HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 27 březen 2022

NĚKOLIK POHLEDŮ (170) - OSAN BRNO

I obyčejné, normální či všední celistvosti s výplatními otisky přinášejí zajímavé informace a dokumnetují vývoj té či oné epochy. Socialistická epocha, kterou pokrývají výplatní otisky Československa s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélíku z let 1946 - 1992 nejsou žádnou výjimkou. A to i tehdy, když v oblasti typologické jsou naprosto běžné.

Dnes si připomeneme výplatní otisky uživatele, který za období socialistického vlastnictví měnil několikrát svůj název. Vývoj byla jedna dlouhá a četná ekonomická reforma. S něčím si zodpovědní nevěděli rady, kam dotyčnou ekonomickou činnost zařadit a jak ji pozmenovat. Zamněřím se na provozovnu v Brně. Název se měnil několikrát. Též zařazení podniku dosocialistických struktur.

 

Na začátku byl národní podnik ODBYT STROJŮ a NÁŘADÍ. V Brně byla zřízena Oblastní odbytová základna Brno.

Název pojatý ze široka, vševysvětlující., Typický úkaz označení 40. a  50. let v našich končinách. 

Otisk s datem 12. 5. 1964

Frankotyp, otisk FR 8 - 0 - 4m

Dohlédací pošta BRNO 4

 

osan 003

 

Sedmdesátá léta přinesla trochu selského rozumu a náznaky komerčného přístupu existujících subjektů.  Subjekt byl přejmenován na OSAN (první písmena původního názvu). Provozovna v Brně se též přejmenovala na "oblastní prodejní závod". Na obálce s tímto otiskem s datem 5. 11. 1980 se objevilo gumové razítko subjektu "Továrny strojírenské techniky", koncernová účelová organizace OSAN Praha - závod Brno. Změna otisku měla zpoždění.

Výplatní otisk stejný, až na označení uživatele.

Časové rozmezí - 11/71 - 2/81 -

osan 005

 

Osmdesátá léta přinesla několik změn. Jednak do struktury, což se projevilo na místě označení užvatele stroje, jednak  ve výměně výplatního stroje. Morálně a fyzicky zastarlý Francotyp byl vyměněn za výplatní stroj Postalia.  Změnilo se i denní razítko. Do razítka i do označení byla vsazena PSČ - pro poštu a podnikové. 

Závod OSAN v Brně byl usazen do Továren strojírenské techniky, koncernové účelové organizace.

Postalia

Dohlédací pošta: 604 00 BRNO 4

Časové rozmezí: - 9/81 - 11/83 - 

 

osan 006

 

Konec osmdesátek a začátek devadesátek - další změna. Osamostatnění subjektu. Opět se objevuje OSAN, tentokrát obchodní podnik, závod Brno.

Postalia

Datum: - 2/91 -

 

osan 007

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS