HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2022

ZAHRADA BOHŮ

ZAHRADA BOHŮ (GARDEN OF THE GODS) JE PŘÍRODNÍ PARK NA ZÁPADNÍM OKRAJI MĚSTA COLORADO SPRINGS V OKRESE EL PASO VE STÁTĚ COLORADO, USA.

Od roku 1971 přírodní památka (National Natural Landmark - NNL).

První osídlení okolo roku 1300. Obyvateli byli původní indiánské kmeny. Lokalitu objevili dva američtí geodeti v roce 1859. Jedním z nich byl Rufus Cable, který toto místo pojmenoval současným názvem.  Město Colorado Springs založil v roce 1871 generál William Jackson Palmer.

Park vyniká sklaními věžemi, jehlami a viklany písčitého a vápnitého původu. V lokalitě byla objevena fosilie dinosaura pojmenovaného Camptosaurus.

 

garden 001     garden 002     garden 003     garden 004      garden 005      garden 006     garden 007     garden 008     garden 009      garden 011     garden 010     garden 013     garden 014     garden 015

Číst dál...

OLOMOUCKÉ POŠTOVNÍ VÝPLATNÍ OTISKY

Právě jsem dokončil několik záznamů v Internetové databázi čs. výplatních otisků 1946 - 1992 ze světa olomouckých pošt. Otisky stojí za zaznamenání. Několik olomouckých pošt používala několik strojů několika soustav - Francotyp, Pitney - Bowes a Postalia. Zejména stroj Pitney - Bowes je výjimečný a cenný. Do čs. poštovního provozu vnesl neobvyklý prvek - výplatní razítko bez uvedení státu (druhý byl stroj použitý na poště Mladá Boleslav).

Reprodukované otisky jsou zvětšeny. 

OLOMOUC 1

Tato pošta používala výplatní stroj Francotyp.

Rok 1979 - změna číslic data v denním razítku.

OLOMOUC 2

Tato pošta měla privilegium, že pro vyplácení zásilek použila hned stroje tří soustav - Francotyp, Pitney - Bowes a Postalia.

Zejména otisky ze stroje Postalia (stroj zapůjčen výrobcem z popagačních a reklamnách důvodů) vyniká několika neobvyklostmi a zajímavostmi:

- výplatní razítko bez označení státu/pověřeného provozovatele (RR),

- obsahuje reklamní označení výrobce,

- denní razítko dviukruhové bez můstků.

Tento stroj byl používán poměrně dlouho - dle sbírky v období od - 1/73 do 12/77 - .

Přehled používaných otisků v pořadí Francotyp/Postalia/Pitney - Bowes:

FRANCOTYP

Používal se jeden typ (FR4) anebo dva podtypy (FR4 + FR - BAL)?

FR4    s datem 30. I. 1971                                                                                                                          FR BAl S DATEM 27. VI. 1953

 olomouc 002      olomouc 016

 POSTALIA (nejzazší zjištěné datum 30. 9. 1982)

olomouc 001

 Pitney - Bowes

olomouc 007

 

OLOMOUC 3

Pošta používala otisky ze stroje Francotyp.

Časové rozmezí: - 5/54 - 10/73 - .

V této odbě se měnily číslice data ve denním razítku.

olomouc 013 

 

OLOMOUC 5

Je znám otisk ze stroje Postalia (již se zaneseným PSČ). V 80. letech došlo k poruše v otiskování data v denním razítku (poslední číslice vričení se  neotiskovala).

 

olomouc 008     olomouc 015

 

OLOMOUC 7

Pošta vyplácela zásilky strojem Postalia (PSČ zaneseno do denního razítka)

 

olomouc 009

 

OLOMOUC 8

FRANCOTYP

Tato pošta měla nejdříve k dispozici výplatní stroj Francotyp. Zajímavostí je, že již v roce 1974 bylo v denním razítku PSČ - 770 08. Na československé poměry poměrně rychle a brzo, navíc ve stroj Francotyp, který byl již na seznamu vyřazení.

 

olomouc 010 

 

 

POSTALIA

Dalšími stroji byly stroje Postalia, hned v několika podobách otisků. 

Otisk s rozlišovacím znaménkem ".1." v dolním mezikruží. Desetinná tečka chybí. Stroj používán ještě 12. 4. 1983.

V denním razítku z roku 1974 bylo již PSČ. Nejzazší datum ve sbírce 8. 1. 1979.

olomouc 011 

OLOMOUC 8

Otisk z dalšího stroje (druhého stroje) Postalia

Otisk s datem 14. 9. 1981

 

olomouc 012

 

 

Poznámka: Pokud čtenář najde v příspěvku chybu či nepřesnost anebo objeví nový, nezveřejněný otisk, autor prosí o toto sdělení na mejl Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Díky. 

 

Číst dál...

DLOUHÁ KOCOVINA

V roce 2018 vydalo Nakladatelství PASEKA zajímavou knihu autora Shauna Walkera pod  českým názvem: Ruská kocovina Putinův svět a přízraky minulosti v překladu Johany Ringlovéa za odborné revize překladu Davida Svobody, Ph. D..Anglický originál vyšel díky nakladateství Oxford University Press v New Yorku pod lehce odlišným názvem: The Long Hangover: Putin´s New Russia and the Ghosts of the Past (v doslovném překladu - Dlouhá kocovina: Putinovo Nové Rusko a přízraky minulosti).

Autorem této zajímavé knihy, která popisuje Rusko a Putinovou politiku a po 24. 2. 2022 je více než aktuální dávající jasnou odpověď proč ruská agrese nastala, je odborník nade vše povolaný. Shaun Walker strávil v Moskvě 10 let, z čehož 6 let byl korespondentem deníku The Independent. V současnosti je korespondentem deníku The Guardian pro střední a východní Evropu. Ruské a sovětské dějiny vystudoval na Oxford University.

Kniha o rozsahu 334 stran je doplněna smaovysvětlujícími mapami, jmenným rejstříkem, dovysvětlujícími poznámkami a seznamem literatury.

Kapitoly nechávají nahlédnout do popisovaných okolností:

- Dohled nad minulostí,

- Dohled nad přítomností,

- Minulost se stává přítomností,

- Minulost v budoucnosti.

Poslední Walkerova věta v epilogu knihy na  straně 303 je více než výmluvná:

"Velkolepá minulost Ruska se stala národní posedlostí, prosperující budocnost se však zdá stále v nedohlednu". 

Titulka knihy

kocovina 002

 

Ukázka z knihy Shauna Walkera:

kocovina 003

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (171) - JIHOMORAVSKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY BRNO

Jedním z důležitých podniků na Moravě byly Jihomoravské energetické závody se sídlem Brně.

Tato hospodářská jednotka prošla masivní reorganizací, její názvy se často měnily.

Kořeny vzniku se zapustily 1. 4. 1913, kdy s podporou rakouské firmy OELAG se byla uvedena do provozu elektrizační soustava oslavanské elektrárny. Město Brno uzavřelo dohodu s Rosickou báňskou společností a zajistila elektřinu Brnu. Po roce 1918 elektrárna byla zakoupena Morasvkým zemským výborem, který ji přeměnil na akciovou společnost.  V roce 1921 vznikly Západomoravské elektrárny a. s. (ZME). Dne 1. 1. 1946 se vytvořil národní podnik Zápádomoravské  eelktrárny, majetek byl znárodněn. Rok 1950 přinesl rozdělení - na Gottwaldovské a Brněnské rozvodné závody. Spojení nastalo v roce 1961 a vytvořily se Jihomoravské energetické závody n. p. V roce 1977 vznikly ćeské energetické závody a jediím z jejich koncernových podniků se staly Jihomoravské energetické závody.  Rok 1990 a vznikl státní podnik. Zánik nastal v roce 2005, nástupnickými společnsoti se staly E.ON Energie, E.ON Distribuce a E.ON Česká republika. 

Tento subjekt ve sledovaném období 1946 - 1992 vyplácel své zásilky několika stroji dvou soustav (Francotyp, Postalia).

 

Dohlédací pošta BRNO 2, později BRNO 6, na konci 606 00 BRNO 6

 

Západomoravské elektrárny n.p.

Francotyp

FR 6- 4m - 1K

Označení pod výplatním razítkem: Západomoravské elektrárny/národní podnik, Brno

Otisk s datem 7. 10. 1947 (též - 5/49 - )

 

JIHOMO 001

 

Brněnské energetické rozvodné závody

(též Energetické rozvodné závody Brno)

FR 6 - 0 - 4m - 2km

Otisk s datem 10. 5. 1961 

JIHOMO 002

 

Jihomoravské energetické závody n.p. 

FR 6 - 0 - 4m - 2km

Otisk s datem 21. 9. 1966

(též až - 6/77 - )

JIHOMO 003

 

POSTALIA

Jihomoravské energetické závody, koncernový podnik

Do otisku doplněna PSČ - podnikové do označení, poštovní před název pošty v denním razítku

Otisk s datem 3. 10. 1983

(též - 6/81 - 1/89 -)

 

JIHOMO 004 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (170) - OSAN BRNO

I obyčejné, normální či všední celistvosti s výplatními otisky přinášejí zajímavé informace a dokumnetují vývoj té či oné epochy. Socialistická epocha, kterou pokrývají výplatní otisky Československa s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélíku z let 1946 - 1992 nejsou žádnou výjimkou. A to i tehdy, když v oblasti typologické jsou naprosto běžné.

Dnes si připomeneme výplatní otisky uživatele, který za období socialistického vlastnictví měnil několikrát svůj název. Vývoj byla jedna dlouhá a četná ekonomická reforma. S něčím si zodpovědní nevěděli rady, kam dotyčnou ekonomickou činnost zařadit a jak ji pozmenovat. Zamněřím se na provozovnu v Brně. Název se měnil několikrát. Též zařazení podniku dosocialistických struktur.

 

Na začátku byl národní podnik ODBYT STROJŮ a NÁŘADÍ. V Brně byla zřízena Oblastní odbytová základna Brno.

Název pojatý ze široka, vševysvětlující., Typický úkaz označení 40. a  50. let v našich končinách. 

Otisk s datem 12. 5. 1964

Frankotyp, otisk FR 8 - 0 - 4m

Dohlédací pošta BRNO 4

 

osan 003

 

Sedmdesátá léta přinesla trochu selského rozumu a náznaky komerčného přístupu existujících subjektů.  Subjekt byl přejmenován na OSAN (první písmena původního názvu). Provozovna v Brně se též přejmenovala na "oblastní prodejní závod". Na obálce s tímto otiskem s datem 5. 11. 1980 se objevilo gumové razítko subjektu "Továrny strojírenské techniky", koncernová účelová organizace OSAN Praha - závod Brno. Změna otisku měla zpoždění.

Výplatní otisk stejný, až na označení uživatele.

Časové rozmezí - 11/71 - 2/81 -

osan 005

 

Osmdesátá léta přinesla několik změn. Jednak do struktury, což se projevilo na místě označení užvatele stroje, jednak  ve výměně výplatního stroje. Morálně a fyzicky zastarlý Francotyp byl vyměněn za výplatní stroj Postalia.  Změnilo se i denní razítko. Do razítka i do označení byla vsazena PSČ - pro poštu a podnikové. 

Závod OSAN v Brně byl usazen do Továren strojírenské techniky, koncernové účelové organizace.

Postalia

Dohlédací pošta: 604 00 BRNO 4

Časové rozmezí: - 9/81 - 11/83 - 

 

osan 006

 

Konec osmdesátek a začátek devadesátek - další změna. Osamostatnění subjektu. Opět se objevuje OSAN, tentokrát obchodní podnik, závod Brno.

Postalia

Datum: - 2/91 -

 

osan 007

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

BALÍKOVÁ POŠTOVNÍ PRŮVODKA - ZPŮSOBY ZAPRAVENÍ VÝPLATNÉHO

Balíková poštovní průvodka - zapravení výplatného

Poštovní průvodka slouží k podání balíků k poštovní přepravě. Doprovází zásilku od podání k dodání.

Na místě pro výplatné se doplňuje způsob a potvrzení vyplacení zásilky (tato část se nazývá většinou "Zde nalepí odesilatel výplatní známky" anebo nověji "pro výplatné"). V dolní části je detailěn uvedena struktura poplatků při podání, často se sem lepí poštovní nálepky nebo alespoň některé z nich. 

Výplatné ve formě poštovních známek

pou 017     pou 015

Výplatné kryté úvěrováním poštovného

doplněno denním razítkem (ne vždy)

pou 002      pou 004

Výplatné zapraveno výplatním strojem (někdy i speciálním strojem se dvěma denními razítky, speciálně vytvořenými po válce pro čs. poštu)

 

pou 005      pou 008      pou 009     pou 006

Poštovné vybtáno, ale nevyznačen způsob či znaky způsobu vyplacení

U reprodukce zapsána jen částka, která byla zaplacena

pou 012

Vyznačení na náhradní poštovní průvodce

poštovné vyznačeno ručně a doplněno denním razítkem pošty

pou 007

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (169) -ZKL BRNO

Koncern ZKL (dříve národní podnik)  je strojírenský podnik v Brně - Líšni zabývající se výrobou valivách ložisek.

Klášterec nad Ohří

První ložiska na území Česka začal vyrábět německá firma Fichtl &Sachs. Svůj závod měla v černýši (obev Pernštejn u Klášterce nad Ohří). V roce 1929 firmu odkoupila švédská SKF. V roce 1952 vznikl národní podnik ZKL n.p. KLášterec nad Ohří. Zkratka ZKL = "Závod kuličkových ložisek". Rok 1969 přinesl zrušení výroby v této lokalitě.

Brno

Výroba ložisek v Brně byla zahájena v roce 1947 (licence anglické firmy Hoffmann). Vše v rámci Zbrojovka v Brně - Líšni. ZKL byla ochrannou známkou pro integrovanou výrobu, ale i  výzkum, vývoj

V současnosti soukromá společnost.

 

ZKL ve sledovaném období používala k vyplácení své korespondence výplatní stroje Francotyp s otisky několika podob. Otisk se sběratelským označením nejprve FR 8h - 5m, poté FR 8 - 0 - 5m. Hlavní zajímavostí tohoto stroje je, že celé období byla ve výplatním razítku pětimístná výplatní hodnota.  Dohlédací pošta BRNO 32.

Předchůdce:

FR 8h - 5m

Závody přesného strojírenství Líšeň, národní podnik

 

- 5. 11. 1954 - 31. 5. 1958 -    (repro s posledním datem)

zkl 006

 

FR 8h - 5m

otisk s datem 12. 2. 1960

výplatní znaménko "čs. hvězdička"

průměr denního razítka 23 mm

 

zkl 003

 

FR 8 - 0 - 5m

změna stroje (?), změna číslic výplatní hodnoty, výplatního znaménka (nyní kosočtverec)

otisk s datem 3. 2. 1966

pr.měr dneního razítka 24 mm

 

zkl 005

FR 8 - 0 - 5m

změna denního razítka (tvar, nové rytí názvu, výměna čsílic vročení)

- 12/78 - 10/83 -

 

zkl 007

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

NEW ORLEANS (1)

New Orleans - jedno z nejvýznamnějších přístavních měst USA a největší město ve státě Louisiana. Leží v ústí řely Mississippi. Město bylo součástí francouzské kolonie Louisiana (do roku 1763), poté předáno Španělsku. V roce 1801 Španělsko navrátilo New Orleans Francii. Napoleon I. město  prodal Spojeným státům americkým v roce 1803. (Louisiana Purchase). Město pojmenováno po regentu Francie Filipovi II. Orléanském.

 

orleans 003     orleans 004     orleans 002     orleans 001     orleans 005     orleans 006     orleans 007     orleans 008     orleans 009

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS