HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NOVÝ OBJEV Z LITOMĚŘICKÉ POŠTY

Pošta LITOMĚŘICE používala k vyplácení poštovních poukázek (ale i příležitostnému vyplácení lisovních zásilek) výplatní stroj Francotyp s otiskem, který nesl sběratelské typologické označení FR 8 - 0 - 4m - viz horní obrzek na sestavě níže.

To bylo v období - 10/67 - 1/71- dle mé sbírky poštovních  výplatních otisků.

Nedávno jsme objevil tento stroj s datem 17. 5. 1973, který byl upraven na vyplácení poštovních poukázek pomocí dvou denních razítek (pravé denní razítko přidáno k výplatnímu razítku). Ovšem s rozdílnými vzdálenostmi, které známe z podobných výplatních otisků se dvěma denními razítky vytvořených balíkovými výplatními stroji Francotyp. Zatím jediný exemplář s těmito vzdálenostmi. Jsou vyznačeny na druhé poštovní poukázce v sestavě níže. Jedná se o nový typ výplatního otisku z provozu pošt Československa ve sledovaném období let 1946 - 1992.

 

litomerice 003

 

Souhrn vzdáleností  u otisku spodní poštovní poukázky měřených od osového středu denních a výplatních razítek:

 

Vzdálenost mezi středem levého denního a středem výplatního razítka .....77mm (obvykle 117 mm)

Vzdálenost mezi středem levého a pravého denního razítka .....................45 mm (75 mm)

Vzdálenost mezi strředem pravého denního a středem výplatního razítka...32 mm (obvykle 40 mm)

Průměry denních razítek u obou typů a vzdálenost vnitřního rámečku obdélníku výplatního razítka jsou stejné u obou tyoů - 24 mm.

 

 

Číst dál...

HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ POŠTY LIPTOVSKÝ (SVÄTÝ) MIKULÁŠ

Městečko Liptovský Svätý Mikuláš, slovenské okresní město v Žilinském kraji pod Tatrami s první zmínkou roku 1286,  na byl přejmenovaný v roce 1952 na Liptovský Mikuláš.  Historická skutečnost dloluholetého a tradičního názvu podle dominantního kostela sv. Mikuláše, patrona města,  v centru města byla opomněna. 

Poštovní artefakty tuto skutečnost změny věrně zachytily. Mezi jinými i výplatní otisky, zejména poštovní.

 

Období Československé republiky na poštách v letech 1946 - 1992 

 

LIPT. SV. MIKULÁŠ

Výplatní stroj Francotyp s pětimístnou výplatní hodnotou a názvem pošty LIPTOVSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ , otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 5m - 2km vyplácel zásilky s tímto názvem dle mé sbírky  v období - 30. 6. 1949 - 26. 4. 1952 - .

liptovsky sv mikulas 001

 

V roce 1952 na dobové revoluční pohlednici se na jednom artefaktu museli snést svatý Mikuláš v denním razítku otisku a na averzu pohlednice rudý prapor v ruce dělnické třídy .......Byl den 26. dubna roku 1952.

 

liptovsky svaty mikulas 001

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

Změna přišla po roce 1952 - z názvu pošty musela zmizet zkratka SV., zároveň došlo k přebudování výplatní hodnoty - ze pětimístné na čtyřmístnou. To se psal rok 1957.

Metera mezi zbylými slovy LIPT. a "MIKULÁŠ" byla víc než volající do nebe....

 

liptovsky sv mikulas 002

 

Období strojů POSTALIA

 

Výplatní stroj Francotyp splnil svou roli a byl poslán do šrotu. Zásilky začaly vyplácet výplatní stroje Postalia s dvěma podobami otisků:

- s nízkým a oblými číslicemi data v denním razítku - období - 12/67 - 8/75 -,

- s vysokými a štíhlými číslicemi data denního razítka - obbobí - 11/71 - 12/71  .

Oba otisky již s názvem LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez mezer. 

 

liptovsky mikulas 001

 

 

 

 

Číst dál...

MOTÝLEK LÉTAL DÉLE

HRANIČNÍ DATUM VĚTRNÉ RŮŽICE POSUNUTO (nový objev)

Až do dne 21. 9. 2020 sběratelé výplatních otisků měli za to, že posledním doposud známým výplatním otiskem s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice  je bratislavský otisk uživatele Ústredná sociálna poisťovňa, odbor pre penzijné poistenie súkromnych zamestnancov Bratislava s datem 13. 7. 1951. Otisk označený jako  podtyp Fr  6h - 4m - 1k s dohlédací poštou Bratislava 2.

V uvedený dne roku 2020 se ve veřejném prostoru objevila celistvost s pozdějším datem výplatního otisku s výplatním razítkem  ve tvaru větrné růžice (sběrateli též nazývaného "motýlek"). Datum v denním razítku otisku je 18. 9. 1953., tedy datum použití je o více jak dva roky straší než u otisku, který byl doposud považován za hraniční použití starého vzoru výplatního razítka. Otisk je označen jak podtyp FR 8h - 4m- 1k s dohlédací poštou BRATISLAVA 1.

Informace o tomto nálezu se objevila na webovém portálu www.postoveznaky.sk v článku Františka Pláteník a Vojtecha Jankoviče s názvem "Používanie výplatných strojov motýlik po oslobodení Československa".  V tomto příspěvku jsou i další zajímavosti ze světa výplatních otisků Československa po roce 1945.

Dodávám, že poštovní správa Československa při změně výplatního razítka otisků v roce 1946 stanovila jako mezní či hraniční termín konec roku 1948. Nově zveřejněný otisk "s motýlkem" létal  a vyplácel o pět let déle. Je docela možné, že i tento rekord bude překonán.... Zajímavé je, že tento rekord se uskutečnil v obou případech na Slovensku. Zatím přepišme historii a opravme  si datum výskytu tohoto vzoru otisku. 

 

MOTÝL 001

 

Zdroj obrázku: František Pláteník, Vojtech Jankovič, "Používanie výplatných tsrojov motýlik po oslobodení Československa", 21. 9. 2020, www.postoveznamky.sk.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS