HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2022

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

JARNÍ CURYCH

DSC01822      DSC01834     DSC01824     DSC01825     DSC01827      DSC01826     DSC01835     DSC01832     DSC01837      DSC01817     DSC01831     DSC01851      DSC01852      DSC01811     DSC01808     DSC01816     DSC01809     DSC01818

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VLAKEM Z HOR DO ÚDOLÍ

Vlakem z horské Arosy do města Chur v Graubündenu

Provozuje:  Rhätische Bahn (RhB)

 

DSC01693     DSC01694         DSC01705     DSC01704     DSC01703     DSC01733     DSC01710     DSC01716      DSC01726      DSC01735     DSC01736     DSC01742     DSC01747     DSC00991     DSC01749      DSC01759      DSC01773     DSC01764     DSC01776     DSC01787     DSC00987

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (168) - ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY AKA ŘEMPO BRNO

Jeden uživatel, jeden stroj, několik podob otisků, sběratelské zajímavosti v každé části otisku - tak se dá charakterizovat otisk uživatele Řempo.

Dnešní namátkový pohled bude patřit výplatnímu stroji Francotyp, který používal k vyplácení své korespondence uživatel zprvu pojmenovaný jako ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY, později ŘEMPO. Otisk má sběratelské označení FR 8 - 0 - 4m - 1km

Dohlédací poštou tohoto stroje a uživatele byla pošta BRNO 1, později 601 00 BRNO 1.

Je úžasné, co tento stroj vydržel od 50. let do 80. let. Možná ještě déle. I přes své morálníá a fyzické opotřebení sloužil perfektně až do svého konce.Splnil nejen svou výplatní službu, ale přispěl i k propagaci uživatele (do stroje byly vsazeny příležitostné štočky)

ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY n.p.

otisk s datem 17. 1. 1957

denní razítko o průměru 23 mm

rempo 003

 

ŘEMESLNICKÉ POTŘEBY

změna označení (n. p. vyňat)

denní razítko o průměru 23 mm

otisk s datem 11. 7. 1959

rempo 004

 

ŘEMPO, odbytová organizace

změna označení (název + právní podstata)

denní razítko výměna, nyní o průměru 24 mm

otisk s datem 16. 4. 1965

 

rempo 006

 

ŘEMPO

příležitostný otisk k 20. výročí existence

otisk s datem 24. 5. 1971

rempo 007

 

ŘEMPO

druhý příležitostný otisk k 25 letům Řempa

otisky s datem 28. 5. 1976 a 20. 5. 1977

otisk vyplácel i mimo výroční rok

reprodukce dvou otisků (druhý otisk - výměna číslic vročení)

rempo 008

 ŘEMPO

třetí příležitostný otisk k 30 letům existence

změna označení

změna a výměna denního razítka, vsazení PSČ do denního razítka (601 00) a do označení (podnikové PSČ - 658 13)

otisk s datem 19. 6. 1979

rempo 009

ŘEMPO, oborový podnik

změna označení uživatele

otisk s datem 10. 1. 1983 + 6. 8. 1985

změny číslic data

průměr denního razítka 26 mm

 

rempo 010     rempo 011

 

ŘEMPO

vypadlý rámeček výplatního razítka (zbývá jen hodnota) - R

otisk s datem 21. 4. 1983

 

rempo 015

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (167) - KANCELÁŘSKÉ STROJE BRNO

Dnešní pohled do světa výplatních otisků Československa z let 1946 - 1992 (pseudoznámka) patří výplatním otisků brněnských Kancelářských strojů.

Tento subjekt v Brně  v tomto období používal několik výplatních strojů v zásadě dvou soustav k vyplácení své korespondence.

FRANCOTYP

První otisky

Období - 3/53 - 11/62 - 

Tři podoby (všechny mají vychýlenou hvězdičku ve výplatním otisku)

a/ FR 8 - 0 - 4m - 1k

b/ FR 8 - 0 - 4m - 2km

c/  FR 8 - 0 - 4m - 2km ..... odstraněná číst označení "Krajský závod/29 - 10" + změna číslic vročení

 

kstr 001     kstr 002

 

kstr 003

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

25. 8. 1972

příležitostný výplatní otisk k 20 letům subjektu 

 

kstr 004

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

Otisk 1. dne 27. 12. 1975

příležitostný otisk k 25. výročí existence subjektu

+ otisk s datem 9. 4. 1976 poštou prošlá celistvost

 

kstr 006     kstr 005

 

POSTALIA

Otisk  1. dne 9. 1. 1976

Otisk příležitostný k 25. výročí existence subjektu

+ poštou prošlý otisk s datem 17. 11. 1980 (mimo rok výročí)

 

kstr 007     kstr 008

 

 

Nový otisk - změna označení

Datum  8. 5. 1980

kstr 010

Nový otisk změna označení (změna právní povahy subjektu + doplnění podnikového PSČ v označení´)

Otisk s datem 7. 3. 1984

kstr 011

 

Nový otisk - změna otisku (denní razítko: doplnění PSČ)

Otisk s datem 21. 1. 1985

Změna číslic data (nyní nižší, oblejší - jiný stroj nebo jen výměna?).

 

kstr 012

 

 

Zbývá jen doplnit, že Kancelářské stroje n.p., později k. ú. měla ve své delimitaci výplatní stroje a jejich otisky.

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO SOUČASNOST - FAŠISMUS

Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě politických hádanek a lupičských historek.

Tomáš Garrigue Masaryk

 

Fašismus je ideologický společenský systém, který je založený na maskování hlavního antagonistického rozporu mezi prací a bezpracným přivlastňováním.

Wordpress

 

Hlavní rysy fašismu jsou:

 1/ kult tradice

 2/ odmítnutí modernismu

 3/ kult činu pro čin

 4/ nesouhlas je vlastizradou 

 5/ strach z cizího

 6/ opírá se o zklamanou a frustrovanou střední třídu

 7/ posedlost vlastí

 8/ nenávist k bohatému a silnému nepříteli

 9/ životem je permanentní válka

10/ pohrdání slabými

11/ každý je hrdina

12/ vůle k moci se přenáší k sexuální oblasti

13/ kolektivní populismus

14/ snaha omezit komplexní a kritické myšlení primitivními výrazy a primitivní větnou strukturou.

 Umberto Eco

 

Fašismus nařizuje - demokracie se ptá.

Eliška Jungrová

 

Fašismus je antiliberální forma extrémisního nacionalismu, jde o nestranický, nadstranický režim, v jejímž čele stojí autokratický diktátor. Pro fašismus je typické, že varuje před rozkladem společnosti a hlásí nutnost ji obrodit.

Alex Švamberk

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY - NOVÉ POZNATKY

Vůbcc neškodí, když se autoři vydaných katalogů čas od času ponoří do svých děl a provedou doplnění o nové záznamy. Nejinak tomu je i v pžípadě výplatních otisků. Seznamy či databáze totiž nejsou ukončené a úplné, stále se objevují nové položky. 

Dnes na téma na téma výplatní otisky komerčních uživatelů s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Tyto otisky se používaly zejména  v období  3. československé republiky a existuje i několik doběhových otisků nejen v letech 1945 - 1948, ale i později. Zatím se objevilo několik otisků ještě z roku 1951 (viz příslušný článek na tomto webu). 

 

KATALOG ČESKOSLOVENSKA 1945  - 1948 AUTORŮ BOUŠKA - LEIŠ 

VYŠEL 1982-1983

Otisky tohoto vzhledu a časového období zahrnuje  zejména Katalog výplatních otisků z území Československa 1945 - 48 (s výplatním razítkem ve tvaru motýlka) autorů RNDr. Miroslava Boušky a ing Ivana Leiše, který byl na pokračování vydáván na stránkách Filatelistických sešitů jako příloha FILATELIE od čísla 24/1982 do čísla18/1983. Katalog to by\l černobílý, bez cenových záznamů, s obsáhlým úvodem a typologií.  Obsahoval i dodatky k I. dílu Katalogu (roky 1926 - 1939) a doplňky otisků po uzávěrce.Autoři tento Katalog označili jako II. díl (otisky Protektorátu Čechy a Morava, Slovenského štátu a Sudet - zabraná území nebylo možno z politických a ideologických důvodů publikovat). 

Letos uplynulo od zahájení vydávání tohoto katalogu 40 let. Je k nalezení zdarma a bez kódů na stránkách www.filaso.cz

 

KATALOGY ČESKOSLOVENSKA 1945 - 1948  AUTORŮ DI CASOLA - LEIŠ

VYŠLY 2015

(svazek 6 a svazek 7)

Počátkem 21. století se začaly hromadit nové a neznámé otisky, které shora uvedený Katalog neobsahoval. Počet nových pražských otisků dosáhl počtu 38 a mimopražských 40. Navíc bylo nutno změnit po přidání těchto otisků i číslování. 

Spojil jsme se se švýcarským sběratelem Robertem Di Casolou z Lugana a společně jsme vytvožili nový, tentokrát barevný Catalogo Illustrato Cecoslovacchia 1945 - 1948.. Katalog byl vdán elektronicky (jedna z kopií je na tsránkách www.kf0015.cz pod Literaturou specializovaných oborů)  zdarma a bez kódů. Nové položky či položky posunuté jsou označeny červeně úplně či kombinovaně s černou - na ukázku zveřejňuji jednu ze stran pro snazší orientaci sběratelů.  

Některé otázky jsme konzultovali s významným německým sběratelem Bernhardem Brunnerem. Existují dva svazky - číslo 6 - 133 stran (mimopražské Aš - Žilina) a číslo 7  - 106 stran (pražské - Praha 1 - Praha 88). Jedná se o databázi bez úvodu či typologických přehledů. 

Ukázka jedné ze stran - nové položky či změněné číslování červeně:

 

new 001

 

Život jde dál a občas se objevují další nové otisky z tohoto, ale i jných období. V minulých dnech mi další nový nález předložil kolega sběratel Jan Ištvánek, jinak zanícený sběratel všeho, co souvisí s n. p., TATRA a přidruženými subjekty. Předložil mi nový otisk Ringhoffer - Tatra spol. s r. o./FR. Melichar s otiskem Francotyp FR 8h - 4m - 1k s datem 8. 10. 1946. Dohlédací poštovní úřad BRATISLAVA 1.  Dále mi doplnil řadu údajů k existujícím otiskům. Za vše mu děkuji a otisk s jeho svolením publikuji. Je k zařazení do existujících katalogů. Otisk je na obálce s protektorátním nátiskem, kde jsou německé názvy zakryty fialovou barvou.

 

melichar 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (166) - CHRONOTECHNA

Dnešní pohled bude patřit národnímu podniku, později koncernovému podniku Chronotechna v Brně. V prvé řadě na otisky tohoto uživatele, v druhé, ale nikoliv ne bezvýznamné části otisku, který nazýváme označení oprávněného uživatele. I tato část je důležitá část výplatního otisku, i když bezprostředně nesouvisí s typologiií otisků.

 

FRANCOTYP

Prvním strojem byl stroj Francotyp, otisk je označován jako FR 8h - 3m - 1k (bez můstků).

Otisk s datem ?. O4. 1970.

Uživatel měl status "nárdoního podniku".

 

chrono 004

 

POSTALIA

Druhý strojem, který uživatele Chronotechna v Brně používal, byl stroj Postalia.

První podoba zachycovala právní podstatu podniku ve formě "národního podniku".

Otisk s datem 9. 10. 1980.

Ke změně strojů došlo z důlvodů fyzického a morálního zastarání stroje fRancotyp. Této změny bylo využito k zanesení podnikového PSČ do označení a poštovního dohlédací pošty do denního razítka.

 

chrono 005

 

Druhá podoba otisku ze stroje Postalia zaznamenala změnu v právní podstatě - nově "koncernový podnik".  Označení  bylo změněno zvýrazněním některých částí označení.

Otisk s datem 20. 5. 1983.

 

chrono 006

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS