob Lorenz a Anton Pfeiffer. Odhalili kaolin - bohatství tohoto místa na dlouhou dobu.  Kaolin byl požíván k výrobě bílého porcelánu.  Prvně byl použit pro jeho výrobu v roce 1793.Těžba byla povolena o mnoho let později - 6. 11. 1891. Průmyslový podnik vznikl v roce 1899. Sedlecko - vildštějnské kaolinové a hlinné závody se proslavily ve světě. 

Subjekt spojován s kaolinem bylyKeramické a sklářské suroviny n.p., nástupce dřívějších Sedlecko - vildštejnských kaolinových a hlinných závodů n.p.

Historie vyplácení výplatním strojem je též velmi bohatá jako historie tohoto podniku.

Převážně tuto funkci zastal výplatní stroj Francotyp (otisk sběratelsky FR 8 - 0- 4m, dohlédací pošta Sedlec u Karlových Var).

 

Otisk s datem 8. 6. 1961

Horní celistvost: Sedlecko - vildštejnské kaolinové a hlinné závody n.p.

 

Otisk s datem 6. 11. 1969 - změna označení (na základě změny uživatele)

Dolní celistvost: nástupce: Keramické a sklářské suroviny n.p.

sedlec 003

 

V období  - 18. 10.1973 - 17. 10. 1974 - došlo k odlomení rámečku výplatního razítka, zůstala jen pohyblivá části této části otisku - výplatní hodnota. Byla vytvořena raritní varianta výplatního otisku, zatím jediná dokumentovaná v tomto období v historii vzniklých otisků (R).

Posledníá ptisky bez rámečku vznikly dne 24. 10. 1974, kdy byla tato závada napravena (viz dále). 

 

sedlec 001

 

Otisk s daty 24. 10. 1974 + 9. 6. 1976

 

První den opraveného otisku byl 24. 10. 1974 (R). Změnilo se denní razítko - zaneseno PSČ 362 31 a byl vytvořen otisk s příležitostným označení k 75 letům existence tohoto subjektu/uživatele (1899 - 1974) - k logu SEDLEC + KAOLIN se třemi hvězdičkami přibyla i hornická kladívka a titul "Nositel Řádu práce").

 

sedlec 004

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS