HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

ČTYŘI PODKARPATSKORUSKÉ VÝPLATNÍ OTISKY

Podkarpatská Rus byla v letech 1919 - 1939 součástí Československé republiky. I do této nejvýchodnější části republiky se dostaly výplatní stroje Francotyp díky iniciativě firmy B. Jarolímek. I když ne v takovém množství jako do tehdejších klasických zemí Československa. Zachovalo se jen několik celistvostí, které díky sporému výskytu dostaly ohodnocení v rozmězí RR až RRR. Zobrazuji všechny, jen jednu poštou prošlou (RRR) a několik z 1. dne postavení stroje (RR).

 

CHRONOLOGICKY

 

První otisk

Dohlédací pošta UŽHOROD 1 /YŽGOROĎ 1 (v azbuce)

Povolení: č. 10 ze dne 8. 3. 1929

Výplatní stroj Francotyp A s horním číslem počitadla

Uživatel. Okresní nemocenská pojišťovna, Užhorod (171. uživatel v Československu)

První den otisku: 3. 4. 1929 (RR)

 

RUS 1 001

 

Poštou prošlá celistvost stejného uživatele (RRR)

RUS 2 001

 

Druhý otisk

CHUST/XYCT (v azbuce)

318. uživatel v Československu

Uživatel: Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu

Povolení: Věstník MPT č. 36 ze dne 18. 7. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Otisk 1. dne: 28. 5. 1930 (RR)

RUS 3 001

 

Třetí otisk

 MUKAČEVO/MYKAYEBO (v azbuce)

Uživatel LAT

Zkratka úplného názvu LATORICA úč. spol., Mukačevo , pily a velkoobchod dřívím

Oficiální činnost: hospodárska a primeyslová úč. psol., ldní hopoářství a pily

Otisk 1. dne: 20. 12. 1937 (R)

RUS 3 002

Po odtržení Podkarpatské Rusi od zbytků Československa dne 14. 3. 1939 se této země zmocnilo Maďarsko a tento výplatní otisk dostal maďarský vzor. Uživatel pokračoval ve své činnosti (dá se předpokládát, že i ve Svaljavě). V denním razítku se září 1939 objevil maďarský název Mukačeva - MUNKÁCS a ve výplatním razítku maďarský vázev státu MAGYARORSZÁG a maďarský název měny FILLÉR.

O osudu ostatních československých strojů a otisků  na Podkarpatsku, ani z maďarských zdrojů, zatím nevíme nic. Hodně mohl napovědět Jarolímkův archiv, bohužel zmizel v Narpě,  v Kancelářských strojích a Datasystému a není po něm vidu ani slechu.

RUS 4 001

Čtvrtý otisk

SVALAVA/CBALABA (v azbuce)

Uživatel: LAT

Činnost: LATORICE, pily, dřevo (viz otisk Mukačeva)

Otisk 1. dne: 11. 1. 1939  (R)

RUS 5 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

NEPŘÍLIŠ ZVÝRAZNĚNÉ VÝROČÍ

PODKARPATSKÁ RUS - součást Československa 1919 - 1939

V roce 2019 jsme si připomněli 100 let začlenění této země do státoprávní struktury tehdejšího Československa

 

V roce 1919 uplynulo 100 let od začlenění Podkarpatské Rusi (též Rusínska) do nově vzniklého státu Československo (1918).

Dávám slovo dr. Jiřímu Králov,i dobovému znalci problematiky o Podkarpatské Rusi a očitému svědkovi událostí na začátku 20. století (citace z jeho knížky Podkarpatská Rus, Praha 1924 - dobový jazyk, ani nynější pravopis a zeměpisné výrazy nechávám původní).

"Teprve na začátku světové války obrácena byla pozornost celé střední Evropy k území, které dnes tvoří část Československé republiky a rozkládá se v karpatských horách od řeky Uhu až ke Stohu. Byl to zvláště kruté boje, odehávající se tu v letech 1914 - 15, jež upozornily na tento zapomenutý kout bývalého Maďarska, kulturně nejzanedbanější a nejchudší, zotročený neslýchaným způsobem."

"Heslo osvoboditi tuto uřajmenou zemi ...... ozývá se .... především v Americe, kde rusínští vystěhovalci, kulturně značně vyspělí....., podepsali svými zástupci ve Filadelfii dne 16. října r. 1918 spou s prezidentem Masarykem prohlášení o nezávislosti ...... a jejich společných cílech ...... a o případném připojení své osvobozené vlasti k Československé republice. Dne 12. listopadu r. 1918 americká Národní rada rusínská ve Scrantonu vydává pak ..... resoluci o přípojení Podk. Rusi k Československému státu".

"....dne 8. května r. 1919 (došlo) k důležitému sjezdu v Užhorodě, na němž se spojily všechny dřívější národní radya a zvolily "Ústřední rusínskou národní radu", jež definitvně rozhodla, aby území, obývané karpatskými Rusíny, bylo připojeno k Československé republice.ů

"Její rozhodnutí bylo podpořeno .... především mírovou smlouvou ..... uzavřenou dne 10. září r. 1919 v S t.   G e r m a i n - e n - L a y e (článek 10 - 13) ......."

"Ústavní listina ze dne 29. února r. 1920 (č. 122 Sbírky zákonů  nařízení Čsl. republiky) potvrzuje pak na základě mírových smluv státoprávní postravení Podk. Rusi v rámci naší republiky).

 

RUS 001

 

 

V roce 100. výročí se oficiálně Česká republika moc nepřipomínala, na žádné významné úrovni, zejména té nejvyšší státoprávní a ústavní. Jako by Podkarpatská Rus nebyla dvacet naší integrální součástí. Národní muzeum v Praze alespoňv důstojných a čestných prostorách Národního památníku na Vítkově (v prostorách u Hrobu Neznámého vojína a u haly historických zástav a praporů) menší, komorní výstavku připomínající tuto nejvýchodnější částí Československé republiky v letech 1919 - 1939. Výstavka je z většá části panelová popisující v češtině a angličtině tuto zem. v několika kategoriích - Připojení k Československu, Státní uspořádání,Zemědělství,  Náboženství, Vzdělání, Kultura a umění, Sport  a některé další. Text dokreslují fotografie a  grafy. Na výstavce lze vidět i trojrozměrné exponáty (textilie, keramika, výšivky, národní umění atd.). Výstavka připomíná část historie naší republiky, i když byla jen dvacetiletá. Vztahy všech národů s na našem území s rusíny byla pokojná a vzorná. Rusíni si rupubliky vážili a žili s ní. řada Rusínů bojovala v zahraničních armádách při osovobozování a obnovení Československa. Dodnes existují české a československé stopy na území bývalé Podkarpatské Rusi (architektonické skvosty, poštovní známky, razítka, výplatní otisky,  turistické průvodce, sochy, bysty, zbytky infrastruktury postavené Čechy, Moravany, Slováky a mnoho dalších připomínek). Řada našich krajanů pomáhala  se Rusínům dostat ze zaostalého stavu na všech úsecích. Významná je i kulturní a sportovní podpora. To vše výstavka naznačuje a konkrétně v některých případech ukazuje. 

 

DSC01067     DSC01065     DSC00984     DSC01039     DSC01035     DSC00996     DSC01002     DSC01032     DSC01038     DSC00974     DSC01025      DSC00976      DSC00990     DSC00991     DSC00988DSC00975DSC00992       Vítkov  

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS