HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

POZŮSTATKY PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ

Když nastane nové období, zůstanou i v tom novém následujícím pozůstatky z období předchozího v podobě znaků, které se dají snadno přehlednout. Oboru výplatních otisků se to též týká. Jedním z příkladů je výplatní otisk uživatele AGROTECHNA n. p. v Jihlavě.

 

Výplatní otisk sběratelsky ozačený Fr 6 - 0 - 4m (bez pořadového čísla počitadla otisků) obsahuje denní razítko s dohlédací poštou JIHLAVA 2 s datem 20. 7. 1959. Na tom nen ni zvláštního. Pozorný sběratels si však všimne jedné věci - dvou křížků před a za názvem pošty. Jedná se o pozůstatek doby prtektorátní, kdy byla nařízena dvojjazyčná denní razítka s  názvem pošty v jazyce německém a českém. Oddělovaly jetyto křížky, ketré tam zůstaly i v období 4. republiky československé. Jedná se o zajímavý otisk, kterých bylo několi.

 

prot 001

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 3. budovapojišťovny + MS / 1826

Č 3

Kresba: budova pojišťovny v Brně (mezi denním a výplatním razítkem) + zkratka M S/1826 (= MoravskoSlezská), rok založení pojišťovny

Subjekt: původně Moravskoslezská pojišťovna v Brně, později První českoslovebská pojišťovna, národní podnik, též Union pojišťovací akciová společnost pro zemi Moravskoslezskou v Brně

Adresa: Malinovského náměstí  4, Brno

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta BRNO 1

Pozn.: Výplatní stroj vyplácel od 3. 2. 1938, i během Protektorátu (změny)

 

Dvě dobové celistvosti poštou prošlé s daty 7. 2. 1947 a 30. 4. 1947 dokreslující rychlé a zásadní změny vě 3. československé republice (1945 - 1948).

 

MS 001     MS 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 2. - budova s nápisy Kooperativa/Agrasol

Č3

Kresba: budova Kooperativy a Agrosolu v Dlážděné 6, Praha (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekty: Kooperatriva, nákupní jednota hospodářských družstev v Praze + Agrosol, akciová zemědělská tržební a průmyslová společnost v Praze

Nařízením ministryně výživy ing. L. Jankovcové číslo 165/1949 Sb. Kooperativa přiřazena k Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky. Agrosol zrušen.

Výplatní otisk Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h -4m

Dohlédací pošta PRAHA 7

 

Otisk 1. dne 18. 5. 1945 (R)

 

koop 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 1. 6. 1945

 

koop 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS