HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 31 březen 2022

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

NOVOGOTICKÉ VÝPLATNÍ ČÍSLICE

Prvorepubliková zásada čs. poštovní správy vytvořit a držet se jen výplatních číslic československého typu ve výplatním razítku  (firma Francotyp tomuto požadavku čs. strany vyhověla) vydržela do roku 1938. Pak se začaly tolerovat i jiné typy výplatních číslic.

První změna nastala na zabraných územích - stroje umístěné místním subjektům měly gotické číslice (několik strojů s nimi proniklo i na území Českoslovebska respektive na území Protektorátu Čechy a Morava.  Tím, že čs. poštovní správa po válce dovolila jiné stroje různých soustav  než tomu bylo doposud (jen  stroje Francotyp a pouze pro komerční subjekty), škála číslic a jejich podob se značně rozšířila. Je pochopitelné,m že zůstávaly i původní československé číslice. 

Nově přišly stroje ze Švýcarska či Velké Británie, později též z Německa po konzolidaci německé výroby a po nástupu firmy Postalia.

Výplatní číslice tvoří velmi zajímavou a sběratelsky oblíbenou část sběratelství výplatních otisků. Zejména různorodost číslic soustavy Francotyp poskytuje nezměrné možnosti, která svým specializovaným a studijním pohledem může vytvořit i specializovaný exponát.

Výjimečně se k nám ostaly i na první pohled odlišné číslice, které čs. sběratelé označili jako "novogotické". V Německu jsou spíše známé jako "staré" (alt).  Najdeme je u strojů Francotyp , ale též u strrojů Universal Postal Frankers.

Doplňuji, že tyto číslice byly vlastně úplně prvními číslicemi strojů Francotyp v Německu. Stroje Francotyp A jimi byly vybavovány celou řadu let.

Vůbec pohled na číslice německého Francotyp je zajímavý: Vyskytly se tyto typy číslic:

 1/ strarý (alt),

 2/ gotický (gotisch),

 3/ ovalné staré / nové (oval alt/neu),

 4/ staré (alt),

 5/ československé oválné (tschechisch, oval),

 6/ zvláštní (spezial),

 7/ oválné  oval) - různé podtypy),

 8/ ovalné štíhlé (oval, schlank),

 9/ štíhlé (schlank),

Své číslice mají i další soustavy (ve vztahu k námuvádím soustavy Hasler či Frama).

 

Příklady novogotických čáslic (některé i s úpravami ve formě dutých číslic). 

Universal Postal Frankers MV Velká Británie - použití třinácti strojů jen na poštách (pouze tři stroje z této řady měly čsílice novogotické).

novogotika 004

 

Francotyp

Fotokopie otisku uživatele Centrální hospodářské skladiště v Opavě (původní barva červená), příklad kombinace novogotických číslic z důvodu poválečného nedostatku.

 První černý otisk zvětšen. 

 

novogotika 007

 

skladiste 001

 

K této položce doplňuji tyto informace:

Nařízením ministryně výživy ze dne 24. 6. 1949 (podloženo Zákonem ze dne 2. 12. 1948 č. 278 Sb. tento subjekt k datu 30. 6. 1949 zanikl a vplynul pod Ústředí pro hospodaření se zemědělskýmui výrobky (subjekt č. 3 v Nařízení).. 

 

 

 

Francotyp

Příklad novogotických číslic z 80. let (!)

 

 

novogotika 006

Doplňuji, že tento typ čílis se vyskytoval až u otisků s pseudoznámkou.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (179) - FRUTA BRNO

Národní podnik FRUTA Brno vznikl v roce 1966 a sdružoval sedm podniků podobného zaměření. Předchůdcem Fruty byla Jihomoravská FRuta Modřice, která sdružovala tři konzervárny - Brněnská Fruta, Znojemská Fruta, Břeclavská Fruta.

Jeden s československých hospodářských subjektů, který provcházel často rozšířenou restruktulizaci.  řada ze subjektů Fruty používaly výplatní stroje k vyplácení své korespondence.

FRUTA n.p.

Brno

dohlédací pošta BRNO 2

podnikové ředitelství, Jakubské nám. 1

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 2km

časové použití: - 6/70 - 11/82 -

stroj koncem období již vkazuje známky fyzického zastarání (viz druhá celistvost - výplatní hodnota) , během tohoto období došlo k výměně číslic vročení (poznatelné podle odlišné velikosti číslic oporti dalším číslicím data)

fruta 001      fruta 005

 

Předchůdci:

Brněnská Fruta v Modřicích u Brna

Francotyp

FR 8h - 4M - 1k

dohlédací pošta Brno 2

časové rozmezí: - 1/58 - 10/58 -

fruta 003

 

Jihomoravská Fruta n. p.

Modřice u Brna

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 1k

- 3/59 -

fruta 006

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 4/69 - 3/70 -

U druhého otisku změna označení uživatele.

 

fruta 004     fruta 008

 

Není vyloučeno, že i další subjekty, které byly později součástí Fruty n.p., používaly výplatní otisky. Doplnění rád zveřejním.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ÚDOLÍ MONUMENTŮ (1)

Údolí monumentů (Monument Valley), turisticky oblíbený region Koloradské plošiny s červenými pískovcovými stolními útvary. Z plochého  údolí se tyčí svědecké a stolní hory, nejvyšší dosahuje výšky 300 metrů. Region je Navažskou autonomní oblastí v jižním Utahu a severní Arizoně. V údolí se nachází bod čtyř států - Four Corners, kde se stýkají čtyři státy - Utah, Arizona, Colorado, New Mexico.

 

mon 007     mon 001      mon 002      mon 003      mon 004     mon 005      mon 006      mon 008      mon 009      mon 010

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS