HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 13 leden 2023

KOUZLO CELISTVOSTÍ (16)

Celistvosti patří mezi nejúžasnější a nejzajímavější artefakty sběratelství filatelie a poštovní historie. Z obálek, jak averzních, tak i reverzních stran lze vyčíst hodně a oplnit si tak mozaiku sběratelství. A nejen, pokud se týče filatelie a poštovní historie. 

Zajímavá je i obálka uživatele Západočeské keramické závody n. p. Horní Bříza vyplacená výplatním strojem Francotyp s otiskem sběratelsky označeným coby FR 8h - 4m (ov) - 2k s datem 6. 12. 51.  

Otisk je standardní s označením oprávněného uživatele ve formě loga. Zde již nově s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku.

Přesný název uživatele se dovíme z averzní strany obálky - jednak z nátisku (Západočeské kaolinové, šamotové a magnesitové n. p., podnikové ředitelství Praha, jednak z přidaného gumového razítka, kde se objevuje již nový název - Západočeské keramické závody n. p. Horní Bříza. Obálka podnikové ředitelství z Prahy se starým názvem byla patrně využita k zaslání této zásilky. Korekcí bylo gumové razítko.  

Zajímavá je R nálepka. Kromě natištěného názvu pošty a čísla zásilky je doplněna i gumovým razítkem se zkratkou uživatele ZKZ (nový název Západočeské keramické závody), který tuto nálepku měl přidělenou a sám ji vylepil na obálku. 

Reverzní strana je zajímavá zálepkou s logem uživatele. 

Obálka je po stranách odstřižena. Jedná se o starý zvyk, v některých zemích dodnes prováděný, vyžadovaný zejména u bankovních zásilek. Obálky se rozevřely nastřižením , aby v nich nic nezůstalo (dopisy, přílohy, peníze či další náležitosti v obálce zaslané. Někteří filatelisté považují takto upravené celistvosti za ústřižky, výstřižky či znehodnocené. Domnívám se, že se mýlí. Jedná se o zásah jednoho z účastníků poštovní přepravy a tyto zásahy a úpravy mají svůj důvod. Poto jsou takové celistvosti plnohodnotnými celistvostmi. 

 

HB 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (243) - KOH-I-NOOR HARDMUTH ČESKÉ BUDĚJOVICE

V tomto příspěvku navazuji na příspěvek z 12. 1. 2022 (č. 2954), kde jsem popsal, jak se odpilovala tužka, jak zmizel Ludwig a jak se odstranil Carl z označení oprávněného uživatele - symboly významné firmy v Českých Budějovicích.

Jak jsem slíbil pokračuji v popisu otisků, které následovaly za otisky z období - 29. 12. 59 - 3. 11. 70 - .

Období let 1946 - 1992 bylo charakterizováno zejména změnou výplatního razítka - z větrné růžice na zoubkovaný obdélník.

Jaký byl začátek tohoto období v této firmě?

5. 5. 1946

Moc nad firmou a továrnou převzal revoluční závodní výbor.

20. 6. 1945

Nad firmou vyhlášena národní správa.

7. 3. 1946 s účinností od 1. 1. 1946

Továrna začala existovat pod názvem Tužkárna L & C. Hardmuth HOH-I-NOOR národní podnik 

29. 6. 1948

Subjekt přešel pod GRAFO n.p. 

1958

Došlo ke spojení s n. p. Centropen, Gama, Logarex.  Sortiment se měnil, výroba tužek zůstala.

1970

Nový název: KOH-I-NOOR HARDMUTH n. p. 

 

Otisk z období:

- 18. 1. 74 - 30. 4. 77 -

Otisk FR 6h - 4m (ov) - 1k 

 

 koh 001

 

koh 002

 

Změna stroje (nyní stroj s otiskem FR 8 - 0 - 4m  (ov) - 2km, změna denního razítka a změna označení oprávněného uživatele.

Období: - 10. 3. 73 - 5/81 - 

 

koh 004 

 

Období výplatního stroje POSTALIA

Období: - 5. 4. 79 - 5. 1. 81 - 

Změna právní povahy, změna podnikového PSČ.

zvětšeno

koh 005

 

Období: - 4. 5. 86 - 19. 1. 88 - 

Změny vročení., změna v názvu - nyní: podnikové ředitelství

 

koh 006

 

 

 

 

 

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (22) - FR. RUPRECHT + TOKO HLINSKO V ČECHÁCH

V období národní správy, zestátňování, znárodňování a rozsáhlé reorganizace hospodářských subjektů docházelo k rychlému a překotnému vývoji v hospodářské sféře. Nová organizace střídala reorganizace a s tím související přejmenovávání subjektů. Výplatní otisky byly dobrým němým svědkem, ale vše nestačily zachytit. Vznikaly džungle a propletence vztahů a velkých změn. Vzniklé střídalo zaniklé, nově vzniklé kolikrát nevydrželo dlouho. V jednom období došlo k několika vznikům a několika zánikům. O to je sběratelský svět výplatních otisků bohatší. 

Jedním z takových případů je i dnes popisovaná historie.

Na začátku firma Fr. Ruprecht, výroba koberců  Hlinsko v Čechách.

Výplatní stroj dokladuje výplatní otisk soukromé firmy. Stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1k. Otisk na obálce však již uvádí nový název subjektu: TOKO = TOvárna KOberců a nábytkových látek n.p. s podnikovým ředitelstvím  Vratislavice n. Nisou Tento subjekt vznikl 1. 1. 1946 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu. Soustředil řadu firme pod sebe s podobným zaměřením (např. Klazar Brno, I. Gunzkey Vratislavice n. N., Gebrüder Übel Rossbach u Aše - Hranice aj.). Hlavní sortiment: výroba přikrývek, koberců, běhounů. . 

Otisk s datem 8. 1. 49. 

Pravděpodobně jeden z posledních vtéto kombinaci soukromého vlastníka/národního podniku. 

toko 001

 

O dva měsíce později došlo k "nápravě". TOKO se odčkalo loga a zasazení do tohoto stroje Francotyp- Kouzelné je uvedení odesilatele: "TOKO .... likvidační oddělení". 

FR. Ruprecht zmizel ze světa, zůstal jen jeho výplatní stroj.

Ani TOKO nemělo dlouhého trvání, za několik let nastoupoil BYTEX n.p., který též zmizel ze světa ...

 

Otisk s datem 24. 3.  49

 

toko 002

 

 

Srovnáním obou otisků s předchozími otisky zjistíme, že v otisku nastala změna nejen v označení, ale i ve výplatním razítku. Větrná růžice ustoupila, aby uvolnila místo zoubkovanému obdélníku. Nařízená změna v denním razítku nenastala - doukruhové denní razízko s anebo bez můstků se nevyměnilo ...

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2h)

2h

 

1937

Příležitostné a propagační otisky k jarnímu a podzimnímu veletrhu v roce 1937.

Otisky se k těmto akcím se objevují na obálkách nového typu, a to na averzní straně obálky.  Na reverzní straně je na chlopni logo veletrhů anebo po celé reverzní straně již dříve použité potisky. 

 

Jarní veletrh

Doba konání: 7. -  14. III. 1937 pro PVV a 5. - 14. III pro export

Otisk k této akci začal vyplácet již v roce 1936.

 

Otisk s datem 26. 11. 36 

 

PVV 2h 001

 

Otisk s datem 1. 3. 37

 

PVV 2h 002

 

 

Podzimní veletrh

Doba konání: 5. - 12. IX. 1937 pro PVV a  8. IX..1937 pro export. 

Otisk s datem 14. 5. 37

 

PVV 2h 003

 

Reverzní strana dopisnice s oznámením PVV o věcné loterii PVV.

 

PVV 2h 006

 

Otisk s datem 6. 9. 37

 PVV 2h 005

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS