HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VE ZNAMENÍ REKLAM: 2. - BIOKLEÏN/ACYLPYRIN & obrázky

Subjekt: Lučebninové továrny Kolín, Akciové továrny na vyrábění lučebnin Kolín

Reklama: Kartonáž Biokleïnu a acylpyrinu s vysypanými tabletami (mezi denním a výplatním razítkem, zasahuje pod výplatní razítko)

Povolení MPT ? rok 1931

Výplatní stroj Francotyp typu B 4 s horním číslem počitadla

Sběratelsky: FR 8h - 4m

 

Otisk 1. dne: 4. 1. 1932

Tohoto dne došlo k vytištění dvou otisků s rozdílnými znaky

PRVNÍ OTISK (RR)

ESEJ (v seznamu Bouška/Leiš jako Ess 6) 

 

Luč 1 001

DRUHÝ OTISK (R)

Regulérní a oficiální otisk ( druhý otisk shora), reprodukován otisk poštou prošlý ze dne 6. 5. 1932 na obálce s nátiskem názvu firmyt

Výplatní stroj u obou otisků  je stejný. Před odevzdáním stroje uživateli došlo ke změně všech číslic výplatní hodnoty (poznatelné podle poslední nuly - nula štíhlejší u prvního otisku)

 

Číst dál...

CHUSTSKÁ HISTORIE

V období 1926 - 1939 byla součástí Československa i Podkarpatská Rus, nejvýchodnější část 1. republiky. V této době byly na tomto území zprovozněny čtyři výplatní stroje. I přes tento nepatrný počet mají své zajímavosti. Jednou zajímavost najdeme v Chustu.

Ve městě CHUST firma B. Jarolímek zprovoznila jeden výplatní tsroj uživatele Okresní nemocenská pojišťovna v Chustu 255. Stalo se tak na základě povolení MPT (Věstník č. 36 ze dne 18. 7. 1930). Subjekt byl 318. uživatelem výplatního stroje po roce 1926. Výplatní stroj Francotyp byl typu B 4 s horním číslem počitadla, sběratelsky FR 8h - 4m. První výplatní otisk začal oficiálně orážet zásilky 28. 5. 1930 (R). Viz reprodukce druhého otisku s tímto datem.

 

CHUST 2 001

 

Existuje však celistvost zaslaná poštou s datem 16. 5. 1930.  V tu dobu výplatní stroj neměl oprávěnní vyplácet oficiálně zásilky. Toho dne se jednal o esej. Stalo se. Zásilka prošla poštou a stala se novým objevem a cennou cleistvostí.

 

Chust 1 001

 

V březnu 1939 se Podkarpatská Rus odpojila od rozpadajícího se Československa a stala se odsučástí Maďarska.

Výplatní otisky dostaly nový vzhled. Příklad za všechny: otisk maďarské Komerční banky z Chustu. Výplatní otisky, tak jako celá země začala být pomaďaršťována...Název Chust v rusínštině zmizel a z§stal maďarskí název dohlédací pošty HUSZT. celistvost ze sbírka Juana E. Pageho je toho důkazem (upraveno).

 

 

Chust 3 001

 

 

Číst dál...

STEJNÁ ESEJ SE TŘEMI DATY A VÝPLATNÍ OTISK SE TŘEMI POŠTAMI

Subjekt Výbor pro oslavu tisiáciletého výročí mučednické smrti sv. Václava,( později Svatováclavská liga  - tato instituce byla pokračovatelkou Výboru) se rozhodl pořídit si výplatní stroj. právní podklad zajistilo ministerstvo pošt a telegrafů svým Věstníkem č. 47 ze dne 6. 12. 1928. Bylo vytvořeno několik otisků, které ve svém denním razítku zaznamenaly hned  tři dohlédací  pošty - PRAHA 1, PRAHA 8, PRAHA 11. V průběhu doby se změnilo i označení uživatele - nejdříve se vytvořilo příležitostné označení ke konkrétní akci a posléze název instituce. V průběhu doby se zachovala i esej ve třech provedeních s třemi různými daty, každá byla identická s následující. Výplatní stroj byl jen jeden - Francotyp typu A s horním číslem počitadla, sběratelské označení otisku FR 6h - 4m.

Činnost těchto organizací 1927 - 1948, v době Protektorátu činnost omezena.

TŘI ESEJE

Albert Jonáš udává datum 1. 10. 1928 (R) pro esej  s dohlédací poštou PRAHA 1 - první esej, v mé sbírce jsou další dvě eseje datum 6. 10. 1928 a 16. 10. 1928 - druhá a třetí esej.každá R

Označení u všech je identické, jakož i všechny součásti otisků.

 

Václav 1 001

 

Václav 1 002

Dne 16. 10. 1928 byla otištěna esej číslo tři  s Prahou 1 a jelikož bylo shledáno, že pošta PRAHA 8 je příhodnější pro uživatele, došlo ke změně denního razítka a byl otištěn první regulérní otisk, který mohl právně vyplácet zásilky uživatele. 

Otisk 1. dne: 16. 10. 1928 (dohlédací pošta PRAHA 8 - R), jinak beze změny, tento otisk vyplácel zásilky v době od tohoto data do 10. 2. 1930

V jeden den byl pořízen otisk eseje s poštou PRAHA 1 a regulérní otisk s poštou PRAHA 8

Václav 3 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 14. 1. 1929

 

Václav 2 002

Tento stroj byl zatím zapůjčen a datum vrácení firmě B. Jarolímek byl stanoven na datum 31. 12. 1929. Výbor však oznámil generálnímu zástupci, že si výplatní stroj ponechá (archiv B. Jarolímek, dopis ze dne 7. 1. 1930), zakoupí a přenese do expedice Svatováclavské ligy.

Otisk Svatováclavské ligy, Praha III, Josefská 80, vyplácel zásilky od 10. 2. 1930 do 2. 1. 1931.

Otisk 1. dne: 10. 2. 1930

Praha 8, změna označení uživatele

 

Liga 1 001

Otisk s datem 21. 1. 1931, několik dní před oficiálním ukončením  funkce tohoto otisku -  uživatel změnil adresu nově Hradčanské nám.8, fochází ke změně dohlédací pošty na Praha 11

 

Liga 1 002

 

Otisk 1. dne: 2. 2. 1931 (s dohlédací poštou PRAHA 11) - R

 

Liga 2 001

 

O několik dní později pořízen otisky s datem 23. 2. 1931 (zkušební otisk či otisk po servisu či úprava číslice u názvu pošty?)

 

Liga 3 001

REVERZ OBÁLEK

 

Liga 3 002

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 25. 10. 1933 - omlouvám se za nekvalitní otisk, slabě viditelný

 

Liga 5 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS