HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ POŠTY LIPTOVSKÝ (SVÄTÝ) MIKULÁŠ

Městečko Liptovský Svätý Mikuláš, slovenské okresní město v Žilinském kraji pod Tatrami s první zmínkou roku 1286,  na byl přejmenovaný v roce 1952 na Liptovský Mikuláš.  Historická skutečnost dloluholetého a tradičního názvu podle dominantního kostela sv. Mikuláše, patrona města,  v centru města byla opomněna. 

Poštovní artefakty tuto skutečnost změny věrně zachytily. Mezi jinými i výplatní otisky, zejména poštovní.

 

Období Československé republiky na poštách v letech 1946 - 1992 

 

LIPT. SV. MIKULÁŠ

Výplatní stroj Francotyp s pětimístnou výplatní hodnotou a názvem pošty LIPTOVSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ , otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 5m - 2km vyplácel zásilky s tímto názvem dle mé sbírky  v období - 30. 6. 1949 - 26. 4. 1952 - .

liptovsky sv mikulas 001

 

V roce 1952 na dobové revoluční pohlednici se na jednom artefaktu museli snést svatý Mikuláš v denním razítku otisku a na averzu pohlednice rudý prapor v ruce dělnické třídy .......Byl den 26. dubna roku 1952.

 

liptovsky svaty mikulas 001

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

Změna přišla po roce 1952 - z názvu pošty musela zmizet zkratka SV., zároveň došlo k přebudování výplatní hodnoty - ze pětimístné na čtyřmístnou. To se psal rok 1957.

Metera mezi zbylými slovy LIPT. a "MIKULÁŠ" byla víc než volající do nebe....

 

liptovsky sv mikulas 002

 

Období strojů POSTALIA

 

Výplatní stroj Francotyp splnil svou roli a byl poslán do šrotu. Zásilky začaly vyplácet výplatní stroje Postalia s dvěma podobami otisků:

- s nízkým a oblými číslicemi data v denním razítku - období - 12/67 - 8/75 -,

- s vysokými a štíhlými číslicemi data denního razítka - obbobí - 11/71 - 12/71  .

Oba otisky již s názvem LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez mezer. 

 

liptovsky mikulas 001

 

 

 

 

Číst dál...

LIBERECKÁ DŽUNGLE

Při zpracování Databáze výplatních otisků čs. pošt v letech 1946 - 1992 jsem se dostal k písmenu "L" a zasekl se u otisků libereckých pošt. Sbírka vydala pět různých otisků Francotyp a šest různých otisků Postalia, a to jen u liberecké pošty LIBEREC 1. Škála může být ještě větší, neboť ke slovu mohou přijít i různé velikosti a tvary číslic dat. Takové množství se dá srovnat jen sněkterými  poštami působícími na území velkých českých měst. Nedělal jsem si detailní přehled, ale zdá se mi, že Liberec 1 nemá zatám konkurenci. 

Dá se říci, že jsem se ocitl v džungli libereckých výplatních otisků. A to jsem u pošty Liberec 1. jen letmý pohled na další otisky (zejména otisky pošty LIBEREC 2) věští něco podobného.

Dodávám, že Databázi může zájemce sledovat takřka v přímém přenosu na tomto webu, otisky se doplňují příležitostně.

LIBEREC 1

Období strojů Francotyp

Dle mé sbírky toto období trvalo v období od - 6/59 - 12/79 -. Další soustava se vklínila do této soustavy souběžnými otisky Postalia, které začala vyplácet v polovině 60. let (o nich níže).

 

FR 8 - 0 - 3m  (g) - 1K

- 8/59 - 7/67 -

ojedinělý otisk

 

liberec 001

 

FR 4 - 0 - 4m (g) - 2K

(bez můstků), tečky za dny a měsíci

- 4/70 - 6/76 -

liberec 002

 

FR 4 - 0 - 4m (g)

denní razítko s můstky

atypické výplatní znaménko (silná tečka)

- 5/72 -

liberec 004

 

FR 4 - 0 - 4m (g)

PSČ v denním razítku

- 12/79 -

liberec 006

 

FR - BAL - 4m (g)

upravený stroj - přebudování na otisk se dvěma denním razítky pro balíkové průvodky

- 12/76 -

náhodné zjištění pomocí náhradní poštovní průvodky

 

liberec 005

 

 

LIBEREC 1

Období strojů Postalia

(souběžně vyplácely se stroji Francotyp několik let)

K pestrosti a rozsáhlé škále výplatních otisků Postalia přispělo několik skutečností.

- častá změna datumových číslic v dcenním razítku (poznatelné nejen podle tvaru a velikosti, ale zejména podle změn v údajích měsíců - střídaly se arabské a římské číslice),

- několik výplatních tsrojů,

- vsazení propagačně - služebního sdělení pošty uživatelům do stroje a jeho pozdější odstranění.

 

Chronologický přehled výplatních otisků ze strojů Postalia:

 

liberec 007

 

liberec 008

 

liberec 009

 

liberec 015

 

liberec 016

 

liberec 017

Detailní rozbory včetně popisu a časových úseků viz Databáze, záznam LIBEREC 1.

 

 

 

Číst dál...

HISTORIE LOVOSICKÝCH POŠTOVNÍCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ

Někdy se stane, že jisté místo přinese celou řadu zajímavostí. Jedním z takových míst jsou LOVOSICE, kde v průběhu několika let se vyskytlo hned několik zajímavostí a anomálií, teré obohatily sběratelství výplatních otisků na čs. poštách.

 

Období stroje FRANCOTYP

Pošta LOVOSICE

Prvním strojem, které obdržela lovosická pošta k vyplácení zásilek na přepážku   byly výplatní stroje FRANCOTYP, otiske sběratelsky fF 8 - 0 - 4m. Jeho denní razítko mělo sice průměr 24 mm jako ostatní otisky, ale vzdálenost mezi věnjším a vnitřním mezikružím bylo jen 3 mm (obvykle 4 mm). 

Časové rozmezí použití: - 2/57 -  5/68 - 

 

lovosice 001

 

Období strojů POSTALIA

Pošta LOVOSICE 1

Dalšími stroji, kterými byly lovosické pošty vybavovány, byly výplatní stroje Postalia.

Prvním strojem byla Postalia výrobní číslo 64 060, Antrieb 18279. První otisk spatřil světlo světa 8. 12. 1969.

Instalován byl mnohem dříve, o čemž svědčí zachovaný mechanikem Františkem Dubou. Otisk nese datum 23. 8. 1968. Proč? To zůstává záhadou. Tuto dlouhou prodlevu archiv nezaznamenává, není ani jasné, zda se nejedná o omyl.  Pokud data souhlasí, jak uvedeno či otištěno, otisk z 23. 8. 1968 je esejí, a to dosti vzácnou. Zahrály roli politické události, které se udály v srpnu 1968? 

 

lovosice 002

Stroj s tímto otiskem  byl skutečně v provozu, dokládá to otisk z mé sbírky s datem 29. 3. 1976.

 

Pošta LOVOSICE 2

Otisk s PSČ - 410 02 LOVOSICE 2

červený otisk

čas: - 7/75 - 4/77 - 

Poslední dochovaný otisk v mé sbírce v této barvě je s datem 15. 4. 1977.  Předesílám, že v řádu měsíců jsou arabské číslice (viz další vývoj).

 

lovosice 003

 

Pošta  LOVOSICE 2

Otisk bez PSČ - LOVOSICE 2

V denním razítku jsou číslice v řádu měsíců římské (viz rozdíl oproti předchozímu otisku).

Č e r v e n á   b a r v  a. 

- VII/73 - 

Číslice měsíců vyjádřeny římskými číslicemi.

lovosice 009

 

 

Č e r n á   b a r v a otisku. Nedostatek předepsané červené barvy. Proti pravidlům UPU a čs. Poštovního řádu.

Časové rozmezí: - 30. IX. 1977 - 6. X.1979 - 

Anomálie použití:

Stalo se  zde pravidlem, že tyto otisky znehodnocovaly poštovní známky místo denního razítka, což je předepsáno Poštovním řádem. Další zvláštní pravidlo bylo to, že černý otisk fungoval míst odenního razítka i pro poštovně paušalované zásilky, což bylo též neobvyklé, ale stávalo se.

 

lovosice 005     lovosice 006

 

LOVOSICE 2

Otisky v barvě červené opět obnoveny.

Časové rozmezí: - III/83 - IX/86 - 

 

 lovosice 010

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS