HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 30 září 2022

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (3)

Pošta PRAHA 1

ASYMETRICKÉ OTISKY z výplatních strojů HASLER

 

Další skupinou výplatních strojů na poště Praha 1 byly stroje HASLER s asymetrickými otisky. Denní razítko otisků bylo výš než výplatní razítko. 

 

HAS - 5m - 2k

Charakteristika: denní razítko výše bez můstků, výplatní číslice s výplatním razítkem ve tvaru dutého kosočtverce, výplatní hodnota pětimístná,  poslední dvě číslice nižší než první dvě, odděleny čárkou.

Otisky s datem 6. X. 48 a 24. II. 50

První otisk fotokopie.

praha 1 as 001     praha 1 as 002

 

 

HAS 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko asymetrické, výplatní číslice stejně vysoké s výplatním razítkem ve tvaru dutého kosočtvrce

Otisky s daty 21. 6. IX. 68 a 13. XI. 68. 

I u druhého  otisku je výplatní znaménko dutý kosočtverec, i když dutá část je zalita červenou barvou.

Zvětšeno.

 

praha 1 as 004     praha 1 as 003

 

HAS  - 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko dvoukruhové bez můstků, římské číslice v řádu měsíců, čtyřmístná výplatní hodnota s výplatním znaménkem ve tvaru zaplněné tečky.

Období: - VI/54 - III/69 - 

Reprodukované otisky s daty1. VI. 54 (listovní zásilka) a 31. III. 69 (poštovní poukázka).

 

praha 1 as 005     praha 1 as 006

 

HAS 4m - 2k

Charakteristika: denní razítko dvoukruhové bez můstků, římské číslice v řádu měsíců, výplatní číslice čtyřmístné bez výplatního znaménka, stejné velikosti.

Otisk s datem 3. I. 73

 

praha 1 as 007

  

 

 

 

Číst dál...

VYŠEL NOVÝ MSS BULLETIN

Nedávno vyšel elektronicky nový Bulletin Společnosti výplatních otisků, který se mezi čtenáře dostává jednou za čtvrt roku. Nynější číslo má pořadové číslo 337. Obsahuje několik stěžejních a podrobných článků a dále několik menších příspěvků. Zpravodaj otevírá článek Douglase Filese o jednom americkém výrobci výplatních strojů - firmě National Cash Register (NCR).   Dalším podrobným článkem je článek o známkách zhotovených na zakázku. Otto Bergman ve svém devátém pokračování přibližuje další artefakty poštovního provozu v USA. Dalším zajímavým článkem je příspěvek Jima Ashbyho o nových otiscích ve světě.  Z článku se dozvíme, jaké nové otisky vznikly v prostoru od Argentiny do Vanuatu.Zatím převládá červená barva otisků ... Dále si ve zpravodaji můžeme přečíst řadu drobných informací. Zpravodaj je bohatě ilustrován. Bulletin má rozsah 22 stran formátu A4. Je v barevném, velmi kvalitním provedení.

 

MS 001     MS 002

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ

Celistvost patří mezi důležité artefakty sběratelství všech oborů poštovní historie. Jsou zajímavé všemi poštovními i nepoštovními znaky, které se na nich objevují. Dnes několik příkladů.

 

Služební pošta

Pošta Karlovy Vary 1 orazila zásilku určenou Poštovnímu muzeu otiskem svého výplatního stroje Postalia se služebně - propagačním textem. Šlo o pravděpodobněo originální  oznámení nového otisku používaného na této poště.

 

 celistvosti 001

 

PIVNÍ TÁCEK

Kdysi bylo velkou módou posílat poštou pivní tácky. Světe,  div se, pošta tyto zásilky odručovala. Jeden příklad za všechny - pozdrav žáků své učitelce anglického jazyka, proslulé Mimi Tesárové z Dobřichovic. 

 

celistvosti 002     celistvosti 006

 

ÚSPORNÁ ADRESA

Je až udivující v porovnání s dnešní dobou, jaké zásilky s neúplnou a úspornou adresou se doručovaly. Zásilka byla v Praze doručena během jednoho dne - 7. 4.  - odeslaná  od fy. F. Ringhoffer na Smíchově v sedm, přijata oddělením pro vydávání pošty Praha 1 v 10 hodin. Poštu si dozajista adresát vyzvedl téhož dne.  

celistvosti 007

 

 

 

 celistvosti 005

 Příchozí razítko s rozlišovacím písmenem "b" je razítkem oddělení pro vydávání pošty (Briefabgabe) na poště PRAHA 1.

 

 

Číst dál...

KLADENSKÁ U 13

Poslední výplatní stroj anglického výrobce Universal Postal Frankers MV číslo  U 13, který ve 40. let na požádání Ministerstva pošt ještě zajistila společně s dalšími 12 stroji řady U soukromá firma B. Jarolímek. Byl umístěn na poště KLADNO 1. Tato U 13 prodělal svůj vývoj a svými otisky se zapsala do československé poštovní historie. 

UPF - 4m - 2k

s výplatním znaménkem

Datum: z otisku, který obsahuje jen výplatní razítko, nelze zjistit.

Charakteristika: dvoukruhové denní razítko, římské číslice v řádu měsíců v datu, čtyřmístná výplatní hodnota s menší poslední číslicí a výplatním razítkem ve tvaru čs. hvězdičky. 

Otisk s datem 11. VI. 1953

 

U 13 003

 UPF - 4m 

bez výplatního znaménka

Předchůdce shora uvedeného otisku? 

Celistvost v levém horním rohu má označení 1138a předchozího majitele. To znamená, že existuje též předchůdce, který byl pravděpodobně čtyřmístný bez výplatního znaménka, u kterého nejde identifikovat datum (ústřižek má jen výplatní razítko). Navíc je otisk velmi chabé kvality. Přesto jej zveřejňuji. Poslední číslice je menší než předchozí tři.

U 13 014  

 

Další otisk lepší kvality o rok později.

UPF - 4m  - 2k

Otisk s datem 12. VII. 54

Charakteristika: viz shora.

U 13 004

 

Uvádím i další otisk z roku 1974. Otisk, jak uvidíme dále, mne docela dlouhou výdrž (skoro 40 let). 

UPF - 4m - 2k

Otisk s datem 26. IX. 74

Charakteristika: viz shora.

Zvětšeno.

 

U 13 015

 

A na závěr jedna zajímavost.

UPF - 4m - 2k

Otisky z roku 1981 (23. VI.--) . Letočet byl kapacitně vyčerpán, takže rok se dá poznat jen z razítek na poštovní poukázce. Místo vročení je na otisku jen plný obdélníček.

A další zajímavost se týká výplatní hodnoty - stroj vyplatul zásilku částku 6 korunami a dvěma haléři.  Pravděpodobně špatně nastavená hodnota či porucha stroje.

Zvětšeno. 

 

U 13 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS