HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 10 leden 2023

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

STAROBYLÝ BAMBERK (1)

Bamberk (staroněmecky Babenberg) - starobylé město ležící v úrodném kraji mezi dvěma rameny řeky Regnitz v Bavorsku (jihovýchod Německa). První zmínka z roku 902, možné keltské osídlení ještě před tímto rokem. 

 

bamberk 004     bamberk 003     bamberk 001     bamberk 005    bamberk 002     bamberk 006     bamberk 007     bamberk 008     bamberk 009     bamberk 010

 

 

Číst dál...

RŮZNÉ POLOHY DESETINNÉ TEČKY U OTISKU POŠTY 182 00 PRAHA 82

Jestli něčím vynikají v oblasti výplatních otisků otisky stroje Postalia, tak to je různá poloha desetinné tečky ve výplatní hodnotě výplatního razítka. 

podíval jsme se na několik desítek otisků a zjistil jsem různou polohu desetinné tečky:

Některé otisky zvětšeny!

 

První zkoumaný otisk

Datum 14. 8. 74 - tečka uprostřed mezi druhou a třetí číslicí, pod dolní částí číslic.

 + 17. 10. 77

praha 82 010

 

Druhý zkoumaný otisk

Datum: 7. 4. 77

Uprostřed mezi druhou a třetí číslicí, tečka výš nad dolní hranicí číslic.

 

praha 82 009

 

Třetí zkoumaný otisk

Datum: 4. 2. 83

Desetinná tečka blíže druhé číslici a znatelně pod hranicí dolních částí číslic. 

 

praha 82 001

 

Čtvrtý zkoumaný otisk

Datum 17. 7. 85

Tečka výš nad dolní ástí číslic, blíže druhé číslici.

 

praha 82 011

 

Pátý zkoumaný otisk

 

Otisk s datem 30. 4. 92. Desetinná tečka níže pod dolní základnou číslic a uprostřed mezi druhou a třetí číslicí hodnoty.

 

praha 82 002

 

Šestý zkoumaný otisk

 

Otisk s datem 7. 9. 92

Nový otisk s rozlišovacím znaménkem "1". Otisk se silnými můstky a odlišnými číslicemi (nyní nízké a oblé). 

Desetinná tečka méně znatelná, uprostřed mezi druhou a třetí číslicí, lehce níže pod dolní základnou číslic.

 

praha 82 003

 

Číst dál...

ZAOSTŘENO NA VÝPLATNÍ RAZÍTKO OTISKU POŠTY 181 00 PRAHA 81

Výplatní hodnota výplatního razítka patří mezi jedny z nejsledovanějších znaků čs. poštovního výplatního otisku.

Otisk stroje Postalia pošty 181 00 PRAHA 81 v průběhu sledovaného období zaujala několik poloh. Koncem období se vyskytla i situace s absencí desetinné tečky v hodnotě.  

Otisky zvětšeny!

 

Desetinná tečka uprostřed mezi druhou a třetí číslicí hodnoty

Otisky v období: -20. 12. 77 - 20. 12. 77 - 

 

praha 81 002

 

Desetinná tečka blíže druhé číslici

Otisky s daty mezi: - 27. 12. 77 -  9/82 - 

 

praha 81 001 

 

 

Absence desetinné tečky

Otisk s datem - 31. 7. 91 - 

 

praha 81 003

Číst dál...

POŠTA PRAHA 86 (VELETRHY) A VÝPLATNÍ OTISKY (1)

Pošta 86 a výplatní otisky

 

Jedna ze zajímavých pražských pošt v době, kdy se v poštovním provozu provozovaly výplatní stroje (od roku 1926 dále) a jejich otisky, byla pošta PRAHA 86 (Veletrh, Veletrhy). 

 

Tato pošta dohlédala za 1. a 2. republiky na několik výplatních strojů v její blízkosti. Denní razítka otisků měla různé názvy - bez, ale i s přídomkem. Ale po pořádku. 

 

Díky poštovnímu historikovi Jiřímu Kratochvílovi se v jeho knize "Pražské pošty Historie a současnost" z roku 2009. dovídáme toto:

Kapitola "Pošta 170 05 PRAHA 75"

 

Názvy pošty v letech 1920 - 1939

11. 9. 1920

PRAHA VELETRH

1924

PRAHA  VELETRHY

15. 3. 1930

PRAHA 86 VELETRHY

1939

PRAG 86 - PRAHA 86

 

O poště Jiří Kratochvíl píše (strana 356), a proto cituji předmětné pasáže z této cenné, zajímavé a potřebné publikace:

 

"Tuto příležitostnou poštu poprvé otevřeli 11. září 1920 při příležitosti konání Pražského podzimního veletrhu, a to ve veřejných prostorách jako poštu Praha Výstava.  Veleltržní akce se opakovaly pravidelně na jaře i na podzim..... a pošta pravidelně sídlila v původním sídle pošty na Výstavišti z roku 1891 v ulici U výstaviště č. 67. Podzimní veletrh 1929 s již konal v novém Veletržním paláci, a tak se poprvé příležitostná pošta  přestěhovala i do této konstruktivistické budovy. K 15. březnu 1930 ve Veletržním paláci otevřeli novou poštu, tentokrát s již celoročním provozem pro širokou veřejnost s názvem PRAHA 86 VELETRHY (zvětšeno autorem příspěvku). .... s vchodem z Veverkovy ulice  30/330. ..... Prvním poštmistrem se stal Josef Ulrich.  ..... Je zajímavé, že i po otevření stálého sídla pošty ve Veletržním paláci pracovala při veletržních akcích i samostatná přepážka pošty ve svém původním sídle na Výstavišti, a to ař do roku 1941).  ..... Za zmínku ještě stojí, že podle návrhu z roku 1928 se měla nová pošta jmenovat PRAHA 83 Výstaviště. To však neprošlo, a tak se i nadále provozovaly souběžně dvě pošty: jedna stálí s příležitostnou přepážkou a vedle ní ještě jedna příležitostná výstavní (obě příležitostné ovšem ve stejných prostorách). "

 

Jak to bylo s výplatními stroji?.

 

Pražské vzorkové veletrhy

Pošta PRAHA 86 VELETRHY

PVV 2c 007

Jeden z mnoha výplatních otisků tohoto uživatele pod dohledem pošty PRAHA 86 VELETRHY

V prvé řadě byla tato pošta dohlédací a podávací pro uživatele výplatního stroje Francotyp s otiskem FR6h - 4m (ov) Pražské vzorkové veletrhy. O otiscích píši v jiných příspěvcích na tomto webu. Jen připomínám, že první otisky tohoto uživatele měly dohlédací a podací poštu PRAHA 1, později se v denním razítku otisku objevuje PRAHA 86 VELETRHY.

 

Pošta dohlédala a zajišťovala podací služby i pro další subjekty:

 

Devisová úřadovna B Národní banky československé

Sídlo Veletržní palác

Pošta PRAHA 86

devi 002

Zachycené otisky v období: - 12/32 - 3/36 - 

 

Exportní ústav československý

Sídlo Veletržní palác

Otisk 1. dne 2. 3. 35 (R)

Pošta PRAHA 86

 

exp 001

 

Poštou prošlý otisk s datem 3. 11. 37

 

exp 002

Období zachycených otisků:

2. 3. 35 - 11/37 - 

 

Deutscher Kulturveband (Německý kulturní spolek)

Pošta PRAHA 86 VELETRHY

Sídlo?

Otisk 1. dne 31. 3. 38 (R)

V Katalogu Bouška/Leiš jsme vyslovili domněnku, zda se nejedná o esej. Další přírůstky a zkoumání potvrdilo, že nikoliv. Byl to řádný a plnohodnotný výplatní otisk - viz zásilka poštou prošlá.

 

ver 001

 

Otisk poštou prošlý 23. 8. 38

(další přírůstky ve sbírce s daty 12. 5 38 a 3., 6. 38

 

ver 002

 

 

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2e)

2e

PŘÍLEŽITOSTNÉ A PROPAGAČNÍ VÝPLATNÍ OTISKY PRAŽSKÝCH VZORKOVÝCH VELETRHŮ K JARNÍMU A PODZIMNÍMU VELETRHU 1934.

 

ilustrace 002

V tomto období nastala jedna zajímavost. Jeden jarní veletrh propagovaly dva různé výplatní otisky. Důvodem ke změně byla pravděpodobně změna konání veletrhu na jaře roku 1934. K bližšímu studiu zveřejňuji všechny otisky, které mám ve své sbírce.

 

První série otisků (1. sběratelská varianta)

Termín veletrhu: 18. - 25. III. 1934

Otisk 1. dne s datem 18. 9. 33 (R)

 

2e 001

 

Otisk s datem 19. 10. 35 - poštou prošlý

 

2e 002

 

 

Druhá série otisků (2. sběratelská varianta) 

Termín veletrhu:11. - 18. III. 1934 - ZMĚNA termínu. 

Poslední otisk 19. 4. 34

 

Otisk s datem 30. 12. 33 - poštou prošlý

První zachycený otisk se změněným datem (poštovní archivy tuto změnu nedokumentují). 

 

2e 1 001

 

Otisky se změněným datem - různá data - poštou prošlé. 

Otisk s datem 18, 2, 34

2e 1 002

 

Otisk s datem 13. 3. 34

 

2e 1 003

 

Otisk s datem 15. 3. 34

 

2e 1 004

 

V tomto roce se objevuje nový potisk reverzní strany obálek.

 

2e 1 006 

 

Na chlopni obálek se objevuje i logo PVV.

 

2e 1 007

 

Výplatní otisk k podzimnímu veletrhu v termínu 2. - 9. IX. 1934.

 

Otisk 1. dne (R) ze dne 19. 4. 1934

 

2e 2 001

 

Otisk poštou prošlý ze dne 16. 5. 34

Zásilka adresována arch. Alberu Jonášovi (R).

 

2e 2 002

 

Jeden z posledních výplatních otisků s tímnto datem konání veletrhu (2. - 9. IX. 1934)

Otisk ze dne 16. 10. 34

 

2e 2 003

 

Reverz této obálky

 

2e 2 004

 

Poslední otisk s datem 30. 10. 34 (R).

Zajímavý je stav počitadla (0921), pravděpodobně přetočen před zasazením dalšího štočku. Otisk z 16. 10.: (počitadlo 2639). 

 

2e 3 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS