HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - prosinec 2022

VYŠLA OBNOVENÁ TRADICE Č. 66

Vánoční pošta pošta doručila pod stromeček další číslo periodika OBNOVENÁ TRADICE č. 66 (XXXIII. ročník)  který dvakrát ročně vydává Historický spolek Schwarzenberg. I tentokrát přináší tato publikace řadu zajímavých článků a informací. Je významným činitelem pro Spolek a pomáhá udržovat své členy pohromadě. Publikace má 64 stran (+ 4 strany obalu), je bohatě ilustrována a u historických článků má zdroje a prameny informací. 

Současné číslo obsahuje 27 příspěvků, z nichž první dva nosné píší o Knížeti Janu Nepomuku I. ze Schwarzenbergu 1742 - (1789) - 2022 a následující po něm podává detailní přehled manželek a dětí českokrumlovských knížat ze Schwarzenbergu.   Další články jsou uvedeny na ilustraci pod tímto článkem.

Dále zveřejnuji další ukázky této reprezentativní a přínosné publikace včetně blahopřání členů Spolku J. J. Karlu Janu Nepomuku, knížeti ze Schwarzenbergu, vévodovi Krumlovskému k jeho 85. narozeninám, kterých se dožil dne 10. 12. 2022. 

 schwarz 001     schwarz 002     schwarz 003          schwarz 005

 Příští číslo vyjde v červnu roku 2023.

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (13) - PRODEBA

Změna společenského řádu v roce 1948 měla za následek zmizení dřívějších uživatelů, kteří vlastnili soukromé firmy a vznik nových - socialistických  - subjektů. Po roce 1948 se objevila celá řada novýc hhospoářských, společenských a kulturních institucí buď s předlouhými názvy, kde se vystihlo vše, o subjekt obnášel, anebo se vytvořila zkráceniny těchto názvů. 

Jedním z takových subjektů - uživatelů výplatních strojů byl subjekt PRODEBA, o kterém nelze zjistit nic bližšího. Ani archivy ani internet nevydal svědectví. Poštovní a právní archivy jakbysmet. Celistvost, i když je zachovalá, neříká nic jiného než o otisku a o názvu uživatele. 

Známe jen název, pravděpodobně zkráceninu názvu vytvořenou hezkým psacím písmem a dále vzhled výplatního otisku, který sběratelsky označujeme FR áh - 4m (ov ) - 1k. Datum otisku 5. 8. 48. 

Nevzpomínám si, že by se v té době rodiče zmínili o někom, kdo by nesl takový název. Ví někdo více? Pokud ano, prosím odpověď na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za každý identifikační detail budu rád. 

Zatím otisk a uživatel zůstavají nejen zapomenutí a zaniklí, ale i nezjistitelní. 

 

 prodeba 001

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ STROJ FRANKOTYP C číslo 5152

Při získávání podkladů pro můj příspěvek č. 2898, který jsem zavěsil 25. 12..22, jsem narazil na zajímavou informaci v poštovních archivech. Uživatel VOZ (Velkoobchod oděvním zbožím, Vodičkova 32) používal v 50. letechpoužíval výplatnístsroj Francotyp C číslo 5152. Dále se u této informace objevil připojený údaj o čísle stroje (5152) a zejména o tom, že tento stroj začal vyplácet v československém poštovním provozu již 17. 5. 1929. 

Další výzkum doložil, že toho dne se zprovoznily dva výplatní stroje. Jednak to byl stroj 190. uživatele Obchodní akciové společnosti - HAG ve Vodičkově ulici 36, jednak stroj 191. uživatele Assicurazioni Generali v Terstu, Ředitelství pro ČSR Praha. Oba stroje Francotyp byly modely C4 s horním číslem počitdla. Viz Věstník MPT č. 25 ze 6. 6. 1929. 

Je jasné, že tento stroj vylácel o roku 1929 pro společnost HAG a v 50. letech sloužil národnímu podniku COZ Praha. 

Tím by mohl zmínka o tomto stroji skončit. Ale pohled na první sérii otisků z let 1929 - 1939 přináší další zajímavosti.

 

Sbírka promlouvá:

Otisk ze dne 17. 5. 1929 - anulát (R)

Dle poštovních archivů to byl 1. den provozu tohoto stroje u uživatele HAG ve Vodičkově 36. 

 

HAG 003 

 

Otisk ze dne 28. 2. 1930

Tvar číslic stojí za pozornost (viz níže) . Otisk s těmito číslicemi vyplácel do cca roku 1931 (poslední otisk s těmito číslicemi ve sbírce  s datem 24. 11. 1930).

 

HAG 004

 

V roce 1931 došlo k výměně všech číslic stroje, jak je vidno z otisků na dvou celistvostech ze dne 5. 12. 1933 a 17. 10. 1935

 

HAG 007      HAG 008

 

 

PŘEKVAPENÍ NAKONEC - esej poštou prošlá ......

Popsanými detaily adoplněné obrázky celistvostí by vše nohlo skončit. No,  neskončilo.

Mezi obálkami se krčila celistvost s prvním otiskem nesoucí datum 9. 5. 1929 adresovaná firmě B. Jarolímek a hlavně poštou prošlá. Když srovnáme data, tak tento dopis vyplacený sledovaným výplatním otiskem , je s datem 9. 5. 1929. Tedy devět dní před oficiálně povoleným datem stanoveným pro výplatní stroj a jeho vyplácení. Dne 9. 5. neměl stroj ještě plnohodnotný souhlas poštovní správy vyplácet .

Ten den bez oficiálního souhlasu byl otisk esejí bez možností vyplácet. Přesto zásilku  vyplatil a pošta jej převzala na přepážce k přepravě. Vznikl poštovně historicky cenný artefakt, který nazýváme esejí. Mohl to být i zkušební otisk zalaný generálnímu zástupci z důvodu kontroly či zkušebního ověření. Otisk s číslem počitadla 6213, první plnohodnotný  otisk uložený v Poštovním muzemu Praha má číslo 0001.  

Konstatování o eseji je přísné konstatování. Co když se pošta s uživatelem a generálním zástupcem dohodla o něčem jiném? To se již dnes nedozvíme.  

 

 HAG 009

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (233) - VELKOOBCHOD ODĚVNÍM ZBOŽÍM (V O Z )

I v období 4. republiky se vyskytly výplatní otisky, které ve svém označení uživatele měly zkratky. Je pravdou, že v porovnání s předchozími obdobími čs. výplatního otisku  takových otisků bylo méně. Mnohdy byly názvy tak dlouhé a krkolomné, že zkratka byla výhodným řešením .... Uvádím dva příklady subektu VOZ (Velkoobchod oděvním zboží), subjektu z  z raných dnů republiky, kdy se na celistvostech objevovaly otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. 

 

V O Z

Velkoobchod oděvním zbožím n. p. se sídlem Praha II, Vodičkova 32, dohlédací a podací pošta PRAHA 1.

 

Výplatní stroj Francotyp C (číslo stroje 5152) byl  údajně dle poštovních archivů v provozu od 17. V. 1929.

Dle archivních údajů v ten den se dostaly do provozu jen dva výplatní stroje v Československu:

a/ stroj C4 uživatele Obchodní akciová společnost, Praha II, Vodičkova  36 (v označení je stylizovaní zkratkja HAG pro Handels-Aktien Gesellschaft 

b/ stroj C4 uživatele Assicurazioni Generali v Terstu, Praha II, Václavské náměstí 25

 

Je téměř jiisté, že a/ je správné a tento stroj byl předchůdcem  stroje  uživatele VOZ. Časová řada otisků tohoto uživatewle je tak zajímavá, že napíšu k jeho otisků separátní příspěvek.

 

HAG 002

 

V novém vzhledu vyplácel od 28. XII. 1951. 

 

 

Otisk s datem 28. 12. 51 (otisk 1. dne - R)

FR 8h - 4m (ov) - 1k

Průměr denního razítka 23 mm, čs. číslice výplatního razítka

 

 

zkratka 001

 

Otisk s datem 31. 3. 52 - poštou prošlá celistvost

Jiný stroj, podnikové ředitelství, (Vodičkova?), výplatní znaménko ve tvaru dutého kroužku.

FR 8 - 0 - 4m (g) - 1k.

Průměr denního razítka 24 mm, gotické výplatní číslice.  

 

zkratka 002

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (12) - VÝSADNÍ DOBYTKÁŘSKÁ SPOLEČNOST PRO ČECHY A MORAVU

Dalším  výplatním otiskem, který spadá do této kategorie, byl otisk Výsadní dobytkářské společnosti pro Ćechy a Moravu. Ttao instituce byla zřízena v roce 1939 a přetrvala  do 3. a 4. republiky. Měla na starost hospodaření s jatečným dobytkem, masem a masovými výrobky.  Dříve se tato instituce nazývala PRISPOL.

Ve sledovaném období (Československo, výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) používala  tato instituce výplatní stroj  Francotyp, Anker, otisk sběratelsky FR 6h - 4m - 1k.

 

Otisk s datem 23. 2. 1949

 

Vysadni 001

Číst dál...

PŘÍLEŽITOSTNÝ OTISK NA POŠTĚ PRAHA 42

Na rok 1991 spadalo výročí založení KSČ ( 1921 - 70 let). Stolní společnost sběratelů výplatních otisků iniciovala vytvoření a zasazení štočku připomínající toto váročí v ironickém pojeté-  Návrh Karel Kuča (R2 COMP), člen Stolní společnosti.  Kresba s doprovodnýn výročím a textem: 7O let bojů za zničení Českoslovebska .....".  

 

Otisk s datem 14. 5. 91

praha 42 003

 

Návrh štočku:

 

praha 42 005

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CARNEGIE HALL, NYC

Carnegie Hall je koncertní síň na 7. avenue v New Yorku. Návrh : architekt William Tuthill. Novorenesanční styl. Budovu nechal postavit v roce 1891 Andrew Carnegie (1835 - 1919),  americký průmyslník, obchodník, podnikatel a filantrop skotského původu. V Carnegie Hall se konají koncerty vážné a populární hudby (za rok až 250). 

 

car 3     car 5     car 4      car 2    car     car 003     car 002     car 001

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (232) - PRAŽSKÉ CUKRÁRNY A SODOVKÁRNY

Dnes je Štědrý den. I když si užijeme cukroví a slazených nápojů do sytosti, zastavme se ve sledovaném období u výplatních otisků Pražských cukráren a sodovkáren ze 70. - 80. let ap odívejme se na jejich tehdejší otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. Tento národní podnik měl v centru Prahy v té době hned dvě sídla - ve Vodičkově ulici č. 38 (pobočka?) a na Václavském náměstí 43 ( vedení, fakturační oddělení?). 

Tento podnik používal hned tři výplatní stroje. Dohlédací poštou pro všechny stroje byla pošta PRAHA 1 respektive 110 00 PRAHA 1. 

 

Subjekt - Pražské cukrárny a sodovkárny státní podnik v likvidaci - definitivně skončil v roce 1996. 

 

Václavské náměstí

Výplatní stroj FRANCOTYP

Období: - 7/70 - 3/85 - 

FR 8h - 3m - 1km

 

soda 001

 

Vodičkova ulice

Výplatní stroj Postalia - Junior

Období: - 10/79 - 3/89 - 

 

soda 002

 

Vodičkova ulice

Výplatní stroj Postalia

Období: - 1/90 - 

 

soda 004

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (15)

Dnešní celistvost byla odeslaná z Hlavní pošty 25 dní po jejím přejmenování z PRAHA 1 na PRAHA 3. Hodnota poštovného je zvláštní. Navíc se poštovné se skládalo ze dvou částí - zaplacenou hodnotou celiny a dodatečným výplatným z výplatního stroje. Celistvost si užila i denních razítek. Denní razítko poštovního manipulanta si "zaúřadovalo" hned třikrát - znehodnotilo známku celiny, znehodnotilo výplatní razítko otisku a ještě doplnilo kontrolní (?) otisk doprostřed dopisnice. 

Jedna celistvost a tolik zajímavostí. A to jsme si nepřečetli rub dopisnice ...

 

Celinu zobrazuji dvakrát. Druhý obrázek doplňuji pro komfortnější čtení výplatního otisku Prahy 3 Francotyp, otisk  FR 8 - 4m - 2km.   

 

celistvost 001      celistvost 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS