HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 17 prosinec 2022

CHYBOTISK OTISKU POŠTY PRAHA 23

Dne 18. 3. 1980 byl dodán vinohradské poště PRAHA 23 výplatní tstoj Postalia s rozlišovacím znaménkem  "1" v dolní úseči. Název pošty obsahoval chybné PSČ pošty, kam byl tento stroj přidělen. Místo správného PSČ 120 03 se před názvem pošty objevilo nesprávné PSČ 123 00.

Zatím se ve veřejném prostoru neobjevil otisk na poštou prošlé celistvosti. Není známé, zda tento stroj po zjištění tohoto chybotisku vůbec vyplácel.  Pravděpodobně byl stažen a otisk zůstal ve formě eseje. Do stroje bylo pravděpodobně instalováno nové denní razítko (viz celistvost s otiskem s datem1 8. 7. 1980 pod tímto chybným otiskem). 

 

Původní otisk s nesprávným PSČ 123 00.

 

.praha 23 012

 

Následný otisk se správným PSČ 120 03. 

 

praha 23 013

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

WALDORF ASTORIA, NYC

 

 

Hotel Waldorf Astoria New York

Hotel Waldorf Astoria New YorkPětihvězdičkový hotel Waldorf  Astoria se nachází na Park Avenue v New York City. Je v něm 1413 pokojů na 47 podlažích. Budova je vysoká 190 metrů. Postaven v roce 1893 Williamem Waldorfem Astorem jako hotel Waldorf a v jeho blízkosti John Jacob Astor IV (bratranec Williama) postavil hotel Astoria v roce 1897. Hotely byly zbořeny a v roce 1929 postaveny znovu ve stylu art deco s tím, že byl otevřen v roce 1931.Časem došlo ke spojení obou hotelů v jeden celek právně i fyzicky (pasáží Peacock Alley). Hotel byl pojmenován podle německého města Walldorf, odkud rod Astorů pocházel. Název prošel několika stádii - po splynutí se nazýval Waldorf - Astoria, posléze Waldorf = Astoria od roku 2009 Waldorf Astoria New York. V roce 2016 se na průčelí skvěl ještě název Waldorf = Astoria.

 

waldorf 003    waldorf 005          waldorf 002     waldorf 001     waldorf 007         waldorf 006waldorf 004     waldorf 012     waldorf 009     waldorf 013          waldorf 011     waldorf 010

 

 

Číst dál...

HISTORIE OTISKŮ PLAŇANSKÉ VZÁJEMNÉ V PLAŇANECH

V předchozím příspěvku jsem se v seriálu "Zaniklé a zapomenuté" dotkl otisků Plaňanské vzájemné pojišťovny v Plaňanech z let 1945 - 1948 (do zániku socialistické integrace pojišťovnictví v Československu) .

Tento subjekt si zaslouží, abych mu věnoval další pozornost, a sice popsal otisky za 1. a 2. republiky a v následném protektorátním období, kterými tento subjekt vyplácel své zásilky ve svém sídle - v Plaňanech.

Dále měla Plaňanská vzájemní svou filiálku i v Brně. I brněnských otiscích Plaňanské někdy příště. 

Mezi plaňanskými otisky se objevil v roce 1943 též příležitostný otisk připomínající v roce 1943 a dále výročí vzniku v roce 1871. Otázka stojí, proč o dva roky později po 70. výročí? Příležitostných otisků v tomto období připomínajících doby před Protektorátem a německou okupací nebylo moc. ....

 

Otisky 1. a 2. republiky československé

Otisk 1. dne 7. 12. 36 (R)

planany 3 003 

 

Otisk s datem 30. 3. 37

planany 3 002

 

 

Otisky za Protektorátu ČM.

Těch bylo několik díky nařízením  tehdejší poštovní správy. 

 

Československý vzor

Otisk s datem 24. 3. 39

 

planany 4 001

 

První poněmčený protektorátní vzor (neúplně poněmčený)

Otisk s datem 12. 12. 39

 

planany 4 002

 

Druhý poněmčený protektorýtní otisk (úplně poněmčený).

Otisk s datem 10. 5. 40 (otisk 1. dne - R)

 

planany 4 003

 

Poštou prošlá doporučená celistvost s úplně poněmčeným protektorátním otiskem.

Otisk s datem 22. 4. 42

 

planany 4 004

 

PŘÍLEŽITOSTNÝ VÝPLATNÍ OTISK K VÝROČÍ ZALOŽENÍ PLAŇANSKÉ VZÁJEMNÍ V ROCE 1871

Otisk s datem 15. 2. 45

 

planany 4 005

 

Rub předchozí celistvosti  (oznámení splatnosti pojistného ve výši K 150,-.formulář S I - 1 - 668 - 1944.

 

planany 4 009

 

 

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (6) - PLAŇANSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA PLAŇANY

Dne 2. 11. 1871 byl založen Bratrský vzájemně pojišťovací spolek v Plaňanech, v roce 1918 se přejmenoval na Plaňanskou vzájemnou pojišťovnu. Za I., republiky měla 25 filiálek v Čechách, 8 na Moravě a 2 na Slovensku.  

Zanikla dne 1. 1. 1947 komunistickým rozhodnutím o integraci pojišťovnictví. V roce 1953 se jejich budova postavená a vybavená slovutnými architekty přeměnila na školu. 

Svou korespondenci po válce do zániku vyplácela výplatním strojem Francotyp s dvěma různými otisky v době 3. republiky a v období po ní, kdy výplatní razítko mělo tvar zoubkovaného obdélníku. 

 

Otisk ve 3. republice s datem 1. 8. 45 - poštou prošlá celistvost

 

planany 2 001

 

Otisk ve 3. republice - poštou prošlý s datem 21. 2. 47 (ještě s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice či motýlka).

 

planany 2 002

 

Otisk ve 4. republice s datem 20. 10. 1947  (již s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku či pseudoznámky)

 

druzina 002

 

Dodávám, že si tato pojišťovna opatřila výplatní stroj v prosinci 1936 - . Za Protektorátu ČM stroj též provozovala (označení se změnilo až v roce 1943 a mělo podobu příležitostného otisku loga s letopočtem 1871.  

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (227) - DRUŽINA ČESKOSLOVENSKÝCH VÁLEČNÝCH POŠKOZENCŮ

Družina československých válečných poškozenců vznikla v roce 1919 a  byla sdružením válečných invalidů. Tato záslužná organizace byla nástupkyní Družiny válečných invalidů zemí koruny svatováclavské vzniklé v roce 1917. 

Zanikla v roce 1952 splynutím se Svazem čs. invalidů.

Měla na starosti řadu funkcí jako např. právní ochranu v péči o poškozence, bezplatné poskytování léčebných a ortopedických pomůcek, úhrady dávek léčení, provozování sirotčinců, útulků a ozdravoven, školení poškození, otázku daní, kantýny a biografy, podpůrné fondy pro poškozence a jejich rodiny, organizování kulturních a společenských zájmů, komlexní péči o poškozence. 

Svou korespondenci vyplácela po válce výplatním strojem Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 2k (bez můstků), dohlédací pošta pRAHA 1 Sídlo uživatele v Praze I., Příkopy 27. 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků (první navržená varianta ministerstvem pošt v roce 1946, později korigována můstky) svědčí o tom, že tato instituce si výplatní stroj opatřila někdy koncem roku 1946/počátkem roku 1947. 

Otisk s datem 2. 12. 47

 

druzina 001

 

 

Dopisnice s otiskem s datem 24. 4. 48 propagující aktivity Družiny

Averz

druzina 003

 

Reverz

druzina 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PŘEKVAPENÍ ZE SKARTU ANEB VESELÉ VÁNOCE

Ve filatelistickém skartu německých výplatních otisků mne čekalo zajímavé překvapení.

Mezi stovkami celistvostí s otisky výplatních strojů se objevily tři otisky různých firem z několika německých měst (Stuhr, Bremerhaven a Hamburg) s přáním veselých vánočních svátků. Otisky v označení se liší jen názvy přejících subjektů.

Šablona označení s betlémskou hvězdou a hvězdičkami na prosincoivém nebi nad městembyla uživatelům předložena pravděpodobně výrobcem firmou Francotyp - Postalia GmbH. a tento vzor šablony vyhrál.  Nezvyklé, ale určitě milé. 

Otisky jsou ze stroje Francotyp - Postalia s výplatním razítkem z 90. let (sběratelská kategorie otisků vedená pod písmenem P).

Takže radostné vánoce všem!

 

VANOCE 003

 

VANOCE 001

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS