HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KOREKCE RUČNÍM DENNÍM RAZÍTKEM

V poštovním provozu se mnohokrát vyskytnou zajímavosti, které by neměly ujít pozotnosti sběratelů. Jednou z nich jsou napž. nedotisky některé z části výplatního otisku (např. nedotisk denního razítka) anebo vyčerpání kapacity číslic vročení v denním razítku. Tyto zajímavosti se vyskytly na poště PLZEŇ 13. Pošta provedla řádnou korekci pomocí ručního dneního razítka. 

 

Omezená kapacity číslic vročení denního razítka otisku- otisk s datem 28. 1. XX (1986). Letopočet doplněn denním razítkem. 

 

plzen 13 008

 

Korekce nedotisku denního razítka otisku pomocí ručního denního razítka (denní razítko u otisku  otisklo jen datum, nikoliv název pošty).  Otisk s datem 31. 5. 1985.

 

plzen 13 007 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (197) - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM N.P. DUBÍ U TEPLIC

Někdy to je s výplatními otisky dost těžké, zejména u těch, které v označení uživatele mají buď loga nebo logotypy obsahující jen zkratky a kresby. Úkol identifikovat uživatele výplatního stroje zkomplikují navíc časté reorganizační změny. Pokud není otisk na celistvosti je úkol ještě těžší. Celistvosti hodně napoví, ale někdy též ne.

Jedním z takových případů je subjekt, který se po roce 1968, kdy byl oficiálně  zřízen, nazýval Geologický průzkum n.p. Výplatní otisk však dokládá něco jiného - celistvost s otiskem s datem 11. 7. 1966 uvádí, že již v tomto orce Geologický průzkum n.p. existoval ...

Později v roce 1988 se z něj stal státní podnik a dostal nový název GEOINDUSTRIA s. p.  Byl to československý a později český státní podnik se sídlem v Praze a s řadou územních pracovišť po republice. Zabýval se geologickým průzkumem, vyhledáváním a vyhodnocováním geologických ložisek pro těžbu.

Před rokem 1968 existuje minimum archivních záznamů. Hodně napověděl výplatní otisk S R P. Tato zkratka by mohla znamenat Stavební rudný průzkum, od roku 1966 přejmenovaný na rudný průzkum a později fungující s názvem Stavební geologie n. p. a ještě později nám již známý název Geologický průzkum n.p. se zkratkou G P P (což by mohlo znamenat Geologický průzkum Praha?).

Některé subjekty v období socialistického Československa to měly s vývojem a názvy dost složité. I výplatní otisk - přesný němý svědek změn - nestačil stíhat a  vše zachytit. Tedy aspoň něco se mu podařilo.

Jak se vyplácela korespondence závodu GPP Dubí u Teplic?

Geologický průzkum - Geoindustria používaly k vyplácení svých zásilek výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 3m (g) - 2km . Označení uživatele (logotyp GPP s kresbou)  odolalo změnám názvů a vydrželo celou dobu existence tohoto subjektu. Zachycené období - 7/66 - 7/71. Dohlédací a podací pošta DUBÍ U TEPLIC 1.

Otisk s datem 11. 7. 1966

Uživatel: Geologický průzkum (viz text shora). V gumovém razítku v levém horním rohu se uvádí ještě název Dubí v Krušných Horách.

 

dubi 001

 

Otisk s datem 11. 2. 1971

Uživatel Geoindustria n.p. resp. Závodní výbor ROH.

 

dubi 002

 

Otisk s datem 16. 7. 1971

Uživatel: Geoindustria n.p., Praha, závod Dubí u Teplic

 

dubi 003

Označení ve všech třech případech stejné - G P P, i když faktický název subjektu byl jiný.

 

Zajímavý je pohled do roku 1958, kdy na celistvosti uživatele Geologický průzkum n.p., je otisk s odlišným logotypem a se zkatkou S R P.. Podací a dohlédací pošta je DUBÍ u TEPLIC. Lokalita nesla název Dubí v Krušných Horách.

 

dubi 004

 

Poznámka na konec.

Původně jsem v tomto příspěvku chtěl psát o něčem jiném, Chtěl jsem na příkladu těchto otisků zmínit jednu zajímavou věc. V tomto období nebylo moc subjektů či uživatelů výplatních strojů, kterým poštovní správa ponechala označení tvořící logo, logotyp, kresbu. V 70. letech to bylo ještě možné, i když nebylo moc otisků v takovém provedení.  Pošta ve svých nařízeních zavedla povinnost v označení uvádět přesný název a adresu po roce 1973 v souvislostiu s uváděním podnikových PSČ v označení u přesné adresy. 

 

 

Číst dál...

ARCHIVY PROMLOUVAJÍ, SBÍRKA DOKLÁDÁ (9)

V dnešním příspěvku se vracím ještě několika poznámkami k balíkovým výplatním strojům a otiskům. 

Je dost obdivuhodné, že firma Francotyp GmbH  - výrobce výplatních strojů Francotyp, kterým Československo dalo po roce 1926 přednost,  se ve zničeném Německu vzchopila a začala zásobovat čs. pošty desítkami upravených výplatních strojů. A to již v roce 1948, víc než rok po rozhodnutí čs. poštovní správy vybavit pošty výplatními stroji. Firma reagovala tychle i na požadované úpravy.

Firma dodávala především výplatní stroje - model C, ale objevily se též stroje modelu B. (B2). 

Dva příklady za všechny:

NÁCHOD 1

Otisk s datem 12. X. 1948

Model C   (údaj měsíců v římských číslicích)

dvoukruhové denní razítko bez můstků (první varianta)

Z archivu se dovídáme, že došlo k "přestavbě stroje na milionové proužky"

 

model C 001

 

CHRUDIM 1

Otisk s datem 15. IX. 1948

Zde se dovídáme z archivu, že "došlo též k přestavbě stroje na milionové proužky dne 15. IX. 1948".

I další archivní údaje je zajímavý: "Stroj byl uveden v chod dne 21. VI. 1948". Otisk se z tohoto dne nezachoval, alespoň doposud..

Poznávací znaky jako u předchozího otisku. 

 Výplatní hodnoty pětimístné u obou otisků.

model C 002 

 

MLADÁ BOLESLAV 1

Stroj modelu B 2 označený číslem 8442 zprovoznění na přepážce podací a dohlédací pošty Mladá Boleslav 1.

I u tohoto stroje došlo k přestavbě, jak se tehdy říkalo: "změněno přepínání z Kčs 5000 na Kčs 100000". 

Archiv uvádí, že stroj byl zaplombován 18. 7. 1961 a tohoto dne začal vyplácet. . Otisk byl však pořízen s datem 16. 7. 1961. Tento otisk lze na základě této informace označit jako esej - ojedinělé u poštovních výplatních otisků, pokud otisk s datem o dva dny starším nesměl vyplácet.  

Otisk nám určuje i typ modelu. Jedná se o B2, tyto modely měly v řádu měsíců v datu denního razítka arabské číslice - nikoliv římské, jak tomu bylo u modelu C (viz shora).  

Výplatní hodnota v roce 1961 je již čtyřmístná.

 

model B 001

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS