HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 64. - SANA a S s korunkou

S

SANA v dekorativním kruhu s korunkou

S s korunkou

Tři otisky, dva výplatní stroje

Subjekt: SANA A. S., Bredovská 13, Praha II, Továrna na margarin a poživatiny

Historie: Na počátku historie stál podnikatel Karel Werfel, firma se za jeho vedení jmenovala KAREL WERFEL V HLOUBĚTÍNĚ, samotná firma SANA založena v roce 1925 a existovala pod tímto názvem v letech 1926 - 1944, kdy se rozšířila o firmu SAPONIA, továrnu na mýdlo a svíčky, název SAMA - SAPONIA, později Saponia, České akciové společnosti na mádlo a svíčky.  Vyhláškou ing. Jankovcové číslo 2373/1948 Ú.l. ze dne 17. 9. 1948 byla firma znárodněna a skončila. Firma v době své slávy vyráběla známá margarin SANA. Toto slovo znamná ZDRAVÁ a vzniklo z hesla: "Anima Sana V Corpore Sano" = "Zdravá mysl ve zdravém těle". Sana byla nejznámější ze všech margarinu a je spojovaná se sloganem "Sana - vlastní (později rodná) sestra másla". Tento úspěšný produk se zařadil mezi margariny známých značek: JUNO, SMETOL, HERA, RAMA a jiné. Korunka na názvem či prvním písmenem "S" je naprosto přesná - SANA = královna.

Povolení MPT: Věstník č. 6 ze dne 4. 2. 1928

Výplatní stroj Francotyp (první) B3 s horním číslem počitadla

Dva otisky prvního stroje

Sběratelské označení FR 8h - 4m

První otisk s firemní značkou a názvem Sana pod výplatním razítkem - použití: 2. 3. 1928 - 16. 1. 1930. OVS 1. dne (R)

Druhý otisk se stejnou  firemní značkou mezi denním a výplatním razítkem - použití od 17. 1. 1930

 

SANA 001

 

SANA 002

 

DRUHÝ STROJ

TŘETÍ OTISK

Sběratelsky: FR 6h - 4m (17. 5. 1935) - písmeno S s korunkou mezi denním a výplatním otiskem

Sana 2 001

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 43 - KdD

K

K d D (kurentem mezi denním a výplatním razítkem - u všech tří výplatních strojů stejné, iniciály zkratky počátečních písmen  v dvojitém kruhu) - Kreditanstalt der Deutschen, registrierte Gessonscahft mit beschränkter Haftung, Hauptanstalt Prag (Krakovská ulice 11)

Povolení výplatního stroje - jako 136, uživateli Věstníkem č. 4 ze dne 1. 2. 1929, zprvu povolen stroj na zkoušku

Výplatní stroje:

PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp C4 s horním číslem pošitadla

Sběratelské označení: FR 8h - 4m

První den 1. otisku: 12. 1. 1929

PRVNÍ OTISK

 

KD 1 001

 

DRUHÝ OTISK (změna číslic denního razítka)

 

KD 1 002

 

TŘETÍ OTISK (?) - změna číslic letopočtu?

KD 2 001

 

ČTVRTÝ OTISK (změna všech číslic)

První den nového otisku 19. 1. 1935 (otisk číslo 2 - R) + otisk poštou prošlý

KD 3 001

 

KD 3 002

ÚSTÍ NAD LABEM 2 / AUSSIG 2

Otisk 1. dne: 4. 2. 1935, výplatní stroj C (číslo 676, číslo klíče 2154) - (R) + otisk na poštou prošlé celistvosti se stejnám datem, navíc se stejným číslem počitadla - 0016 (R)

 

KD 10 001

 

KD 10 002

 

A do třetice: otisk s číslem počitadla 0017 se stejným datem (na ústřižku)

KD 20 001

 

LIBEREC 1/REICHNEBERG 1

Třetí otisk

1. den otisku 13. 6. 1935 (R)

FR 8h - 4m

 

KD 20 002

Druhý itisk ze dne postavení, číslo počitadla je v záporném poli pod 0000. + poštou prošlý otisk adresovaný známému sběrateli, učiteli Josefu Bezchlebovi ze Žižkova, neformálnímu vedoucímu Odboru frankotypů při kČF, který ukončoval činnost této entity koncem 30. let.

KD 30 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS