HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červen 2022

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

MOMENTKY Z CEST PO INDII (1)

QUTUB MINAR (KUTUB MINAR) , NEW DELHI

 Nejvyšší minaret v Indii (vysoký 72,8m). Minaret byl stavěn mezi léty 1193 a 1368 během vlády několika králů. Materiál rudý pískovec. 

 

 

 

indmom 002     indmom 003     indmom 004     indmom 001   

 

indmom 013       indmom 008     indmom 016

Číst dál...

UZAVŘENÁ KAPITOLA

Dnem 17. 12. 2020 se uzavřela jedna z kapitol české poštovní historie a historie českých výplatních otisků - nazývaných jako automatové známky.

První automat na výplatní otisky - automatové známky byl poprvé zprovozněn dne 5. 3. 2000 na Celostátní výstavě poštovních známek BRNO 2000. Automaty byly byly vyrobeny ve francii a nesly označení SIMA 1351.

 

sima 1 001

 

Do automatů se vkládaly kotouče s předtištěnými známkami _ nálepkami, na které se natiskovala navolená hodnota poštovného dle předprogramované nabídky. Automaty fungovaly na bankovky a mince. 

 

V době provozu byly uatomaty umístěny na různých místech. Nebyly provozovány najednou, ale postupně dle zájmu veřejnosti.

 

Pošta Brno 2

Pošta Brno 1

Pošta Karlovy Vary 1

Pošta lIberec 1

Pošta Opava 1

Pošta praha 1

Pošta Ústí nad Labem 1

Prodejna České pošty PostFila Praha 7

Sklad PostFila Praha 7.

 

Automaty postupně morálně a fyzicky zastarávaly a byly postupně odstraňovány z důvodů nedostatku náhradních dílů. 

Uvedené automaty s výjimkou automatu ve skladu POstFila Praha ý byly určeny pro veřejnost. Skladový automat sloužil k tisku objednávek zákazníky. (vyššé počty). 

 

V průběhu provozu byly vydány čtyři emise těchto výplatních otisků s různými motivy v barevném provedení. 

 

VEVEŘÍ - tisk nálepek Francie, první instalace 5. 3. 2000

ZVÍKOV - tisk nálepek - Kolínská tiskárna a. s. první instalace 26. 6. 2002

JINDŘICHŮV HRADEC - tisk nálepek Colognia press a. s. , první instalace 2. 3. 2005

PRŮHONICE - tisk nálepek Colognia press a. s., první instalace 3. 9. 2008.

 

Po vyčerpání zásob známky Průhonice byly do automatu instalovány známky Jindřichův Hradec (1. 2. 2018). Všechny známky jsou stále v platnosti. 

 

port 1 103

 

 

Číst dál...

KOREKCE RUČNÍM DENNÍM RAZÍTKEM

V poštovním provozu se mnohokrát vyskytnou zajímavosti, které by neměly ujít pozotnosti sběratelů. Jednou z nich jsou napž. nedotisky některé z části výplatního otisku (např. nedotisk denního razítka) anebo vyčerpání kapacity číslic vročení v denním razítku. Tyto zajímavosti se vyskytly na poště PLZEŇ 13. Pošta provedla řádnou korekci pomocí ručního dneního razítka. 

 

Omezená kapacity číslic vročení denního razítka otisku- otisk s datem 28. 1. XX (1986). Letopočet doplněn denním razítkem. 

 

plzen 13 008

 

Korekce nedotisku denního razítka otisku pomocí ručního denního razítka (denní razítko u otisku  otisklo jen datum, nikoliv název pošty).  Otisk s datem 31. 5. 1985.

 

plzen 13 007 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ZION N. P.

Národní park ZION se nachází u města Springdale ve státě Utah na jihozápadě USA. Má jedinečnou polohu u tří geografických oblastí - Kolorádské plošiny, Velké pánve a Mohavské pouště.. Národní park založen v roce 1909, v roce 1919 přejmenován na Národní park ZION.

 zion 001     zion 002     zion 003     zion 004     zion 005     zion 006     zion 007     zion 008     zion 009      zion 010      

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (3)

Vývoj výplatních strojů se na počátku 20. století rozjel nebývalou rychlostí. V různých částech světa se řada vynálezců či mechaniků snažila o zprovoznění strojů, které by byly paralelními zdroji vyplácení zásilek k poštovním známkám na vyšší technické úrovni. Vynálezci zůstávali v kruhu vynalezené a aplikované poštovní známky s pevnou hodnotou. Tímto hlediskem se řídily prakticky všechny vynálezy této doby. Zmiňme se alespoň o některých.

NORSKO

Otisky s pevnou hodnotou

Dne 24. 8. 1900 se objevil v tehdejší Kristiánii (nyní Oslo) další automat na mince, který umožňoval přijímat zásilky, orážet je a současně vybíral příslušný poplatek (tzv. coin - operated machine) , pevně stanovený. Tento stroj byl vynalezen Charlesem A. Kahrsem. Tento automat byl instalován na Hlavní poště v Kristiánii. Byly to začátky a ty nebyly ideální. Automat vydal otisk. Ten musel klient pošty donést společně se svou zásilkou k přepážce, kde jej poštovní manipulant přelepil otisk známkou. Otisk sloužil jako předplatné více než řádné poštovné. Stroj byl používán jen tři týdny a poté byl odstraněn. Kahrsovy otisky byly dva v hodnotě 5 oere  - barva zelená a 10 oere - barva červená. Zobrazoval poštovní trubku s pevnými hodnotami zakomponovými  do její kresby. Kresbu doplňovala zkratka domicilu (Chra.) a číslo automatu (Aut. No. 1). Otisk napodoboval poštovní známku s pevnou hodnotou.   Tyto otiskyjsou jedny z nejcennějších a dosahují ohodnocení USD 10 - 20.000,-.

Norsko bylo o několik let později svědkem dalšího, vylepšeného pokusu o vynález stroje, který vynalezl Nor Karl Uchemann. Tento vynálezce, původně malíř krajinek, přispěl k vynalezení prvního komrčního poštovního automatizovaného výplatního systému. Dlouho - prakticky do roku 1996 - byl  K. Uchermann považován za prvního vynálezce výplatního stroje ve světě. Výrobcem tohoto stroje byla norská firma KRAG Maskinfabrik. Vyrobila celkem dvanáct strojůů tohoto typu.  Z dvanácti strojů bylo sedm rozmístěno na různých norských poštách, pět z nich našlo umístění v podatelnách komerčních firem. Vše se událo v roce 1903. Stroje se používaly v období od 15. 6. 1903 až do 2. 1. 1905. Zajímavé je, že Norsko tento způsob vyplácení opustilo v roce 1905 a navrátilo se k němu až v roce 1926. Uchermannovy otisky byly o několik levelů estetičtější a stále patří k jedněm z nejhezčích na světě. Používaly se  jen otisky s hodnotou 5 oere (zelené). Kresba působí velmi esteticky - postava s poštovní trubkou uvnitř oválu, po okrajích nápis NORGE/FRIM//oere, nad kresbou královská korunka. Existovaly i otisky v hodnotě 10 oere, ale ty nebyly poštovně použity.

Norsko, jak jsem již řekl, se vrátilo k výplatním strojům a otiskům až v roce 1926.

Tuto éru zahájilo anglickým strojem Universal. Otisk tvořilo denní razítko a výplatní razítko s pevnou (fixní) hodnotou (!). Norské poštovní úřady jakoby nesledovaly hyperinflaci v Německu , která donutila výrobce strojů, aby vynalezly stroje s mohonásobnou výplatní hodnotou, které by kopírovala vývoj zvyšování poštovních poplatků.   Dále se k těmto otiskům připojily i stroje Universal midget a Hasler. Ve stejném roce se v norském poštovním prostoru objevily stroje Francotyp s mnohonásobnou hodnotou, a to všech tehdejších typů  a modelů. - A a B.

 

NOVÝ ZÉLAND

Otisky sa pevnou hodnotou

Další zemí, která přistoupila progresovně k výrobě a aplikaci výplatních strojů v poštovním provozu byl Nový Zéland. tato země se zasala do historii i kontinuálním využitím tohoto způsobu vyplácení. Na počátku byl automat na mince, který vynalezl Ernest Moss z Christchurche. Stroj byl testován veřejností v roce 1904. I tyto stroje vynalezené Mossem prodělaly svůj logický vývoj. První stroje vykazovaly řadu defektů.  Moss nedostatky vychytával za pochodu a instaloval vylepšené verze. Mossův první stroj spatřil světlo světa v roce 1906. V průběhu dvou let se vyrobilo celkem 50 strojů, které byly rozmístěny po celém Novém Zélandě. Další modely byly vyrobeny a použity v letech 1907 až 1920. Automaty sloužily jen pro vnitrostátní poštovní styk. Zásilky, které byly určeny pro zahraničí,  se musely fyzicky donést na přepážku, kde je poštovní manipulanti označili razítkem PAID (zaplaceno).  

I na jiných místech Nového Zélandu se různí vynálezci pokoušeli o zprovoznění výplatních tsrojů. Jedním z nich byl Robert Wales. Jeho automat byl použit na poště Dunedinu (stroj umístěn u vchodu na poštu venku). Byl v provozu v letech 1904 a 1905. Stroj byl označen jako horší kvality než Mossovy stroje a nebyl později vůbc používán.  

Prvními výrobci výplatních strojů na Novém Zélandě byly firmy:

- The Automatic Stamping Co. /(ASC) za účasti Ernesta Mosse - 1904,

- The Automatic Franking Machine Co. Ltd. (AFM) - nástupce shora uvedené firmy,

- New Zealand Franking Machine Co. Ltd. (NZFM) - za účasti Roberta Walese - 1904. 

K otiskům. Mossův model měl jen výplatní razítko kulatého tvaru s nápisem N. Z. POSTAL STAMP, číslem automatu v dolním mezikruží a fixní hodnotou 1D. se slovem PAID. Dva stroje s těmito otisky byly používány, a to první na Hlavní poště v Christchurchi a druhý na hlavní poště ve Wellingtonu. Pošta doplňovala tento otisk denním razítkem.

Walesův model měl jiný tvar - ovál se zkratkou N. N., fixní hodnotou v číslicích a zkratce měny a slovním vyjádření - one penny. 

Další otisky měly různíé tvary a obsahovaly různé údaje. Hodnota byla jako poštovních známek - pevná, fixní. 

Otisky s mnohonásobnou hodnotou se dostaly do poštovního provozu na Novém Zélandě až v roce 1936 (!). Byly to anglické moely firmy Universal MV.  A zase. Nepochopitelně byly kombinovány s moely s limitovanou hodnotou (Universal Simplex) , kde se nastavovala fixní hodnota podle poštovného (několik hodnot - to byl druhý vývojový stupeň výplatních strojů).  

 

USA

Otisky s fixní hodnotou

Ani USA nezůstaly pozadu. Arthur H. Pitney a Eugen A. Rummler vynalezli  sestavili výplatní stroj, který poštovní správa testovala na poště ve Washingtonu D. C. v březnu 1903.  Poštovní správa nebyla tímto modelem uchvácena a od dalších pokusů bylo upuštěno, a to až do roku 1912. Osm strojů tohoto prototypu bylo testováno ve větším rozsahu v roce 1914, zejména v Chicagu. I když tyto modely byly značně vylepšeny, poštovní správa se pro ně nerozhodla. 

Rozvoji tohoto způsobu vyplácení pomohla spolupráce Waltera H. Boweses Arthurem Pitneym. Výsledkem byl souhlas americké poštovní správy v září 1920. 

Pokud se soustředíme na americké otisky, zjistíme jednu zajímavost. Otisky s pevnou hodnotou vydržely v provozu až do roku 1933, kdy se mezi tyto stroj s pevnou hodnbotu ve výplatním otisků vmísily stroje s limitovanou výplatní hodnotou několika stupňů. Stroje s mnohonásbně mastavitelnou hodnotou přišly do provozu až mnohem později. Jakoby inflace a zvyšování poplatků v této zemi nebylo .....

 

VELKÁ BRITÁNIE

I tato země v prvním živelném období testovala výplatní stroje. Jedním z prvních pokusů byl pokus z roku 1912. Otisky se tiskly automatem na mince. Tento stroj vynalezl F. Wilkinson. Automat byl instalován na poště v Londýně.  O otisky byl velký zájem, ale poštovní správa po sedmi měsících provovzu se rozhodla tento stroj odstranit. 

Británie přispěla k rozvoji tohoto způsobu vyplácení i dalšími pokusy. Byly jimi: David Lewis v roce 1899 (!), Charles Ross v roce 1907 a E. E. Eyles v roce 1909. Žádnéý z těchto pokusů nebyl použit. 

Zajímavé je, že první regulérní výplatní stroj začal ve Velké Británii až v roce 1922. Byl jím stroj Pitney - Bowes  s fixní výplatní hodnotou.  Ke strojům s limitovanou hodnotu se přistoupilo až v roce 1937 (Neopost). 

 

AUSTRÁLIE

První samoobslužný automat byl uveden do provozu v roce 1903 Stroj vynalezl W. Hollingworth a stroj byl zkušebně používán v Brisbane. několik týdnů.  Dalším pokusem byl stroj R. J. Price a H. A. Beswickeho v roce 1908 v Melbourne. Zkušební provoz trval jen několik dní.  Jediné známé otisky jsou součástí australského poštovního archivu.

 

NĚMECKO

Tuto zemi pokládám z hlediska přínosu k vyplcení zásilek výplatními stroji za nejdůležitější . německo přesně vystihlo, co provoz potřebuje od výžplatního stroje a jeho otisků. Německo tíž začínalo různými pokusy v obalsti výplatních strojů. Byl to dost záhy v roce 1910 (Baumannův pokus s nekonečnými či dlouhými razítky). Německo si tíž prošlo oboibí otiskl s fixní hodnotou, ale přistoupilo razantně ke strojům s mnohonásbnou hodnotu tím,m že bylo donuceno hospodářským vývojem a hyperinflací.   První německé otisky s též podobaly poštovním známkám s fixní hodnotu, ale Němevcko udělal velký kus práce v oblasti strojových razítek a dalších technických počinů.. Navícse zdá, že německá poštovní správa byla otevřená pokusům s výplatními stroji. Vynálezcům vycházela vstříc a ani patentové úřady nezůstavly pozadu. V roce 1911 úřady schválily Hamacherův pokus se strojkem CUSTOS. Ten dospěl i k vývozům do evropských zemí.

ZAČÁTKŮM NĚMECKÝCH POKUSŮ JSME VĚNOVAL UCELENOU KAPITOLU VE DRUHÉM DÍLE MÉ TRILOGIE NAZVANÉ "FRANKOTYPISTÉ" (strany 11 - 31). Kniha z roku 2018.

Zajímavé je, že Německo zahájilo vyplácení výplatními otisky na více méně pravidelné bázi až v roce 1923 a stroji výrobce Uhrenfabrik Furtwängl. Otisky byly s fixní hodnotou .Rok 1923 však přinesl i vyplácení zásilek výplatními stroji s mnohonásobnou hodnotou.  První dva tsroje používalo Miniusterstvo financí. U kolébky těchto trojů stály tehdy ještě samostatní výrobci BAFRA a ANKER - WERKE ( od července 1923 již prezentováni jako FRANCOTYP GmbH). V roce 1923 se k nim připojil i výrobce KOMUSINA s modelem s mnohonásbnou hodnotou. 

Tyto stroje v Německu to vyhrály na celé čáře. Tak se přerušila éra otisků s fixním hodnotou napodobující poětovní známky.

Zajímavý bude pohled různých zemí, jak se s tímto problémem popraly a jak aplikovaly odloučení výplatních otisků od poštovní známky ve formě otisků s mnohonásobnou hodnotou.  V prvé řadě se podíváme na země s otisky s fixní hodnotou.

 

port 1 009 kopie 2     port 1 010 kopie kopie

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

TŘIKRÁT ODLOŽENÝ KONCERT

Dne 1. 6. 2022 se uskutečnil  v Praze třikrát  kvůli kovidovému běsnění odložený koncert André Rieu a  jeho  Orchestru Johanna Strausse. V Praze již po sedmé.

 

02 ARÉNA PRAHA

 

IMG 0873     

 

76 TROMBÓNŮ

 

IMG 0875     IMG 0877     IMG 0878     IMG 0879     IMG 0881     IMG 0883     IMG 0884     IMG 0892      IMG 0893      IMG 0891

 

kONCERT

 

IMG 0904     IMG 0900      IMG 0901   

 

 

PLATINUM TENORS NEMOHOU CHYBĚT

 IMG 0905   

 

 IMG 0899     IMG 0902   

JAKO VŽDY TLUMOČÍ DO ČEŠTINY MARTINA

j  IMG 0903

IMG 0909     IMG 0907 

 

SOPRANISTKY DNEŠNÍHO VEČERA

   IMG 0919     IMG 0921

 

IMG 0932     IMG 0931      IMG 0924

 

JEDNA SKLADBA ZA DRUHOU

 

IMG 0912     IMG 0913      IMG 0914     IMG 0935   

 

HOSTÉ VČERA - COMEDIAN HARMONISTS (BERLIN COMEDIAN HARMONISTS) - Hudební skupina s dlouholetou tradicí a smutným osudem a v lehce novém obsazení.

Obnovená skupina v roce 1997 prezentující reportoár stejnojmenné skupiny z 20. a raných 30. let . Jejich skladby Veronika der Lenz ist da, Sabine, Hummerschwanz, Se dici di Lacsiarmi, Irgendwo auf der Welt, Die Liebe der Matrosen a daší jsou nesmrtelné. 

 

IMG 0938     IMG 0945     IMG 0942     IMG 0940

IMG 0955     IMG 0956     IMG 0957     IMG 0968      IMG 0963     IMG 0965          IMG 0981

ZÁVĚREČNÁ

IMG 0979     IMG 0984      IMG 0982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝVOJ VÝPLATNÍCH STROJŮ a jejich otisků VE SVĚTĚ (2)

Prvním vývojovým stupněm, který byl na úplném začátku výplatních strojů byl stroj s pevným (fixním) výplatním otiskem, s pevnou výplatní hodnotou. Tyto stroje s těmito otisky se objevily koncem 19. století (1896 - 1897) v USA a množily  se v různých částech světa jako houby po dešti. V období 1897 až cca 1920 (Kongres UPU v Madridu) byl tento vývoj velmi živelný. UPU nereagovala, vše se řešilo na místní úrovni patentových úřadů a napojených poštovních správ v různých zemích. Podle toho vzhled otisků byl velmi různorodý. Jednoticím kritériem výpatnách strojů bylo:

1/ stroj vyplácel přiznané poštovné,

2/ stroj konstrukčně mohl registrovat vyplacené poštovné. 

Proč vývoj dospěl někdy v 80. až 90. letech 19. století přirozenou cestou k myšlence vynalézt výplatní stroj?  Vždyť od 40. let tu byl revoluční Hillův vynález poštovní známky, který na chvíli vyřešil nárůst a odbavení listovních zásilek. Co se stalo?

Ve svých publikacích jsem důvody popsal takto:

"Koncem 19. a začátkem 20. století doznala lidská společnost nesmírných kvalitativních a kvantitativních změn ve všech oblastech - politické, sapolečnesko -kulturní a zejména pak hospodářské. Rychlý vývoj společnosti se ve svých kladech a záporech odrazil v lidském životě. Svůj odraz našel rychlý vývoj i v poštovním provozu. Enormně vzrostl počet přepravovaných zásilek. Rozšířil se i počet poštovních služeb."

"Náhlae se vyskytla logicky nutná potřeba řešit vzniklý stav a přizpůsobit se mu. Držet  s ním krok. Vznikla potřeba vyzvořit moderní prostředek, který by racionálně urychlil poštovní provoz, uspořil zároveň čas nutný ke zpracování a hlavně odpovídal dabému tsupni vývoje lidské společnosti".

Citace z knihy Ivan Leiš, Frankotypisté, strana 6, Radonice 2018.

Když jsem si probíral země, které vykročily na cestu vynálezů výplatních otisků s otiskem s pevnou (fixní, limitovanou) hodnotou  Jako první, tak mne napadla velmi podobná souvislost s Hillovou poštovní známkou. Vždyť výplatní otisky navázaly na podobu poštovní známky, ale zohldnily přidavou hodnotu společnosti, která se technicky přehoupla do dalšího stádia vývoje. Podoba byla zejména v pevné hodnotě (u známky natištěné, u otisku vytištěné mechanismem stroje). Byly tam i daší podobnosti (název státu, měna apod.). Vynálezci výplatníchtsroje a jejich otisků se nechali inspirovat poštovní známkou. Nahrály k tomu i ekonoické relativně klidné okolnosti. Inflace či hyperinflace nehrozila, hodnota otisku plně vyhovovala. 

Karel BASIKA ve své knize "Kurs filatelie" mistrně popsal důvody, proč vznikla poštovní známka. strana 35 - 39).

V 18. a 19. století byla pošta oblíbena, zejména v Anglii. Poměry zejména při vybírání poplatků byly nepříznivé pro ty, jimž byl adresován. Sazba byla složitá (podle vzdálenosti, počtu archů či příloh  a váhy). Poštovné rostlo, jakmile tato kritéria byla překročena. Poštovní bylo nákladné.  Většina zásilek byla doručována soukromými osobami a ne poštou. Rowland Hil ve svém pamětním spisu "Poštovní reforma, její důležitost a potřeba " (1837) vše popsal  a navrhl řešení.  Srpen 1839 přinesl schválení zákona, který podepsala samotná královna.  10. leden 1840 to jistil. Bylo zavedeno jednotné poštovné bez ohledu na vzdálenost.  Úspěch se rozšířil do světa. 

Potřeba "stvrzenky", že bylo zaplaceno poštovné byla nutná. Nejdřív to byl návrh dopisního papíru s potvrzením, přišly i Mulreadyho obálky. Vše vyústilo v zavedení poštovní známky.  U jejího zrodu stál knihkupec James Chalmers. Nakonec byl přijat návrh původní rytiny City - Medaille.  Vydaly se dvě hodnoty známek: černá jednopennyovka a modrá dvoupennyovka s potrétem královny, názvem "postage" a hodnotou. Objevila se na ní písmenka zvláštní tiskárenské sazby proti zneužití.  New York se přidal v roce 1842, následovaly další země.  UPU reagovala postupně, s každým jejím kongresem se přijímala nařízení, které poštovní známku zakotvily v poštovním provozu.

Poštovní známka zvýraznila linku tištěného potvrzení o zaplacení poštovního, potvrzení na kterém byla vytištěna a stvrzena pevní (fixní, limitovaná) hodnota poštovného. 

Za několik desítek let se došlo k výplatním strojům, nebť stroje a jejich otisky přece jen ve srovnání s poštovní známkou o několik úrovní zrychlily poštovní provoz. 

Co píše americká liuteratura v tomto smyslu? Citace z "The International Postage Meter Stamp Catalog", Joeal A. Hawkins, Richard Stambaugh, Goodyear 2005, 1. vydání, strana XVIII).

"Zanedlouho po zavedení poštovní známky v roce 1840 se zjistilo, že počet podaných zásilek vyžadovaný zakoupení podaných zásilek, namočení lepidla a přilepení na zásilku je enormní a tento proces příliš pomalý.  Průzkum možností  zrychlit tento proces přivedl na svět stroj,  který zautomatizoval aplikaci poštovného, tedy výplatní stroj (postage meter). "

"Prvním byl Carle Busch z Paříže, který takový stroj sestrojil  Srpen 1884 znamenal souhlas s Buschovým patentem stroje, který tiskl a registroval poštovné pomocí automatických razítek. Tento vynález však poštovní správy nepřijaly a vynález nebyl nikdy použit". 

Koncem století přišel italský vynálezce žijící v USA hrabě Detalmo di Brazza Savorgnan s vynálezem, který vyhovoval  požadovaným kritériím a který byl přijat nejen patentovým úřadem v New Yorku, ale hlavně americkou poštovní správou v NYC.  Na tomto prvním zatím uznaném světovém výplatním otisku nebyla fixní hodnota, ale nápis REGISTERED, což znamená, že stroj měl fixní poplatek za doporučenou poštu. 

Brzo následovaly další otisky ve světě s pevnou hodnotou. Otisky vytvořily paralelu k existujícím poštovním známkám, ovšem rychlejší a racionálnějí. Tento zůsob využily zejména subjekty odesílající velký počet zásilek. Spojitost mezi výplatním otiskem a poštovní známkou, oba artefakty s fixním poštovným nelze nevidět.

 

port 1 004 kopie kopie kopie kopie     port 1 006 kopie kopie kopie kopie

 

 

 

 

 

Číst dál...

ATYPICKÉ DENNÍ RAZÍTKO OTISKU PLZNĚ 8

Zavedení PSČ v roce 1963 se dotklo v menší míře i výplatních otisků Francotyp, sběratelského podtypu FR 6  - 4m. Přístup rytce štočku se projevilo v různorodosti vzhledu denního razítka. Výjimečně se změnil i vzhled a velikost denního razítka jako u otisku používaného poštou PLZEŇ 8. Průměr denního razítka (věnjší kruh) - 25 mm, rozteč dvou kruhu 3 mm (normálně 4 mm).

PSČ se v denním razítku pošty Plzně 8 objevilo relativně velmi brzo  po zavedení PSČ. Zde to bylo již 15. 3. 1973 (otisk 1. dne - R).

plzen 8 001

 

Celistvosti poštou prošlé s tímto otiskem.

 

Otisk na poštovní průvodce, otisk s datem 7. 12. 1973

 

plzen 8 003

 

Listovní celistvost s otiskem ze dne 7. 8. 1974

 

plzen 8 004

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS