HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 46. - L.B.

L

L.B. = Länder Bank - počáteční písmena původního názvu banky nynější Banka pro obchod a průmysl (pod výplatním razítkem)

Adresa: Praha I., Náměstí Republiky 6

Povolení: Věstník MPT č. 52 ze dne 14. 11. 1927

Výplatní stroj A s horním číslem počitadla (první číslice výplatní hodnoty tučnější než ostatní dvě) - první stroj byl na čas nahrazen jiným výplatním strojem s otiskem FR 6h - 4m (viz výplatní znaménko)

Sběratelsky: FR 6h - 4m

Dohlédací pošty: PRAHA 1, poslední PRAHA 20 (? - nedoloženo obrázkem, informace AJ)

 

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne: 1. 12. 1927

Poslední dne před nahrazením stroje: 3. 12. 1931 (stroj dán do opravy, poskytnut náhradní druhý stroj - viz níže)

LB 1 001

LB 1 002

 

DRUHÝ OTISK

Druhý stroj (první v opravě)

Rozdíly v otisku:

- menší trojúhelníky ve výplatním razítku

- "tancující " ohvězdička ve výplatní hodnotě

- iniciály v označení blíže výplatnímu razítku (původně 3,5 mm, nyní 3,00 mm)

Iniciály nebyly ryty nově, jen přeneseny

Použití: 4. 12. 1931 - 7. 4. 1932

LB 2 001

 

TŘETÍ OTISK

(prvního stroje - po opravě navrácen) - změna jen u výplatního razítka

Použití od 8. 4. 1932 - 19. 12. 1932 (?)

 

LB 3 001     LB 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

AJ ve své literatuře uvádí, že existuje otisk se změněnou dohlédací poštou - místo PRAHA 1 - PRAHA 20. Obrázek nedokládá (možná je v jeho exponátu v PM) ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS