HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Rok osmdesátý šestý. V pořadí 11. Celostátní setkání sběratelů výplatních otisků se uskutečnilo dne 9. 11. 1986 v Chebu. Již v nových podmínkách. Sekce otisků výplatních strojů ukončila pod touto hlavičkou svou činnost a v rámci nově zřízené odborné pracovní skupiny výplatních otisků spadající organizačně pod sekci dopravy poštovních zásilek se českoslovenští sběratelé začali věnovat své činnosti. Heslem bylo „Jedeme dál…“. Sběratelství výplatních otisků doznalo změn, na jejich základě odstoupil dlouholetý vedoucí sekce M. Bouška ke škodě sběratelství u nás. Skupina stála před úkolem nahradit tuto významnou osobnost našeho sběratelství. Přislíbil, že bude spolupracovat na dalších dílech katalogizace. Práce jsme zahájili s m. Bouškou na období 1946 – 1986 a na období, která nejsou podporována vedením SČSF – na zabraných územích 1938 a 1939 a na otiscích Protektorátu Čechy a Morava. I. Leiš již zpracoval osvědčenou metodou děrných karet období Protektorátu. Zbývá zkonfrontovat se sbírkami obou autorů. Po zpracování katalogu budou podklady včetně doplňků z naich sbírek předány do fondu Poštovního muzea (což se později stalo, ale za jiných okolností).

Tajemník I. Leiš přednesl za bývalého vedoucího sekce informaci o činnosti a o tom, co bude straronová entita dělat v příštím období.

Větší část setkání bylo věnováno odborným přednáškám, informacím a problémům. Dva přítomní účastníci se zabývali těmito odbornými otázkami:

I.Leiš

-          60 let čs. výplatního otisku,

-          Výplatní otisky s R-obrazci,

-          Výplatní otisky ve fondech Poštovního muzea (výsledek desetiletého studia archivů PM společně s M. Bouškou)

L. Janů

       -     Zajímavosti čs. výplatních otisků z poslední doby.

Součástí setkání byla i výměnná schůzka, ke které se připojili i místní filatelisté a poštovní historici.

Celostátní setkání přineslo jeden nový rys do práce této odborné skupiny – práce v terénu a pokus o hlubší studium ve zdrojích, které nebyly ještě odkryty.

Kolega Bengl poskytl svou sbírku k dispozici při zpracování dalších katalogů (příležitostné otisky), kolegyně Kocíková dostala pověření k získání neznámých otisků z Prahy a zpracování přehledu k 1. 1. 1987. Připojili se k ní kolegové Bouška, Leiš, Janů, Medlín. Pozornost jsme soustředili na kolování, které jsme rozšířili i do Západočeského a Severočeského kraje. Pozornost se soustředila i na další tehdy populární kolování. V Rulcově kolování byly i výplatní otisky. Tím se zdroje otisků a informací podstatně rozšířily.

  

Spolupráce na zpravodaji „Výplatní otisky“ se ujal i P. Stříteský.

I.Leiš předal účastníkům nový otisk, který vytvořil společně s pomocí vedení Živnostenské banky (viz příloha). Jedná se o první „otisk v otisku“ u nás.

Tento výplatní otisk vyplácel v budově Živnostenské banky na pražských Příkopech zásilky v době od 16. 9. do 15. 10. 1986. Dle údajů podatelny se „vyjelo“ celkem 20000 otisků. Pro další zájemce jsem zajistil tyto otisky.

Příští celostátní setkání jsme naplánovali na říjen 1987 do Prahy, kde by se měly vyřešit i personální otázky v souvislosti s reorganizací po V. sjezdu Svazu československých filatelistů v roce 1984.

        OVS Živnostenská 1986 001

 

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (17)

Z PRACHU VYDUPANÉ (17)

Mezivsuvka složená z faktů...

V důsledku rozhodnutí  V. sjezdu SČSF rozhodl ÚV SČSF o zřízení odborných sekcí (5)a sekce jurymanů, které byly přiřazeny v rámci nového symetrického modelu organizace čs. poštovní historie k federální komisi poštovní historie a celin SČSF., a jejich zřízení schválil.

Tím zanikly dřívější sekce v rámci předchozí  komise PHC SČSF či národní komise ZSF (česká komise neexistovala).

Sekce otisků výplatních strojů  zanikla oficiálně k 31. 12. 1984, k tomuto datu ukončila svou činnost  a stala se autonomní  součástí sekce dopravy poštovních zásilek KPHC SČSF, jejímž vedoucím byl jmenován Antonín Hašek, s vlastním vedením. Během roku 1986 odstoupil z funkce vedoucího skupiny  Miroslav Bouška. Zároveň odstoupil Ivan Leiš z funkce tajemníka dřívější sekce. V roce 1987 členové odborné pracovní skupiny výplatních otisků zvolili Tomáše Nováka a do funkce tajemníka Luďka Janů.

Zpravodaje sekce Výplatní otisky a Sonda 1903 vycházely dále v rámci nově zřízené odborné pracovní skupiny výplatních otisků (sekce DPZ) i nadále ve víceméně pravidelných internavelch. redigování v letech 1985, 1986, 1987, 1988 se zhostili Ivan Leiš a Psavel Stříteský.

Od prvního čísla roku 1989 redigoval Výlatní otisky a Sondu 1903 Tomáš Novák. V roce 1989 zahájil Luděk Janů vydávání nezávislého zpravodaje KURÝR mimo struktury odborné pracovní skupiny KPHC SČSF.  Tento Zpravodaj se stal v roce 1990 oficiálním zpravodajem nově zřízení Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků (nezávislá entita mimo struktury SČSF).  Redigovala je redakční rada ve složení Luděk Janů, Ivan Leiš a Tomáš Novák.

Dne 1. 1. 1985 se organizovaného sběratelství otisků výplatních tsrojů v rámci Československa ujala odborná pracovní skupina výplatních otisků, zaniklade iure ukončením existence komise poštovní historie SČSF dne 31. 12. 1989 (ukončení volebnho období) a de facto zřízením Stolní společnostoi sběratelů výplatních otisků dne 18. 11. 1989, která převzala organizační povinnosti tohotp sběratelství.

Příště se vrátím k roku 1986 v 18. pokračování vzpomínkami na "z prachu vydupaných otisků výplatních strojů". 

 

Titulka vzpomínek 001

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (15)

 

Z PRACHU VYDUPANÉ (15)

Rok osmdesátý čtvrtý. Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF v tomto roce vstoupila do devátého roku své existence. Sekce našla svou identitu a dávala najevo svou ambicióznost, identifikaci, píli a pracovitost. Navíc v sekci vládla kamarádská atmosféra. Táhli jsme za jeden provaz a sekce měla hmatatelné výsledky. Sloužili jsme sběratelům jak těm organizovaným, tak i těm, kteří stáli mimo. Navíc nás práce bavila a rádi jsme do společného koše dávali svůj čas.

V roce 1984 se konalo dne 7. 4. v pořadí již 9. Celostátní setkání sběratelů sekce otisků výplatních strojů. Zúčastnilo se jej 18 sběratelů. Velkou předností bylo, že se na něm scházeli ti dříve narození, ale i řada mladých – L. Janů, P. Jech, T. Novák, K. Kuča, P. Stříteský, T. Šilhán. Hostila nás opět zasedací místnost SČSF v prvním patře v Celetné ulici. Zamysleli jsme se na nad naší činností za uplynulé období a stanovili jsme si plán práce. Katalog a jeho II. část byla na světě, sběratelům se rozšířila působnost sbírání. Vydávání zpravodaje „Výplatní otisky“ začalo haprovat. V dubnu jsme ještě neviděli loňské poslední číslo. Údajně technické potíže v tiskárně. Kolega Brožek a jeho pracovní skupina v Severočeském kraji začala pracovat. Kromě této pracovní skupiny pracovaly ještě dvě další a výsledky průběžně publikovaly. Kolování se stalo oblíbenou aktivitou.

Odborná část setkání přinesla tyto přednášky:

-          M. Bouška, Výplatní otisky výrobců výplatních strojů a výplatní otisky na celinách

-          I. Leiš, Nově objevená korespondence arch. A. Jonáše

-          T. Novák, Zajímavosti ze současného provozu výplatních strojů soustavy Francotyp v Československu

-          T. Śilhán, Informace o samoobslužném zařízení pro příjem doporučených zásilek.

Setkání bylo též plné dotazů a informací. Pražští sběratelé se scházejí víceméně pravidelně na svých informativních a výměnných schůzkách. V tomto roce se někteří z nás sjeli do Jindřichova Hradce na Dny poštovní historie (19. – 21. 10. 1984). Výměna materiálu ukončila naše jednání.

Příští 10. jubilejní celostátní setkání se bude opět konat v Praze a bude mít slavnostní ráz.

To jsme ještě netušili,, jaký bude vývoj ve Svazu československých filatelistů, který se připravoval na svůj V. sjezd. V hlavách nejvyšších představitelů se rodil plán, který prozatím poklidný život sekce(ale i jiných orgánů a jiných komisí a sekcí minimálně změní… O tom v příštím pokračování tohoto seriálu o životě výplatních otiskářů organizovaných v rámci SČSF a Národní fronty.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS