HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 18 leden 2023

CITÁTY O ZLU

Strach je bolest vyplývající z očekávání zla.

Aristoteles

 

Většinu zla na tomto světě páchají lidí s dobrými úmysly.

Thomas Steams Eliot

 

Úkolem moudrosti je rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Cicero

 

Hloupost je největší zlo.

Jan Werich

 

Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí.

Jan Palach

Číst dál...

DVĚ PSČ POŠTY V UHŘÍNĚVSI

V novodobé historii pošta v Uhříněvsi měla po sloučení dvě PSČ, které se objevily ve výplatním otisku této pošty.

 

Historicky:

28. 11. 75 Uhříněves

praha 114 001 

 

21. 3. 1980 + 13. 11. 86

251 61 Praha 114 - Uhříněves

 

praha 114 002

 

Brožura PSČ pošt z roku 2007, str. 46

Poště v Uhříněvsi přiřazeno

PSČ 104 00 PRAHA 114.

 

Uhříněves si historicky prožila své  - často byla součástí různých okresů.

 

1850

o. Ŕíčany

1869 - 1890

o. Český Brod

1900 - 1910

o. Žižkov

1921 - 1960

o. Říčany

1961 - 1970

o. Praha - Východ

1992 dále 

Městská část Prahy 10

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (19)

Někdy mi přijde na mysl, že výplatní otisk je lepší než několik učebnic dějepisu. Věrně, i když němě, zachycuje všeobecnou historii. A k tomu i historii poštovní. 

Jedním za takových otisků (na celistvostech) je i otisk Exportního ústavu československého, později česko - slovenského, a ještě později jen Exportního ústavu  názvu Export Institut/Exportní ústav v pokročilé době Protekrorátu Čechy a Morava.

 

Exportní ústav

Pošta PRAHA 86 (PRAG 86/PRAHA 86)

Poučení první

Germanizace ve výplatním razítko - z názvu státu ČESKOSLOVENSKO na nový státní útvar BÖHMEN UND MÄHREN/ ČECHY A MORAVA

Poučení druhé

Germanizace se projevuje v denním razítku pošty - od pošty PRAHA 86 k PRAG 86/PRAHA 86

Poučení třetí

Odstranňování všeho československého v označení a na potisku obálek s otisky, 

- v otisku mizi nejdříve slovo "československý" a  v konečné fázi mizí československý státní znak,

- na potisku se začerňuje slovo "československý" - nejprve jen čarami, poté úplně černou barvou tak, aby nbyl vůbec čitelný.

 

Geneze otisku:

Prvorepublikový výplatní otisk v plném názvu a s čsl. státním znakem - Exportní ústav československý. V tomto vzheldu vyplácel tento otisk zásilky v prvních dnech Protektorátu Čechy a Morava,

 

export 001

České denní razítko .....

Německo/české výplatní razítko.....

Československé označení uživatele (včetně státního znaku)

Třemi čarami odstraněná  část  názvu  subjektu (slovo "československý") 

  

praha 86 006

 

Další krok v germanizaci otisku: poněmčení denního razítka, označení zůstává

 

praha 86 007

 

Zásah do označení oprávněného uživatele: československý státní znak odstraněn, název subjektu německo/český.

 

praha 86 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

POŠTA PRAHA 86 A VÝPLATNÍ OTISKY (2)

V několika pokračováních jsem se na tomto webu věnoval výplatním otiskům Pražských (vzorkových) veletrhů, na jejichž výplatní stroj Francotyp  za Protektorátu Čechy a Morava dohlédala pošta PRAHA 86 (VELETRHY), později PRAG 86 - PRAHA 86.

Tato pošta však byla podací i dohlédací poštou i pro další výplatní stroje a jejich otisky. Zastavím se i u dalších uživatelů tak, jak jsem to udělaa v první části, kdy jsem popsal výplatní otisky několika dalších subjektů. Pohled na otisky a jejich dobu, kdy vyplácely zásilky, bude jistě plastičtější. 

 

DEUTSCHER KULTURVERBAND - Německý kulturní spolek

Tento otisk existoval již za 1. a 2. republiky. I když se nezachovaly otisky ze začátku Protektoroátu ve veřejném prostoruhoto uživatele byl již protektorátní otisk s, předpokládám, že byly dva:

a/ otisk československého vzoru

b/ otisk prvního protektorátního vzoru s poněmčeným výplatním razítkem (neůplný poněmčený otisk). 

Poštou v denním razítku byla zcela jistě PRAHA 86 VELETRHY. U ostatních tak tomu nebylo - zde byla pouze pošta PRAHA 86 resp. PRAG 86/PRAHA 86.

Třetím  otiskem byl již úplný poněmčený protektorátní otisk.

Otisk 1. dne 29. 11. 39

praha 86 005

 

EXPORTNÍ ÚSTAV

Dohlédací pošta PRAHA 86, později PRAG 86/PRAHA 86

I u tohoto otisku existuje předpoklad, že tento subjekt vyplácel otiskem československého vzoru aspoň do 16. 10. 1939, kdy byl zachycen otisk prvního protektorátního vzoru s neúplným poněmčením.. 

 

První neúplně poněmčený protektorátní otisk s datem 16. 10. 1939 (zatím existuje i další s datem 27. 10. 39).

 

praha 86 006

 

Třetí protektorátní vzor s úplným poněmčením. Poštovní archivy uvádějí datum 14. 5. 1940, sbírka však hovoří o něčem jiném - celistvost nese datum 28. 3. 1940.

zvětšeno

Otisk s datem 14. 5. 1940 (není otiskem 1. dne)

praha 86 007 

 

Otisk s datem 28. 3. 1940 na poštou prošlé celistvosti.

 

Celistvosi neúplně i úplně poněmčené jsou  zajímavá překrtnutím slova "česko - slovenský". Československý státní znak se slovenskou částí zůstává. 

 

praha 86 008

 

Otisk s odstraněným československým státním znakem

Otisk 1. dne ze dne  22. 7. 40 (R)

 

praha 86 002

 

Otisk poštou prošlý s datem 14. 1. 1941, celistvost je  sice zastřižena, přesto nechává stopu důkladněnjšího začernění slova "česko-slovenský" než tomu bylo u horních celistvostí, kde toto slovo bylo čitelnější.

praha 86 010

 

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU

CHEMISOLO

Též výplatní otisky s dohlédací poštou PRAHA 1.

Otisk 1. dne - 28. 3. 1942 (R) - 

 

chemisolo 010

 

V. VANČURA

parní pily, velkoobchod dřívím

Též otisky s dohlédacími poštami PRAHA 5 a PRAHA 6 v tomto období.

Otisk 1. dne 10. 4. 1942 - 6/44 - 

 

vancura 001

 

VITA společnost s r. o. Praha VII, U Smaltovny 7, později Langemarcká 23.

Hlavní zastoupení firmy Jiří Schicht A. S.

Výroba margarinu. 

APOLLO společnost s r. o.,

Hlavní zastoupení fy. ELIDA spol s r.o.  (mýdlo, svíčky, zboží parfumerie)

 

Otisk 1. dne - 17. 1. 1940

 

schicht 002

 

Celistvosti tohoto uživatele s různým potiskem obálek a stejným výplatním otiskem.

Otisk ze dne 17. 5. 1941

VITA (Schicht)

schicht 001

Otisk ze dne 10. 8. 1941

APOLLO

schicht 005

Otisk ze dne 23. 9. 1941

APOLLO (Elida)

schicht 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

FENOMÉN ZVANÝ P V V (2m)

2m

1942

 

Tento rok byl zlomovým v historii Pražských (vzorkových) veletrhů. Na jaře se konal poslední veletrh a k němu byl vytvořen poslední příležitostný výplatní otisk za protektorátu Čechy a Moraba.

Poté byl vytvořen neutrální výplatní otisk. Jeho první podoba byla zachycena dne 14. 5. 1942. Poštovní archivy hraniční data nezaznamenala.

 

Jarní veletrh

Datum: 22. - 29. III. 1942

Otisk 1. dne 16. 1. 1942 (R)

Poslední dne otisku (?) - přichází v úvahu datum před 14. 5. 1942 (první zacjhycení dalšího otisku). 

 

PVV 2m 001

 

Otisk s datem 14. 5. 1942 (změna označení - nyní: PRAGER MESSE - PRAŽSKÉ VELETRHY).

Celistvost poštou prošlá. 

Potisk na obálce odlišný: PRAGER MESSE - PRAŽSKÝ VELETRH.

 

PVV 2m 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS