HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 09 prosinec 2022

DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 POKRAČUJE 4. ČÁSTÍ

Upozornění

 

Dne 9. 12. 2022 jsem z technických důvodů založil pod samostatným titulem 4. část Databáze výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992.Do této části ukládám výplatní otisky čs. pošt od pošty PRAHA 7. Databáze ve své 3. části skončila otisky pošty PRAHA 6 (položka 2607) a začíná otisky pošty PRAHA 05.

Části Databáze č. 2, 3, 4 zatím nejsou přístupné veřejnosti, jedná se o práci s průběžnými zásahy a změnami.  Občas některé z nich zpřístupním. Po ukončení se tyto a další části otevřou pro veřejnost. Děkuji za pochopení.

První část je  z května 21. roku 2021 a dále je přístupná s tím, že se též stále doplňuje a upřesňuje. Databáze není definitivní. Část první je pod položkou číslo 1700.

Autor

 

Ukázka posledního otisku 3. části

praha 6 sport 001

 

Ukázka prvního otisku 4. část

 

praha 7 002i

 

 

 

Stav Databáze

Ke dni 5. 1. 2023 (8:15 hod.) pokrývá Databáze otisky pošt PRAHA 7 až k poště PRAHA 57. 

 

Číst dál...

4+++++ DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 (PSEUDOZNÁMKA) - 4. ČÁST (PRAHA 7 a dále) +++++

Přehled částí Databáze výplatních oitisků čs. pošt 1946 - 1992 (Československo, pseudoznámka) 

Následující rozdělení se podřizuje technickými požadavkům záznamového systému K2 Joomla. 

 

1. část Databáze - položka 1700  .....A - P (Pardubice)

2. část Databáze - položka 2472 ......P (Pardubice) - Praha 04  

3. část Databáze - položka 2607 ......P (Praha 05 - Praha 6)

4. část Databáze - položka 2837 - dále .......Praha 7 - dále 

 4. část DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠt 1946 - 1992

 

 

PRAHA 7

FTP

FR - BAL - 4m

Římské číslice v řádu měsíců v denním razítku, bez můstků,

- VIII/65 - XI/70 -

praha 7 004   

Stejný otisk zachovaný a neúplný (zbavený levého denního razítka) na ústřižku poštovní poukázky po odstranění levé části složenky, na kterém zůstalo levé denní razítko.. Ztíženou identifikaci v tomto, ale i jiných podobných případech nutno dokládat dalšími otisky a sorvnáním hlavních vzhledových znaků.

Otisk s datem 29. IX. 67 se zachovaným pravým denním razítkem a výplatním razítkem.  

 

praha 7 002

 

PRAHA 7

PO

Odlehlý rámeček, nízké a oblé číslice data.

- 3/74 -4/84 -

 

praha 7 005

 

170 00 PRAHA 7

PO

Římské číslice v řádu měsíců, odlehlý rámečk.

- XI/74 -

 

praha 7 006

 

170 00 PRAHA 7/3

PO

Přilehlý rámeček, malé rozlišovací číslo v dolní úseči ("3"), silné můstky, vysoké štíhlé číslice, čárky za údajem dne a měsíce v datu.

Otisk 1. dne - 18,3, 80 (R) - 9/80 -

 

praha 7 008

 

PRAHA 8

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 6/53 - 6/54 -

Výplatní otisk na listovní zásilce a na průvodce

 

praha 8 001      praha 8 002

PRAHA 8

FR 6 - 4m - 2km

Období: - 2/64 - 11/77 -

Během tohoto období docházelo ke změně vzhledu datových číslic denního razítka (zejména vročení).

 

 

praha 8 003

 

PRAHA 8

PO

Odlehlý rámeček, uzavřené můstky, nízké a oblé číslice

Období: - 11/72 - 11/75 -  

praha 8 005

 

180 00 PRAHA 8

PO

Přílehlý rámeček, vysoké a štíhlé číslice

Období: - 5/78 - 1/81 - 

 

 praha 8 004

 

PRAHA 9

FTP

FR 4m - 2k

Bez můstků, římské číslice v řádu měsíců.

- III/71 - X/71 - 

 

praha 9 001

 

PRAHA 9

PO

- 7/74 - 12/79 - 

 

praha 7 006

 

190 00 PRAHA 9

PO

Tři hvězdičky v dolní polovině mezikruží denního razítka.

- 4/74 - 11/80 - 

 

praha 9 003

 

PRAHA 10

FTP

FR - BAL - ???

Balíkový výplatní otisk, počet míst ve výplatní hodnotě neznámý (zachoval se jen útržek pro adresáta s levým denním razítkem)

Datum: 31. V. 49 (R) -

Zvětšeno

 

praha 10 001

 

PRAHA 10

FTP

FR 8 - 4m

Období: - 5/61 - 12/73 - 

 

PHA 10

 

PRAHA 10

PO

Odlehlý rýmeček, nízké a oblé číslice data

Období: - 4/68 - 1/73 - 

 

praha 10 002

 

PRAHA 10

PO

Přilehlý rámeček, nízké a oblé číslice data.

Období: - 7/77 - 11/80 - 

praha 10 003

 

100 00 PRAHA 10

PO

Přilehlý rámeček, hvězdička v dolním mezikruží, PSČ, vysoké a štíhlé číslice denního razítka.

Období: - 12/75 - 5/76 - 

praha 10 004

 

100 00 PRAHA 10

PO

Přilehlý rámeček, nízké a oblé číslice data, silné můstky, rozložený domicil pošty, křížek v dolním mezikruží.

- 7/83 - 

praha 10 005

 

PRAHA 13

FTP

FR - BAL - 4m - 2k (bez můstků)

- II/54 - 

praha 13 14 001

 

PRAHA 13

FTP

FR 6 - 4m

- 6/72 - 

 

PRAHA 14

FTP

FR 6 - 3m nebo FR - BAL - 3m /g)

- XI/64 -   

Údaj M. B. 

 

PRAHA 14

FTP

FR - BAL - ???

- V/54 - V/74

Trojmístná výplatní hodnota? Gotické číslice? - údaj M. B. 

 

praha 13 14 002

 

PRAHA 15

UPF MV - U 1 - 5m

1. stroj tohoto typu v Československu (RRR), stroj číslo 1 ze 13 dovezených od firmy Universal Postal Frankers z Londýna.

- 23. V. 47 -

Číslo stroje v dolmí mezikruží (ohraničeno čarami) , novogotické výplatní číslice. 

 

praha 15 16 001

 

PRAHA 16

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 8/53 - 

 

praha 15 16 002

 

PRAHA 16/a

PO

- 18. 3. 60 -

Uzavřené můstky, nízlé a oblé číslice, bez desetinné tečky.

 

praha 16 19 001 

 

PRAHA 19

HAS-R-O-5m

Asymetrický, bez R-obrazce, pětimístná výplatní hodnota. 

- XII/47 - 

 

praha 16 19 002

 

PRAHA 23

FTP

FR - BAL - 4m - 2k (bez můstků)

Období: - XII/61 - VI/73 - 

praha 23 002

Tento otisk může budit dojem, že se jedná o otisk sběratelsky FR 4 - 4m. Neníí tomu tak. Levé razítko je na ústřižku pro adresáta, a proto není otisk úplný s levým i pravým denním razítkem. Jedná se o FR - BAL - 4m. 

praha 23 001

Na poštovní poukázce s datem otisku 1. IV. 73 je levé denní razítko vychýleno t osy osttaních částí otisku a posunuto níže a doleva. Chybotisk. Důvod závaday nejasný.

 

praha 23 001

 

PRAHA 23

FTP

FR 8 - 4m - 2km

Období: - 8/71 - 9/71 - 

 

praha 23 003

 

PRAHA 23

120 03 PRAHA 23

PO

Dva křížky v dolním mezikruží.

Období: - 5/78 - 6/80 - 

 

praha 23 005

123 00 PRAHA 23/1

PO

Dne 18. 3. 80 byl uveden do provzu výplatní stroj Postalia s rozlišovacím znaménkem v dolní úseči denního razítka. Chybtisk - chybné PSČ 123 00 místo správného 120 03. Informace o jeho osudu nejsou. Ve veřejném prostoru se poštou prošlý nevyskytl.  Byl opraven do podoby otisku za tímto zánamem? 

Silné můstky, tři hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý můstek. 

18. 3. 80 (R).

Chybotisk - nesprávné PSČ, správné PSČ 120 03  (PRAHA 23).

 

 praha 23 012

 

120 03 PRAHA 23

PO

Přilehlý rámeček, v dolnm mezikruží křížek, středně silné můstky. Nedostisknutá čtvrtá výplatní číslice ("0") - špatná manipulace se strojkem? 

- 6/80 - 

 

praha 23 013

 

PRAHA 24

UPF- MV -  4m - 2k

Stroj U 3 (třetí výplatní stroj Universal Postal Frankers MV v Československu)

Denní razítko bez můstků.

- 20. XI. 59 -

praha 24 004

 

 

PRAHA 24

FTP

FR - BAL - 4m

Období: - 10/65 - 1/73 - 

Dvoukruhové denní razítko bez můstků, číslice v řádu měsíců arabské. nikoliv římské, tečky za číslicemi dnů a měsíců. Občas přeskakovala data vročení a vytvářela neexistující data (viz druhá celistvost). U durhé celistvosti na levé části část (torzo) levého denního razítka dokládající balíkový výplatní stroj a jeho otisk.

 

praha 24 001

 

Torzo levého denního razítka + chybné data (10. 12. 91).

 

praha 24 002

 

PRAHA 24

FTP

FR 8 - 4m - 2km

Dvoukruhové denní razítko se silnými můstky, v průběhu použití stroje změna vročení v 70. letech.

Období: - 6/66 - 6/72 -

 

praha 24 003

 

PRAHA 24

PO

- 4/82 - 12/69 -

 

praha 24 005

 

120 04 PRAHA 24

PO

- 4/72 - 4/82 - 

praha 24 006

 

PRAHA 27

FTP

FR  - BAL - 4m

- XII/67 - IX/68 - 

Zvětšeno kvůli torzu levého denního razítka (viz levý okraj poukázky).

 

praha 27 002

 

PRAHA 28

FTP

FR 4 - 4m(g) - 2k (bez můstků)

- IV/56 - 

 

PRAHA 28

FTP

FR 4 - 3m (g) - 2k (bez můstků)

- VI/60 - I/69 - 

 

praha 28 003

 

PRAHA 28

PO

Nízké a oblé číslice data. 

Otisk 1. dne 7. 11. 69 (R) - 4/71 - 

 

praha 28 004

 

128 00 PRAHA 28

PO

Tři malé hvězdičky v dolní polovině denního razítka, vysoké a štíhlé číslice data.

- 8/73 - 9/79  - 

 

praha 28 001

 

128 00 PRAHA 28

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, silné můstky denního razítka, tři malé hvězdičky v dolní polovině denního razítka.

- 8/73 -  

 

praha 28 001

128 00 PRAHA 28

PO

Příležitostný výplatní otisk k výročí úmrtí českého malíře Josefa Lady 14. 12. 1957 - 30 let v roce 1987, otisk používán i déle.

- 12/68 - 

 

praha 28 002

 

PRAHA 31

FTP

FR -BAL - 4m - 2k

Bez můstků, římské číslice v řádu měsíců data.

- IX/65 - XI/75 - 

 

praha 31 001

 

130 01 PRAHA 31

PO

Vysoké, štíhlé číslice, hvězdička v dolním mezikruží.

- 12/79 - 

 

praha 31 002

 

130 01 PRAHA 31

Promsvjaz Perm

Zkušební provoz stroje sovětské provenience, přemístěn z pošty PRAHA 1.

Atypické denní raítko, arypické výplatní razítko.

Otisk 1. dne 15. 04 87 - 2/88 - (R)

Obrázek - otisk 1. dne.

Obrázek celistvosti poštou prošlé, nepodařený chybotisk. Datum 09. 02. 88

 

perm 007

 

perm 001

 

130 01 PRAHA 31

PO

Silné můstky, nízk éa oblé číslice, tři velké hvězdičky v dolním mezikruží.

- 6/91 - 

 

praha 31 004

PRAHA 32

FTP

FR 8 - 4m

- 161 - 11/70 -

 

praha 32 001

 

 

130 02PRAHA 32/2

PO

Tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky, PSČ,, vysoké a štíhlé číslice data.

- 5/80 - 9/80 - 

zmenšeno, 

 

praha 32 002

 

 

PRAHA 33

FTP

FR - BAL - 4m

V II/70 nahrazeno vročení plným čtverečkem.

- II/67 - IX/75 - 

otisk s oběma razítky na listovní zásilce

 praha 33 001

 

otisk jen s jedním (pravým) denním razítkem otisku, levý s levým denním razítkem odtržen pro adresáta

 

 

lpraha 33 002

 

otisk bez vročení - místo číslic červený obdélníček (vyčerpána kapacita číslic vročení), obdélníček do doby níhrady, otisk doplněn denním ratítkem pošty

 

praha 33 005

130 03 PRAHA 33

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice.

- 12/82 - 

praha 33 006

 

130 03 PRAHA 33

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice

- 10/83 -  

 praha 33 003

 

PRAHA 34

FTP

FR 4 . 4m anebo FR - bAL - 4m ???

- VIII/59 -

 

PRAHA 34

FTP

FR 8 - 4m - 2km

Silné můstky- 12/69 - 7/79 - 

 

praha 34 002

 

130 04 PRAHA 34/2

PO

Silné můstky, vysoké a štíhlé číslice data, tečky za dny a měsíci, tři hvězdičky v dolním mezikruží, "2" v dolní úseči

Otisk 1. dne 18. 3. 80 (R) -- horní celistvost -- 1/81 - 

Dolní celistvost níže - otisk na pošzou prošlé celistvosti. 

 

 

praha 34 003

 

PRAHA 35

FTP

FR  - BAL - 4m - 2k

Bez můstků.

- X/66 -XII/74  - 

 

praha 35 003

 

130 05 PRAHA 35

PO

Vysoké a štíhlé číslice data.

- 1276 - 3/82 - 

 

praha 35 001

 

130 05 PRAHA 35

PO

Nízké a oblé číslice data.

- 1283 - 7/87 - 

 

praha 35 005

 

 PRAHA 36

PO

Přilehlý rámeček, nízké a oblé číslice data, desetinná tečka blízko  druhé číslice. 

- 6/69 - 8/82  -

 

praha 36 001

 

PRAHA 41

PO

Nízké a oblé číslice data, bez PSČ.

- 9/70  - 11/75  -

praha 41 002

 

141 00 PRAHA 41

PO

Vysoké a štíhlé číslice, s PSČ, hvězdička v dolním mezikruží .

- 12/79 - 12/81 - 

 

praha 41 003

 

PRAHA 42

PO

Vysoké a štíhlé číslice data.

- 9/72 - 10/79 - 

praha 42 002

PRAHA 42

PO

Nízké a oblé číslice data.

- 12/79 - 9/82 - 

praha 42 001

140 02 PRAHA 42

PO

Velká hvězdička v dolním mezikruží, desezinná tečka v správní poloze mezi druhou a třetí číslicí výplatní hodnoty. 

Příležitostný výplatní otisk 70 let KSČ (1921 - 1991) s protikomunistickým sloganem 

- 14. 5. 91-

Námět: Stolní společnost sběratelů výplatních otisků 

Autor návrhu: Karel Kuča (R2 COMP - 9. 6. 1990)

Otisk a návrh štočku v černé barvě (zvětšen):

 

praha 42 003     praha 42 005140 03 PRAHA 3

PO

Otisk 1. dne : 20, 3, 80 (R)

Silné můstky, v dolním mezikruží tři šesticípé hvězdičky, v dolní úseči rozlišovací znaménko "1"

3/80 - 9/80 - 

 

praha 43 001

 

140 03 PRAHA 43

PO

- 7/83 - 9/83 -

Nové denní razítko (název pošty ryt znovu)., jinak stejné jako hořejší otisk.

 

 

praha 43 007

 

PRAHA 44

FTP

FR - BAL - 4m - 2k

Bez můstků denního razítka.

- IV/65 - X/70 -

 

praha 44 001

 

PRAHA 44

PO

- 1/73 - 7/81 -

Vysoké štíhlé číslice denního razítka.

 

praha 44 002

 

140 04 PRAHA 44

PO

Obrácené denní razítko - datum: 2. 9. 80

 

praha 44 003

 

140 04 PRAHA 44

PO

Správná poloha denní razítka, hvězdička v dolním mezikruží.

- 20. 9. 80 - 9/83 -

 

praha 44 004 

 

PRAHA 45

FTP

FR8 - 4m - 2km

- 10/61 -

 

PRAHA 45

FR - BAL - 4m - 2k

Bez můstků.

- 4/68 - 3/70 - 

praha 45 001

PRAHA 45

PO

17. 11. 69 - 12/84 - 

Otisk 1. dne 17. 11. 69

 

praha 45 003

 

Poštou prošlý otisk s datem  3. 12. 84

 

praha 45 002

 

146 00 PRAHA 46

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké štíhlé číslice v denním razítku.

- 2/76 - 2/81 -

 

praha 46 007

 

Ve sbírce se vyskytla následující celistvost s výplatním otiskem PRAHA 46 s datem 5. 6. 73 vypadající na pevní pohled  jako poštovní výplatní otisk (bez označení uživatele).

Tento otisk jsme v našem Katalogu výplatních otisků pražských pošt  Bouška - Leiš označili jako poštovní. Domnívám se, že se jedná o výplatní otisk Československé akademie věd a že tento otisk v Katalogu výplatních otisk čs. pošt nemá své místo (označení bylo odstřiženo, aby byla zachována čitelnost natištěného textu na obálce, otisk je na lepící pásce a nemohl být umístěn jinam, neboť adresa byla dost vysoká a nalepení do pravého horního rohu nepřicházelo v úvahu). Navíc pro to, že se nejedná o stejný stroj pošty PRAHA 46 svědčí řada odlišností v otisku (např. jiný typ písmen a číslice v názvu pošty atd.).

 

praha 46 008 

 

PRAHA 47

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 9/64 - 3/75 -

praha 47 001 

 

147 00 PRAHA 47

PO

Tři hvězdičky v druhé polovině denního razítka (mezikruží)

- 3/73 - 6/79 -

 

praha 47 002

 

PRAHA 48

PO

- 6/72 - 9/83  -

praha 48 001

140 07 PRAHA 48

PO

Silné můstky, tři křížky v dolní části mezikruží.

- 5/91 -  

 

praha 48 002

 

PRAHA 51

FTP

Vzdálenost mezi vnějším a vnitřním kruhem denního razítka - 3 mm, průměr denního razítka 25 mm

FR 8 - 4m - 2km

- 8/70 - 6/72 -

 

praha 51 001

 

151 01 PRAHA 51

FTP

Vzdálenost mezi vnějším a vnitřním kruhem denního razítka - 4 mm, průměr denního razítka 24,5 mm. Změnu způsobilo vsazení PSČ, mezikruží mechanikovi nevyhovovalo -bylo úzké. 

FR 8 - 4m - 2km

- 10/73 - 1/74 -

praha 51 002

 

150 01 PRAHA 51/1

PO

Otisk 1. dne 15. 3. 81 (R) - 4/84 - 

Tři hvězdičky v dolním mezikruží, rozlišovací číslice v dolní úseči "1", silné můstky

praha 51 003     praha 51 004

152 00 PRAHA 52

PO

Tři velké křížky  v dolním mezikruží

- 5/84 - 

 

praha 52 001

 

150 03 PRAHA 53

PO

Hvězdička  v dolním mezikruží

11/74 - 7/84 - 

 

praha 53 001

 

PRAHA 55

FTP

FR 8  4m (ov) - 2km

- 7/68 - 6/70 -

 

praha 55 001 

 

PRAHA 55

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

Změna vročení.

- 10/73 - 

 

praha 55 003

 

PRAHA 55

FTP

FR8 - 4m (ov) - 2km

Změna denního razítka (vsazení PSČ).

- 9/74 - 

 

praha 55 002

 

150 05 PRAHA 55

PO

- 4/79 - 12/79 - 

 

praha 55 004

 

PRAHA 56

PO

Odlehlý rámeček, bez desetinné tečky ve výplatním razítku.

- 12/67 - 1/72 - 

 

praha 56 002

 

PRAHA 56

PO


Odlehlý rámeček, výplatní hodnota s desetinnou tečkou.

- 2/80 -  á/82 - 

 

praha 56 001

 

PRAHA 56

PO

Příležitostný výplatní otisk kW. A. Mozart k 200. výročí úmrtí (1791 - 1991).

Iniciovala Stolní společnost sběratelů výplatních otisků.

- 6. 12. 91 -  (R)

 

praha 56 003

 

PRAHA 57

PO

Otisk 1. dne (R) - 11. 11. 69 - 4/73 - 

Zobrazen otisk 1. dne a poštou prošlý otisk z roku 1973.

 

praha 58 001     praha 58 002

 

158 00 PRAHA 58/1

PO

Otisk 1. dne 16. 3. 81 )R) - 3/82 -

Silné můstky, rozlišovací znaménko "1"L v dolní úseči denního razítka.

Zobrazen otisk 1. dne a pošztou pošlý otisk na celistvosti z roku 1982.

 

praha 58 005     praha 58 006

 

PRAHA 62/a

PO

V dolním mezikružírozlišovací znaménko  "a", nízké a oblé číslice data. 

- 7/73 - 8/73 - 

 

160 02 PRAHA 62

PO

V dolním mezikruží hvězdička, nízké a oblé číslice data.

- 1/85 - 

 

praha 62 001 

 

160 03 PRAHA 63

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data.

- 5/79 - 

praha 63 001

 

 

PRAHA 64

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 5/71 - 6/76 -

 

praha 64 praha 65 001

 

160 04 PRAHA 64

PO

- 3/79 - 5/80 -

 

praha 64 001

 

PRAHA 65

PO

- 10/70 - 5/85 - 

praha 64 praha 65 002

 

160 05 PRAHA 65

PO

Silné můstky, nízké a oblé číslice, křížek v dolním mezikruží.

- 3/80 - 

 

praha 65 002

 

160 08 PRAHA 68 - LETIŠTĚ

PO

Denní razítko s přídomkem v názvu pošty.

- 11/75 - 2/86 - 

 

praha 68 letiste 002

 

praha 68 letiste 004

 

 

Na dvou horních celistvostech je zajímavá ještě jedna věc z hlediska přídomku. Někdy dochází ke shodě mezi oficiálním názvem pošty a doprovodných artfaktech ve srovnání s denním razítkem výplatních otisku )dolní cleistvost), někdy k rozdílům s tím, že v oficiálním názvu pošty přídomek chybí (horní celistvost).  

 

PRAHA 69

FTP

FR8 - 4m (ov) - 2km

- 12/67 - 1/79 -

 

praha 69 001

 

169 00 PRAHA 69

PO 

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 7/77 - 7/81 - 

 

praha 69 002

 

169 00 PRAHA 69

PO

Nízké a oblé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 3/83 - 12/84 - 

 

 praha 69 003

 

171 00 PRAHA 71/1

PO

Silné můstky, vysoké a štíhlé číslice data, tři malé křížky v dolním mezikruží. "Sedmičky v denním razítku věyšší než jedničky. V dolní úseči rozlišovací znaménko "1").

- 7/80 - 

 

praha 71 001

 

PRAHA 74

FTP

FR 4 - 4m   + FR 4 - 3m (s a bez výplatního znaménka ve tvarz plné tečky)

- VI/53 - V/72 - 

 

praha 74 001     praha 74 002     praha 74 003

 

170 04 PRAHA 74

PO

- 1/77 - 12/82 -

Tři hvězdičky v dolní části denního razítka

Rozměry vnitřního rámečku výplatního razítka: 24 x 28 mm, vzdálenosti číslic odleva:8 mm, odprava 5mm. Duté zoubky.

 

praha 74 005

 

 

170 04 PRAHA 74

PO

Tři hvězdičky v dolní části denního razítka.

Odlišné výplatní razítko od předchozího - plné a větší mezery mezi  zoubky. Rozměry vnitřního rámečku denního razítka: 25 x 28. Vzdálenosti číslic odleva 7 mm a odprava 4mm. 

- 1/85 - 

 

praha 74 006

 

PRAHA 75

FTP

FR 8 - 3m (g) - 2km

Silné můstky

- 3/67 - 10/66 -

 Zvěršeno.

praha 75 001

 

PRAHA 75

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km.

- VII/67 - XI/74 - 

 

praha 75 003

 

PRAHA 75

PO

Otisk 1. dne: 26. 11. 68 (R) - 4/82 - 

 

praha 75 004

 

Otisk s datem 5. 10. 77

 

praha 75 005

 

BAREVNÁ MUTACE

Otisk zvětšen. 

Otisk s datem 14. 1. 80

Postalia

Do jasně červené na několikA MÍSTECH PROSVÍTÁ ŠEDÁ BARVA (R).

NAPŘ. V PÍSMENECH č, e, k, o V NÁZVU ČESKOSLOVENSKO, V DATU DENNÍHO RAÝZÍTKA  A V PÍSMENECH h A a VE SLOVĚ PRAHA..

Pozor - sken zjresluje, po skenování není šedá tak výrazná jako v originále.

 

praha 75 008

 

181 00 PRAHA 81

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

Různá poloha/absence desetinné tečky ve výplatní hodnotě - obrázky otiskůl zvětšeny:

a/ - 12/77 - tečka uprostřed mezi druhou a třetí číslící,

Otisky zvětšeny.

 

praha 81 002

b/ - 27. 12. 77 - 9/82 - tečka blíže druhé číslice výplatní hodnoty

praha 81 001

c/ - 7/91 - výplatní hodnota bez desetinné tečky

praha 81 003

 

182 00 PRAHA 82

PO

- 8/74 - 4/92  -

Otisk s vysokými a štíhlými číslicemi, hvězdička v dolním mezikruží, různá poloha desetinné tečky (uprostřed, blíže druhé číslici, posazena nad/pod úrovní dolní základny číslic - viz specializované články).

Několik příkladů polohy desetinné tečky ve výplatní hodnotě

 

praha 82 009     praha 82 010

 

182 00 PRAHA 82/1

Silné můstky, nízké a oblé číslice, rozlišovací znaménko "1" v dolním mezikruží, desetinná tečka rovnoměrně položena mezi druhou a třetí číslicí a v rovině se základnou číslic. 

- 9P/92 - 

 

praha 82 003

 

PRAHA 83

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 6/63 - 7/73 - 

zvětšeno

praha 83 001

 

PRAHA 83

PO

vysoké a štíhlé číslice data, za údaji dne a měsíců teky s výjimkou období - 4/83 - (s  čárkami za dny a měsíci)

 - 12/72 - 4/83 - 

praha 83 002

 

PRAHA 85

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

Poškozené můstky (vlnky)

- 4/69 - 

zvětšeno

praha 85 002

 

PRAHA 85

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, s tečksami za údaji dnů a měsíců s výjimkou období - 10/81 -, kdy s objevují za těmito údaji čárky.

- 7/72 - 10/81 - 

 

praha 85 003

 

PRAHA 85

PO

Příležitostný výplatní otisk zachycující 25 let Klubu filatelistů 00-100 PARNAS

Autoři: ?

- 7. 11. 90 - 

 

praha 85 005

PRAHA 86

FTP

FR  - BAL - 4m (ov) - 55

Vzdálenost mezi oběma razítky 55 mm. Denní razítko bez můstků. Římská číslice v rýdu měsíců. Bez teček za částmi data. 

- XI/66 - XII/75 - 

 

praha 86 003

Příklady tohoto otisku (bez levého denního razítka) na poštovních poukákách:

praha 86 001     praha 86 002

 

PRAHA 86

PO

Otisk 1. dne 24. 11. 69 (R) - 12/83 - 

 

praha 86 008     praha 86 007

 

180 07  PRAHA 87

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data.

- 10/74 - 2/76 - 

praha 87 001

 

190 02 PRAHA 92

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data.

- 4/76 - 11/86 - 

praha 92 001

 

PRAHA 93

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 4/67 - 

praha 93 001

 

PRAHA 93

PO

Otisk 1. dne 11. 11. 69 (R) - 1/80 - 

 

praha 93 94 001

 

PRAHA 94

PO

- 12/69 - 1/82 - 

 

praha 93 94 002

 

PRAHA 95

PO

- 12/82 - 83 -

výměna vročení v roce 1984

 praha 95 001     praha 95 002

PRAHA 96

Otisk 1. dne 11. 11. 69 (R) - 3/76 - 

Oficiální název pošty Praha 96 (Čakovice), v denním razítku stále PRAHA 96

 

praha 96 001     praha 96 002

 

197 00  PRAHA 97 (KBELY)

PO

Otisk s přídomkem KBELY, vysoké a štíhlé číslice data.

- 3/78 - 2/79 - 

 

praha 97 002     praha 97 001

 

199 00 PRAHA 99/1

PO

Přídomek pošty (Letňany) se neobjevuje v denním razítku otisku tak jako u podobných případů, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, "1" v dolní úseči), vysoké a štíhlé číslice data.

- 11/81 - 4/77 - 

zvětšeno

 

praha 99 001

 

PRAHA 101

FTP

FR - BAL - 4m - 2km

- 1/61 - V/76 -

Pozor na špatnou identifikaci a záměnu FR - BAL za FR 4m.

 

praha 101 001

 

praha 101 002     praha 101 003

 

PRAHA 101

PO

Nízké a oblé čáslice data.

- 5/69 - 3/83 - 

 

praha 101 004

 

101 00 PRAHA 101/2

PO

Otisk 1. dne s datem 19. 3. 80 (R) -

Tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky denního razítka, "2" v dolní úseči .

 

 praha 101 006

 

101 00 PRAHA 101

PO

Silné můstky, nízké a oblé číslice, tři větší křížky v dolním mezikruží.

- 11/86 - 

 

praha 101 007

 

PRAHA 102

FTP

FR8 - 4m (ov) - 2km

- 10/70 - 3/74 - 

praha 102 001

PRAHA 102

PO

Výměna číslic vročení (-86-)

- 9/77 - 4/86 - 

zvětšeno

praha 102 003

 

PRAHA 102

PO

Hvězdička v dolním mezikruží, větší vzdálenost mezi druhou a třetí číslicí výplatní hodnoty, silné můstky.

- 2/79 - 

 

praha 102 002

PRAHA 103

FR 4 - 5m (ov) - 2k

(bez můstků)

- VI/50 - XII/52 -   

 

praha 103 001

 

PRAHA 105

FTP

FR - bAL - 4m (ov) - 2k

Bez můstků., římská číslice v řádu měsíců.

- I/62 - 

 

praha 105 008

 

PRAHA 105

FTP

JIné číslice a výplatní znaménko v porovnání s předchozím (jiný stroj?).

FR- BAL - 4m (ov) -2k

Bez můstků.

- XII/68- VIII/79 - 

 

praha 105 001

 

PRAHA 105

PO

Otisk 1. dne 24. 11. 69 - 2/80 - 

 

praha 105 003     praha 105 004

PRAHA 105/2

PO

18. 3. 80 (1. den otisku) - R - 1/84 - 

 

 praha 105 005     praha 105 006

 

PRAHA 106

FTP

FR - BAL - 4m

- I/62 - 

 

PRAHA 106

FTP

FR 6 - 4m (ov) - 2km

- 8/65 - 6/78 -

 

Jediný známý případ stroje FR 6 v užívání pošty, kdy bylo ponecháno v činnosti pořadové číslo otisku (RR).

 

praha 106 004

 

 praha 106 001     praha 106 003     

 

PRAHA 106

PO

Vysoké a štíhlé číslice data.

- 7/71 -5/82 - 

 

praha 106 002

 

PRAHA 107

PO

- 9/79 -

Vysoké a štíhlé číslice.

praha 107 003 

PRAHA 107

PO

24. 11. 69 (R) - 5/82 -

Nízké a oblé číslice.

 

praha 107 004

 

 

PRAHA 108

FTP

FR 8 - 4m - 2km

- 6/69 -

Poznámka: V 60. letech se u výplatního stroje uživatele FERONA n.p. vyskytly otisky s vypadlým označením (dohlédací pošta PRAHA 108) - pozor nezaměňovat s poštovním výplatním otiskem. 

 

PRAHA 108

Otisk 1. dne 24. 11. 69 (R) - 

Postalia č. 64509

praha 108 001

 

PO

- 11/69 - 9/72 -  

 

praha 108 002

 

PRAHA 110

PO

- 3/74 - 10/74 -

praha 108 002

 

100 10 PRAHA 110

PO

- 3/82 -

PSČ, silné můstky, hvězdička v dolním mezikruží.

 

praha 110 005

 

109 00 PRAHA 111

PO

(Horní Měcholupy)

- 12/83 - 

praha 111 002

 

(PRAHA 114 (UHŘÍNĚVES) UHŘÍNĚVES

PO

- 11/75 - 

 

praha 114 001

 

251 61 PRAHA 114 - UHŘÍNĚVES 

PO

- 11/86 - 

zvětšeno

 

praha 114 002

 

PRAHA 121

PO

Římské číslice v řádu měsíců data.

- IV- 71 - 

praha 121 001

 

221 00 PRAHA 121

PO

nízké a oblé číslice, arabské číslice v řádu měsíců data, tři hvězdičky v dolním mezikruží.

- 7/85 -

 

PRAHA 411

PO

Postalia č. 64062

17. 11. 68 (otisk 1. dne - R) - 11/82 -  

 

praha 411 001

 

143 00 PRAHA 412

PO

Pošta Praha 412 (Modřany)

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 5/75 - 10/81 - 

 

praha 412 001 

 

143 00 PRAHA 412

PO

Pošta Praha 412 (Modřany)

Nízké a oblé  číslice data. 

- 8/83 - 6/91 - 

 

praha 412 002

 

144 00 PRAHA 413/2

PO

Silné můstky, vysoké a štíhlé číslice data, tři malé šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží.

Otisk 1. dne 18. 3. 80 (R)  - 11/83 - 

 

praha 413 001     praha 413 002

 

148 00 PRAHA 414/1

PO

Pošta Praha 414 (Kunratice)

Silné můstky, "1" v dolní úseči, vysoké a štíhlé číslice data, čárky za údaji dnů a měsíců. 

Otisk  1. dne 18, 3, 80 (R) - 3/83 -  

 

praha 414 003     praha 414 004

 

149 00 PRAHA 415

PO

Praha 415 (Chodov)

Hvězdička v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data.

- 1/76 - 1/84 -

praha 415 001

 

149 00 PRAHA 415/2

PO

Rozlišovací symbol "2" v dolní úseči, odlišné číslice od předchozího, hvězdička v dolním mezikruží. 

- 6/91 - 6/91 - 

 

praha 415 003

 

Poznámka:

Fima Ing. Ivan Leiš - TRANSCO se strojem Postalia v režimu dohlédací a podací pošty 149 00 PRAHA 415  dne 14. 6. 1992 vyplácel příležitostným otiskem k fotbalovému turnaji Transakta Praha vs. Krupp Lonrho Kruppstahl  Düsseldorfve

Fratiškových Lázních, i když se tato akce nekonala.  Nejedná se o poštovní výplatní otisk, nýbrž o komerční otisk pod dohledem pošty Praha 415. Autoři otisku: Námět a návrh :I.  Leiš, Rytec:  K. Pavlíček. 

zvětšeno

praha 415 002 

 

140 16 PRAHA 416

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, malá hvězdička v dolním mezikruží, přilehlý rámeček.

- 11/74 - 

 

praha 416 001

 

140 16 PRAHA 416

PO

Nízké a oblé číslice data, odlehlý rámeček, silné můstky. malý křížek v dolním mezikruží.

- 1/85 - 

praha 416 002

 

140 17 PRAHA 417

PO

- 5/74 - 8/83 - 

 

praha 417 001

 

140 18 PRAHA 418

PO

Hvězdička v dolním mezikruží.

- 5/80 - 1/82 - 

 

praha 418 001

 

140 18 PRAHA 418

PO

Příležitostný výplatní otisk ke 105 letům KČF 1887 - 1992. Text s obrázkem. 

- 2. 6. 92 - 

 

praha 418 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

HNĚDÝ VÝPLATNÍ OTISK ZEMSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY V ČECHÁCH - NOVÝ OBJEV BAREVNÉ MUTACE

V období let 1946 -1992 vstoupily otisky jednoho z uživatelů - Zemské hasičské jednoty v Čechách do poštovní historie Československa a do sběratelské historie tím, že uživatel své zásilky vyplácel buď otiskem v jasně červené barvě anebo v barvě modré (novinové zásilky).

V době,  kdy jsme společně s dr. Miroslavem Bouškou tvořili  Katalog otisků z tohoto období a v této podobě (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) a vydali v roce 1983. nám byl známý jen červený otisk (záznam v Katalogu pod číslem PR 336 z období - 9/45 - 12/45 - ). Červený otisk s datem 6. 11. 45. 

Čas poskočil a sběratelskou a badatelskou činností do mé sbírky přibyl modrý otisk na novinách z 27. 2. 1947. Ten se objevil v dalším Katalogu,  na kterém jsem se podílel a který jsem zpracoval s přítelem Robertem Di Casolou v roce 2015. V 7. díle našeho Katalogu má číslo PR PR 336b (strana 91). Zde má barvu, která je něčím mezi modrou a fialovou (vliv nevyčištěného stroje používaného s červenou barvou) s tím, že měla být modrá. podle oficiální aúřední verze.  

Nyní zveřejňuji otisk v modré barvě (takovou má aspoň na zažloutlých novinách) - datum 29. 9. 47. Skener může barvu zkreslit. 

 

zemska 001

 

 

V minulých dnech přibyla do této škály třetí barva - hnědá. Obrázek otisk mi zaslal pan Jan Horský z Jihlavy. POčt otisků v různýc hbarvác htohoto uživatele se rozrostl.

 

Otisk je s datem  18. 7. 47

Je na novinách, ladí barvou tisku (viz inzerát pod ním), je velmi výrazný a otázkou je, jak vznikl.

V poštovní historii tohoto období máme dost otisků s různými barvami, ale takto sytou hnědou ješzě ne. Zatám výjimka. 

 

DSC01476

 

 

Číst dál...

ZÁVOD KUNZ HRANICE V OTISKU SIGMY

V Československu a řadě zemí světa se má za to, že největším a jediným výrobcem pump a čerpadel byla firma SIGMA v Olomouci a ěnketrých dalších městech. 

Nalezený výplatní otisk této firmy (SIGMA PUMPY HRANICE) mne vyvedl z omylu. Na našem území byly i další slavné fimy, které vynalézaly a vyráběly výrobky tohoto sektoru. 

Jednou z nich byla firma Antonín Kunz - pumpy a vodovody Hranice založená v roce 1883. Existovala až do přáchodu socilaismu a splynutí s firmou Sigma. 

Firma Ant. Kunz vlastní stroj a otisk neměla, ale objevila se jako spolupartner na otisku Sigmy Hranice - viz otisk ze dne 26. 3. 48. Výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky označeném jako FR 8h - 4m - 2km měl ve svém označení dvě firmy: SIGMA PUMPY a ZÁVOD KUNZ Hranice. Slovo Kunz nebylo vepsáno, ale jen uobrazeno v logu. Otisk měl v sobě i logo Sigmy.  V roce 1948 toto byla velká ojedinělost, předchozí vlastníci a uživatelé strojů rychle z označení mizeli. Zde toto spolupartnerství bylo umocněno ještě gumovým razítkem s uvedením obou firem. Není divu, firma Kunz a její technologie významně přispěly ke kvalitě výrobků v programu Sigmy. 

 

Otisk s datem 26. 3. 1948 - SIGMA PUMPY a Závod KUNZ Hranice

 

 kunz 001

 

V dalších letech bylo toto opomenutí "napraveno" a jméno zakladatele a název firmy  Kunz z otisku úplně zmizely.

 

Otisk s datem 20. 10. 56  a uživatelem SIGNA HRANICE n.p. 

 

kunz 002

 

Jak šel život s Antonínem Kunzem a jeho firmou?

 

1883

Zámečník  Ant. Kunz původem z PLzně v továrně na hospodářské stroje v Přerově , později po přestěhování  zakládá firmu Antonín Kunz - pumpy a vodovody Hranice a pracuje v dílně na opravu strojů. První činnost: opravy hospodářských strojů. 

1884

Připravena perfektní konstrukce čerpadel a vodních pump

1885

Výroba čerpadel

1886

Firma přejmenována na První hranická strojírna a slévárna Ant. Kunz Hranice

1892

Razantní rozšíření výrobních a obchodních aktivit s expanzí do zahraničí

1895

Firma přejmenována na 1. hranickou továrnu na vodovody a pumpy Hranice

1908

Hospodářský vrchol firmy

1910

Po třech výrobních a obchodních neúspěších s instalací vodovodů (včetně zámku Konopiště) sebevražda Ant. Kunze (1859 - 1910) na Karlově mostě v Praze.

30. 11. 1912

Firma z iniciativy starosty změněna na akciovou společnost - A. Kunz - továrna na vodovody a pumpy A. S.. Hlavní činnost: výroba čerpadel, obchod vlastními i cizími výrobky v oboru, provoz strojírny.

1939

Firmu zabralo nacistické Německo

13. 6. 1945

Národní správa 3. republiky s účinností od 17. 12. 1945

7. 3. 1946

Firma splynula s národním podnikem Sigma (Sigma založena v roce 1883 Ludvíkem Sigmundem, v dalších letech pokračovatelé jeho synové Jan a František)

Tento stav trvá až do roku 1990

1993

Firma se obnovuje a přejmenována na KUNZ Hranice A. S.

2000

Vyhlášen konkurz na firmu KUNZ Hranice A. S.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

DISNEY´S ANIMAL KINGDOM ORLANDO

Disney´s Animal Kingdom

Zoologický zábavní park ve Walt Disney World Resort

Otevřen dne 22. 4. 1998 jako 4. zábavní park v orlandském komplexu v Orlandu, FLA.  se stovkami zvířat, hlavním symbolem "Strom života" Baobab a  hlavním smyslem "přírodní prostředí" a "ochrana zvířat" jako jedno z hlavních filozofií Walta Disneyho.  

 

king 021     king 025     king 024     king 023     king 020     king 019     king 018     king 015     king 008king 009    king 011     king 012     king 017

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS