HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 15 prosinec 2022

VZÁCNÝ DŮKAZ Z POŠTY PRAHA 10

I ústřižek poštovní průvodky může být důkazem  o existenci  balíkového výplatního stroje .....

 

Do registru mé sbírky pod titulem pošta PRAHA 10 se dostal ústřižek poštovní průvodky s datem 31. V. 49 na místě pro podací razítko. 

S největší pravděpodobností je razítko na tomto místě druhým denním razítkem balíkového výplatního stroje Francotyp, který československé poště po válce dodala na poštovní přepážky firma Francotyp.  Ve veřejném prostoru se celá podoba úplného či částečného (první denní razítko a výplatní razítko) výplatního otisku zatím neukázala. 

Tento balíkový výplatní stroj byl prvním strojem na této poště po zavedení výplatních strojů do čs. poštovního provozu po roce 1946. 

 

praha 10 001

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (15) - ODBYTOVÁ A ZÁSOBOVACÍ ZÁKLADNA MH HL. M. PRAHY

V 60. letech existovala organizace s názvem Odbytová a zásobovací základna MH hl. m. Prahy se sídlem v Klimentské 36 v tehdejší Praze 3.

Svou korespondenci vyplácela výplatním strojem Francotyp s otiskem se sběratelským označením FR 8 - 0 - 3m - 2km. Zobrazená celistvost nám dokládá řadu historických skutečností - výplatní otisk se zkratkou ZMH (= Základna místního hospodářství?), R-nálepku pošty Praha 6 a plný název organizace.

Označení uživatele je ve zkratce, i když v sobě skrývá dlouhý název.

Otisk je zajímavý zejména novogotickými výplatním číslicemi a změněnými číslicemi vročení. Novogotický typ číslic svědčí o stroji Francotyp C, model CB. Dle sběratelských záznamů existoval  ještě výplatní otisk - předchůdce k tomuto otisku. 

Pošta Praha 06 byla dohlédací poštou několika málo strojů v porovnání s ostatními pražskými poštami, tento stroj byl jedním z nich.  

 

zmh 002

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (225) - NAKLADATELSTVÍ SVĚT SOVĚTŮ

Nakladatelství Svět sovětů Praha

V únoru 1948 byl v Československu založen Svaz československo - sovětského přátelství. V květnu se při této instituci zřídilo nakladatelství Svět sovětů, které se soustředilo na vydávání literatury o SSSR, knih a propagandistických  periodik (např. Svět sovětů, časopis přátel SSSR).  Pod tímto názvem nakladatelství skončilo v roce 1968 po srpnovém vpádu vojsk sovětských  a dalších armád Varšavské smlouvy. Mezi léty úkoly Světa sovětů převzalo nakladatelství s novým jménem Lidové nakladatelství (1968 - 1992). 

Svět sovětů vyplácel své zásilky výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m . 2km, dohlédací pošta PRAHA 08. Sídlo pošty v Ostrovní 13 v Praze. Tento otisk vyplácel v 60. letech, měl svého předchůdce.  

 

 

SVET 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

KENNEDYHO VESMÍRNÉ STŘEDISKO (1)

Na východním pobřeží Floridy byla vybudována největší americká kosmická základna Eastern Test Range. Nachází se na půl cestě mezi Miami a Jacksonville.  Nejdůležitější částí je Kennedyho vesmírné středisko (John F. Kennedy Space Center - KSC), což je americký kosmodrom na Mysu Canaveral ostrova Merritt. Středisko spravuje americký N8rodní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).  

Odtud startovalo mnoho rajer Atlas, Titan a též první kosmické lodě. Ze Startovacího komplexu 39 stratovaly i raketoplány. Komplex má dvě startovací rampy. 

 

 nasa 003     nasa 004     nasa 005     nasa 012     nasa 014nasa 015

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS