HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

V nejvyšších patrech sběratelství poštovní historie (10)

Palkoskvy připomínky ke zpravodaji 001Palkoskovy připomínky 2 001Návrhy pro zpravodaje KPHC 1977 001Osnova publikace o výplatních otiscích 1977 001V nejZpravodaj titulka 1977 001vyšších patrech sběratelství čs. poštovní historie (10)Zpravodaj KPHC 1977 číslo 2 001Zpravodaj KPHC 4 1977 titulka 001Zpravodaj KPHC obrazová příloha 1977 001

 

Zpravodaj KPHC SČF v roce 1977

 

Rok 1977 byl opravdovým svátkem ve zpravodajství poštovní historie a celin. V tomto roce se mi podařilo vydat čtyři bohatá čísla zpravodaje v nákladu 500 ks u každého čísla o celkovém poštu 174 stran. Kromě regulérních stránek zpravodaje u některých čísel  byly připojeny i rozsáhlé přílohy. Rok 1977 byl ve zpravodajství velmi úspěšný a tento ročník má doposud nejradši, i když i další zpravodajstvé mi přineslo velkou radost. Předsea komise Vr. Palkoska se vyjádřil v jednom posudku takto:

 

"Toto jsou moje připomínky - jinak je Zpravodaj výborný - sůáva ing.,Leišovi za výborné vedení Zpravodaje" Praha 31. 1. 1977). Posudek reprodukuji a připojuji informace o zpravodaji KPHC SČF společně s dalším  materiál z dílny tehdejší sekce výplatních otisků (Otisky výplatních strojů v československém poštovním proovzu - propagační publikace, bohužel k realizaci nedošlo).

 

Připojuji i titulky čtyř čísel a rozšiřuji je o několik  ilustrovaných příloh, které byly připojeny ke každému číslu. U každého čísla jsem prosail obrázkovou přílohu ke zpestřední jednotlivých čísel zpravodajů.

Leden 1977

č. 1/1977

Titulka - celistvost lodní pošty

Autoři: NEKVASIL - ROSINSKÝ - LEIŠ - KURIAN - KUKAČKA - BOUŠKA - MAREK - KYZLUNK - HOLOUBEK -  MAHOVSKÝ - GEBAUER S PŘÍLOHOU sEZNAM FILATELISTICKÉ LITERATURY VE FONDECH STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V BRNĚ (ČÁST ii.)

Výběr článků: Zajímá vás lodní pošta? - Život komise, sekcí, krajských skupin - Porpagační a příležitostná razítka -Hlídka výstav - Ozvěny

 

Květen 1977

č. 2/1977

Titulka - Pošta roku 1945 celistvosti

Autoři. Palkoska -Vostatek - Kukačka - Leiš - Bouška - Rosinský - Kurian - Brožek - Strnad - Drabina - Weissenstein - Mahovský - Gebauer - Jech

Výběr článků: POšta z osvobozeného Buchenwaldu - Zajatecké tábory z druhé světové války - Život komise, sekcí, krajských skupin - Odevšad - K problematice sbírání příležitostných a propagačních razítek - Výplatní tsroje ve Veletržním paláci - Identifikační čísla na otiscích výplatních tsrojů - Čtecí stroje - R-provozória a R-nálepky -Změny v poštovním provozu -Tabulky pro provizorní R-nálepky - Seznam filteliustické literatury

 

Září 1977

č. 3/1977

Titulka: Celistvost výplatného otisku pošty Praha 1

Autoři: Leiš kromě jiného s přílohou Seznam výplatních otisků  čs. pošt- Hájek - Sláma - Weinzettl - Kurian - Šalgovič ml. - Palkoska s přílohou Československé celiny

Výběr článků: Život komise, sekcí, krajských skupin - Setkání čs. poštovních historiků - Výplatní otisky - Zajímavosti -  Výstavy Poštovní provoz - Věstníky

 

Prosinec 1977

č. 4/1977

Titulka: Strojové propagační razítko pošty Praha 25 z 3. X. 1933

Autoři: Leiš - Kukačka - Kurian - Josef Posíšil - Vostatek - Gebauer - Kuča

Autoři: Život komise, sekce, krajských skupin - Příležitostná a propagační razítka - Výplatní otisky - Zajímavosti  - Československé celiny (1968 - 30. 6. 1977) Výstav Praha 1977, R-nálepky

 

Zpravodaj v tomto roce ukázal, že je životaschopný a že jeho existence je nutná. Zároveň se ukázalo, že každý obor potřebuje nutně samostatný zpravodajský tištěný orgán. což se v roce 1978 stalo. s tím, že zůstal ústřední zpravodaj, který dostal název POŠTOVNÍ HISTORIE. O tom v dalších pokračování.

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS