HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (29)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (29)

Hodinový údaj v denním razítku otisku HASLER

V čs. poštovním provozu se jako první soustava, kterou využívaly čs. pošty, objevila soustava HASLER, švýcarského výrobce. Jeden známý stroj používáný poštou PRAHA 1 ještě v 60. letech minulého století mohl registrovat i hodinu podání zásilky, a to kromě dne/měsíce/roku. Hodinový údaj byl dvoumístný hned za datem. Denní razítko bylo sice dvoukruhové dle nařízení poštovní správy z roku 1946, ale bez můstků, což bylo v té době již dost obvyklé. Výplatní hodnota je pětimístná s typickými haslerovskými číslicemi. Reprodukovaný otisk je zatím jediným známým otiskem v tomto formátu (s hodinovým údajem).

 

HODINOVÝ ÚDAJ 001 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (27)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (27)

 

Pod pojmem "celistvosti" nejčastěji rozumíme celistvosti, které prošly poštou a jsou sběrateli uchovány jako takové, nejlépe zachovalé a věrohodné, vzniklé přirozeným způsobem. Jednoduše řečeno zásilka odeslaná odesilatelem, přepravená poštou či dalším subjektem poštovnictví a přijatá adresátem. Jinak neupravovaná sestřihem či doplňujícími poznámkami. Na rubu si někdy označuje vlastník svou příslušnost k celistvosti (razítkem), najdeme i poznámky katalogizační, které by měly být vyznačeny obyčejnou tužkou. Dále jsemou celistvosti vytvořené filatelisty, ty při vší úctě nejsou věrohodné poštovně historické doklady, i když mnohdy je nutno přijmout argument "tvůrce", že jinak by se nejčastějí razítka či nálepky nezachovaly vůbec. 

Jak jsem řekl nejčastěji celistvosti jsou dopisy, pohledy, celiny. Mezi cleistvosti, i když někdy neprojdou poštou jsou i další doklady. Jsou to ústřižky poštovních poukázek (peněžních, balíkových a jiných), to jsou též hodnověrné či věrohodné poštovně  historické doklady. Mezi celistvosti řadíme i výrobní, archivní či další karty či listy, které se celistvostí stávají otiskem poštovně historického prostředku - razítka výplatního otisku apod. Slouží jako doklad dokumentace a jsou někdy nutné k zahájení provozu. Našly by se zcela jistě i další doklady.

Dnes přináším do této rubriky výrobní kartu k výplatnímu stroji POSTALIA a jeho produktu - výplatnímu otisku, kterou výrobce nazývá kontrolní kartou. Zaznamenává kromě výplatního otisku s nulovou hodnotou (!) i další kontrolní údaje týkající se stroje (identifikační čísla stroje, náhonu aj.), kterou zaznamenal výrobní závod,  a údaje o instalaci stroje (technici a pošta v místě provozu stroje). I tato celistvost, která neslouží přímo k přenosu zpráv od odesilatele k adresátovi, ale je nutná pro identifikaci a vyřešení nejasností spojených s provozem stroje. Proto patří do sbírky a měla by být uznávaná i při hodnocení soutěžních exponátů. Uživatelem je Velvyslanectví USA  Praze, knihovna Amerického velvysnaectví (pozor tento subjekt měl v tomto období Československa několik výplatních strojů, většinou zn. Postalia, poznatelných podle různých podsubjektů, dohlédací pošta PRAHA 011).

 

Výrobní karta POSTALIA 001

 

 

 

 

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (26)

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (26)

 

Poštovní správa osvobozeného Československa se rozhodla v roce 1946 změnit vzhled výplatních otisků. Pošta opustila starý tvar výplatní razítka v otisku, ketrým byla "větrná růžice" s posláním posílat zásilky do všech směrů ve svět Mezi sběrateli však zdomácněl výraz "motýlek" připomínající křídla motýla, i když byly čtyři... Stalo se tak na základě Věstníku ministerstva pošt č. 62 ze dne 17. 12. 1946. Tvar mového výplatního razítka připomínal poštovní známku, pšta ji nazvala "razítko ve tvaru obdélníka, který je zoubkován". Mezi sběrateli zdomácněl název "pseudoznámka".  Tento tvar vydržeůl až do dneška a převzala jej i Česká republika, jakož i Slovensko. Průlomem od roku 2014 jsou digitální výplatní otisky, které opustily mázev Československo (nově Česká pošta) a výplatní razítko otisku ve staré formě se změnilo se souhlasem UPU na smíšenou formu nutných údajů.

Výplatní razítko  bylo v následujících letech postupně ve výplatních strojích na tento tvar měněno. "Motýlek" vydržel až do roku 1951, tedy asi pět let po úředním ohlášení této změny (byl jím otisk Francotyp - FR 6h - 4m uživatele Ústredná sociálna poisťovňa Bratislava -  dohlédací pošta BRATISLAVA 2, datum 13. 7. 1951. Pozdější datum celistvosti s otiskem výplatního razítka ve tvaru "motýlka" zatím nikdo nenahlásil. Dtát se to může.

Kdo jiný by změnil starý tvar výplatního razítka za nový než generální zástupce firmy Francotyp v Československu, tehdy ještě firma B. Jarolímek Praha u svého ofisiálního výplatního stroje Francotyp FR 6h - 4m (viz obrázek), a velmi i zéhy - má nejranější celistvost nese datum 13. 2. 1947 (tento stroj vyplácel korespondenci firmy). Zatím jsem nenarazil na dřívější datum, co ž se může stát. Doplňuji, že firma B. Jarolímek měla více strojů, ale předváděcích. I zde se "pseudoznámka" může vyskytnout, ale nebyly to celistvosti poštou prošlé, což je má nejvyšší preference při hodnocení celistvostí a jejich hodnoty. Vypadá to, že tento otisk v Československu byl prvním, kdy došlo k této změně.

Rozhodnutí poštovní správy bylo zajímavé ještě z jednoho hlediska. Dne 29. 10. 1946 povolila jeden z posledních motýlků u nás. Týkal se stroje HASLER, který byl umístěn na poště PRAHA 1 ve formě poštovního výplatního stroje a nesl v sobě R-obrazec na doporučené zásilky. Za dva měsíce bylo vše jinak. Objevila se "pseudoznámka".

A ještě jedna zajímavost. Poštovní správa v roce 1946 rozhodla o tom, že denní razítka otisku nebudou již jednokruhové (1K), ale dvoukruhové a později i dvoukruhové s můstky (2K, 2K-m). To je ale jiná kapitola.

Tyto celistvosti roku 1946 a 1947 s těmito a podobnými by rozhodně neměly chybět v žádném exponátu jednak specializovaném dotýkajícího se výplatních otisků, ale též v exponátech dokumnetujícíh obnovu poštovního provozu v Československu v letech 1945 a dále. Bohužel chybí, a navíc jso oceňovány neobjektivně nejvyššími medailemi. Navíc hraniční data je to nejcennější, co činí každý obor, nejen obor výplatních otisků, tím pravým ořechovým...

 

OVS B. Jarolímek 1947 001

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS