HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - září 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (113) - ČESKOSLOVENSKÁ TELEVIZE OSTRAVA

V tomto seriálu většinou píši o uživatelích, kteří své vyplácení svěřili výplatním strojům Francotyp, později došlo k přeměně na modernější a spolehlivější stroje Postalia. Někteří uživatelé používali výjimečně i stroje dalších soustav.

JAKO NAPŘÍKLAD uživatel Československá televize, studio Ostrava, který si opatřil severskou soustavu Lindaco (Lindaco - Krag). Jak k tomu došlo?

Jednorázově se v Československu předváděl výplatní stroj této švédsko - norské firmy. Dva stroje byly nakonec ponechány v poštovním provozu.Jeden vyplácel poštovní zásilky podané na poště v Brně

813 00 BRNO 13. Mezní data: - 5. 10. 1976 - 4. 10. 1983 - . Výplatní hodnota čtyřmístná, pošta nevyužila možnost dvoubarevného tisku tak, jak tomu bylo v druhém případě u komečrního subjektu.

 

lindaco 005     lindaco 006

 

DRUHÝ STROJ LINDACO -KRAG

Předváděcí stroj se ocitl v podatelně uživatele Československá televize, studio Ostrava, který využil technickou zajímavost vyplácet zásilky dvoubarevně. Předtím byl výrobcem upraven dle čs. norem (zejména denní razítko).

 

lindaco 001     lindaco 003

Oba otisky byly opatřeny PSČ.

Svou jedinečností a výskytem patří mezi jedny z větších zajímavostí světa sběratele čs. otisků. Pokud je mi známo, tato firma další komerční činnost s cílem rozšíření počtů těchto strojů nevyvinula.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (2 - 1) - PRAHA 1 (FRANCOUZSKÁ STOPA)

Pokračuji v letmých zastaveních nad výplatními otisky čs. pošt v období 1946 (kdy byly stroje povoleny na přepážky pošt) až 19921 (kdy zaniklo Československo).

Dnes a příště se věnuji či věnovat budu výplatním strojům země, která by la a je velmi silná v invenci a výrobě tohoto vynálezu usnadňujícího zrychlení a zpřesnění poštovního provozu. V našem poštovním prostoru však neuspěla. Objěvily se jen ojedinělé pokusy, které sice vyplácely několik dní či týdnů zásilky na poštách (nikoliv v komerční sféře), ale záhy zanikly . 

První pokus s výplatním strojem SATAS  byl koncem 60. let (pošta PRAHA 1). O něm dnes.

A dále druhý pokus v 80. letech (1980-1981) na poště PRAHA 5 - FRAMA. O něm v příštím - tčetím pokračování. V přčedstihu jednu malou poznámku. Sběratelská a odborná veeřejnost žije v domnění, že FRAMA je výhradně švýcarská firma. Ano, to je pravda, ale..... ale u některých výplatních strojů dochází k výrobě v zahraničí. V tomto případě stroj Frama zkušebně používaný na pražské poště PRAHA 5 byl sice inventován ve Śvýcarsku, ale vyroben ve Francii, jak jsem si ověřil u francouzského sběratele Luca Guillarda. Zprvu tato domněnka je potvrzena i americkými sběrateli. Ale, jak jsem řekl, o tom příště.

Dnes se vydáme na poštu PRAHA 1 a přiblížíme si výplatní stroj SATAS (ve Francii je firma známá jako SP), který se objevil na této poště a vytvořil několik raritních celistvostí. Den zahájení byl dle archivů 13. prosinec 1968. 

A hned se stal raritou. Byl to první otisk u nás s vyznačením hodiny podání. Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní pásek fialové barvy. Zachovalo se u nás i v cizině několik vzácných celistvostí s tímto páskem, ale i s otiskem opatřeným přímo na zásilku. Ttao soustava je poznatelná i identifikačními symboly ve výplatním razítku dole : "V 6".

Ve sbírce mám celistvost s nezatím s nejzazším datem 30. 12. 1968 odeslaným do Švýcarska. Dodávám, že tento otisk vzbudil ve své době v zahraničí značnou pozornost, Uvolněná léta 1968 - 1969 přece jen umožnila uvést do provozu aspoň zkušební stroje a narušil tak monopoly německých výrobců Francotyp a Postalia poté, co pokus ze 40. let rozšířit škálu strojů u nás prostřednictvím strojů Hasler či Universal Postal Frankers výrazně i po úspšném vyplácení zásilek na poštách, moc nepokročily  a nerozšířily, i když obě soustavy na poštách vydržely. 

SATAS

13. 12. 1968 - 30. 12: 1968 -

Výjimečně známe i hodinu zahájení provozu - 15 hodin odpoledne.

Satas 001

 

Satas 002

 

K úplné spokojenosti sběratelské obce u tohoto stroje a jeho otisků přispěla i sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF (1976 - 1989), která řadu strojů určený do šrotu zachránila a s vedením Poštovního muzea v Praze zabezpečila jejich uložení v Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě. Dodnes se můžeme pokochat tímto strojem, který je vystaven ve stále expozici. Tento počin ocenili i zahraniční sběratelé. Fota pořídil autor tohoto příspěvku.

 

SATAS 3     SATAS 2     DSC01142     DSC01144     

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DACHSTEIN (2)

Dachstein (2)

Tam na Krippensteinu....

 

dach 2 002     dach 2 008     dach 2 011     dach 2 003     dach 2 001      dach 2 005     dach 2 007     dach 2 010     dach 2 009

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DACHSTEIN (1)

DACHSTEIN

Lanovkou na Krippenstein

 

dach 003       dach 002        dach 010            dach 004       dach 005     dach 001     dach 008     dach 011     dach 007     dach 006

Číst dál...

ZASTAVENÍ U OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 (1) - Hořice v Podkrkonoší

ÚVODEM

 

V současnosti se  na tomto webu věnuji tvorbě Katalogu výplatních otisk čs. pošt.  Ztaím toto dílko nazývám Databází (je k navštěívení pod číslem 1700). Postupně doplňuji výplatní otisky a snažím se vytvořit spíše obrázkový než textový katalog otisků pošt, který ještě naši sběratelé nemají. V roce 1976 jsem vydal na stránkách tehdejších zpravodjů KPHC (Zpravodaj KSO, Zpravofaj KPHC, Výplatní otisky) první seznam. Několik výtisků se dostalo mezi zájemce, ale od té doby se tomuto uzavřenému období nikdo u nás nevěnoval.

Při této příležitosti jsem si uvědomil, že i otisky čs. pošt by si zasloužili svůj seriál. Zatím v seriálu "Několik pohledů" se macešsky věnuji ne komerčním otiskům, tedy nyní začínám tento dluh napravovat.

První díl věnuji stroji Francotyp, který byl v 50. letech používán na poště Hořice v Podkrkonoší. Začínám těmito otisky, jedná se o zvláštnost. Rád bych v tomto seriálu ukázal, že i výplatní otisky pošt, ač jsou jakkoliv montónní a nudné, mají své kouzlo a vyplatí se je sbírat. Letos si připomínáme 75 let existence těchto otisků v našem poštovním prostoru, a to už je nějaká době, které bychom se měli věnovat.

Název tohoto seriálu bude zkráceně ůZASTAVENÍ s číselnou řadou a názvem pošty.

 

 

HOŘICE V POKRKONOŠÍ

FRANCOTYP

Ojedinělý výskyt varianty FR 8 0 - 4m (g)

Francotyp, čtyřmístný stroj s gotickými číslicemi (R)

18. 6. 1951

 

horice v podkr 001

 

Později byl výplatní stroje přebudován na stroj trojmístný.

11. 5. 1957

 

horice v podkr 002

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (112) - TOS TRENČÍN (80 - 2)

Tento vstup navazuje na první zmínku o otisku stroje Francotyp uživatele TOS Trenčín (zveřejněno dne 17. 6. 2021, 80. pokračování seriálu Několik pohledů) a všímá si postupného mizení názvu pošty v denním razítku stroje tohoto uživatele (fyzické zastarání). 

TOS Trenčín používal zprvu výplatní tsroj Francotyp typu A (otisk sběratelsky FR 6h - 4m), později stroj Postalia. Vše bylo řečeno ve zmíněném předchozím článku.

Nyní se zaměřme na postupné mizení názvu pošty v dením razítku. 

 

11. 1. 1973

otisk s postupně mizející názvem poštyTRENČÍN 1 (zde zbyla písmena TRENČI). Zmizely i můstky denního razítka.

R

 

tos t 006

 

31. 7. 1074

otisk v barvě červené s úplně vypadlým názvem pošty a můstky v denním razítku

RR

 

tos t 004

 

27. 2. 1976 - 17. 9. 1976

denní razítko bez můstků  a názvu pošty, při nedostatku originální červené barvy použity odlišné (modrá a černá) razítkovací barvy - vytvářející  několik barevných odstínů

RR

 

tos t 007

 

- 23. 5. 1977 - 5. 1. 1981 - 

Do denního razítka vložen název pošty TRENČÍN 1. složený z typů psacího stroje, použita originální barva červená, později ji vystřídala opět červená razítkovací barva.

R

 

tos t 008

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (111) - N. P. SVIT

Dnes zamířím do místa, kde došlo v roce 1949 k několika převratným a nevídaným změnám. 

V tomto roce se změnilo město Zlín a přilehlé obce Velkého Zlína  na město zvané po tehdejším prezidentovi republiky Klementu Gottwaldovi -  na  město GOTTWALDOV. Tato změna se odrazilatéž v denních razítcích výplatního otisku.

Došlo i ke změně po znárodnění hospodářských jednotelk, které se nevyhla ani firma Baťa. Z Bati se stal národní podnik SVIT. Výplatní otisky zachytily i tuto změnu.

4. 3. 1949

Výplatní otisk stroje Francotyp FR 6 - 0 - 4m - 2Km byl zbaven předchozího označení s tím, že jeje čekalo zasazení nového označení již s novým názvem n.p. Svit. Úřední záznam tuto změnu zachytil a vytvořil nám unikátní otisk, který se podobal poštovnímu výplatnímu otisku, ale jím nebyl.

 

SVIT 001     SVIT 009

 

30. 6. 1949

vsazen nový štoček s označením přejmenovaného subjektu

Doba si žádala i vsazení budovatelského hesla: "S novým jménem vSTŘÍC SOCIALISTICKÉMU BUDOVÁNÍ...."

Celistvost je zajímavá ještě jednou věcí: V otisku je již nový název SVIT GOTTWALDOV, vlevo od otisku však se skví ještě dčívější název BAŤA národní podnik Zlín. Razítko celistvost korunuje: SVIT n.p. GOTTWALDOV - ZLÍN. Noví majitelé jaksi neměli jasno, jak to vlastně je a bude.....

 

SVIT 002

 

Další období už bylo jasné - n.p. SVIT - Značka jakosti a vkusu.

Hraniční data: - 4/1976 - 4/1985 - 

Vše se ustálilo, nastaly jen tyto změny - stroj Francotyp odešel na zasloužený odpočinek a nahradil jej tsroj Postalia be dvou verzích (odlehlý a přilehlý rámeček výplatního razítka) 

 

1. 4. 1977 + 26. 4. 1985

 

SVIT 003

 

SVIT 008

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DACHSTEIN (FLORA A KRAJINA)

Dachstein

horský masiv v Severních vápencových Alpách s nejvyšším vrcholkem Hoher Dachstein (2995 m), s několika ledovci a horskými chatami je místo s kouzelnou přírodou, krajinou a faunou. Snímky jsem nafotil v okolí Schönbergalmu a Krippensteinu.

 

dachstein 7     dachstein 2      dachstein 6      dachstein 8     001      dachstein 3      dachstein 4     dachstein 5     dachsten      dachstein

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS