HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 04 březen 2022

STŘÍPEK DO MOZAIKY (13)

Za 1. republiky (na začátku vyplácení stroji FRancotyp) existovaly stroje Francotyp, které byly dvojího druh.Výplatní hodnota byla čtyřmístná a trojmístná bez výplatního znaménka ( typy A-číslo počitadla  horní, B3 staršího a nového typu) anebo s výplatním znaménkem (typy A se středním číslem počitadla,B4 - starší typ, B 4 nový typ).

To se pochopitelně z větší části přeneslo i do období 4. republiky. Reparační otisky z Německa výplatní znaménko postrádaly.

Dnes si všímám otisků s výplatní hodnotou bez výplatního znaménka. Otisky vybrané namátkově. Otisky jsou s jednokruhovým denním razítkem.

 

Otisk ze dne 13. 6. 1947

Uživatel Spojené ocelárny Chomutov

FR 6 - 0 - 4m - 1k

 

znam 002

 

Otisk s datem 12. 7. 1948

Uživatel KOSMOS Čáslav

FR 8h - 3m - 1k

 

znam 001

 

Otisk s datem 3. 4. 1979

Uživatel Agrostroj Prostějov

FT 8 - 0 - 3m (g) - 1k

 

znam 003

 

Číst dál...

STŘÍPEK DO MOZAIKY (2 -2)

Koncem roku 1946 poštovní správa nařídila vzměnu výplatního a denního razítka výplatních otisků. U nových otisků okamžitě, u existujících byl stanoven horizont dvou let (nejpozději v roce 1948 se měly změnit denní razítka z jendokruhových na dvoukruhové bez můstků, později s můstky).

Ke změnám výplatního razítka jako znaku státnosti  došlo poměrně rychle, poslední otisky s předchozím vzorem výplatního razítka skončily v roce 1951.

Změny denního razítka se vlekly poměrně dlouho a jejich výskyt byl dost masivní. Navazuji na část seriálu 2 - 1 a přináším další příklady otisků s jednokruhovými denními razítky. Jednokruhová denní razítka se vyskytovala zejména v otiscích ze strojů Francotyp a u strojů, které existovaly a vyplácely v době změn.

 

Denní razítko existujících otisků v toleranční době 1946 - 1948

tol 001     tol 002

 

Denní razítko výplatních otisků po uplynutí toleranční doby (1948)

Jednokruhové denní razítko se vyskytlo prakticky po celou dobu sledovaného období (1946 - 1992), ke změnám většinou docházelo při výměně výplatního stroje za modernější (např. Francotyp za Postalii)

40. léta

tol 003     tol 004

 

50. léta

 

tol 005     tol 006

 

Pozdější léta (70.a 80.)

 

tol 011      tol 012

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS