HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 22 leden 2022

ZASTAVENÍ (11) - VÝPLATNÍ STROJ SATAS NA ČS. POŠTĚ

SATAS na poště PRAHA 1, psal se rok 1968

 

Další soustavou, která se snažila ve sledovaném období let 1946 - 1992 proniknout do prostoru a provozu čs. pošt, byl francouzský výrobce SATAS. 

 

V roce 1968, roce relativního uvolňování rigidních nařízení a monopolistických vazeb, se do ČSSR dovezl jeden výplatní stroj tohoto výrobce. Byl provozován  velmi krátkou dobu na poště PRAHA 1 (18 dní???).

 

 

SATAS 3     SATAS 2   

Interní evidenční číslo poštovní správy:

ZP - 2118 - 0P 1

ME 91

33/86

 

 

Byl to jediný stroj a vznikla jediná podoba otisku svých stabilních částí, proto jsem byl nucen upravit hlavní nadpis této části mého seriálu o strojích na čs. poštách.

S ním přišel k nám i jeden prim - tento otisk poprvé v našem prostoru na zásilky vyznačoval i hodinu podání. I stroje před tímto strojem měly tuto  konstrukční schopnost, ale nebyla  nikdy využita.

Stroj byl schopen vydávat lepem opatřený výplatní písek fialové barvy. 

Otisk měl denní razítko dvoukruhové bez můstků, znatelně úzké mezikruží a ve výplatním razítku označení "V 6" (pravděpdobně číslo stroje). Zajímavé výplatní znaménko před hodnotou - malá hvězdička.

Dodávám, že se nám podařilo zachytit tento stroj a díky pochopení vedení Poštovního muzea v Praze a ve Vyšším Brodě jej zanést do depozitáře muzea ve Vyšším Brodě. Je součástí expozice díky pochopení Jana Galušky a Patricie Tošnerové (2016, možná vystaven i nyní). 

Celistvostí se nezachovalo mnoho, první den použití byl dne 13. 12. 1968  (R), poslední den se nepodařilo zistit, ani ze sbírek.

Další pokusy o uvedení těchto tsrojů do Československa nebyly. 

 

Otisky pořízené první den použití na poště PRAHA 1 o 15. hodině. První zobrazený otisk na fialovém pásku s lepem.

 

sat 002zvětšeno

 

 

sat 001

 

sat 004

Celistvost s výplatním otiskem prošlým poštou do ciziny ze dne 30. 12. 1968 (zatím nejzazší datum ve veřejném prostoru).

sat 005 

 

 

 

Číst dál...

MOTÝLEK LÉTAL DÉLE

HRANIČNÍ DATUM VĚTRNÉ RŮŽICE POSUNUTO (nový objev)

Až do dne 21. 9. 2020 sběratelé výplatních otisků měli za to, že posledním doposud známým výplatním otiskem s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice  je bratislavský otisk uživatele Ústredná sociálna poisťovňa, odbor pre penzijné poistenie súkromnych zamestnancov Bratislava s datem 13. 7. 1951. Otisk označený jako  podtyp Fr  6h - 4m - 1k s dohlédací poštou Bratislava 2.

V uvedený dne roku 2020 se ve veřejném prostoru objevila celistvost s pozdějším datem výplatního otisku s výplatním razítkem  ve tvaru větrné růžice (sběrateli též nazývaného "motýlek"). Datum v denním razítku otisku je 18. 9. 1953., tedy datum použití je o více jak dva roky straší než u otisku, který byl doposud považován za hraniční použití starého vzoru výplatního razítka. Otisk je označen jak podtyp FR 8h - 4m- 1k s dohlédací poštou BRATISLAVA 1.

Informace o tomto nálezu se objevila na webovém portálu www.postoveznaky.sk v článku Františka Pláteník a Vojtecha Jankoviče s názvem "Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa".  V tomto příspěvku jsou i další zajímavosti ze světa výplatních otisků Československa po roce 1945.

Dodávám, že poštovní správa Československa při změně výplatního razítka otisků v roce 1946 stanovila jako mezní či hraniční termín konec roku 1948. Nově zveřejněný otisk "s motýlkem" létal  a vyplácel o pět let déle. Je docela možné, že i tento rekord bude překonán.... Zajímavé je, že tento rekord se uskutečnil v obou případech na Slovensku. Zatím přepišme historii a opravme  si datum výskytu tohoto vzoru otisku. 

 

MOTÝL 001

 

Zdroj obrázku: František Pláteník, Vojtech Jankovič, "Používanie výplatných tsrojov motýlik po oslobodení Československa", 21. 9. 2020, www.postoveznamky.sk.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS