HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 10. - LÍH (s reklamním sloganem v obrázku) + SPIRITUS/LÍH

P

Výrobky: Líh (s reklamním sloganem a obrázkem lihového vařiče v obdélníku) - vše mezi denním a výplatním razítkem, pod výplatním razítkem adresa uživatele, později jen dvojjazyčný nápis SPIRITUS/LÍH )mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Společnost pro zpeněžení lihu, německy Spiritusverwertungsgesellschaft

Adresa: Praha II., Poříč č. 26, německy Deutschherrenstrasse 28, Prag II.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otiskm československý vzor, datum 14. 6. 1939, další datum ze sbírky 21. 8. 1939

Líh

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 8. 1. 1940

 

Líh 003

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor,  otisk 1. dne: 19. 1. 1940 - R

 

Líh 010

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 16. 8. 1940

 

Lihus

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor. změna označení uživatele, otisk 1. dne 30. 9. 1941 (R)

Lihus 1

Poštou prošlé celistvosti s novým označením oprávněného uživatele - data 9. 1. 1942 + 17. 7. 1943

Líh 006

 

Spiritus

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 6. - PŘEKLIŽKY/LAŤOVKY/DÝHY/PODDYŽKY/LETECKÉ DESKY, později Sperrplatten/Founiere

P

Výrobky: nejprve česky Překližky/ Laťovka/Dýhy/Poddyžky/Letecké desky, po převzetí firmy německým vedením změněno na německý název Sperrplatten/Funiere mei denním a výplatním razítkem

Subjekt: Richard Jirát

Historie firmy: Dýhárna OREL založena richardem Jirátem, původní sídlo v Nižboru, po požáru se firma přesunula do Prahy - Vysočan (rok 1928). Majitelé firmy opustili Československo a firmu v roce 1938 z obav před Hitlerem. Vedením byla pověřena německá hospodářská moc. Firmu tvořily dílny, pila a kanceláře a i během války dodávala výrobky pro válečné potřeby (zejména pažby na pušky a letecké překližky). Po válce firma pokračovala ve své dřívější činnosti až do svého zániku v 90. letech.

Činnost a výrobky: viz název a hořejší text.

Sídlo od roku 1928 Poděbradská 540, Praha IX. - Vysočany

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Výplatní stroj u firmy již za 1. republiky - 1937, není  zatím známo, zda výplatní stroj vyplácel i po roce 1945

Dohlédací pošty: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1, později PRAG 88/PRAHA 88

PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor (1939)

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor, datum 16. 2. 1940

Jirát 003

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor datum 24. 10. 1940

Richard

PRAG 88/PRAHA 88

ČTVRTÝ OTISK

Změna dohlédací pošty, změna označení uživatele (úplné poněmčení i označení), . otisk s datem 24. 10. 1944

Jirát 002

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ VÝROBKŮ (P): 2. - CEMENT

P

Výrobek: slovo CEMENT mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Prodejna cementáren

Adresa: Václavské nám. 60, Praha II.

Činnost: sdružení výrobců cement, zajišťování prodeje cementu

Poznámka stejný výplatní stroj vyplácel se stejným označení CEMENT zásilky již za 1. republiky (od února 1935)

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1, později PRAG 1/PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor (1939

DRUHÝ OTISK

první protektorátní otisk, neúplný poněmčený vzor s datem 21. 11. 1939

 

Cement 1 002

 

TŘETÍ OTISK

definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, s datem 11. 12. 1939 (otisk 1. dne) - (R)

cement 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS