HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

OSTIA - výplatní otisk A. S. Jiří (Georg) Schicht

O

OSTIA = slovo zvolené pro otisk firmy Jiří Schicht (Georg Schicht)

- označení, které si vybrali majitelé firmy Jiří Schicht Ústí nad Labem (Geirg Schicht Aussig) pro svůj výplatní otisk, jehož první podoba se objevila 30. 11. 1926 (firma byla celkově 5. uživatelem výplatního stroje od roku 1926

Československu), název je z latiny a  dneška se s tím názvem setkáme v Řémě - dříve přístav, nyní jedna ze čtvrtí Říma. Pravděpodobně se majitelé rozhodli pro toto slovo latinského úvodu, aby vyjádřili místo, kde sídlí jejich firma

Firmu založil sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht 6. 7. 1848 Rynolticích u Liberce. Ten den po získání znalostí z oboru mydlářství začal vyrábět mýdlo. Později firma dosáhla neuvěřitelné velikosti v oblasti výrobků tukového průmyslu. Do dneška si část občanů pamatuje jeho "mýdlo s jelenem" a další výrobky.

Povolení MPT č. 58 ze dne 18. 11. 1926 pro výplatní stroj Francotyp A se středním číslem počitadla. Pod výplatním razítkem byl vzazen štoček s  názvem OSTIA, a u toho zůstalo.

PRVNÍ OTISK

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2

Otisk 1. dne 30,. 11. 1926 

Sběratelsky FR 6s - 4m

S ohledem na jeden z historických otisků reprodukuji ústřižek zachovaný sběratelem Richardem Scholzem z Teplic - Šenova z roku 1927 - první otisk a tři celistvosti poštou prošlé z 1928 a 1929

Ostia 1 001

 

Ostia 2 001

 

Ostia 2 002

DRUHÝ OTISK + TŘETÍ OTISK

výměna všech číslic, datum ze sbírky 17. 3. 1934

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2

Na druhé celistvosti vidíme v denním razítku též poškození dvojky v názvu české pošty (R).

Ostia 3 001     Ostia 10 001

 

DRUHÝ STROJ

PRVNÍ OTISK

Povolen MPT ve věstníku č. 22 ze dne 14. 5. 1930

Výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla. Ryt nový štoček OSTIA a vložen - poznatelný podle blížšího umístění pod výplatní razítkoZnatelné opotřební "2! v českém názvu denního razítka.

Dohlédací pošta ÚSTÍ nad LABEM 2/AUSSIG 2a

 Ostia 5 001

DRUHÝ STROJ

DRUHÝ OTISK

Denní razítko poškozeno (v českém názvu poštovného úřadu "dvojka" a s ním i část rámcového kruhu). Poštovní úřad zakázal používání stroje a povolil vyplácení jen do spotřeby kreditu výplatního proužku. Otisk RR

Ostia 6 001

DRUHÝ STROJ

TŘETÍ OTISK

Porušené denní razítko opraveno a nahrazeno nově rytým razítkem. Otisk 1. dne: 8. 7. 1932 (R)

OSTIA 7 001

 

OSTIA 7 002

 

DRUHÝ STROJ

ČTVRTÝ OTISK

Změna číslic (včetně výplatního znaménka - "tancující hvězdička"). Otisk 1. dne 7. 5. 1934 (R)

Ostia 8 002

Poštou prošlý

Ostia 8 001

 

DRUHÝ STROJ

PÁTÝ OTISK

Změna číslic (včetně výplatního znaménka) , 2/1938 - 6/1938

Ostia 9 001

 

Ostia 9 002

Řada dalších subjektů vyplácela své zásilky prostřednictvím výplatního stroje, na něž dostala povolení firma Jiří Schicjt. Dělo se tak pravděpodobně se souhlasem pošty (firmy byly součástí koncernu Jiří Schicht).

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 43 - KdD

K

K d D (kurentem mezi denním a výplatním razítkem - u všech tří výplatních strojů stejné, iniciály zkratky počátečních písmen  v dvojitém kruhu) - Kreditanstalt der Deutschen, registrierte Gessonscahft mit beschränkter Haftung, Hauptanstalt Prag (Krakovská ulice 11)

Povolení výplatního stroje - jako 136, uživateli Věstníkem č. 4 ze dne 1. 2. 1929, zprvu povolen stroj na zkoušku

Výplatní stroje:

PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem pošitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den 1. otisku: 12. 1. 1929

PRVNÍ OTISK

 

KD 1 001

 

DRUHÝ OTISK (změna číslic denního razítka)

 

KD 1 002

 

TŘETÍ OTISK (?) - změna číslic letopočtu?

KD 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK (změna všech číslic)

První den nového otisku 19. 1. 1935 (otisk číslo 2 - R) + otisk poštou prošlý

KD 3 001

 

KD 3 002

ÚSTÍ NAD LABEM 2 / AUSSIG 2

Otisk 1. dne: 4. 2. 1935, výplatní stroj C (číslo 676, číslo klíče 2154) - (R) + otisk na poštou prošlé celistvosti se stejnám datem, navíc se stejným číslem počitadla - 0016 (R)

 

KD 10 001

 

KD 10 002

 

A do třetice: otisk s číslem počitadla 0017 se stejným datem (na ústřižku)

KD 20 001

 

LIBEREC 1/REICHNEBERG 1

Třetí otisk

1. den otisku 13. 6. 1935 (R)

FR 8h - 4m

 

KD 20 002

Druhý itisk ze dne postavení, číslo počitadla je v záporném poli pod 0000. + poštou prošlý otisk adresovaný známému sběrateli, učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova, neformálnímu vedoucímu Odboru frankotypů při kČF, který ukončoval činnost této entity koncem 30. let.

KD 30 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (18. = D.A.G. a D.H.V.)

D

V historii klasického období čs. otisku se vyskytly dva otisky, kde jsou uvedeny zkratky německých názvů psané kurentem. I když v označení otisku není jen zkratka, ale i německý název, zařadili jsme s dr. M. Bouškou jeden z otisků (DAG) do Seznamu zkratek na konec I. dílu výplatních otisků Ćeskoslovenska. Nyní se zmiňuji i o druhém, který v Seznamu není.

1/

D.A.G ´ = Die völkische Arbeitergewerkschaft (mezi denním a výplatním razítkem)

Odb. org.

Dohlédací pošta Jablonec n. N, 1 / Gablonz a.d.N. 1

Sběratelsky FR 8h - 4m.

Otisk prvního dne (první v pořadí) 28. 12. 1937.

Při tvorbě Katalogu jsme zvažovali, zda se nejedná o esej (?), neboť jsme neměli důkaz o poštovním použití. poštovní použití se asi omezilo jen na oblastu Sudet, takže ve vnitřním území se celistvosti s tímto otiskem moc nevyskytly

Navíc v druhé polovině 30. let ochabla i sběratelská vášeň díky situaci v Evropě a díky tomu, že organizované entity sběratelů u nás zanikly.

 

DAG 001

2. celistvost naspodu (viz shora).

D

D. H. V. = Deutscher Handels- und Industrieangestelten Verband (počáteční písmena tří slov v německém názvu označení)

Profesní organizace: Spolek německých zaměstnánců v obchodě a průmyslu

Poštou prošlý otisk se v našich končinách též nevyskytuje (spíše v oblasti Sudet a německa.

Dohlédací pošta Ústí nad Labem 2/ Aussig 2

Otisk prvního dne (?) 29. 8. 1936 (? - R).

Sběratelské označení otisku: FR 8h - 4m.

 

 

.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS