HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červen 2022

NĚKOLIK POHLEDŮ (205 - 5) - ŽDB

V dalším období subjekt ŽDB - Železárny a drátovny Bohumín používal několik výplatních strojů Postalia.

První stroj začal vyplácet v roce 1970 a měl dvě podoby:

 

První otisk:

NOVÝ BOHUMÍN

Období:- 12/70 - 12/71 -

Silné můstky, bez rozlišovacích znamének, s logem v označení.

 

ZeDeBe 003

 

 

Druhý otisk:

BOHUMÍN (slovo Nový odstraněno, asymetrické položení části názvu pošty - čeká na PSČ )

Období:  - 1/74 - 7/75 -

Silné můstky.

 

ZeDeBe 002

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (13)

Sedmdesátá léta přinesla na přepážky pošt nový model strojů Postalia. tyto stroje se lišily od předchozích jiným typem číslice data denního razítka. Ty před tím byly nízké a oblé, nové štíhlé a vysoké. První skupina těchto strojů s těmito otisky se uváděla do provozu v roce 1972. Rámeček výplatního razítka byl již přilehlý jako v letech šedesátých.  Dolní části mezikruží  byly ještě bez rozlišovacích znamének, což se změnilo později. 

Spárované otisky zaznamenané v archivu v porovnání se sbírkou:

Chodov u Karlových Var

Otisk s datem 22. 5. 1972

Výplatní stroj Postalia č 23201 x 064434 byl jedním z prvních v této skupině dodaných strojů od fy. Postalia.

chodov cernosice 001 

Tyto stroje docházely do republiky i později jak ojedinělé. Jedním za takových strojů byl stroj s otiskem ČERNOŠICE s datem 1. dne uvedení do provozu 13. 9. 1977.

 

chodov cernosice 002

 

Další spárované otisky:

 

Kutná Hora 1

10. 8. 1972

Čásslav

10. 8. 1972

Nymburk 1

28. 8. 1972

Česká Třebová 2

11. 8. 1972

Brno 15

25. 9. 1972

Brno 12

2. 10. 1972

Ledeč nad Sázavou

9. 10. 1972

Postalia č. 2301 - 06395

Bystřice pod Hostýnem

12. 10. 1972

Postalia 240101839

Zcela jistě existují i další otisky, ale ty zatím nemám spárované s děravým archivem a se záznamy mechaniků, kteří uváděli stroje do provozu. Datum u názvu pošty je den. kdy otisk poprvé vyplácel zásilky. 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (205 - 4) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

Počátkem 70. let Železárny a drátovny n.p. vyměnily výplatní stroje Francotyp za výplatní stroje Postalia. Těch bylo několik. První stroj vyplácel již v roce 1970 (viz pokračování  205 - 5

 

Druhý stroj Postalia  v pořadí už obsahoval též  logo subjektu. Část názvu s Gustavem Klimentem už zmizela v propadlišti dějin dávno. Otisky z tohoto stroje mělo několik podob.

První otisk

Dohlédací pošta 735 81  BOHUMÍN.

Období: - 7/75 -

Příležitostný výplatní otisk k 90 letům exsitence podniku.

Otisk s datem 28. 7. 1975. Otisk poznatelný podle denního razítka se silnými můstky a rozlišovacím znaménkem ve tvaru hvězdičky

 ždb 001

Druhý otisk s "normálním označením" podniku

 

Otisk s datem - 12/82 - .

Dohlédací pošta 735 81 BOHUMÍN.

Desetinná tečka ve výplatním otisku nahoře.

 

zedebe 001

 

 

 

 

Číst dál...

PODĚBRADSKÝ POŠTOVNÍ OTISK TŘÍ PODOB

Pošta Poděbrady vyplácela zásilky též výplatním strojem Postalia. Jako jedna z mála pošt využila prostor pro služebně - propagační sdělení v zájmu edukace veřejnosti. Během sledovaných let se vyskytly hned dva otisky s takovými sděleními. Třetí otisk byl němý bez sloganu.

 

1. sdělení

podebrady 002     podebrady 006

 

V mezidobí (rok 1977) byl tento slogan z otisku vyňat a stroj vyplácel zásilky  němým otiskem.

 

podebrady 007

 

Třetí otisk této pošty vyplácel zásilky s druhým aktualizovaným sdělením. 

 

podebrady 003     podebrady 004

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (7)

Otisky s fixní výplatní hodnotou ve výplatním razítku.

BARBADOS

První výplatní stroj začal v této zemi působit v roce 1932 (některé zdroje uvádějí rok 1934). První soustavou výplatních strojů byla soustava NEOPOST s fixní či limitovanou výplatní hodnotou. Výplatní razítko opět formu a obsah převzalo od klasických známek.

První stroje Neopost umožňovaly orážení zásilek několika hodnotami - u fixní hodnoty to byly tři veličiny, u limitované šest. Navíc některé stroje orážely britským měnovým systémem, některé již desetinným. To je vidět z hodnot. . Dalším stroje s fixní hodnotou byly zprovozněny v roce 1950 (!).  Výplatní razítko mělo jiný vzor, ale zase připomínalo poštovní známku.  Tento model byl vylepšen - mohl orážet šesti fixními hodnotami.

Rok 1951 přinesl již stroje Universal Multivalue s mnohonásobnou výplatní hodnotou. 

 

První tři otisky Barbadosu  fixní (limitovanou hodnotou).

 

barbados 004 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (205 - 3) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

V 60. a 70. letech používaly Železárny a drátovny v Novém Bohumíně dva výplatní stroje Francotyp.

První stroj s otiskem FR 6 - 0 - 4m

Období - 7. 4. 1964 - 13. 12. 1975 -

Tento stroj vyplácel, ale během provozu jevil znatelné fyzické zastarání. V názvu pošty Nový Bohumín začala mizet písmenka "V" v Nový a "U" a "M" v názvu Bohumín. 

 

zel boh 012

 

Druhý stroj Francotyp byl s otiskem sběratelsky F8 - 0 - 3m.

Období:  - 15. 6. 1961 - 11.6. 1964 - , číslice s tečkami

Období: - 1. 7. 1976 - 6/78 - , výměna číslic denního razítka

 

zel boh 006

 

zel boh 011

 

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (6)

Další zemí, která ve 20. století začala používat výplatní stroje s fixní (pevnou, nepohyblivou, ale nastavitelnou) výplatní hodnotou byla AUSTRÁLIE. Její první soustavou, která dodala tyto stroje byl výrobce NEOPOST. Vyplácení zásilek začalo v roce 1927, ale dlužno říci, že trvalo velmi krátce. Ještě za provozu strojů s fixní hodnotou byly tyto modely upraveny na limitované s několika hodnotami, které se daly před orážením zásilek měnit na správné poštovné.  Navíc stroje vynikaly ještě jednou zajímavostí - měly ve své konstrukci dvě výplatní soustavy - soustavu librovou a soustavu decimální. Takže jeden stroj mohl vyplácet až 27 nastavitelných pevných hodnot.

Výplatní razítka též připomínaly poštovní známky údaji a úpravou. Od začátku byly doplněny kulatými denními razítky.

Austrálie přešla rychle na stroje s limitovanými hodnotami (rok 1928 - první byla Universal Postal Frankers). Ty vydržely až do roku 1956, kdy se v zemi se stabilní ekonomikou začaly používat stroje s mnohonásobnou výplatní hodno- tou (první stroj tohoto typu Neopost - model Frankmaster 305 - rok 1956!).

 

australie 001

Číst dál...

ZAJÍMAVOSTI OTISKU Z JÍLOVÉHO U PRAHY

Výplatní otisk Postalia  s výrobním číslem 64959/19941 byl dodán na přepážku pošty Jílové u Prahy. Svůj provoz zahájil dne 13. 3. 1970. 

V názvu pošty, zejména jeho druhé části (PRAHA) se vyskytla zajímavost. Písmena tohoto slova nejsou pravidelně u sebe, ale mají  mezi písmeny "P a R" vzdálenost 3 mm, vzdálenost mezi dalšími písmeny "R a A" je o něco menší, ale odlišná od ostatních vzdáleností písmen názvu - 1 mm.

Druhou zajímavostí je poloha čárky nad písmenem "I" (nad písmenem) a nad písmenem "E" (za písmenem).  

Tyto zajímavosti by se mohly nazvat ryteckými chybotisky. 

Otisk zvětšen!

jilove u prahy 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS