HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (50 ) - METRANS

Období let 1945 - 1948 bylo bohaté na výplatní otisky. Staré mizely do propadliště dějin, nové přibývaly. Vše na základě zásadních společenských, politických a hospodářských změn v tomto období. Zajímavý vývoj si přožily otisky subjektu METRANS (MEzinárodní TRANSport), který se zabýval mezinárodním zasilatelstvím, byl předchůdcem Ćechofrachtu (viz vstup na webu). Metrans používal k vyplácení zásilek několik výplatních strojů Francotyp.v období 1949 - 1956 (zachycené sběratelstvím).

 

Výplatní otisky METRANSu

Dohlédací pošta PRAHA 1 (jeden z otisků bez čísla pošty - PRAHA__

PRVNÍ OTISK

Otisky v období : 28. 3. 1949 - 14. 4. 1950

Francotyp, FR 8 - 0 - 4m - 1K

porucha otiskování výplatních číslic, 

malé logo na vlajce na  žerdi

Otisk s datem 28. 3. 1949 na výstřižku

Metrans 001

 

Otisk s datem 14. 4. 1950

 

Metrans 002

 

DRUHÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

Otisk s datem 2. 7. 1949

velké logo na vlajce na žerdi

Metrans 003

 

TŘETÍ OTISK

Francotyp

FR 8h - 5m - 1K

Otisky s daty 15. 12. 1949 - 26. 8. 1958

velké logo na vlajce na  žerdi

 

Metrans 004

Další ukázky tohoto otisku s posldní zachyceným hraničním otiskem

 

 

Metrans 005

 

Metrans 006

 

ČTVRTÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 5m - 2Km

Datové rozmězí zachycených otisků: 13. 4. 1951 - 7. 8. 1953

Malé logo na  vlajce se žerdí

 

Metrans 007

 

Metrans 008

 

PÁTÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 4m - 1Km

Malé logo na vlajce na žerdi

Otisk s datem 18. 3. 1955

 

Metrans 009

 

ŠESTÝ OTISK (bez čísla v názvu pošty - "3"? nebo "1"?)

Francotyp

FR 8h - 4m - 2Km

Otisk s datem 23. 10. 956

malé logo na vlajce na žerdi

 

Metrans 010

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (47.) - STROJEXPORT

Podnik zahraničního obchodu (PZO) STROJEXPORT byl jedním z významných podniků v tomto oboru. Vyhláškou mu byla přidělena konkrétní delimitace vývozu a dovozu strojů a strojního zařízení).

Ve sledovaném období 4 republiky byly stroje tohoto subjektu velmi čile používány. Zachovala se celá řada otisků, z nichž lze sestavit věrný obraz použití strojů při vyplácení zásilek. Dohlédací poštou byla pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1.

PRVNÍ OTISK (horní celistvost)

DRUHÝ OTISK (dolní celistvost - změna denního razítka - viz název pošty - první registrovaný otisk ve sbírce s datem 14. 7. 1960

FRANCOTYP

FR 8 h - 4m - 2Km

hraniční data sbírky 26. 7. 1952 - 4. 4. 1977

v roce 1977 změna vročení data v denním razítku

 

STROJ 001

 

TŘETÍ OTISK

Anulát (otisk 1. dne?, u tohoto otisku nemám poštou prošlou celistvost, byl používán?)

otisk s datem 13. 2. 1970 (datum s tečkami za číslicemi)

STROJ 002

 

ČTVRTÝ OTISK

Postalia

hraniční data: 12. 7. 1966 - 15. 3. 1972

STROJ 008

 

PÁTÝ OTISK

Postalia

příležitostný výplatní otisk k 20. výročí existence subjektu 1953 - 1973 L20 LET"

hraniční data: 10. 7. 1973 - 11. 12. 1974

STROJ 009

 

ŠESTÝ OTISK

Postalia

nové označení, nové denní razítko po zohlednění PSČ a nových předpisů stran adresy, arabské číslice data, rozlišovací symboly v dolním mezikruží denního razítka

hraniční data:6. 12. 1976 - 4. 6. 1980

 

STROJ 010

 

SEDMÝ OTISK

Postalia

římské číslice v údaji měsíce v denním razítku

hraniční data: 3. VIII. 1976 - 20. X. 1976

Pozn: stejný stroj jako stroj produkující otisk č. 6? a došlo k výměně jen číslice měsíce? anebo úplně nový stroj?

 

STROJ 011

 

OSMÝ OTISK

Postalia

výplatní stroj v majetku Strojexport či n..p. Škoda? - reklama obrázek stroje +  Škoda s logem Škody a nápisem v angličtině  exportován Strojexportem

hraniční data. 10. 10. 1975 - 23. 2. 1977

 

STROJ 012

 

DEVÁTÝ OTISK (horní otisk)

Postalia (horní otisk - R, velmi řídký)

změna označení

nyní příležitostný výplatní otisk k 25 letům existence podniku (1953 - 1978) - "25 LET"

otisk s datem 13. 5. 1978

 

DESÁTÝ OTISK (dolní otisk)

Pitney - Bowes (dolní otisk)

též příležitostný otisk k 25 letům existence

hraniční data: 25. 5. 1978 - 11. 4. 1986

STROJ 013

 

JEDENÁCTÝ OTISK

Pitney - Bowes

odpilovaná "25" v ratolestech a  odstraněny dva letopočty z dolní části označení (R)

hraniční data: 7. 3. 1988 - 3. 5. 1990

 

STROJ 014

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (46.) - TUZEX

 

Jedním z nových subjektů 4. republiky byl podnik zahraničního obchodu TUZEX specializovaný na tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej ve valutách (tuzexových poukázkách). Stalo se tak na základě Vyhlášky č. 122/1957 Ú.l. dne 1. 7. 1957. Likvidace ke dni 26. 2. 1998. Název vznikl ze slov TUZemský EXport. Předchůdcem byl DAREX = DÁRkový EXport).

Pro své zásilky PZO TUZEX využíval různé výplatní stroje Francotyp a Postalia k vyplácení své pošty. Uživatel prodělal stejný vývoj jako řada dalších podniků - nastala změna soustav od Francotypu k Postalii, dále ve vzhledu se projevilo i zavedení PSČ v čs. poštovním provozu. Varianty otisku byly vytvořeny  i po změnách data denního razítka (zejména vročení - soustava Francotyp). Dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1. Otisk bez pořadového čísla, což je dalším zajímavým znakem tohoto otisku (tato situace nastala až po roce 1945, předtím poštovní správa vyžadovala přítomnost pořadové čísla otisku).

 

PRVNÍ OTISK

FRANCOTYP

PRAHA 1

Otisk s datem  8. 5. 1964

FR 6 - 0 - 4m

Tuzex 001

 

Otisk s datem 5. 8. 1971

hraniční datum sbírky, změna vročení

 

Tuzex 002

 

DRUHÝ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

změna denního razítka - zanesení PSČ

otisk s datem 21. 9. 1973

 

Tuzex 003

 

otisk s datem 9. 9. 1975

 

 

Tuzex 004

 

TŘETÍ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

zanesení PSČ do adresy v označení uživatele (podnikové PSČ 113 43)

hraniční otisky ze sbírky

otisk s datem 3. 3. 1976

 

Tuzex 005

 

otisk s datem 5. 5. 1976

 

Tuzex 006

 

ČTVRTÝ OTISK

změna soustavy výplatního stroje

POSTALIA

otisky s daty 10. 5. 1978 a 23. 3. 1988

 

Tuzex 007

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS