HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 05 prosinec 2022

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA - OTISKY I. a II. REPIBLIKY

Příspěvek s pohledem  na otisky uživatelů Československého spolku věřitelů a Správy pro věci majetkové a devizové mne vybídl k historickéhmu zastavení u předchůdců těchto institucí. Dnes v I. a II. republice. 

ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ

MPT udělilo  tomuto subjektu souhlas s provzem výplatního stroje Francotyp, model B4 s horním čáslem počitadla, ve svém Věstníku dne 10.3. 1930. 

Otisky ve sledovaném období mělo několik podob.  Měnila se adresa subjektu, měnil se i výplatní otisk. 

 

1/ Sídlo: Václavské náměstí 1, Praha (otisk vyplácel s touto adresou od 11. 2. 30 do 20. 10. 31)

Otisk s datem 11. 2. 1930 - otisk 1. dne (R)

ver 007

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 8. 9. 1938

ver 008

 

2/ Sídlo:  Příkopy 1, Praha 1 (otisk s touto adresou vyplácel v období od 20. 10. 31 do 28. 3. 34)

Otisk s datem 24. 10. 1933 - poštou prošlá celistvost.

 

ver 004

 

3/ Sídlo: Vodičkova 41, Praha II (otisk vyplácel s touto adresou od  29. 3. 34 a v této podobě do konce období a dále několik měsíců  i v Protektorátu ČM)

Otisk s datem 29. 3. 1934 - otisk 1. dne (R)

Znatelný chybotisk v písmenu "S" v názvu ČESKOSLOVENSKO (nedotiskuje). Písmeno "L" též. 

ver 005

 

Otisk poštou prošlý ze dne 8. 1. 1936

 

ver 006

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (222) - ČESKOSLOVENSKÝ SPOLEK VĚŘITELŮ PRAHA

Dnešní pohled se věnuje výplatním otiskům jednoho stroje POSTALIA, který ve sledovaném období let 1946 - 1992 používaly dvě instituce společně: Československý spolek věřitelů a Správa pro věci majetkové a devizové.Obě instituce sídlily na stejné adrese: Dražického nám 7, Praha 1. Spolek měl přidělené PSČ 118 17 a Správa 118 00 - jedná se o chybotisk, později napraveno a PSČ přidělené bylo 118 17. Otisky v průběhu lez jsou více než zajímavé.

Celistvosti Československého spolku věřitelů

Popisuji otisky v období - 12/78 - 6/85 -. Několik otisků mělo různý vzhled s tím, že se zakrývalo označení skutečného vlastníka a uživatele stroje (Správa) a odesilatel (Spolek) se doplňoval gumovým razítkem. Otisky budí dojem, že se jedná o poštovní výplatní otisky, což neodpovídá realitě. Označení skutečného uživatele se zakrývalo. Někdy to vyšlo, někdy ne.   Na některých celistvostech je vlevo od denního razítka zbytek označení "OVÉ" nebo "VÉ" ze slova "DEVIZOVÉ". Jsou i případy, kdy zakrytí překrylo část denního razítka. 

 

Otisky stroje, který používal bez označení Československý spolek věřitelů

Otisk s datem 19. 12. 78

Bez označení uživatele, mylná podoba s poštovním výplatním otiskem.

 spolek 001

Otisk s datem 10: 4. 79

Bez označení uživatele, část denního razítka zakryta a neotištěna. 

spolek 002  

Otisk s datem?? 5. 83

Otisk s denním razítkem z poloviny zakrytým a vlevo od denního razítka červené gumové razítko skutečného odesilatele, nikoliv uživatele stroje. 

 

spolek 004

 

Oitisky s daty 28. 4. 79 a 12. 6. 85

Malá stopa skutečného uživatele, nikoliv odesilatele zásilky (malá část označení - zbytek slova "DEVIZOVÉ")-

Celistvost zvětšena.

spolek 003

 

Celistvost zvětšena.

 

spolek 005

 

Otisky s označením skutečného vlastníka a uživatele výplatnáho stroje Správy pro věci majetkové a devizové

 

Otisk s datem 15. 2. 80

První podoba otisku

 

sprava 002

 

Otisk s datem 19. 1. 87

Otisk skutečného vlastníka uživatel stroje POSTALIA - změna označení oprávněného uživatele.  Nově zvýraznění názvu a adresy, zanesení správného podnikového PSČ - 118 17. 

 

Na této celistvosti je zajímavé, že odesilatelem je Československý spolek věřitelů, skutečný uživatel již není zakrýván jako v předchozích případech. Pravděpdobně došlo k dohodě s poštou a úpravě smluvních podmínek o provozu výplatního stroje. 

 

sprava 005

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

BATTLESHIP MEMORIAL PARK, MOBILE, ALABAMA (1)

Battleship Memorial Park je vojenským historickým muzeem. Hlavní exponáty jsou ve venkovním prostoru, některé v interiérech. 

Hlavní atrakcí je USS ALABAMA (BB-60, třída South Dakota), bitevní loď aktivně činná v letech 1942 - 1947. Na vodu spuštěna 16. 2. 1942. Nyní muzejní loď ve válečném muzeu v Mobile ve státě Alabama.. 

 

USS ALABAMA (BB-60)

ala 001    ala 003     ala 004     ala 005    ala 007     ala 008     

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS