HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 01 březen 2022

STOLETÁ HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

Publikace  "Stoletá historie výplatních otisků z území Ćeskolovenska" z pera Ivana Leiše  , třetí  a poslední část  trilogie po dvou předchozích dílech "Žralok a frankotyp" a "Frankotypisté" vyšla v posledních dnech roku 2021. Publikace vyšla bezprostředně k 95. výročí existence výplatního otisku v komerční sféře ˇu nás a k 75. výročí poštovního otisku. Práce na svých 512 stránkách provází čtenáře popisným textem A ILUSTRACEMI CELISTVOSTÍ S VÝPLATNÍMI OTISKY OD ROKU 1926 DO ROKU 2021.

Čtenář v publikaci najde poštou prošlé celistvosti či eseje otisků. Ty jsou doplněny i zkušebními otisky, otisky prvního dne. Jsou zobrazeny i rarity a cenné otisky čs. výplatních otisků. Celistvosti jsou tříděny podle období výplatního otisku , který vlivem politických událostí  a státoprávních změn. Otisky dokládají i kulzurnost a technologickou vyspělost prostředí ve střední Evropě. 

Objednávku  této i ostatních dvou publikacílze učinit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Žralok a frankotyp titulka 001     Frankotypisté 001

 

 

Stoletá historie 001

 

 

Číst dál...

TEČKA ZA VÝROČÍMI

Loni jsme si připomněli celou řadu výročí, které mají souvislost s 95. (komerční stroje) respektive 75. (poštovní stroje) výročím výplatního otisku na území Československa. Připomínka to byla skromná. Doufám, že o to větší budou oslavy za pět let při stoletém respektive osmdesátém výročí. Příspěvky jsou na tomto webu. Připomínkou byla i má přenáška v Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15 Praha a několik článků v zahraničních médiích. JInak ve sběratelském, alei v oficiálním poštovním prostoru nezaznělo vůbec nic. Neobjevila se ani připomínka ve formě filatelistických artefaktů. 

Jakýmsi epilogem těchto kulatin je tento příspěvek, ve kterém zveřejňuji hlavní články Věstníku MPT, kterým se povolily stroje v poštovním provozu Československa nejprve na zkoušku, poztději natrvalo. 

Text  není doslovným přepisem textu Věstníků.

Začátek citace

 

Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, část věcná, č. 44 ze dne 9. 9. 1926

 

č. 89 Vyplácení listovních zásilek otisky výplatních strojů

 

I.

Podle článku 42 Světové poštovní stockholmské úmluvy dovoluje poštovní správa vyplácení obyčejných listovních zásilek, určených jak do tuzemsku, tak i do ciziny, otisky výplatních strojů, a to zatím na zkoušku otisky výplatního stroje soustavy FRANCOTYP.

 

Noviny (zásilky dopravované za novinovou sazbu) a zapsané zásilky vůbec jsou vyloučeny z tohoto způsobu vyplácení.

 

Zúčtování výplatného se děje výplatním proužkem, který se vsune ve zvláštní kovové zástrčce do stroje a uvede jej tím v činnost. Na každý výplatní proužek vytlačí stroj částku spotřebovaného výplatného, číslo stroje a pořadové číslo proužku.

 

II.

Otisky výplatního stroje mají tuto úpravu:

 

Mají tedy kulaté místní a denní razítko, vedle něho pořadové číslo počtu otisků a v ozdobném rámečku vlastní výplatní otisk, na němž jest nápis Československo a výplatní hodnota v arabských číslicích. Pod výplatním otiskem jest jméno (firma) oprávněného uživatele výplatního stroje. Bude používáno dvou typů stroje Francotyp, a to s údajem výplatního čísla tří- nebo čtyřmístným. Vyplácí-li se zásilky výplatním strojem pro čtyřmístné výplatní hodnoty hodnotou třímístnou, je vytištěna před první číslicí hvězdička. 

 

  1. Otisky výplatního stroje musí být pořízeny barvou živě červenou, musí být otištěny v pravém horním rohu zásilky, a to přímo na obalu, dopisnici apod. , a musí být zřetelné. Otisky nezdařilé, či nezřetelné, ať jiný vůbec nebo jen částečně, otisky vytištěné jinou barvou než červenou, jakož i otisky vytištěné na zvláštním kousku papíru a nalepené na obal zásilky jsou neplatné.

 

 

III.

Dohlédací poštovní úřad – proužky….

 

  1. Zásilky vyplacené otisky výplatních strojů musí být podávány vždy u přepážky nebo u jiné přejímatelny příslušného dohlédacího poštovního úřadu. Vkládati takové zásilky do poštovních schránek není dovoleno.

 

  1. Zjistí – li použivatel výplatního stroje před podáním zásilky, že byla vyplacena podle otisku výplatního stroje nedostatečně (např. 100 místo 150), může scházející výplatné doplniti vlastními známkami. Známky nalepené na zásilkách musí poštovní úřad oraziti místním a denním razítkem.

 

  1. Datum výplatního otisku musí zásadně se shodovati s dnem podání. Výjimečně se připouští i zásilky s otiskem data dne bezprostředně předcházejícího. Přitom se nepočítají neděle a dny v poštovním provozu jím na roveň postavené.

 

  1. Zásilky oražené starším datem vyloučí se z dopravy. Poštovní úředník přeškrtne výplatní otisky

takových zásilek modrou tužkou, napíše na obal zásilky. Neplatné a připojí k tomu otisk poštovního razítka a svůj podpis.

 

 

Věstník Ministerstva pošt a telegrafů, část věcná, č. 58 ze dne 18. 11. 1926

 

č. 112 Vyplácení listovních zásilek zavedené 16. září 1926 na zkoušku, se osvědčilo a zavádí se proto trvale. Podle článku Světové poštovní stockholmské úmluvy dovoluje poštovní správa vyplácení obyčejných i doporučených listovních zásilek, určených jak do tuzemska, tak i  do ciziny, otisky výplatních strojů soustavy Francotyp.

 

Noviny a zapsané zásilky (vyjímajíc zásilky doporučené) jsou vyloučeny z tohoto způsobu vyplácení.

 

Výjimečně se povolují i výplatní otisky na adresních lístcích, užívá – li se jich k polepování listovních zásilek, na nichž vzhledem k povaze obalu (svitky, krabice apod.) nebylo by možno vytisknout výplatní otisk přímo na zásilky samotnou. Adresní lístky s výplatním otiskem musí být na zásilku nalepeny celou plochou.

 

Oprava obálek (zásilek) musí být taková, aby nerušila ani barvou papíru,  ani nějakým předtiskem zřetelnost (čitelnost) otiskem výplatního stroje.

 

Datum otisku výplatního stroje na zásilkách doporučených musí se shodovati s dnem podání.  

 

Konec citace

 

port 1 027 kopie 2

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

STŘÍPEK DO MOZAIKY (10 - 2)

PSČ a výplatní otisk

V souvislosti se zaváděním PSČ do výplatních otisků se vyskytla řada anomálií. Několik ukázek.

 

Asymetrický název pošty bez PSČ čekající na vložení PSČ - chybotisk

Uživatel: Cementárny a vápenky

Dohlédací pošta PRAHA 1

Soustava: Pitney - Bowes

Otisk s datem 15. 12. 1977

 

zip 001

 

PSČ vloženo do doln ho mezikruží (podle normy správně před název pošty) - chybotisk

Uživatel: Závod slovenského národného povstania

Dohlédací pošta ŽIAR NAD HRONOM/965 01

Soustava Francotyp

Podtyp FR 6h - 4m

Otisk s datem 21. 6. 1988

 

zip 003

 

Asymetrické vložení PSČ do denního razítka - chybotisk

Uživatel PALMA n. p.

Dohlédací pošta: 830 03 BRATISLAVA 33

Soustava Francotyp

Podtyp FR 8 - 0 - 4m

Otisk ze dne 14. 8. 1984

Vyšší číslice vročení

 

zip 004

 

Jaký byl stav koncem 70. a během 80. let?

Řada otisků dokončila vložení PSČ do denního razítka a do označení uživatele

Otisk uživatele Textil a oděvy Brno.

Dohlédací pošta 601 01 BRNO 1

Otiusk s datem 17. 3. 1988

Název pošty vyryt atypicky - s velkýmu mezerami mezi číslicemi/písmeny

 

zip 005

 

Řada otisků však PSČ nezohlednila ani v denních razítkách, ani v označení uživatele

Uživatel VCHZ SYTHESIA - chybotisk )černá barva otisku v nesouladu s Poštovním řádem)

Dohlédací pošta KOLÍN 1

FRANCOTYP

Podtyp Fr 8 h - 4m

Otisk ze dne 30. 1. 1980

Celitstvost je zajímavá ještě jednou věcí: listovní zásilka byla označena a zaplacena jako "doporučená", nedošlo k tomu, na zásilce není R - nálepka, ani stopa po ní.

zip 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VIRGINIA CITY (1)

VIRGINIA CITY

- město ležící v okrese Storey County  ve státě Nevada. Založeno v roce 1859 po objevu stříbra v nalezišti Comstock Lode u hory Mount Davidson. Město bylo pojmenováno po prospektorovi "Old Virginia" Fennimorovi. V době největšího rozkvětu mělo město 25000 obyvatel (nyní jen 800). Největšího boomu město dosáhlo v 70. letech 19. století. Poté, co zásoby stříbra byly vyčerpány, lokalita začala upadat.  Ve městě je celá řada chráněných památek. V letech 1861 - 1864 zde žil  a pracoval jako horník pozdější spisovatel Samuel Clemens s pseudonymem Mark Twain.

virginia 003     virginia 001    virginia 002     virginia 005     virginia 004     virginia 006     virginia 007    virginia 008    virginia 009     virginia 010

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS