HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 15. - E.B.

P

Zkratka: iniciály E. B.  = Eskomptní Banka ( pod výplatním razítkem, iniciály až u čtvrtého protektorátního otisku)

Subjekt: Česká eskomptní banka - Böhmische Escompt-Bank Praha

Reklamníé heslo u čtvrtého otisku: "Die Bank neben dem Pulverturm" - "Banka vedle  Prašné brány"

Výplatní stroj Francotyp - sběratelské označení FR 6h - 4m

Výplatní stroj  zakoupen za doby 1. republiky

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

československý vzor, předběžný protektorátní otisk

Otisk s datem 25. 3. 1939

ESKOMPT 1 001

 

DRUHÝ OTISK

durhý protektorátní otisk, první poněmčený vzor (neúplný)

otisk s datem 25. 9. 1939

ESKOMPT 1 002 

 

TŘETÍ OTISK

třetí protektorátní vzor, druhý poněmčený (úplný)

otisk s datem 27. 12. 1939

 

Eskompt 4 001

 

ČTVRTÝ OTISK

změna označení uživatele (kresba banky s Prašnou bránou a německým názvem banky s reklamním sloganem mezi denním a výplatním razítkem a částečně pod výplatním razítkem)

Otisk 1. dne 4. 8. 1942 (R)

 

Eskompt 6 001

 

Poštou prošlá celistvost s datem 4. 1. 1944

 

Eskompt 3 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P):14. - BZ + názvy výrobků a firemní značka

P

Zkratka: BZ (ve spojení s firemní značkou a názvy výrobků mezi denním a výplatním razítkem) - Bratří Zikmundové 

Adresy: Praha X., Žižkova 22, později Praha X., Olomoucká 48

Výplatní tsroj a otisky existovaly již za 1. republiky

Sběratelské označení. FR 6h - 4m

Poznámka: "tancující hvězdička" ve výplatním razítku - posun doprava

Dohlédací pošta PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

otisk československého vzoru (první - předběžný  protektorátní otisk)

Otisk s datem 28. 8. 1939

BZ 1 001

DRUHÝ OTISK

první poněmčený protektorátní otisk s datem 31. 10. 1939

BZ 1 002

 

TŘETÍ OTISK

druhý poněmčený otisk - úplný s datem 20. 2. 1941

BZ 3 001

ČTVRTÝ OTISK

třetí poněmčený - úplný otisk se změněným označením oprávněného uživatele s datem 7. 3. 1945

 

BZ 2 002

POznámka: třetí celistvost je zajímavá též nátisky - nápis "Nelze-li doručiti, zašlete zpět!" a upozornění na snížené výplatného, které povolilo poštovní ředitelství v Praze (v roce 1936).

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SPOJENÍ (P): 10. - APB

P

Zkratky: APB pod výplatním razítkem u obou výplatních strojů, zkratka APB znamená: Anglo - pražská banka

Výplatní stroje Francotyp a/ FR 6s - 4m, b/ FR 6h - 4m

- u stroje "a/ :tancující hvězdička ve výplatním razítku)

Dohlédací pošty: pRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ STROJ (otisk FR 6s - 4m)

Celkem tři otisky všech protektorátních vzorů

Reprodukovány otisky poněmčené, československý vzor shodný s otiskem z 1. republiky

APB 1 001

 

APB 1 002

 

DRUHÝ STROJ (otisk FR 6h . 4m - hvězdička  zprvu v normální poloze, později tendence k nahnutí doleva -1/-1939-, "1" v názvu pošty s podrškrtem později mizejícím, německo český název pošty s "1" bez podškrtu)

Rozlišovací písmeno "a" v denním razítku dole

Reprodukovány tři otisky všech tří protektorátních vzorů

Československý vzor s datem 11. 4. 1939

APB 2 001

 

První poněmčený vzor (neúplný), druhý protektorátní s datem otisku 13. 10. 1939

 

APB 3 001

 

Druhý poněmčený vzor (úplný) třetí protektorátní vzor s datem otisk 8. 1. 1940

 

APB 2 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS