HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 25 srpen 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

RESTERHÖHE

VÝLET na vrchol Resterhöhe, Hohe Tauern, Rakousko

 

 

 

20210809 115720     20210809 113357     20210809 113427     20210809 115731     20210809 115818     20210809 123424     20210809 121522     20210809 120531     20210809 122905     20210809 131051     20210809 131803     20210809 14134420210809 124727

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ - n.p. LET - JEDEN STROJ, JEDEN OTISK (100)

V československém poštovním provozu není mnoho případů (strojů a jejich otisků) dokládajících fakt  použití jednoho stroje a více méně  otisku stejného vzheldu po dobu dlouhých let. Vy\skytlo se jen minimum nutných  zásahů do  vročení, které má u strojů Francotyp své omezení. To bylo jediné. Stroj byl jediný - výrobce Francotyp. Svědčí to o kvalitě řemeslné práce mechaniků firmy Frasncotyp GmbH. 

LET Kunovice byl letecký výrobce (nosný program letouny l-410 Turbolet a kluzáky L-13 Blaník). Závod byl založen v roce 1936 a byl součástí Škodovky. Stavba  závodu byla rozestavěna.  Po válce byl znárodněn, v letech 1950 - 1953 byl rozestavěný závod dostaven. V letech 1957 - 1967 byl LET přejmenován na SPP (Strojírny první pětiletky), v roce 1967 se subjekt vrátil k původnímu názvu LET.

 

let 001     let 002

 

let 003

Číst dál...

95 LET OD ROZHODNÉHO DNE 9. 9. 1926

P R V N Í   R O Z H O D N Ý    D E N  9. 9. 1926

(pro existenci výplatních strojů a jejich otisků v čs. poštovním provozu)

 

Ve čtvrtek dne 9. září 2021 si připomenou sběratelé výplatních otisků,  přívrženci poštovní historie ze českého území a  uživatelé výplatních strojů významné datum. Před 95 lety - dne 9. 9. 1926 - vyšel Věstník ministerstva pošt a telegrafů č. 44 (část věcná). Tento věstník oficiálně a s úředním posvěcením povolil použití výplatních strojů v československém poštovním prostoru a provozu.

Povolení bylo prozatím na zkoušku (v listopadu na trvalo) a týkalo se jen komerčních subjektů, nikoliv československých pošt (těm bylo uděleno povolení až o dvacet let později v roce 1946). Souhlas s provozem výplatních strojů mělo řadu podmínek. Ty nejdůležitější cituji níže.

Dovolte mi na tomto místě, osobní názor. Z Věstníku mám rozporný dojem, že poštovní správa byla v okamžik povolování a zavádění výplatních tsrojů do poštovního prostou víc než konzervativní, jednalo se o velký zásah do ustálených vod vyplácení zbožněných poštovních známek a poštovních celin. Za určité selhání se mi jeví, že poštovní správa nezavedla výplatní stroje do provozu československých pošt po vzoru okolních zemí. Odvahu aktérů zavedení strojů do provozu bylo nesporně odvážné a dosatli jsme se mezi první dvacítku zemí, které tento vynález zavedly. To je nesporné. 

CITACE Z VĚSTNÍKU:

"Podle článku 42 Světové poštovní stockholmské úmluvy dovoluje poštovní správa vylácení obyčejných listovních zásilek určených jak do tuzemska, tak do ciziny, otisky výplatních strojů, a to zatím na zkoušku ...

Otisky výplatních strojů mají tuto úpravu: ...kulaté místní razítko a denní razítko, vedle něho pořadové číslo počtu otisků a v ozdobném rámečku vlastní výplatní otisk, na němž je název Československo a výplatní hodnota v arabských číslicích ... Pod výplatním otiskem jest jméno (firmy) oprávněného uživatele výplatního stroje ... Otisky výplatních strojů musí být pořízeny barvou živě červenou, musí být vytištěny v pravém horním roku zásilky, a to přímo na obalu, dopisnici apod. a musí být zřetelné."

 

Dne 9. 9. 1926 se začala psát další kapitola moderní československé poštovní historie. A že to byla historie zajímavá, dokládají další léta užívání výplatních otisků k vyplácení záslekj v následujícíh 95 letech.

 

Obrázky pro ilustraci (čtyři listy jsou vyňaty z mé připravované přednášky dne 7. 4. 2022 od 16,30 hod. v sále Dřevák Domu Portus v Praze na Starém Městě (pořádá KF 00 - 15).

Název přednášky: " Výplatní otisky z území Československa 1926 - 2021 .... Mezníky a sběratelské výzvy"

 

Tímto zvu příznivce výplatních otisků (nečlenové spolku jsou též vítáni) na tuto přednášku.

 

 

9. 9. 002

 

9. 9. 003

frankotyp 001

 

lecture 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (101)

Vjíždím do jednoho z nejhistoričtějších států USA - Pennsylvanie (Pa., Penna.) a po ubytování v King of Prussia se vydávám na první cíl mé cesty - do okresu berks a místa u města elverson, kde se nachází HOPEWELL FURNACE - národní historické místo zachycující počátky průmyslových provozu v USA. Zde se vytvořila tzv. "železná plantáž" v 18. a 19. století a zavedla aplikaci výroby železa (1771 - 1883). Je důkazem podnikání, technologie a životního stylu prvních Američanů. Zprovoznily se zde jedny z prvních vysokých železářských pecí na uhlí v USA.

 

 hopewell 003     hopewell 001   hopewell 006     hopewell 004     hopewell 005     hopewell 002     hopewell 007

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS