HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 05 červenec 2021

DOZRÁL ČAS (8)

Dnes se zastavím u ocenění výplatních otisků z let 1926 - 1948 (1951 - poslední dokumentovaný  a nalezený otisk tohoto typu ) s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (zabraná území a Protektorát vyňaty).

Vycházím ze zmíněného mezinárodního katalogu Hawkins - Stambaugh a držím se jejich klasifikace či třídění. Ceny v dolaerch a ocenění z roku 1925. Upozorňuji ještě na dvě důležité věci. Konečná cena otisku je vždy výsledek vztahu a dohody mezi prodávajícím a kupujícím. A dále v aukcích jsou ceny odlišné a někdy i značně vyšší než v katalozích. U čs. otisků katalog může stanovit cenu Kč 20,-, ale výsledná cena na aukci může být až Kč1500, u některých pozic i vyšší. To je třeba mít na pěmti. Katalogy jsou přece jen výchozí a orientační.

nezapomeňme na zásady, které jsem zdůraznil v předchozích vstupech - zřetelný otisk, zachovalá a nepoškozená  celistvost, dodatečné znaky zvyšující hodnotu celistvosti, ústřižky desetina hodnoty (u větších výstřižků se zachováním adresy, údajů apod. bych byl o něco mírnější, ale zlomková cena to jistí).

 

Skupina A2 - větrná růžice

Týká se otisků 1., 2. a 3. republiky československé

Autoři uvádějí sedm typů v základním tištěném katalogu:

A 1 - A 3

Prvorepublikové či druhorepublikové (A 1 - A 3), cena USD 1,-

Příklady uvedené v katalogu:

stam 001     stam 002

A 4

Raritní otisky ze zabraných území - větrná růžice, odpilované české názvy, autoři označují jako A 4. Uvádějí jen chomutovský otisk, cena z roku 2006 - USD 50,-. Němečtí autoři uvádějí jen dva známé otisky - chomutovský (odpilovaný Euro 75,-) a varndorfský (začerněný Euro 90,-). Třetí známý otisk publikovaný v katalozích Di Casola - Leiš) není zatím oficiálně kotován, ale měl by s pohybovat okolo Euro 75 - 80,-, když přijmeme cenové záznamy kolegů Dürsta a Eicha.

Jedná se o aukční kuzsy, které s v jiné než uvedené verzi zatím neobjevily. Nenašel jsem je ani na klaudech přátel, které ještě nespatřily veřejný postor. Takže cena dle mého názory by měla být o hodně vyšší. Výskyt je velmi řídký a kromě jmenovaných sew celistvosti nezachovaly.

Sumarizuji:

Existují tři

- dva odpilované (Chomutov 1 - Komotau 1, Mannesmann a Zuth & Taud) a jeden začerněný (Varnsdorf 1 - Warnsdorf1 - Kunert).

Mannesmannův otisk je veřejně znám, uveden v katalozích Hawkins-Stambaugh, Dürst - Eich. Di Casola - Leiš, Bouška.

Zuth-Taudův otisk je uvefden jen v katalogu Di Casola - Leiš a v připravované publikaci I. Leiše "Stoletá historie".

Kunertův otisk je uveden v katalogu Dürst - Eich a v katalozích Di Casola - Leiš a Bouška. 

 

A 5 - A 6

Otisky z let 1945 - 1948 (1951).  výplatní razítko "větrná růžice". Otisky běžné (v původním prvorepublikovém vzhledu) američtí autoři neuvádějí. Hodnota by měla být vyšší než u běžných otisků 1. republiky - viz předchozí pokračování, kde zmiňuji i numerické vyjádření tohoto kritéria. Výsyt otisků po válce byl značně nižší než před válkou. Pokud mohu soudit dle mé sbírky rozdíl je v poměru 1: 2 až 1:3 v počtu ve prospěch prvorepublikových.

Autoři publikují dva otisky v této kategorii - FR 6h - 4m a FR 8h -4m , kde došlo ke změně vzhledu výplatního razítka odpilováním či nezasazením obrazců (trojúhelníky či půlkruhy v dolní části výplatního razítka. Cenové ocenění je poměrně vysoké - pražský otisk (Pražské chemické závody a.s. - v označení jako Spolek pro chemickou a hutní výrobu n.p.) USD 15,- a žilinský  ( Žilinská súkenná tovarňa) ještě více (dvě varianty USD 15,- a USD 25,-.  Platí zde zásada čím více odpilovaný či s více chybějícími znaky, tím cennější.

Zde si kladu otázku a co slavný otisk Baťi, kde jsem našel odpilovaný německý název pošty a úplně němý výplatní otisk.Datum 6. 6. 1945 - nekvalitní otisk viz níže. Zde by hodnota byla odzajista vyšší.

 

Sestava podobných otisků s neúplným vzorem výplatního razítka:

Pražské chemické závody - rok 1948

Okresná sociálna poisťovňa v Žiline - rok 1948

Zmíněný Baťův otisk- příležitostná varianta - rok 1945

 

3. republika 001

 

A 7

Poslední kategorií v uvedeném tuštěném katalogu je výplatní otisk ze straoje Hasler dovezený pro potřeby čs. pošt v roce 1946. Existují dvě varianty - s doporučeným obrazecm a bez obrazce. Autoři uvádějí jen bez obrazce a stavnovují cenu USd 2,50, co se mi zdá kotace dost podceněná. Vždyť existuje jen několik kusů, a většinou šel tento otisk do ciziny, tedy otisky  jsou neznámo kde. Je ptavda, že otisky na balících se mohou ještě v zajímavém množství objevit, ale je to zaručené?  Otisk se vyskytuje na obálkách (celistvostech) a na poštovních poukázkách.

 

Jedná se o otisk vzácný, vyplácel jen po dobu krátkého času (nastala změna výplatního razítka). Byl to otisk ze stroje jiné osustavy (Hasler). Pošta navíc povolila tsroje na přepážky pošt, věc nebývalé do tohoto okamžiku. Stroj fungoval jen na poště PRAHA 1. To by se mělo v ceně zohlednit.

 

post 001

 

Autoři katalogu neuvádějí ještě více cenný otisk - jedná se o vůbec první poštovní otisk na našem území a navíc byl určen pro vyplácení doporučených zásilek. Jediný případ doložený u nás. Výskyt jen v roce 1947, Větrná růžice byla nahrazena zoubkovaným odbélníkem. Sběratelské označení HAS (M) R - 4m. Otisk dost vysoké sběratelské a objektivní finanční hodnoty.

 

post 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (7)

Na mém webu se většinou věnuji světu výplatních otisků z území Československa. Pohled v celosvětovém měřítku je též více než zajímavý.

Dnes zabrousím do Indie a zveřejním výplatní otisk uživatele Ideal Motors z Bombaje, která je úzce svázaná s Československem prostřednictvím motocyklů JAWA. Na některé typy této slavné značky dostala od nás licenci k výrobě. Pro Indii platí i jiný název - YEZDI, k němuž se vztahuje historka o vzniku tohoto názvu. Údajně se jedná o výkřik mechaniků, kteří po opravě motocyklu zvolali : "Jezdí". K indickému  názvu" Yezdi" bylo už jen velmi blízko. Jedná se o zajímavé dříve bohemoslovenikum, nyní jen bohemikum, kterému jsem se kdysi dost věnoval i filatelisticky.

I výplatní stroj a jeho otisk  jsou zajímavé. Jedná se o výrobek Firmy Republic Engineering (známé též jako Kilkburn), model výplatního stroje je "STAMPMASTER".

Otisk kategorie CA 4 ve skupině otisků s charakterictickým velkým kolem Ashoky (Ashoka Wheel) nad výplatní hodnotou.

Otisk je typem CA4 vyplácejícím od roku 1957. Druh stroje: omezená hodnota projevující se několika nezávislými výplatními razítky. Stroj může tisknout celkem 29 hodnot v rapech a  indických rupiích.

 

yezdi 001

 

Označení

Zajímavé bohemikum se slovy JAWA, YEZDI s obrázkem jawy 250cc. Doplněno reklamním sloganem.

 

Denní razítko

Kulaté, dvoukruhové  s identifikací dohlédací pošty a číslem licence (povoleného stroje B - 9) a názvem uživatel v mezikruží. B je zkratka  pro Bombaj.

 

Výplatní razítko

Zoubkované, vertikální obdélník s vnitřními linkami po obvodě, nápis INDIA POSTAGE, doplněno v rámečku písmeno "S" (pro Stampmaster) - výrobce, tyto stroje jsou i bez tohoto označení či s dalšími symboly "R" nebo "P".

 

Návod k ocenění:

Písmenový otisk 25 UScentů, s písmenem "P" USD 1,-, bez písmenového značení USD 10,-. Tneto otisk je v našich podmínkách umocněn "cenou záliby" kvůli bohemiku a výborné kvalitě a zachované celistvosti. Otisky s omezenou (limitovanou) hodnotou se již postupně vytrácejí, i to může mít vliv na ocnění pro specializované sběratelství.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (96) - PAPCO

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) patří jednomu ze zaniklých subjektů - akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků papírenského průmyslu s názvem PAPCO. Sídlo společnosti bylo ve Třídě politických vězňů číslo 10 v Praze.

Společnost Papco patřila mezi prvních dvacet podniků zahraničního obchodu zřízených v roce 1948 (zákon 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodnícho zasilatelství). Později byl včleněn do dalšího podniku zahraničního obchodu Ligna. Subjekt existoval krátce. Jeden z posledních estetických otisků tototo období. Otisky této doby se omezily na texty  a polopatické názvy.

Korespondenci vyplácel výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky Fr 6 - 0 - 4m., reprodukuji dva otisky ze sbírky, liší se odlišným datem. Otisky nesou datum 18. 11. 1950 a 20. 1. 1953.

 

papco 001     papco 002

 

Ve sběratelském světě čs. otisků není PAPCO neznámé, existovalo již před 4. republikou, ale pod jiným jménem a právním statutem.  Možná to byl i důvod, proč nově zřízené PAPCO bylo záhy zlikvidováno a včleněno do Ligny. Spojení se starým světem nebylo politicky vhodné. Možná, že důvody byly jiné, dnes jsou již těžko zjistitelné.

 

Společnost Papco a její otisky existovaly již za 1. a 2. republiky, během Protektorátu a v období po osvobození. Název subjektu byl Prodejna spojených papíren A. S. Štoček označení byl konzistentní a byl přenesen i do otisku, který jsem shora dnes zmínil. Tato kontinuita se určitě nemohla iniciátorům a zastáncům nových pořádků hodit. Proto otisk s tímto označením zanikl.

 Prvorepublikové a protektorátní otisky.

Papco 001      Papco 002

 

Papco 003

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (95) - POLYTECHNA

Komunistický režim rozhodl dne 6. 4. 1948 o znárodnění zahraničního ocbhodu a mezinárodního zasilatelství (zasedání vlády přijalo tzv. znárodňovací zákony). Zákon č. 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství toto politické  rozhodnutí uzákonil. Národní shromáždění zákon posvětilo 28. 4. 1948. V první vlně vzniklo 20 společností, později další. Na konci této vlny bylo 30 podniků zahraničního obchodu.

Polytechna, podnik zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce vznikl vyhláškou č. 3/1959 Ú.l.

PZO Polytechna k vyplácení své korespondence používala několik výplatních strojů, její otisky měly několik podob.  Nejdříve to byly stroje Francotyp, posléze modernější stroje Postalia. I v označení byl vývoj k lepšímu. Nejprve jen textové strohé vyjádření bez dalších údajů o činnosti či adresa apod. Posléze v 70. letech se vzhled označení změnil - zatraktivněl, objevily se v něm odvážné výtvarné prvky dynamické povahy (šipky), přibyla činnost: Projekty - licence - know - how, objevila se PSČ a u některých varinat otisků i přesná adresa na základě požadavků poštovní správy.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (uz)

úzké výplatní číslice, výplatní znaménko ve tvaru malého kosočtverce

časové rozmezí:  - 16. 12. 1968 -7. 5. 1975 -

v tomto období došlo několikrát ke změně vričení (minimálně 2x)

 

polytechna 001

 ukázky otisků se změněným vročením v datu denního razítka k porovnání

polytechna 003

 

POSTALIA

první varianta v rozmezí:  - 9. 10. 1975 - 13. 4. 1983 -

výrazné označení uživatele (zásadní změna koncepce grafiky )

polytechna 004

V tomto období se vyskytl i datový chybotisk (zajímavost). Reprodukovaný otisk s datem 13. 7. 1971 nemohl existovat - v tento den nebylo o PSČ ani zdání. Pošta v místě dodání toto chybné  datum a přehlédnutí pražské pošty  korigovala denním razítkem (datum 15. 7. 1982).

 

polytechna 005   

 

 polytechna 006

POSTALIA

druhá varianta v rozmezí: - 1. 3. 1988 - 29. 7. 1991 - 

změna označení (od výrazného k nevhodnému u výplatních otisků - při nedostatku barvy ve stroji není vidět a splývá většinou  s bílou  barvou obálky)

 

polytechna 007

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS