HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - květen 2022

NĚKOLIK POHLEDŮ (204) - JEDNOTA KOLÍN

Někteří uživatelé svými otisky moc sběratelskou obec nepotěšili. Zůstali u jednoho výplatního tsroje a u minimálního počt otisků. Otisky se měnily jen na základě poštovních předpisů.

Jedním z takových příkladů je stroj Francotyp uživatele Jednota, lidové spotřební družstvo v Kolíně a jeho dva otisky.  Takových uživatelů bylo více. 

Dohlédací a podací poštou byla pošta kolín 2 respektive 280 02 Kolín 2.

 

Otisk s datem 14. 8. 1970 (bez PSČ)

FR 8 - 0 - 4m - 2km

jednota 003

 

Otisk s datem 21. 1. 1977 (s PSČ)

FR 8 - 0 - 4 m- 2km

 

jednota 002

 

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (1)

Vývoj výplatních otisků ve světě

 

  1. pokračování - úvodem

 

Vývoj výplatních strojů a jejich otisků v světě nebyl přímočarý, jak bychom se mohli domnívat.  Prošel si složitým vývojem, ve kterém hlavním faktorem bylo hledání co možná nejlepší funkce výplatního stroje tak, aby splňoval požadavky

a/ vyplácet zásilky,

b/ registrovat poštovní poplatky.

 

Vývoj si prošel několika stádii:

a/ výplatní stroje s pevnou výplatní hodnotou,

b/ výplatní stroje s několikanásobnou, ale  pevnou limitovanou výplatní hodnotou,

c/ výplatní stroje s mnohonásobnou výplatní hodnotou.

 

Řada zemí si tento vývoj odzkoušela se všemi variantami. To byly ty země, které záhy aplikovaly tento způsob vyplácení do svého poštovního provozu záhy – na konci 19. a na začátku 20. století.

 

Některé země naskočily do vlaku limitovaných hodnot výplatného, které se záhy ukázaly, že tudy cesta nevede. Poštovní poplatky se měnily a poštovní zásilky se zvyšujícími se hodnotami poštovného byly plné otisků s limitovanými hodnotami.

 

Země, které vlivem hospodářských problémů (inflace a hyperinflace vyvinuly a aplikovaly systém, který překonal všechny překážky – systém se stroji s mnohonásobnou hodnotou, která držela krok se zvyšujícím se poštovným. Tyto stroj úspěšně vyplácely  své poštovní zásilky bez překážek. Tento třetí systém prošel mnoha úskalími, ale vydržel a i dnes tvoří páteř vyplácení zásilek pomocí výplatních strojů.

 

Každá země měla svůj systém. Jako příklad uvádím při přednáškách švýcarský systém, na kterém je vidět, jak se technika přizpůsobovala vývoji. Švýcarsko začalo vyplácet stroji s otisky, kde byla pevná (fixní) hodnota).

 

První podoba byla jen výplatní razítko.

 

Později se k výplatnímu razítku otisku připojilo denní razítko.

 

Odbočkou bylo výplatní razítko s označením oprávněného uživatele (bez denního razítka, které suplovalo poštovní denní razítko).

 

DALŠÍM STÁDIEM BYL OTISK SE TŘEMI SOUČÁSTMI – OZNAČENÍM UŽIVATELE, DENNÍM RAZÍTKEM A VÝPLATNÍM RAZÍTKEM S PEVNOU HODNOTOU VÝPLATNÉHO.

 

Fixním obdobím si prošla řada výrobců – Franco – HASLER – Universal – Francopost – Safag 1. Toto období trvalo dlouho zejména díky úžasné hospodářské stabilitě této alpské země.  K jedné ficní hodnotě se postupně připojovaly další limitované hodnoty.

 

Švýcarsko se drželo této linky dlouho, pravděpodobně pod vlivem vynálezu  poštovní známky z roku 1840. Heslem bylo: „ Jedna hodnota – jedna známka vydaná strojem“.  Touto cestou šly i jiné země, nejen  Švýcarsko.

 

ZLOM NASTAL V ROCE 1929, KDY FIRMA HASLER PŘEDLOŽILA ŠVÝCARSKÉ POŠTOVNÍ SPRÁVĚ REVOLUČNÍ STROJ HASLER F 22.

 

Souhlas k výrobě a aplikaci tohoto stroje byl udělen dne 23. 10. 1929. Výplatní tsroj na elektrický pohon vyplácel zásilky mnohonásobnou hodnotou.

 

Švýcarský otisk dostal podobu se třemi částmi – denní razítko/označení uživatele/výplatní razítko s mnohonásobnou hodnotou.  Podle konstrukce se objevily i další typy: označení uživatele/denní razítko/výplatní razítko.

 

 

 

Přehled vývojové řady švýcarských otisků:

 

CH 1 001

 

V tomto seriálu jsou použity ukázky z těchto zdrojů:

 

1/ Archiv autora,

2/ Sbírka výplatních otisků autora,

3/ Světové katalogy výplatních otisků zejména Hawkins/Stambaugh The International pOstage Stamp Catalog,

4/ wikipdia.org.

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PLZEŇ 2

Pošta Plzeň 2 neprovozovala mnoho výplatních strojů. Celkem to byly ve sledovaném období dva, ale jsou přesto zajímavé.

Prvním strojem byl výplatní tsroj Universal Postal Frankers MV číslo U 9, který byl přesunut z pošty Plzeň 1 na poštu Plzeň 2.

Měl dvě podoby: bez rozlišovacího znaménka v dolním mezikruží (1964) a s rozlišovacím písmenem "a" v dolním mezikruží (1974). 

 

První otisk

Otisk s datem 5. X. 1964

 

plzen 2 001

 

Druhý otisk

Otisk s datem 6. III. 1974

 

plzen 2 002

Otisk U 9 výrobce UPF měl tedy celkem tři podoby.

 

 

Třetím otiskem pošty Plzeň 2 byl otisk stroje Postalia. Otisk s datem - 20. 10. 1985 -

.

plzen 2 003

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

GRAND CANYON (1)

Grand Canyon (Velký kaňon) je kaňon na řece Colorado v severovýchodní části státu Arizona. Rozkládá se od přítoku řeky Little Colorado až k Grand Wash Cliffs na zápdním kraji Kolorádské plošiny u hranice s Nevadou. Stěny tvoří pískovec a vápenec. Od roku 1919 je Grand  Canyon Národním parkem USA. Též tvoří národní bohatství UNESCO.

 

 kanon 001     kanon 003     kanon 002     kanon 004     kanon 005     kanon 006     kanon 007     kanon 008     kanon 009     kanon 010

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (203) - ATYPICKÉ DATUM

Od počátku vyplácení zásilek výplatními stroji čs. poštovní spráýva stanovila řadu zásad. Jednou z nich bylo, že datum otisku v denním razítku bude vyjádřeno pouze arabskými číslicemi ve všech jeho částech. Vyskytly se i výjimky, zejména na místě vyjádření měsíců, kde se v některých případech u strojů německé provenience (Francotyp a Postalia) objevily či respektovaly zkratky německých slov měsíců (např. NOV pro NOVEMBER - listopad). K tomuto jevu docházelo zejména po roce 196 u otisků s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku. Takové vyjádření měsíců se vyskytly u komerčních strojů, i u poštovních. 

 

Dva příklady za všechny:

 

12 NOV 77

Výplatní stroj Francotyp,

 otisk sběratelsky Fr 6h - 4m - 1k, dohlédací pošta Šurany, uživatele CUKROVAR/ŠURANY.

 

 

mesic 005

 

28 MRZ 83

Výplatní stroj Postalia.

Dohlédací pošta 801 00 BRATISLAVA 1, Uživatel Datasystém kúo Bratislava.

Subjekt mající na starosti výplatní stroje na Slovensko (delimitace od Kancelářských strojů).

 

MESIC 004

 

Číst dál...

POSTÁLKY POŠTY PLZEŇ 1

Po počátečních strojích Universal Postal Frankers a Francotyp dorazily na poštu Plzeň 1  a její přepážky výplatní stroje Postalia.

PLZEŇ 1 

13. 10. 1965 (1. den použití) - 11. 2. 1966

Stroj Postalia č.  10798.

Propagačně - služební označení: "Soustředěné inkaso/plaťte/do 15. v měsíci"

Rozlišovací znaménko v dolním mezikruží denního razítka "3d".

plzen 1 001

 

 

PLZEŇ 1

11. 2. 1966 - (1. den otisku - R) -  3/84-  

Stroj č. 10798

Propagačně - služební označení: "PRO PLZEŇ/VYZNAČUJTE ČÍSLO/DORUČOVACÍ POŠTY"

Rozlišovací znaménko: "3d"

1. otisk - otisk 1. dne + otisk z poštou prošlé pošty  (datum 27. 3. 1984)

 

 

plzen 1 003     plzen 1 004

 

PLZEŇ 1

11. 5. 1972 (1. den - R) - 1/78 -

Rozlišovací znaménko v dolním mezikruží "4".

Otisk 1. dne + poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 3. 1. 1976

plzen 1 005     plzen 1 006

 

301 00 PLZEŇ 1

PO

- 1/86 - 

Jiný stroj

HORNÍ CELISTVOST NÍŽE

 

301 00 PLZEŇ 1

PO

- 5/90 -

 příležitostný výplatní otisk k 46. výročí osvobození Plzně

DOLNÍ CELISTVOST NÍŽE

 

plzen 1 007

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

GOA

GOA

bývalá portugalská kolonie, dnes nejmenší a zároveň nejvíce prosperující svazový stát Indie. Leží u pobřeží Arabského moře a je vklíněna mezi státy Maháráštra a Karnátaka. Hlavním městem je Panadží, další velká města jsou Margao, Mapusa, Vasco da Gama.

 

 

 

 

goa 008     goa 005      goa 001     goa 002      goa 003      goa 004     goa 006      goa 007

Číst dál...

27. 5. 1942

 

80 let od útoku na protektora R. Heydricha v Praze

 

27. 5. 1942

 

10.36 hod.

Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík provedli útok na protektora Reinharda Heydricha, kterého těžce zranili výbuchem bomby.  

 

10.50 hod.

Zraněný Reinhard Heydrich byl přivezen dodávkou firmy Karel Holan a spol. Praha o nemocnice Bulovka, kde byl po počátečním ošetření operován ve 12.15 hod. 

 

21.35 hod.

Stanné právo bylo rozšířeno na celé území Protektotátu Čechy a Morava.

 

4. 6. 1942

Brzy táno zemřel v nemocnici Bulovka zastupující protektor Reinhard Heydrich. Zemřel na poškození vnitřních orgánů v důsledku intoxikace (vysoce virulentními mikroby). 

 

atentat 004

 

atentat 005

 

Výplatní otisk firmy Karel Holan a spol., mezinárodní zasilatelství, Rybná ulice, Praha I. Dodávka této firmy odvezla zraněného R., Heydricha do nemocnice Bulovka.

Otisk 1. dne firmy ze dne 28. 11. 1939 (úplný poněmčený vzor otisku). Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8h - 4m.

 

atentat 006

 

Poštou prošlý výplatní otisk ze stroje Francotyp, otisk s datem 15. 10. 1949, dohlédací pošta Prag 5/Praha 5.

 

atentat 007

 

Číst dál...

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (7)

Dokončení

Základní úkoly prověrky korespondence?

- vyhledávat a dokumentovat spojení cizích rozvědek,

- kontrolovat, obstavovat, vyhodnocovat a dokumentovat poštovní styk v zorném poli rozvědky, kontrarozvědky, soudu či vyšetřovatelů trestných činů,

- vyřazovat z poštovní přepravy nepřátelské materiály. 

 

Organizace pracoviště prověrky korespondence:

 

Sledovací úsek. Sem se poředávaly všechny zásilky z příslušné pošty a zde se vyřazují podle vyšších pokynů (měsíční kapacita ař 170000 zásilek),.

Úsek úkolové prověrky: Vyhodnocování vyřazených zásilek podle vyšších požadavků.

Vyhledávací úsek: Zobecňování a konkretizování příznaků utajovaných spojení. 

Technický úsek: Technickými prostředky vyhledává utajené psojeníprovádí dokumentaci a otevírání uzavřených zásilek. Chemické prověrky, grafické expertízy, rozbory rukopisu či strojopisu, fotodokumentace, otevírání a zavírání zásilek.

 

Druhy prověrky korespondence, vývoj  provádění.

Namátková kontrola

Od roku 1948 na základě náhodného výběru zásilek z poštovní přepravy. Základem byly i podněty. 

Úkolová prověrka korespondence

Od roku 1948, cíl: zjisit utajovaných  spojení. Operativní svazky obsahovaly tento typ prověrky.

Z8jmová prověrka korespondence

Do roku 1965 úkolová prověrka. Cíl zajistit utajované spojení čs. rozvědky. Vyhledávání podle adresy na zásilce - předáváno Stb.

Skupinová prověrka korespondence

Do orku 1965 namátková prověrka. Výběr typů osob v zahraničí zaměřenou na určitou oblast, městoi, čtvrť, blok nebo ulici.Plnila i tématické úkoly.  Úkol bylo sledovat zatsupitelské úřady kapitalistických států.

Preventivní prověrka korespondence

Namětková kontrola zkoumala výpady proti socialistickému zřízení. Též zaměřeno na úniky státního tajemství. 

Výběrová prověrka korespondence

Do roku 1965 odpovídala namátkové prověrce.  Zaměření na vyhledávání utajeného psojení zahraničních výzvědných služeb. Zvolena různá kritéria. Cíl maximální množství písemných styků. Zapojení chemické prověrky korespondence. Náročné na zpracování. Postupně omezováno. Omezení na poštovní spojení ČSSR - NSR.  

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS