HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÍC NEŽ SNÍDANĚ

VÍC NEŽ SNÍDANĚ

 

Pod tímto názvem v angličtině (More Than Breakfast) se v pátek dne 20. 9. 2019 konala v pražském divadle Metro na Národní  již počtvrté konference českého organizace AIESEC ALUMNI, které se zúčastnili  absolventi vysokých škol ekonomických a obchodních z České republiky aktivně činní v československém a českém AIESECu. Hlavním tématem bylo: "Učiňte rozdíl" ("Make difference") s cílem  " Inspirace. Propojení. Kontakty". Konference přinesla šest prezentací významných přednášejících spojených se světovým a českým  AIESECem, jakož i seznamovací hry pro účastníky. Byl zabezpečen velmi slušný catering a účastníky čekal bonus: Nálada a legrace. Vše vyšlo. Přednášejícími byli: čestný spíkr Victpr Loewenstein, 1. prezident světového AIESECU z let 1961 - 1962 poté, co rotujícím prezidentství odňal tento statut jednotlivým členským zemím  kongres AIESECu v oce 1960. Téma "AIESEC Is For Life". Na něj navázal René Jež, činný v AIESECU v ltetch 1992 - 1994, nyní již v pracovním procesu s tématem :"My journey - From Good to Great". Dalším řečníkem byl Sebastian Moscoco Paloma, současný prezident AIESECu Czech REpublic s tématem přednášky "One by One we eXchange people!".  Po delším seznamovacím propojení účastníků a diskuzi v kroužcích se slova ujala Petra Petrušková s přednáškou: "Change Yourself and You Can Change The World"., po ní Lukáš Kružberský, obchodní ředitel Red Media a sérii přednášek ukončil Sergio Razo, prezident AIESEC Alumni Association Czech Republic, pracující jako poradce v Life Mentor and Wellness. Mezi účastníky byli i bývalí vysocí představitelé AIESECu na národní a mezinárodní úrovni - zakladatel AIESECu v Československu a první NCP z roku 1966 Miloš Motoška, prezident AIESECu Petr Škorpil a prezident AAI z let 2005 a 2006 Ivan Leiš, dále první představitel České republiky v mezinárodním AIESECu Evžen Cekota a další významní hybatelé československého a českého AIESECu a následně AAA CZ. Organizátorům patří dík za uspořádání Konference. Ocenění jde též účastníkům za aktivní průběh akce a přdnášejícím za zajímavé  a upřímné prezentace ze svého života a praxe. To, že byly přednášky atraktivní dokázala i následná diskuze po prezentacích. Výsledný dojen byl vynikající. Konference dokázala, že AIESEC Alumni Association CZ má široký aktiv bývalých Aiesecářů ochotných pracovat pro blaho českého a mezinárodního  AIESECu a všech studentů vysokých škol ekonomických a obchodních, jakož i jiných fakult začelněných do struktur AIESECu.

20/9/2019 Text a snímky: ILE

 

DSC00562     DSC00561     DSC00593   DSC00600     DSC00605     DSC00610      DSC00627    DSC00630     DSC00664     DSC00635     DSC00621       DSC00645        DSC00651     DSC00656     DSC00659    DSC00663     DSC00636     DSC00640    DSC00620     DSC00641     DSC00591

Momentky z Konference: Na fotografiích 3, 4, 5, 6 - přednášející první části Konference (Victor Loewenstein, René Jež a Sebastian Moscoco Paloma, na fotografiích  13, 214, 15, 16 přednášející druhé části KOnference. Na fotografii 17 tři bývalí prezidenti: zleva Ivan Leiš (PAAI 2005- 2006 a druhý LCP VŠE Praha 1968), Miloš Motoška (první NCP AIESEC Czechoslovakia, zakladatel AIESECu CZ a jeden ze zakladatelů AAI v roce 1986 v Budapešti) a Victor Loewenstein, žijící legenda AIESECu - první prezident AIESEC International 1961-1963 a několikanásobný prezident AAI). Na ostatních snímcích účastníci konference - čeští qa zahraniční alumni, jakož i organizátoři této Konference.

 

Číst dál...

Můj první a jediný tým AAI zvolený v Syrakusích 2004

Můj první a jediný tým AAI zvolený v Syrakusích, Sicilie 2004

 

      Vítr a má žena mne zavály v roce 2004 na kongres  AAI do Syrakus na Sicilii. AAI byla tehdy skoro v troslkách a uvažovalo se o jejím rozpuštění. Jako aktivnímu členu AAI mi to bylo nesmírně léto a vystoupil jsme s emotivním projevem na místní radnice, kde se kongres konal. Nevím, zda jsem zapůsobil. Přesvědčil jsem však hlavní odpůrce, abychom AAI revitalizovali tím najdeme její identitu pro 21. století. Stalo se. AAI vydrželo a mne účastníci zvolili prezidentem této slovutné organizace, která spatřilo světlo světa v roce 1986 v budapešti. AAI, i když se zbavila "I" v názvu vydržela a coby neaktoivní člen musím konstatovat, že jsme udělali dobře. NASTUPUJÍCÍ ALUMNISTY MYŠLENKA CHYTLA A POSLEDNÍ AKCE  V BLANSKU JE TOHO DŮKAZEM ...

      Upřesňuji, že v přehledu podbenek chybí Němec Florian, žijící ve Śvýcarsku, který byl též v prvním roce členem  týmu. Měl na starosti IT. Po jeho odchodu si vzal tuto problematiku na starost víceprezident Jochen.

EB AAI 2005 2006 001     EB AAI 2005 2006 2 001

 

.

Číst dál...

Kniha o VŠE

Kniha o VŠE

 

Vysoká škola ekonomická v Praze, má Alma Mater, již několik let mapuje svou historii. Ta je zvěčněná již ve dvou knihách. V I. díle a nedávno vyšlém druhém díle. Autoři Andrej Tóth a Aleš Skřivan ml. s početným kolektivem a autorů a spolupracovníků vydali záslužné dílo pod názvem "Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968" (vydala Agentura PANKRÁC NAKLADATELSTVÍ, ROK 2018). Na titulní straně je Alexandr Dubček a Vladimír Kadlecpři slavnostním slibu nové vlády 9. dubna 1968. Na zadní straně je inaugurace nového rektora VŠE prof. Ladislava Veltruského v létě 1968 v Karolinu.Kniha je podrobná a doplněna různými tabulkami a seznamy. Mapuje společensko - politickou situaci v Československu v roce 1968, ale i před tímto rokem. Shrnuje vysoké školství po roce 1945, Popisuje vliv KSČ, seznamuje se Šikovou reformou a zachycuje působení dobrovolných studentských organizací v rámci zahraničních styků. A to včetně AIESECu. Kniha je doplněná ilustracemi. Počet stran 276. K dostání v některých knihkupectvím (Academia) a v prodejně knih na VŠE na Žižkově. Chystá se vydání třetího dílu.

 

VŠE a rok 1968 kniha 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS