HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (123) - ARTIA PRAHA

ARTIA, podnik zahraničního obchodu

Tento podnik byl založen v roce 1953 opatřením ministra zahraničního obchodu č. 1/53 jako akciová společnost pro dovoz a vývoz kulturních statků. Ještě ve stejném roce vyšla Vyhláška MZO  č. 300/1953, která zřizovala podnik pro zahraniční obchod. Další úpravu čekala  podnik ARTIA  v roce 1965, kdy byl definitivně ustaven podnik zahraničního obchodu ARTIA (Vyhláška č. 147/1965). Rok 1990 byl rokem zániku tohoto subjektu. 

Detaily o činnosti   Artie lze najít na portálu www.slovnikceskeliteratury.cz

ARTIA měla na starosti pět okruhů kulturní sféry: gramodesky/gramofony - nakladatelství (celkem pět referátů podle teritoriálního hlediska) -  časopisy - poštovní známky, staré mince, starožitosti a šperky - filmové materiály. Artia se zabývala i tiskem ve mzdě.

 

 

 POSTALIA

 

Pro vyplácení své korespondence používala ARTIA výplatní stroje POSTALIA. Ve své sbírce jsem zachytil její první otisk z 20. 12. 1968. Byla to Postalia s odlehlým rámečkem a jednoduchžm označením uživatele (výrazný a vkusný logotyp s adresou sídla společnosti). Tento otisk vyplácel až do roku 1977. Poslední otisk s tímto označením mám ze dne 20. 12. 1977, neboť došlo ke změně označení - podnik slavil 25 let činnosti.

Otázkou zůstává, jak ARTIA vyplácela zásilky  v dlouhém období let 1953 - 1968. Měla výplatní stroj Francotyp? Anebo vyplácela jiným způsobem? Toto bílé místo se jistě v nejbližších letech zaplní....

 

Výplatní otisk s datem  15. 7. 1969

Na celistvosti jsou dva otisky s jedním logotopyem, nátisk na obálce však ukazuje na odlišný logotyp.

 

Výplatní otisk s datem 24. 8. 1978

V tomro roce si Artia připomínala 25 let své existence, zásilky vyplácl příležitostný otisk. Byl používán skutečně jen v roce 1978 (bez přesahu).  Spodní otisk na společném listu.

 

artia 003

 

Výplatní otisky s daty 25. 6. 1979 a 29. 1. 1987

 

V tomto období došlo ke změně výplatního stroje, ale i výplatního otisku. Hlavní změny jsou:

. změna označení uživatele (kromě jiných změn zaneseno podnikové PSČ 111 27),

- změna denního razítka (zaneseno PSČ, objevují se rozlišovací znaménka - tři malé hvězdičky),

- přielhlý rámeček výplatního razítka + neobvyklá změna: výplatní hodnota je polohována 9 mm od levé části vnitřního rámečku, a 5 mm od pravého rámečku výplatního razítka - předchozí otisk je se symetrickou vzdáleností 6 mm z obou stran). 

 

artia 004

 

Tento otisk vyplácel v roce 1989, 1990 a dalších letech (horní celistvost) . Jeho kontinuita byla přerušena v roce 1988, kdy si podnik připomínal 35 let své existence

 - vznikl příležitostný výplatní otisk (spodní celistvost).

 

artia 005

 

Výjimečně jsem se rozhodl reprodukovat výplatní otisk tohoto subjektu, který byl používán po vzniku Ćeské republiky - v roce 1993 a dále. Činím tak proto, že byl zajímavý. Došlo ke změně výplatního razítka - kromě nového názvu státu se objevil i symbol České pošty - poštovní trubka. Zároveň subjekt změnil i svou právní podsttauz )dříve podnik zahraničního obchodu, nyní akciová společnost). To se projevilo v označení uživatele.

Výplatní otisk s datem 14. 9. 1993

 

artia 006

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (122) - SBČS PRAHA

Státní banka československá (SBČS) - centrální banka Ćeskoslovenska v letech po II. světové válce používala pro odesílání své korespondence výplatní tsroje Francptyp a posléze Postalia. Dohlédací poštou byla PRAHA 1, podací PRAHA 03.

 

FRANCOTYP

FR 6h - 4m - 2km

18. 8. 1962

 

sbcs 001

 

POSTALIA

PO

28. 12. 1978

Zajímavostí je, že odesilatelem zobrazené celistvosti byla Živmnostenská banka, Příkopy 29.  K vyplacení a oeslání došlo z podatelny SBČS. Živnostenská banka měla v té době svůj výplatní stroj Postalia.  

 

sbcs 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (120) - TUZEX PRAHA

Dnešní pohled do světa výplatních otisků Československa (období 1946 - 1992, otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku) bude patřit dalšímu subjektu, který vznikl v období 4.( socialistické) republiky. Během její existence se vytvořily stovky, ba tisíce nových subjektů šité na stoprocentní státní vlastnictví.

Jedním z nich byl podnik zahraničního obchodu se speciálním zaměřením - zejména nákup západního zboží za valuty. Nazýval se TUZEX. Tato složenina názvu vznikla z prozaického TUZemského EXportu.Tento podnik zajišťoval dovoz zboží za valuty (i tuzexové poukázky oficiálně nazývané odběrní poukázky podniku zahraničního obchodu Tuzex - tzv. bony)  ve své síti obchodů.Tento podnik zahraničního obchodu vznikl dne 1. července 1957 podle vyhlášky č. 122/1957 Ú. l., později podle vyhláškjy ministra zahraničního obchodu č. 202/1968 Sb. a ještě později na základě další vyhlášky č. 163/1970 Sb.. V roce 1991 byl podnik přeměněn na akciovou společnost TUZEX a od března 1997 akciová společnost přešla do konečné likvidace. Hlavním předmětem Tuzexu byl tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej zboží všeho druhu za cizí měny. Dovoz se uskutečňoval buď přímo tímto podnikem anebo prostřednictvím dalších podniků zahraničního obchodu. V tuzexu se prodávalo i výjimečné tuzemské zboží.

Předchůdcem byl podnik DAREX (DÁrkový EXport) založený v roce 1949,  podnik se stejným účelem jako pozdější TUZEX. Stejnou cestou šly i ostatní socialistické státy - Polsko )PEWEX), SSSR (Berjozka), NDR (Intershop), Maˇadrsko (Intertourist), Rumunsko (Comturist) a bUlharsko (Corecom).

Tuzex používal pro vyplácení své korespondence nejprve výplatní stroj Francotyp, později Postalia.

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Časové rozmezí: - 5/1964 - 8/1971 -

Poznámka: u tohoto otisku došlo k výměně vročení, jak je možno srovnáním zjistit u následujících dvou celistvostí

 

tuzex 001        tuzex 002  

 

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

změna denního razítka (vložení PSČ: 110 00 PRAHA 1 před název pošty)

Časové rozmezí: - 9/1973 -9/1975 -

tuzex 003

 

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

Změna označení oprávněného uživatele (vynechání právní normy, vložení podnikového PSČ 113 43)

Čaosvé rozmezí: - 3/1956 - 5/1976 -

 

tuzex 004

 

POSTALIA

Výměna stroje

Časové rozmezí: - 5/1976 - 5/1988 -

 

tuzex 005

 

Poznámka: uživatel často používal otisk vytištěný na výplatní pásky (stroj Postalia toto umožňoval) i pro neobjemné zásilky

 

tuzex 006

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS