HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 86. - STATKÁŘI

S

STATKÁŘI = zkrácený výraz pro delší název subjektu Hospodářské družstvo statkářů a nájemců v Praze, též Hospodářská záložna statkářů a nájemců Praha (mezi denním a výplatním razítkem otisku), adresa: Praha II, Havlíčkovo nám 24.

Povolení MPT č. 12. ze dne 10. 3. 1930

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

Dopisy vyplácely tímto otiskem i jiné firmy, pravděpodobně členská základna či klienti této instituce

Otisk 1. dne 24. 1. 1930 (R)

 

 

Statkáři 001

 

Poštou prošlá celistvost s tímto otiskem

 

Statkáři 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 82. - U. B.

U

U. B. = iniciály České banky Union - zkráceného názvu Union Bank (Příkopy 31 - palác Broadway, P I)

3. uživatel výplatního stroje v Československu

Historie: banka byla založena jako německý bankovní ústav v roce 1872,v roce +932 (?) spokená s Všeobecnou českou bankovní jednotou,  v roce 1940 byla spojena s Deustche Agrar- und industrie Bank, 1945 banka byla zrušena jako německý bankovní ústav

Povolení MPT Věstník č. 58 ue dne 18. 11. 1926

Dohlédací poštovní úřady: PRAHA 25, posléze PRAHA 1, krátce PRAHA 1a (esej)

Za dobu existence od 19. 11. 1926 několik desítek výplatních otisků, několik esejí

Výplatní stroje Francotyp A s horním číslem počitadla

Otisk České banky Union, byly často používány v krátkém období, i když poměrně ve velkém počtu (výskytu). Bohužel se nezachovaly všechny. Zachované otisky si zaslouží ocenění ze stupnice R - RR podle situace.

První otisk

Otisk 1. dne 19. 11. 1926 (poslední 30. 12. 1926) - RR

Sběratelsky: FR 6s - 4m

UB 1 001

Druhý otisk

(změna dohlédací poštovního úřadu - nyní PRAHA 1)

Použitá: 31. 12. 1926 - 1. 8. 1928

UB 2 001

Další otisky (období je charakterizováno častým střídáním původního stroje s náhradními)

Používán v těchto časových obdobách (mimo ně nahrazován náhradními strojem/stroji stejného typu)

31. 12.1926 - 7. 8.1928

7. 8. 1928 - 9. 12. 1928

13. 12. 1928 - 5. 2. 1929

16. 2. 1929 - 30. 4. 1929

29. 5. 1929 - 1. 7. 1929

(označení uživatele U. B. bylo přenášeno do náhradních strojů, není jasné, zda vždy)

Ukázky několika otisků uvedených období:

UB 4 001

 

UB 2 002

Ukázka náhradního stroje s datem 6. 2. 1929

 

UB 4 002

(v textu z Katalogu AJ uvedeno chybné datum 8. 2.)

Původní stroj navrácen do provozu, denní razítko přeneseno z předchozího náhradního stroje - v písmenech P a R menší smyčka, pod jedničkou delší podškrt).,- zde datum 7. 3. 1929

časové období provzu 16. 2. 1929 - 30. 4. 1929

UB 5 001

Náhradní stroj (označení přeneseno)

Časové období 1. 5. 1929 - 28. 5. 1929

UB 5 002

Původní stroj

použití: 29. 5. 1929 - 1. 7. 1929

UB 6 001

Náhradní stroj a jeho otisk  (označení přeneseno z předchozího stroje), stroj Francotyp A s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 6h - 4m ,

časové použití: 2. 7. 1929 - 20. 9. 1929

UB 7 001

Dle AJ: Na původním stroji (s novými iniciálami v označení uživatele - blíže pod výplatním razítkem nové razítko PRAHA 1a).

V provozu je jeden den: 20. 9. 1929 (RR), celistvost pravděpodobně osučástí Jonášova exponátu (Poštovní muzeum). Zatím znám

jen jeden exemplář. První použití rozlišovacího písmene v názvu poštovního úřadu u nás.

 

Původní stroj navrácen uživateli, změna denního razítka (písmena pošty nízké, široce psaná písmena) Označení nově ryto a znatelně blíže u výplatního razítka než u předchozích otisků. otisk 1. dne: 21. 9. 1929

 

BV 8 001

Už takto zkomplikovaná situace v přehledu výplatních strojů České banky Union se zamotala dalším činem. Bance byl povolen druhý výplatní stroj, který měla do sloučení v majetku a používání Všeobecná bankovní jendota v Praze - vyobrazený Francotyp A s horním čílem počitadla. Úpravou vznikla esej - místo iniiiál B. V. byly zasazeny iniciály U.B.) -. označení eseje RR (datum 20. 9. 1929).

UB 9 001

Další vývoj:

Otisk s písmenem "a" byl vložen do druhého stroje,  z eseje se stal regulérní otisk (9/1929 - 4/1032-), v 9/1937 došlo ke změně výplatního znaménka

 

UB 10 001

 

UB 10 002

 

V dalších letech byl používán výplatní stroj s identickými otisky (FR A s horním číslem počitadla)- tři ukázky, docházelo ke změnám číslic, výplatního znaménka

UB 12 001

Na konci období uživatel nechal doplnit tradiční iniciály a vytvořil parádní otisk s budovou banky (v pozadí Prašná brána), iniciály U. B. zůstaly pod výplatním razítkem, podstatně esteticky uloženy níže

Otisk 1. dne 30. 7. 1937 (R)

UB 12 002

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 27. 11. 1937

UB 12 003

 

Protektorátní historie otisku Ćeské banky UNION byla neméně zajímavá, zejména z odborného hlediska. Činím výjimku a zveřejňuji několik otisků z tohoto období. Stzdujně  otisk tohoto uživatele jednou z oblastí, která tento obor výplatních otisků činí studijně lákavou.

Původní stroj jen s iniciálami - datum 25. 9. 1939

UB 15 001

 

Daší původní stroj se stejným datem jako předchozí - 25. 9. 1939 (!), s prvním poněmčeným vzorem (dvojjazyčnost ve výplatním otisku), a obrázkem budovy banky a iniciálami)

 

U 16 001

Druhý poněmčený vzor otisku s datem 27. 11. 1940

U 16 002

 

Áčkový a jeho další vývoj

- československý vzor (předběžný protektorátní otisk)

- - první poněmčený vzor

---druhý poněmčený vzor (2x)

UB 20 001

 

UB 20 002

Otisk 1. dne 7. 11. 1939 (R)

UB 21 001

UB 21 002

 

Uživatel si pořídil nový výplatní stroj, sběratelsky FR 8h - 4m na vyplácení korespondence spojené pravděpodobně s novou agendou cukerního oddělení

UB 22 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK: 81. - Z. ČSL. L./1906 - 1931.

Z

Z. ČSL.L./106-1931. - metidenním a výplatním razítkem = Z. =  Záložna ČSL. = Československých, L. = Lékařů plus letopočet(Národní třída 8, později Příkopy č. 6, Praha)

Povolení MPT č. 21 ze dne 15. 5. 1031

397. uživatel

Dohlédací pošta PRAHA 1

Výplatní stroj Francotyp B4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dne 7. 4. 1931 (R), poslední 27. 1. 1932

Lek 1 001

 

Poštou prošlý otisk

Lek 1 002

DRUHÝ OTISK

Instituce se přestěhovala při této příležitosti došlo ke změně označení (objevila se zde i nová adresa a rozepsaný název)

OTISK 1. DNE - 27. 1. 1932()R)

Lek 2 001

 

Lek 2 002

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS