HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 27 leden 2022

BOHATOST A PESTROST CELISTVOSTÍ

v současné době pracuji na databázi otisků výplatních strojů československých pošt z let 1946 - 1992. řeklo by se, co je na nich zajímavého? Vždyť jsou nudné a  monotónní . Stále se opakují. Hlubší poznání tyto názory vyvrací. Dnes mne udivila jejich pestrost a bohatost. Například s přbližme dvaě skutečnosti.

Zaprvé - na jakých nosičích se vyskytují? Zadruhé - kde se otisky čs. pošt objevují? Množství celistvostí a různorodost otisků  by vydalo na slušný  exponát zachycují a dokumentující poštovní historii a současnost. 

Takže nahlédněme do světa celistvostí s výplatními otisky čs. pošt:

1/ Výplatní otisk znehodnocuje poštovní známky nulovou hodnotou a narazuje denní razítka. Proti předpisům Poštovního rádu. Výplatní otisky mají nulovou hodnotu.

celi 001

 

2/ Výplatní otisk doplňuje výplatní hodnotu zaslané zásilky na správnou hodnotu (a zároveň může, ale nemusí znehodnotit poštovní známku).

 

celi 002

3/ Vyskytuje se na celistvosti nadbytečně (omylem). Případně z neznámých důvodů. Vyskytují se celistvosti vyplacené výplatním otiskem a jejich výplatní razítko je ještě jednou přelepeno poštovní známkou (zbytečně).

celi 003

 

4/ Výplatní otisky nahrazují denní a strojová razítka na poštovně úvěrovaných (paušálních) zásilkách. Výplatní hodnota je nulová. Někdy se objevují dublovaná vyplácení zásilky - najednou s hodnotou v rámci zaplaceného paušálu 

a současně zbytečně s hodnotou vyplacenou výplatnímn strojem.

Zde celistvost poštovně úvěrovaná a doplněná nulovým výplatním otiskem.

 

celi 004

 

5/ Nulové výplatní otisky v majetku pošty propůjčené zadavatelům označení k propagaci (poštou neprošlé i prošlé). K této kategorii lze přiřadit i zkušební otisky před spuštěním stroje pořízené mechaniky apod.

 

 celi 005

 

6/ Výplatní otisky s nulovou hodnotou  na oznamovacím lístku/sdělení  dohlédací pošty Poštovnímu muzeu v Praze o nových otiscích či o provedených změnách. takovýchto otisků je pomálu, nařízení se nedodržuje. Těchto lístků je velmi málo, pošty Poštovní muzeum prakticky neinformují, povinnost dodržují nedůsledně komerční subjekty prostřednictvím dohlédacích pošt. 

Pro ilustraci nahrazuji sdělení dohlédací pošty sdělením pošty Gottwaldov 2 o provedení změn v denním razítku komerčního subjektu fy. Baťa n.p. (nově Svit n.p.) po provedení změn v souvislosti s přejmenováním Zlína na Gottwaldov. Zde se jedná o komerční otisk zatím bez označení oprávněného uživatele. Celistvost je denná z mnoha důvodů, nejen poštovně historických, ale všeobecně ihistorických. Takže pozor toto není poštovní otisk, ale komerční připravený na zasazení štočku podle nových úprav a pravidel.  

 

celi 006

 

Na závěr celistvosti, kde je otisk výplatního stroje hlavním výplatním znaky při dopravě poštovních zásilek - řádně s hodnotou v pravém horním rohu zásilky.

Výplatní otisky pošt se vyskytují nejčastěji v jednom provedení (vyskytují se i dva, tři výplatní otisky) na dvou hlavních nosičích - poštovní poukázce a na listovní zásilce.

 

celi 007

 

Mohou nastat i další případy, při kterých se výplatní otisk vytiskne buď s  hodnotou či bez hodnoty. Stává se tak při interních úkonech (např. doplnění kmenového listu výplatního stroje, různé žádosti, opravy apod.). 

Tím jsou poštovní provoz a jeho celistvosti bohatší,, pestřejší a atraktivnější pro sběratele.  Přehled se tak rozšíří ...

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (162 - 2) - BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY

Brněnské veletrhy a výstavy

Období let 1962 a 1963

V tomto období používal sledovaný uživatel výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8 - 0 - 4m - 1km. Otisk měl tři podoby - viz reprodukce pod textem v sestavě.

1/ Otisk s datem 29. 4. 1962 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 9. - 23. IX. 1962, otisk použit nejen během veletrhu, ale i před a po něm. V ostatních obdobích byl odstraněno datum a otisk byl používán  jen s textem (toto použití zatím není dokumentováno daty),

2/ Otisk s datem 12. 9. 1963 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 8. - 22. IX. 1963, otisk použit i před a po tomto datu. Tento otisk, ovšem bez data konání byl používán v období před tímto propagačním a příležitostným otiskem - viz 3/,

Otisk pořízen během skutečné doby konání veletrhu 4. den po otevření jeho bran.

3/ Otisk s datem 8. 11. 1963 - komerční otisk bez data konání veletrhu určený k vyplácení běžné korespondence bez propagačního a příležitostného efektu. 

Nátisk na komerční obálce již koresponduje s názvem subjektu uvedeným ve výplatním otisku. 

 

BVV 2 001

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (15 - 2) SAMOOBSLUŽNÉ ZAŘÍZENÍ PLS ŘS PRO PŘÍJEM DOPORUČENÝCH ZÁSILEK NA ČS. POŠTÁCH

Předtím, než si přiblížíme výplatní otisky ze samoobslužných zařízení na čs. poštách, je třeba se zastavit u podacích lístků. Byly jiné,  než jsme byli zvyklí při podání klasických doporučených zásilek. Existují dva typy, papír je nažloutlý, u druhého typu více.

1. typ - žilinský tisk

podaci 001

Podací lístky tištěné v Žilině

Líc (prvopis) a rub (opis) podacího lístku pro provoz samoobslužného zařízení - TZP-Ž, 5873-80, tisk z roku 1980

_____

2. typ povážskobytsrický

 

podaci 002

 

Týž podací lístek - líc (prvopis) je fotokopí, proto je bílý, rub (opis) je již nažloutlý. ZSNP PB 439141 - 80. Tisk v roce 1980.

Ruční poznámka poštovní manipulantky: "Vypisuje se tento lístok" (rub).

 

Závěrečné dva zkušební  otisky z Automatu č. 1 (Žilina 1) po skončení jeho provozu před demontáží.

Otisk je pořízen 1. 2. 1982 - viz dolní podací lístek s otiskem (provoz ukončen 31. 1. 1982 pořadovým číslem 10463). Datum otisku na obálce byl omylem nastaven na 1. 1. 1982. Čísla zásilek 10464 a 10465 na podacích lístcích mají povahu lístků zkušebně - evidenčních.

 

podaci 003

K lístkům z poštovního provozu se dostanu při popisu celistvostí v dalších pokračováních.

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS