HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

STŘÍPEK DO MOZAIKY (15)

Celistvosti nelžou. Zachycují přesně společenské události a jako bonus poštovní úkony té či oné doby. Nejinak tomu je i v namátkově vybraném případě výplatních strojů a celistvostí První československé pojišťovny, posléze Československé pojišťovny n.p. v Brně (zprvu odštěpný zívod, posléze Závod 7). Celistvosti s výplatními otisky ze strojů s dohlédací poštou BRNO 1 jsou dějepisem v kostce... I změny adres a jejich názvů stojí za pozornost.

 

Výplatní stroj Francotyp, otisk FR 6 - h - 4m - 1k.

Otisk s datem 29. 3. 1949.

V otisku je název s malým počátečním písmenem po odstranění slova "První".

Barva otisku oranžová.

 

zavod 7 001

 

Výplatní stroj Francotyp, FR 6h - 4m - 1k.

Otisk s datem 13. 7. 1949.

Označení uživatele ryto nově se správným názvem fakticky i gramaticky, závod 7 sídlí na náměstí Svobody 4 v Brně.

Barva otisku karmínová.

 

zavod 7 002

 

Výplatní stroj Francotyp, otisk FR 6h - 4m - 1k.

Otisk s datem 16. 2. 1950.

Vlna rusofilství změnila i název adresy - nyní Malinovského nám 4.

Barva otisku karmínová.

 

zavod 7 003

 

Druhý stroj Francotyp s ozlišovacím znaménkem "a" v dolním mezikruží, otisk FR 6h - 4m - 2km

Otisk s datem 17. 1. 1949.

V označení název začíná malým písmenem ("československá" po odstranění názvu "První").

Celistvost je zajímavá nátisky na averzu: 

1/ Zajímavé je upozornění v rámečku:

"Zbavujeme se cizích názvů obcí a ulic. Případné změny ve svojí adrese neopomeňte nám ohlásiti".,

2/ Dva nátisky názvu:

- Československá pojišťovna, národní podnik,

- První československá pohišťovna, národní podnik - se zrušeným Ústředním ředitelstvím v Brně. Adresa Nám. Svobody 4. 

Barva otisku oranžová.

 

zavod 7 005

 

Výolatní stroj Francotyp, otisk FR 6h - 4m - 2km. S rozlišovacím znaménkem "a" v dolní části mezikruží.

Otisk s datem 7. 8. 1950.

Adresa: Závod 7 Brno, Divadelní 4 (přestěhování). 

Barva otisku karmínová,  nové označení.

Zveřejňuji i reverz poštou prošlé služební dopisnice.

 

 

zavod 7 004     zavod 7 006

 

 

Číst dál...

STŘÍPEK DO MOZAIKY (14)

Sběratelé si již  na rozdíl od minulých uvědomili, že se výplatní otisky bírají výhradně či přednostně na celistvostech.  Jen ty vypovědí o výplatním otisku a o okolnostech odeslání zásilky nejvíc. Zejména averzu zásilky, ale i na reverzu. Některé celistvosti přinášejí neocenitelnéá fakta o době, kdy společně s otisky vznikly. Zejména v přelomových dobách, jakým byly například 40. a 50. léta v Československu. Zajímavá jsou i pozdější léta. Celistvosti s výplatními otisky zachytily i důležité okamžiky čs. všeobecné historie, nejen té poštovní. Zajímavé jsou i poštovní nátisky či informace na celistvostech. Otisky jsou brněnských uživatelů. Výplatní otisky výhradně ze strojů Francotyp.

 

Zajímavá celistvost  (averz a reverz), kdy otisk je na zadní straně celistvosti pro nedostatek místa na přední straně. Na adresní straně je  natištěno upozornění: "Výplatní otisk vzadu". 

Otisk uživatele Úřadovna všob. pens. ústavu v Brně ze stroje Francotyp, otisk FR 8h - 4m - 1k.

Datum celistvosti 21. 4. 1948. 

 celi 009     celi 008

 

Celistvost s výplatním otiskem uživatele dříve Ráček a. s., nově RICO Brno (Churchillova 9).

Datum otisku: 13. 8. 1948.

Otisk Francotyp, FR 8h - 4m - 1k

 

celi 004

 

Celistvost uživatele dříve ALPA, továrna lučebních a kosmetických výrobků Josef Veselý Brno - Královo Pole. nově SPOFA, spojené farmaceutické závody n. p. - závod ALPA

Datum otisku: 24. 8. 1948

Otisk Francotyp FR8 h - 4m - 1k

 

celi 010 

 

Celistvost uživatele SANITAS n. p. Brno. Původní adresa: Brno, Tř. Jana Masaryka 9, nově se změněnou adresou (gumové razítko) .

Otisk s datem 11. 5. 1953

Otisk ze stroje Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 1k.

 

celi 011

 

Celistvost s výplatním otiskem uživatele Státní pojišťovna Brno. Zásilka ač poštovně paušalovaná, byla vyplacena výplatním strojem. Zajímavé jsou reklamná slogany na obálce a ve výplatním otisku.

Otisk s datem 20. 8.. 1955.

Otisk ze stroje Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m - 1k.

 

celi 012

 

Celistvost uživatele SFINX, spojené smaltovny n.p., nově BRNOSMALT n.p. Brno. 
(v otisku se změna ještě neprojevila).

Otisk a datem 15. 1. 1969

Otisk ze stroje Francotyp, sběratelsky FR 6 - 0 - 4m - 2km . Denní razítko již dvoukruhové s můstky (německý typ). 

 

celi 002

 

Celistvost uživatele GRAFIA n.p. Brno. Otisk na faktuře.

Otisk s datem 26. 1. 1972

Otisk Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m - 2km. 

 

celi 020

 

 

Číst dál...

BOHATOST A PESTROST CELISTVOSTÍ

v současné době pracuji na databázi otisků výplatních strojů československých pošt z let 1946 - 1992. řeklo by se, co je na nich zajímavého? Vždyť jsou nudné a  monotónní . Stále se opakují. Hlubší poznání tyto názory vyvrací. Dnes mne udivila jejich pestrost a bohatost. Například s přbližme dvaě skutečnosti.

Zaprvé - na jakých nosičích se vyskytují? Zadruhé - kde se otisky čs. pošt objevují? Množství celistvostí a různorodost otisků  by vydalo na slušný  exponát zachycují a dokumentující poštovní historii a současnost. 

Takže nahlédněme do světa celistvostí s výplatními otisky čs. pošt:

1/ Výplatní otisk znehodnocuje poštovní známky nulovou hodnotou a narazuje denní razítka. Proti předpisům Poštovního rádu. Výplatní otisky mají nulovou hodnotu.

celi 001

 

2/ Výplatní otisk doplňuje výplatní hodnotu zaslané zásilky na správnou hodnotu (a zároveň může, ale nemusí znehodnotit poštovní známku).

 

celi 002

3/ Vyskytuje se na celistvosti nadbytečně (omylem). Případně z neznámých důvodů. Vyskytují se celistvosti vyplacené výplatním otiskem a jejich výplatní razítko je ještě jednou přelepeno poštovní známkou (zbytečně).

celi 003

 

4/ Výplatní otisky nahrazují denní a strojová razítka na poštovně úvěrovaných (paušálních) zásilkách. Výplatní hodnota je nulová. Někdy se objevují dublovaná vyplácení zásilky - najednou s hodnotou v rámci zaplaceného paušálu 

a současně zbytečně s hodnotou vyplacenou výplatnímn strojem.

Zde celistvost poštovně úvěrovaná a doplněná nulovým výplatním otiskem.

 

celi 004

 

5/ Nulové výplatní otisky v majetku pošty propůjčené zadavatelům označení k propagaci (poštou neprošlé i prošlé). K této kategorii lze přiřadit i zkušební otisky před spuštěním stroje pořízené mechaniky apod.

 

 celi 005

 

6/ Výplatní otisky s nulovou hodnotou  na oznamovacím lístku/sdělení  dohlédací pošty Poštovnímu muzeu v Praze o nových otiscích či o provedených změnách. takovýchto otisků je pomálu, nařízení se nedodržuje. Těchto lístků je velmi málo, pošty Poštovní muzeum prakticky neinformují, povinnost dodržují nedůsledně komerční subjekty prostřednictvím dohlédacích pošt. 

Pro ilustraci nahrazuji sdělení dohlédací pošty sdělením pošty Gottwaldov 2 o provedení změn v denním razítku komerčního subjektu fy. Baťa n.p. (nově Svit n.p.) po provedení změn v souvislosti s přejmenováním Zlína na Gottwaldov. Zde se jedná o komerční otisk zatím bez označení oprávněného uživatele. Celistvost je denná z mnoha důvodů, nejen poštovně historických, ale všeobecně ihistorických. Takže pozor toto není poštovní otisk, ale komerční připravený na zasazení štočku podle nových úprav a pravidel.  

 

celi 006

 

Na závěr celistvosti, kde je otisk výplatního stroje hlavním výplatním znaky při dopravě poštovních zásilek - řádně s hodnotou v pravém horním rohu zásilky.

Výplatní otisky pošt se vyskytují nejčastěji v jednom provedení (vyskytují se i dva, tři výplatní otisky) na dvou hlavních nosičích - poštovní poukázce a na listovní zásilce.

 

celi 007

 

Mohou nastat i další případy, při kterých se výplatní otisk vytiskne buď s  hodnotou či bez hodnoty. Stává se tak při interních úkonech (např. doplnění kmenového listu výplatního stroje, různé žádosti, opravy apod.). 

Tím jsou poštovní provoz a jeho celistvosti bohatší,, pestřejší a atraktivnější pro sběratele.  Přehled se tak rozšíří ...

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS