HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - leden 2023

LOVOSICKÁ VÝDRŽ

V historii čs. výplatního otisku se vyskytlo málo otisku, jejich označení oprávněného uživatele překonalo všechny historické změny a vydrželo několik desítek let. 

Jeden příklad za všechny je otisk dřívější Lovosické akciové společnosti na výrobu rostlinných olejů v Lovosicích (otisk začal vyplácet 2. 7. 1930 na základě povolení MPT uvedené ve Věstníku č. 36. z 18. 9. 1930). 

Označení obsahovalo velká písmena L. O. L. stojících na trojúhelníku (písmena byla  pravděpodobně zkratkou pro L = Lovosice O = Oleje, L = Lobositz).

Toto označení vydrželo až do data zachycené celistvosti Severočeských tukových závodů Ústí nad Labem, závod Lovosice .  Otisk s původním označením byl z data 15. 3. 83. Nejen označení, ale i stroj vydržel vyplácet 53 let, možná déle. 

 

Otisk s datem 2. 7. 30

Otisk 1. dne

 Lovosice 2 001

 

Otisk s datem15. 3. 83

lol 001

 

 

Označení nedoznalo  anii zásahů či změn během let 1938 - 1945 na zabraných územích.

 

Znárodněný otisk Lovosické A. S. pro výrobu rostlinných olejů (Lobositzer AG zur Erzeugung vegetabilischer Öle Lobositz) pod dohlédací pošlou LOBOSITZ a pod dohledem Německé říšské pošty. 

Orisk s datem 18. 2. 44

 

lol 002 

 

Číst dál...

DĚČÍNSKÁ VÝJIMEČNOST

Podnik SKLADEX, závod DETRANS v Děčíně používal ve sledovaném období tohoto seriálu výplatní stroj Francotyp, model Bafra. Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km.

Skladex se zabýval skladovací činností, Detrans dopravními službami včetně sběrné služby na různých trasách. 

Kdyby se nevyskytly výplatní otisky bez označení mezi denním a výplatním razítkem a označení oprávněného uživatele se nevyskytlo nalevo od denního razítka. Kombinace prázdného místa a umístění na levé ploše je ojedinělé a výjimečné.

Dodávám, že stroje Francotyp umožňovaly umístění dvou štočků, této možnosti využilo však velmi málo uživatelů (např. Jitex Písek). V těchto  otiscích byla zaplněna obě místa vyhrazená pro označení. 

Otisk s datem 4. 4. 1977

 

decin 001 

 

 

Otisk s datem ?? . ?? . ????.

Otisk je špatné kvality a datum nelze rozpoznat. Co se dá určit je doplnění PSČ do denního razítka a skutečnost odlišného označení.

 

 

decin 002

 

  

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (28) - VÁCLAV SCHÖNBACH ČERNOVICE U TÁBORA

Rudolf Schönbach, třetí syn brašnáře Jana Schönbacha (1906 - 1955) založil v Černovicích u Tábora v roce 1923 kožedělnou dílnu na brašnářské zboží

Později po úspěšných letech se z dílny stala továrna na brašnářské zboží a úpravna kůží.  Další projekty zastavila válečná léta (např. úpravna kůží Vackov).

V roce 1948 přišlo znárodnění. Firmu tehdy "proslavila" aféra "7 skrýší pane Schönbachových" (nález schovaných kůží na půdě a na zahradě prostřednictvím StB).  Rudolfovi a jeho bratrovi Václavovi se podařilo uprchnout do Vídně a dále do Argentiny. 

Po změně poměrů požádal Václav Schönbach o vrácení majetku. Nepodařilo se. Nebyl oprávněnou osobou dle soudního rozhodnutí.  Soud tento restituční požadavek zamítl. Bývalá firma zůstala v soukromých rukou  čtyř bývalých představitelů n.p. Kozak Klatovy. 

 

Firma V. Schönbach vyplácela své zásilky výplatním strojem Francotyp, model Bafra, otisk sběratelsky FR 8h - 4m (ov) - 1k.

 

Otisk ze dne 1. 10. 1948.

 

Ve sbírce mám zachycený otisk s výplatním razítkem větrné růžice ze dne 30. 6. 1947. Stroj si firma opatřila pravděpodobně po roce 1945 (otisky z dřívějších období nejsou známy). 

Celistvost je zajímavé nejen otiskem z malého místa (stroje vyplácely většinou ve velkých místech), ale též i doprovodnými údaji na averzu a reverzu.

Potisk na dopisnici a výplatní otisk uvádějí  původního majitele. Gumové razítko již otisklo majitele po znárodnění - KOZAK n.p. kožedělné závody Klatovy, závod V. Schönbach Černovice u Tábora.  

Reverz kromě zajímavého textu včetně dobového pozdravu: "Dvouletce zdar!" už uvádí nového majitele KOZAK n.p. Jméno dřívějšího majitele V. Schönbach je v textu razítka uvedeno jako "závod".  

 

Averz celistvosti

 

kozak 001

 

Reverz celistvosti

 

kozak 002

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (23) - ČESKOSLOVENSKÉ DOLY OSTRAVA 1

Dnešní celistvost je dopisnicí s výplatním otiskem uživatele Československé doly n. p. z Ostravy (prodejna uhlí), která oznamuje prodejci - tehdy ještě soukromému prodejci - fě. Kalor - H. Chytilová z Němčic n. H.  dodávku uhlí FR. Kyselákovi.

Ukazuje, jak se v roce 1947 prodávalo a dodávalo uhlí malým spotřebitelům. I otisk je zajímavý. 

 

Celistvost je vyplacena výplatním otiskem stroje Francotyp, model Bafra. Otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g) - 2K. Denní razítko bez můstků. 

Výplatní stroj je z německých reparací a byl v provozu v letech 1938 - 1945 na zabraných územích. Je pochopitelně upraven podle nového vzoru, nicméně poznatelné stopy původu stroje a jeho otisku  se zachovaly (absence počitadla, gotické číslice výplatního razítka).

Otisk je zajímavý ještě denním razítkem - jedná se o první variantu po změnách. Dvoukruh bez můstků (později nastoupila dvoukruhová razítka s můstky)..

 

Otisk s datem 8. 11. 1947

 

doly 001

 

 

Číst dál...

50 LET OD ZAVEDENÍ PSČ (5)

50 let PSČ (5)

Článek dr. Karla Všetečky - cenný objev zbývajícího textu

 

V těchto dnech jsem náhodně objevil dlouho hledaný text dr. Karel Všetečky, poštovního historik a sběratele razítek Prahy a výplatních otisků, který se týká primárně výplatních otisků.

 

Nicméně několik odstavců  z jeho článku pro Zpravodaj komise specializovaných oborů SČF z počátku 70. let je věnováno problematice PSČ a výplatních otisků. Článek je logickým vyplněním mozaiky o PSČ. 

V článku kromě této problematiky  najdeme i řadu dalších skutečností o dalších otázkách ze světa výplatních otisků, které jsou vhodným doplněním řady článků na tomto webu.

 

Čtenářům a sběratelům, kteří by chtěli mít ucelený pohled tohoto významného poštovního historika na výplatní otisky, doporučuji si najít a přečíst článek z pera dr. K. Všetečky na tomto webu ( Dr. Karel Všetečka o výplatních otiscích ze dne 21. 6. 2021). 

Doplňuji, že článek s největší pravděpodobností vyšel ve zpravodaji KSO koncem roku 1973/počátkem roku 1974 (bez záruky ?). těsně před skončením vydávání tohoto Zpravodaje. Zachytil první PSČ ve výplatních otiscích u nás., V tom je cenný. 

To byla doba, kdy se z rozhodnutí SČSF zrušila první Palkoskova komise PHC SČF odvoláním jejího předsedy dr. Vr. Palkosky a žezlo na několik let převzal ing. M .Polišenský. Připomínám, že druhá Palkoskova komise byla obnovena počátkem roku 1976 (ukončena byla zase  rozhodnutím SČSF v roce 1984 vytvořením symetrického modelu sběratelství poštovní historie u nás systémem československá federální komise (KPHC SČF)  - česká komise (KPH SČF) - slovenská komise (KPH ZSF).  

 

 KV 003     KV 002

 Dvě stránky vytištěny cykloslylem bez obrázků.  

Číst dál...

6+++++ DATABÁZE VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 - 6. ČÁST (PRACHATICE - RUŽOMBEROK 1) +++++6

Výplatní otisk pošty PRAHA 914 (KLÁNOVICE) byl posledním otiskem předchozí 5. části Databáze. 

Nyní začíná 6. část otisky pošty PRACHATICE  a končí otisky pošty RUŽOMBEROK 1. Další pokračování - viz 7. část. 

 

PRACHATICE

PO

Otisk 1. dne 21. 11. 69 (R) - 2/80 - 

Nízké a oblé číslice data.

zvětšeno

 

prachatice 001     prachatice 002

 

383 01 PRACHATICE

PO

Silné můstky, tři hvězdičky rozloženě v druhé části mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data

-  11/78 - 

 

prachatice 003

 

383 01 PRACHATICE

PO

Silné můstky, tři křížky u sebe v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice v dolním mezikruží.

- 9/82 - 

 

prachatice 004

 

PRAKOVCE

PO

Tři malé křížky vdolním mezikruží. Vysoké a štíhlé íslice data.

- 11/72 - 1/81 - 

 

prakovce 001

 

PREŠOV 1

FTP

FR 8 - 5m (ov) - 2km

- 1/51 - 6/53 - 

 

presov 1 001

 

PREŠOV 1

PO

Nízké a oblé číslice.

- 3/71  -12/75 -

 

presov 1 003

 

080 01 PREŠOV 1

PO

Silné můstky, tři malé hvězdičky, vsazené PSČ, vysoké a štíhlé číslice data.

- 2/81 - 9/85 - 

 

presov 1 002

 

PREŠOV 2

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

Výplatní razítko: číslice vysoké 6mm s výjimkou "1" - výška 7 mm, denní razítko: průměr 25 mm, vzálenost mezi kruhy 5 mm.

- 10/67 - 7/75 -

 

presov 2 002

 

 

080 02 PREŠOV 2

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží.

- 12/79 - 1/85 -

presov 2 003 

 

080 02 PREŠOV 2

PO

Tři malé křížky v dolním meuikruží, nízké a oblé číslice data.

- 2/83 - 

 

presov 2 004

 

PREŠOV 3

PO

Tři malé křížky v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data

- 12/73 - 6/75 -

 

presov 3 001

 

080 04 PREŠOV 4

PO

Tři hvězdičky v dolní části mezikruží, vysoké a štíhlé číslice

- 12/80 - 9/85 - 

 

presov 4 002

 

 

080 05 PREŠOV 5

PO

Tři malé hvězdičky v dolním mezikruží.

- 5/75 - 

 

082 11 PREŠOV 6

PO

Vysoké a štíhlé číslice data.

- 9/79 - 

 

presov 6 002

 

080 07 PREŠOV 7

PO

Vysoké a štíhlé číslice. Tři velké křížky v dolním mezikruží.

- 7/91 - 

 

presov 7 004

 

PRIEVIDZA 1

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 2/68 - 

prievidza 003

 

PRIEVIDZA 1

PO

Dva křížky a symbol "a" v dolním mezikruží, nízké a oblé číslice data. Průměr denního razítka 26 mm, vzdálenost mezi kruhy 5 mm.  

- 12/69 - 6/75 - 

 

prievidza 004

 

PRIEVIDZA 3

PO

Nízké a oblé číslice  data.

V některých období nedostiju "I" v názvu pošty denního razátka.  

- 10/70 - 5/82 -

 

prievidza 005

 

539 44 PROSEČ U SKUTČE

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží. 

- 4/79 - 11/80 - 

 

prosec u skutce 001

 

PROSTĚJOV 1

FTP

FR BAL - 5m (ov) - 1k bez můstku

Stroj č. c 37901.

- Otisk 1. dne 16. XI. 48 (Rú - dále

Zobrazena úplná verze s dvěma denními razítky. 

 

prostejov 1 002

 

PROSTĚJOV 1

FTP

FR BAL - 4m (ov) 2k - bez můstků

- XII/66 - X/77 - 

Zobrazena neúplná verze (beu levého denního razítka).

 

prostejov 1 004

 

796 01 PROSTĚJOV 1

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

- 2/78 - 6/78 - 

 

prostejov 1 001

 

PROSTĚJOV 2

PO

Odlehlý rámeček výplatního razítka. 

Otisk 1. dne 17. 5. 68 (R) - 11/81 - 

 

prostejov 2 001

 

PROSTĚJOV 2

PO

Vysoké a robustní číslice data.

- 8/86 - 

 

prostejov 2 prostejov 3 001

 

PROSTĚJOV 3

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 11/83 - 

 

prostejov 2 prostejov 3 002

 

398 11 PROTIVÍN

PO

Hvězdička v dolním mezikruží. Vysoké a štíhlé číslice.

- 4/74 -12/74 - 

 

protivin 002

 

PŘELOUČ

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 5/72 - 7/72 - 

protivin prelouc 1 002

535 01 PŘELOUČ

FTP

FR á - 4m - (ov) - 2km

Vsazeno PSČ.

-- 3/78  - 8/78 - 

protivin prelouc 1 001

 

535 01 PŘELOUČ

PO

Silné můstky, vysoké a štíhlé číslice data, tři malé šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží, přilehlý rámeček.

- 1/80 - 

 

prelouc 001

 

PŘEOV 1

FTP

FR - BAL nebo FR 4m - 2k (bez můstků) ?

Římské číslice v řádu měsíců data.

- VI/54 - 

 

prerov 001

 

751 51 PŘEROV 1

PO

Tři rozložené hvězdičky v druhé dolní půlce mezikruží, vysoké a štíhlé číslice. 

- 5/73 - 1/79 -  

 

prerov 002

 

751 51 PŘEROV 1

PO

Silné můstky, tři malé hvězdičky v dolním mezikruží, vysoké a tšíhlé číslice

Otisk 1. dne 25. 6. 1980 (R) -

 

zvětšeno

 prerov 005

 

PŘEROV 2

FTP

Výplatní tsroj č. C 37.603

FR8 - 4m (ov) - 2km

Otisk 1. dne 8. 9. 48 (R) - 4/76 - 

 

prerov 004

 

PŘEROV 2

PO

Nízké a oblé číslice data.

- 4/70 - 4/71 -

 

prerov 007

 

750 02 PŘEROV 2

PO

Tři hvězdičky v dolní části mezikruží, silné můstky, nízké a oblé číslice.

Chybotisky:

- černá barva otisku,

- nedostikuje levá číslice vročení. 

Období: - 4 /?5 - 6/?9 - (pravděpodobně rok 1975 - 1979. 

 

prerov 008     prerov 008

 

750 02 PŘEROV 2

PO

Silné můstky, vysoké  a štíhlé číslice data, tři hvězdičky v dolním mezikruží.

- 3/83 - 

prerov 009

 

750  02 PŘEROV 2

PO

Silné můstky, nízké a oblé číslice data, tři v hvězdičky v dolním mezikruží.

- 1/86 - 

 

prerov 010

 

PŘEŠTICE

PO

Otisk 1. dne 5. 2. 70 (R) - 11/79 - 

Háčky v názvu pošty jsou umístěny z důvoduů nedostatku místa vpravo od příslušných písmen, nikoliv nad nimi. 

Háčky na "R" a nad "S" postupem doby mizí. 

 

prestice 001

Zvětšený otisk s mizejícím háčkem nad "R". 

Otisk ue dne 23. 11. 79

prestice 002

 

742 58 PŘÍBOR

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, tři roložené hvězdičky v druhé půlce mezikružá, chybí desetinná tečky.

- 2/79 - 3/80 - 

 

pribor 001

 

742 58 PŘÍBOR

PO

Silné můstky, vysoké a tšíhlé číslice, tři křížky při sobě v dolním mezikruží.

- 9/84 - 10/85 - 

 

pribor 002¨¨

 

PŘÍBRAM 1

FTP

FR 8 - 4 (ov) - 2km

Výplatní stroj číslo C 15  142, stroj umístěn na balíkovou přepážku.

Otisk 1. dne 16. 2.  60 (R) - 4/77 - 

 

pribram 001

 

Otisk poštou prošlý.

 

pribram 002

 

PŘÍBRAM 1

PO

Otisk 1. dne 22. 4. 71 (R) - 6/86 -  

 

pribram 003

 

 

Otisk poštou prošlý-

pribram 004

 

 

261 01 PŘÍBRAM  1/b

PO

Silné můstky, vysoké číslice data, v dolním mezikruží rozlišovací znamínko "b" mezi šesticípými hvězdičkami.

- 3/87 - 5/88 - 

 

pribram 1 002

 

PŘÍBRAM 2

PO

Otisk 1. dne  18. 2. 69 (R)- 10/83 - 

 

pribram 2 002

 

POŠTA/PÚCHOV

PO

- 11/72 - 12/75  -

Jediný známý případ v tomto období, kdy je v denním razítku před omicilem pošty slovo "POŠTA" (RR), 

Slovo POŠTA a domicil odděleny křížky. 

 

puchov 001

 

020 01 PÚCHOV 

PO

Vysoké a štíhlé číslice, hvězdička v dolním mezikruží.

 - 12/76 - 

zvětšeno

puchov 002

 

 

 

R

338 28 RADNICE U ROKYCAN

PO

Hvězdička v dolním mezikruží.

-1/77 - 5/80 - 

 

radotin 001

 

RADOTÍN

PO

Postalia číslo 132950. 

Římské číslice v údaji měsíců data.

Otisk 1. dne 31. III. 71 - II/74 - 

Otisk připraven k provozu mechanikem Kancelářských strojů dne 29. III. 71 (esej), první otisk pro veřejnost začal vyplácet 31.III. 71(plnohodnotný otisk).

V období - II/72 - II/74 - bez desetinné tečky.

Esej

radotin 011

zvětšeno

Plnohodnotný otisk. 

 

radotin 003

 

Otisk bez desetinné tečky

 

radotín 002

 

 679 02 RÁJEC - JESTŘEBÍ

PO

Výplatní stroj Postalia, číslo stroje 8 148379.

Vysoké a štíhlé číslice data, hvězdička v dolním mezikruží.

Otisk ve formě eseje dne 7. 1. 75 ( esej, stroj tento den nevyplácel zásilky - R) - 10/79 - 

Otisk 1. dne 8. 1. 79 (R).

 

rajec 002

 

RAJEC NAD RAJCANKOU

PO

- 7/75 - 6/76 -

Viditelná mezera mezi písmeny "C" a "A", chybotisk: "C" bez háčku (v období  - 7/75 - ), vysoké a štíhlé číslice data. 

Otisk bez háčku

rajec 001

Otisk s háčkem

zvětšeno

rajec rajecke teplice rajhrad 001

 

RAJECKÉ TEPLICE

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, křížek v dolním mezikruží.

- 2/74 - 

 

rajec rajecke teplice rajhrad 002

 

RAJECKÉ TEPLICE

PO

Tři hvězdičky v dolním mezikruží.

- 1/80 - 

 

rajecke teplice 001

 

664 61 RAJHRAD

PO

Silné můsky, čárky za dny a měsíci v datu, tři malí hvězdičky v dolním mezikruží

Ozisk 1. dne 6, 3, 80 (R) - 9/80 - 

 

rajec rajecke teplice rajhrad 003

 

RAKOVNÍK 1

FTP

FR 8 - 0 - 4m (ov) - 2km

- 3/67 - (nízké a oblé číslice) - 4/71 - (vyšší číslice)

 

rakovnik 1 002

 

269 01 RAKOVNÍK 1

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, v dolním mezikruží hvězdička, bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě. 

- 11/76 - 9/79  -

 

rakovnik 1 001

 

269 01 RAKOVNÍK 1/b

PO

Vysoké a robustní číslice data, silné můstky, v dolní mezikruží rozlišovací znaménko "b" obklopené šesticípými hvězdičkami.

- 5/89 - 

 

269 01 RAKOVNÍK/b

PO

Příležitostný výplatní otisk k 150 letům pošty Rakovník 1

Do předchozího otsiku vložen štoček s motivy města Rakovník a textem "150 LET POŠTY/RAKOVNÍK 1".

- 21. 8. 92 - 2. 9.  92 -  

 

rakovnik 1 004

 

REVÚCA

PO

- 9/70 - 12/73 -

 

revuca 001

 

050 01 REVÚCA 1

PO

- 12/75 - 5/79 -

 

revuca 002

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

1/64 - 12/69 -

 

rimavska sobota 001

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

PO

Písmena působí opticky, že je mezi některými větší mezera než u ostatnách (optický klam anebo chybné rytí?).

- 3/71 - 12/75 -

 

rimavska sobota 007

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

PO

Tři hvězdičky v dolním mezikruží, vysoké a štíhlé číslice data, nedotisk horního můstku u některých  otisků.

- 6/75 -

rimavska sobota 005

 

979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA/1

PO

Tři křížky při sobě v dolním mezikruží, silnější můstky, rozlišovací znaménko ("1" v dolní úseči), nízk éa oblé číslice data.

- 4/76 - 4/80 -

 

rimavska sobota 003

 

979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Tři křížky v dolním mezikruží, vsazené PSČ, silné můstky, rozlišovací znaménko v dolní úseři ("2"), vysoké a štíhlé číslice data.

- 2/79 -

 

rimavska sobota 006

 

979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

PO

Silné můstky, vysoké a ultraštíhlé číslice data, tři hvězdičky v dolním mezikruží.

U některých otisků jsou některá písmena (číslice) začervěněná (příliš barvy, znečištěné?).

- 6/82 -

 

rimavska sobota 004

 

ROKYCANY

PO

Otisk 1. dne 3. 2. 70 (R) - 10/77 -

 

rokycany 001

 

ROKYCANY 1

PO

- 2/79 - 4/79 -

 

rokycany 002

 

512 44 ROKYTNICE NAD JIZEROU 1

PO

Vysoké a štíhlé číslice data, tři hvězdičky v dolním mezikruží.

Otisk 1. dne 11. 4. 80 (R) - 11/84 -

 

rokytnice rosice 001

 

 

665 01 ROSICE U BRNA

PO

Tři malé hvězdičky v druhé dolní polovině mezikruží, vysoké a tšíhlé číslice.

- 2/79 - 12/79 - 

 

rokytnice rosice 002

053 23 RUDŇANY

PO

- 11/78 - 

 

 

RUMBURK

FTP

FR 8 - 4m (ov) - 2km

- 8/68 - 12/72 - 

 

rumburk 001

 

408 01 RUMBURK

FTP

FR 8 - 4m (ov)

- 10/74 - 10/83 - 

 

rumburk 002

 

408 01 RUMBURK 1

PO

Hvězidčka v dolním mezikruží.

- 7/77 - 6/84 - 

 

rumburk 007

 

RUŽOMBEROK 1

FTP

FR 8h- 4m (ov) - 2km

Můstky miuí, jakž i název RUŽOMBEROK 1 - RUŽOMBEROK 1 - RO'ZOMBEROK - RUŽOMBE - RUŽOM .....

Výměna číslic vročení v období - 12/77 - 

Otisk s datem 06. 3. 72 - název RUŽOMBEROK (chybí "1")

 

RUZOMBEROK 003

 

Otisk s datem RUŽOMBE ... . (chybí konec slova a "1")

Otisk s datem 15, 10, 73

 

RUZOMBEROK 007

 

RUŽOMBEROK 1

PO

- 5/76 - 1/80 - 

 

ruzomberok 001

 

RUŽOMBEROK 1

PO

Příležitostný výplatní otisk k Filatelistické výstavě a Dnům Andreja Hlinku.

Otisk špatně čitelný.

- 9/81 - 

 

ruzomberok 002

 

Číst dál...

HORNOPOČERNICKÉ ČÍSLICE

Specializovaný sběratel výplatních otisků si všímá i sebemenších detailů výplatního otisku a odlišností mezi jednotlivými otisky. Jednou ze specializací je denní razítko a číslice data v něm.

Hornopočernická pošta PRAHA 913 používala v 70. - 80.  letech výplatní stroj se dvěma otisky. První z nich měl římské číslice v údaji měsíců v datu, druhý arabské číslice v údaji měsíců v datu. Vytvořily se tím dvě sběratelské varianty otisku.  

 

Varianta s římskými číslicemi

Otisk s datem 25. VIII. 76

 

praha 913 002

 

Varianta s arabskými číslicemi

Otisk s datem 7. 6. 82

 

praha 913 001

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS