HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 29 březen 2022

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (1)

Cenzura poštovních zásilek je od nepaměti tradiční metodou pro získávání informací. Uchylují se k ní zejména nedemokratické  či autoritativní režimy. V dobách výjimčených i demokratické země tyto metody používají jako například v době války k ochraně celé společnosti a ne úzké vládnoucí kliky a pod dohledem demokratických institucí.

Můj tým pověřený vypracovat terminologii poštovní historie a celin jménem KPHC SČSF  definoval cenzuru listovních zásilek takto (Českoslovebská filatelie, Praha 1988):

Cenzura listovních zásilek

"Kontrola listovních zásilek poštovními, policejními, vojenskými, vězeňskými, celními a jinými orgány, zda neobsahují utajené informace především vojenského a politického charakteru (viz také devizová kontrola), potvrzení o provedené cenzuře je ve většině případů vyznačeno na zásilce, a to otiskem cenzurního razítka, cenzorského razítka, cenzurní zálepkou, cenzurní páskou, cenzurní pečetí, devizovou kontrolou, rukopisnou poznámkou, úřední cenzura pošty prováděna do poloviny 19. století, první známý případ je černý kabinet kardinála Richelieua, za 1. a 2. světové války prováděna všemi válečnými státy především vojenská a policejní cenzura, někdy pokračovala i po skončení války, např. cenzura listovních zásilek z Maďarska do ČSR v letech 1920 - 21, spojenecká cenzura v Německu a Rakousku 1945 - 51, čs. cenzura listovních zásilek v letech 1945 - 50 do tehdejších okupačních zón apod.".

Ve zmíněné knize jsme definovali i další výrazy související s cenzurou.

Devizová kontrola

"1. kontrola listovních zásilek k tomnu zmocněnými poštovními orgány, zda neobsahují nepovolené platební nebo devizové prostředky (např. poštovní známky), zkontrolované zásilky jsou většinou označeny razítkem, nálepkou nebo jinou poznámkou celního úřadu (např. důvodu, proč byla zásilka shledána závadnou), 2. razítko kontrolního celního úřadu.

PROVĚRKA KORESPONDENCE

Zajímavou kapitolou byla cenzura listovních zásilek za komunismu v Československu, která se nazývala decentně jako "prověrka korespondence". Byla mnohdy utajená, ale byla jednoznačně zaměřena tímto směrem:

- proti osobám či skupinám osob , které byly podezřelé z protistátní a protisocialistické činnosti,

- namátkově ke zjišťování nálad a názorů ve společnosti,

- proti rozmáhání negativních jevů ve společnosti,

- zjišťování obsahu zásilek, zejména finančních prostředků či protistátních materiálů (letáků, rozmnožených materiálů apod.).

Zacílen byl tzv. "třídní nepřítel".

Mnohdy se cenzurní zásah neoznačoval na zásilky, takže adresát ani odesilatel neměli povědomí, že byla zásilka zkontrolována. Poštovně historické znaky chybí. Výjimkou jou kontrolyztásilek z devizových důvodů.  

 

První směrnice k provádění tohoto způsobu cenzury byla vydána 27. 9. 1949. Měla platnost od 1. 10. 1949. Pověření dostala jedna ze skupin Státní bezpečnosti (StB). Dle badatelů z ÚSTRu měla skupina označení BAa, oddělení BAa/S/c, která měla na straosti cenzuru korespondence a odposlech telefonů. 

Tato činnost měla tato pravidla:

- velitel sektoru nebo jeho zástupce musel potvrdit žádanku (jednací číslo spisu, jméno a adresa sleovaného),

- žádanka na obsatvení  obsahovala pokyny k nakládání se zadrženou korespondencí (fotografování originálu, návrat do poštovní přepravy, zadržení korespondence - originálu, výběr obsahu apod.),

- časové omezení (v záasadě měsíc a půl či více u zahraničních zásilek).

Kontroloři měli zjistut i šifrování, použití tajných inkoustů, zjištění  zvláštních obálek.

 

Ilustrační celistvost

Celní kontrola listovní zásilky zaslané z Bielu (Bienne) ve Švýcarsku do Československa v únoru 1938. Vyplaceno výplatním strojem soustavy Francopost (stroje vyrobeny v roce 1929). s oválným výplatním razítkem, kde je číslo stroje 114. Výplatní otisk znehodnocen denním razítkem švýcarské pošty . Na reverzu dva otisky denního razítka Praha 7 CIZINA (ÉTRANGÉR) . Zásilka podána v Bielu v 19 hodin 23. II. a zpracována v Praze v 17 hodin následujícího dne. Zanky čs. celní kontroly na averzu.

 

 

Averz                                                                                                                          Reverz

cenzura 001     cenzura 002

Zdroje: (pro všechna pokračování) 

1/ Vlastní archiv a poštovně historická sbírka

2/ Československá filatelie, Praha 1988 - část terminologie

3/ Daniel Povolný, Studie o prověrce korespondence (Odbor dokumentace ÚDV)

4/ cz.wikipedia.cz

5/ www.policie.cz

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

OPAVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

V Opavě používaly ve sledovaném období let 1946 - 1992 tři pošty - Opava 1, Opava 2 a Opava 5.

Opava 1 používala stroje tří soustav - Hasler, Francotyp a Postalia.

HASLER

Zajímavé je, že se na přepážku této pošty dostal jeden ze strojů Hasler (model F88 - symetrický, bez R-obrazce s dvoukruhovým razítkem bez můstků), který na konci své existence zajistila firma B. Jarolímek Praha. Na konci názvu pošty je atypická tečka.

opava 001 

 

FRANCOTYP

I u těchto strojů v čs. poštovním provozu a jejich umístění na přepážky čs. pošt včetně dvou opavských poštovních úřadů  byla firma B. Jarolímek. Z důvodů poškození německého hospodářství po válce došlo při jejich dodávkách ke zpoždění, ale Francotyp GmbH svůj závazek splnil. Stroj Francotyp se dostal na přepážku pošty Opava 1, ale i Opava 5 (viz dále). Stroje vydrželyldouhé období vyplácení. Fungujícístsroje v 80. letech nebyly vájimkou ani v Opavě.

opava 002

 

POSTALIA

 

Stroj a jeho otisky měly dvě podoby - bez PSČ a s PSČ.

 

opava 004     opava 003

 

OPAVA 2 používala jen stroj Postalia.

 

opava 005

 

Opava 5 měla na přepážkách dva  stroje - Francotyp a Postalia.

 

opava 007     opava 008

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (177) - POTRAVINY BRNO

POTRAVINY BRNO měly své podnikové ředitelství v Brně (Lidická 77).

Tento subjekt používal ve sledovaném období několik strojů s několika otisky. Vyskytl se klasický model, který byl typický v tomto období pro většinu subjektů. Zprvu používaly stroj Francotyp (stroje Francotyp), posléze stroje Postalia. Důvodem pro změnu  bylo nejen fyzické a morální zastarání strojů soustavy Francotyp, ale též i nutnost zařadit do výplatních otisků změny z různých oblastí (poštovní, právní, organizační apod.). Změna soustavy bylo využito pro změnu zejména označení případně údajů v denním razítku.

Dohlédací  pošta BRNO 6, pozdějí 606 00 BRNO 6.

FRANCOTYP

Sbírka dokládá tři podoby otisku pravděpodobně ze dvou strojů. Vyskytla se i záhada - první otisk s pozdějším datem po uvedení druhého otisku do provozu. Otisky jsou stejné, došlo pravděpodobně k chybotisku v pohyblivém údaji otisku - v datu denního razítka.

První otisk

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Otisky ve sbírce - datum 30. 11. 1970 a 24. 3. 1976 (!). Datum druhého otisku by byla normální, kdyby se neobjevil nový otisk s dřívějším datem (viz druhý otisk níže).

 

potra 001     potra 002

 

Druhý otisk

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Otisky s daty 18. 3. 1974, 18. 6. 1975, 29. 10. 1976 (repro jen dvou otisků).

Změna označení - ryto nově, hlavním důvodem a znakem je vložené podnikové PSČ.

Datum otisků jsou dřívější než jeden z posledních  zachycených otisků (viz shora).  Jednozančně se jedná o jeden stroj, k záhadě data došlo pravděpodobně buď špatným nastavením letopočtu anebo poruchou na datovém zařízení otisku.

 

potra 003     potra 004

 

Třetí otisk

FR 8 - 0 - 4m - 2km

Vizuální srovnání vypadá na nový stroj anebo důkladná rekonstrukce předchozího stroje. Označení uživatele je totožné s předchozím otiskem - bylo přeneseno do nového stroje. Denní razítko též, odlišnosti jsou ve výplatním razítku, a to nejen ve výplatní hodnotě, i v pevných částech. Výplatní znaménko - kosočtverec.

Data: - 12/77 - 1/79 -

Výměna číslic vročení.

 

potra 005     potra 006

 

 

POSTALIA

Změny údajů - v denním razítku (PSČ, rozlišovací symbol), v označení (nově logo)

Časové rozmezí: - 1/81 - 1/84 -

potra 007

 

 

 

 

Číst dál...

ZAHRADA BOHŮ

ZAHRADA BOHŮ (GARDEN OF THE GODS) JE PŘÍRODNÍ PARK NA ZÁPADNÍM OKRAJI MĚSTA COLORADO SPRINGS V OKRESE EL PASO VE STÁTĚ COLORADO, USA.

Od roku 1971 přírodní památka (National Natural Landmark - NNL).

První osídlení okolo roku 1300. Obyvateli byli původní indiánské kmeny. Lokalitu objevili dva američtí geodeti v roce 1859. Jedním z nich byl Rufus Cable, který toto místo pojmenoval současným názvem.  Město Colorado Springs založil v roce 1871 generál William Jackson Palmer.

Park vyniká sklaními věžemi, jehlami a viklany písčitého a vápnitého původu. V lokalitě byla objevena fosilie dinosaura pojmenovaného Camptosaurus.

 

garden 001     garden 002     garden 003     garden 004      garden 005      garden 006     garden 007     garden 008     garden 009      garden 011     garden 010     garden 013     garden 014     garden 015

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS